2013 m. gruodžio 18 d., trečiadienis

Japonų vaikai iš Nagasakio nuostabiai gieda Kalėdines giesmes !!!Pranašas Izajas skelbė:

Šlovins tave dėl to galingos tautos žmonės,
prieš tave drebės miestai žiauriųjų tautų.
Silpnieji ir bejėgiai bėgo prie tavęs, –
prieglauda vargšams varge tu buvai, –
pastogė nuo lietaus, paunksmė nuo kaitros.
Nors žiauriųjų siautulys yra kaip žiemos liūtis, 
tu, kaip kaitra sausros metu,
nutildai nedorėlių triukšmą;
kaip debesies šešėlis kaitrą švelnina,
taip tu nutildai žiauriųjų pergalės šauksmus.
Galybių VIEŠPATS surengs šiame kalne visoms tautoms
puotą su skaniausiais valgiais,
puotą su rinktiniais vynais, –
pokylį su gardumynais
ir grynais, geriausiais vynais.
Šiame kalne jis nukels tą šydą,
kuris dengia visas gimines,
tą nuometą, kuris gobia visas tautas.
Jis visiems laikams sunaikins mirtį.
Viešpats DIEVAS nušluostys ašaras nuo visų veidų. (Iz 25,3-8)

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą