2018 m. liepos 30 d., pirmadienis

„Sergėkitės netikrų pranašų, kurie ateina pas jus avių kailyje, o viduje yra plėšrūs vilkai."


   Taigi, kaip esate priėmę Viešpatį Kristų Jėzų, taip ir gyvenkite jame, būdami jame įsišakniję ir ant jo statydamiesi, tvirtėdami tikėjimu, kaip esate išmokyti, kupini dėkingumo. Žiūrėkite, kad kas jūsų nepasigrobtų filosofija ir tuščia apgaule, paremta žmonių padavimu bei pasaulio pradmenimis, o ne Kristumi.

    Juk Kristuje kūniškai gyvena visa dievystės pilnatvė, ir jūs esate pripildyti jame ­ visokių kunigaikštysčių ir valdžių Galvoje.

   Jame jūs taip pat esate apipjaustyti ne rankomis atliktu apipjaustymu, bet savo kūniškumo atsižadėjimu ­ Kristaus apipjaustymu. Su juo palaidoti krikšte, jūs tikėjimu jame prisikėlėte galybe Dievo, kuris jį prikėlė iš numirusių. Taip pat ir jus, mirusius nusikaltimais ir kūno neapipjaustymu, jis atgaivino kartu su Kristumi, dovanodamas visus nusikaltimus. Jis ištrynė mus kaltinantį skolos raštą ir panaikino jį, prismeigdamas prie kryžiaus. Jis nuginklavo kunigaikštystes ir valdžias, viešai jas pažemindamas ir jame švęsdamas pergalę prieš jas.

   Niekas tenesmerkia jūsų dėl valgio ar gėrimo, dėl švenčių, jaunačių ar šabų. Visa tai tėra būsimųjų dalykų šešėlis, o tikrenybė priklauso Kristui.

   Tegul niekas neneigia jums vainiko, pamėgęs tariamą nusižeminimą ir angelų garbinimą, įsigilinęs į regėjimus ir be pagrindo pasipūtęs savo kūniškais samprotavimais, nesilaikydamas vienybės su Galva, iš kurios visas kūnas, sąnariais ir gyslomis aprūpinamas bei jungiamas vienybėn, auga Dievo teikiamu ūgiu. 

   Jei su Kristumi esate mirę pasaulio pradmenims, tai kam gi, tarsi tebegyvendami pasaulyje, leidžiatės apkraunami nuostatais: „Neliesk! Neragauk! Neimk!“? Visa tai vartojama dingsta, ir tai tėra žmonių priesakai bei pamokymai.

   Tie nuostatai, beje, atrodo išmintingi dėl prasimanyto pamaldumo, nusižeminimo ir kūno varginimo, tačiau yra beverčiai ir tarnauja kūnui patenkint.


Apaštalas Paulius "laiškas Kolosiečiams"

2018 m. liepos 26 d., ketvirtadienis

Pirmyn minjonai, ilsėtis į Turkiją !


     Šiaip nemanau, kad Palangoje arba Nidoje gaunate ką nors geresnio. Tiesiog pas mus, į Karbonadus sumaltų senų kojnių, tikrintojai "nepastebi". Lygiai taip pat, kaip nepastebėdavo, jog Klaipėdoje gamintose cigaretėse nėra tabako, tik tabako esencija suvilgyti popieriaus ir fanieros dulkių mišiniai.

   Jei nori tikro maisto, visada reikia pirkti tik tiesiogiai iš kaimo žmonių. Tas pats pasakytina apie alkoholį ir tabaką.


2018 m. liepos 19 d., ketvirtadienis

2018 m. liepos 17 d., antradienis

ленин русских любил
дедушка ленин русских любил,
их "тьму" и "отсталость" он кровью отмыл,
царизм уничтожил и церкви палил,
И в лагерь огромный страну превратил.