2021 m. liepos 29 d., ketvirtadienis

Gerbiami "vakseriai", didis yra jūsų tikėjimas!

 


   Kaip sakė gudrus svetimų patentų vagišius ir savo žmonos įdirbio ir idėjos pasisavintojas Albertas Einšteinas "Yra du beribiai dalykai, visata ir žmonių kvailumas. Bet dėl visatos aš abejoju.". Gudrus žydelis puikiai žinojo ką kalba. 

  Gerbiami broliai ir seserys vakseriai, tiesiog atsakykite sau, jūs tikrai tikite, kad tie žmonės, kurie jums netgi vandens nemokamai ne duoda, duos jums nemokamai gerą dalyką jūsų sveikatai? Maža to, ne tik duos, bet netgi per prievarta reikalaus jį priimti? 

  Tikrai tikite? Na tuomet DIDIS YRA JŪSŲ TIKĖJIMAS. 

  Kaip sakoma, tokiems tikintiesiems tiesus kelias į dangų. Vieniems iškarto po skiepų , kitiems šiek tiek vėliau (Tokia savotiška rusiška ruletė su 9999 ne iškarto iššaunančiais šoviniais ir vienu suveikiančiu akimirksniu. Atėjai, atstatei petį ir lauki, ar tu būsi tas vienas iš dešimties tūkstančių). Labiausiai ištvermingi tikintieji bus badomi vis dažnesniais intervalais, galimybių paso galiojimo pratęsimui. O galimybių paso QR kodą, kad nepamest, visuomenės patogumo, gerovės ir saugumo labui, tiesiog ištatuiruos tikratikiams ant dešinės rankos arba kaktos. Ateini prie baro, su patentuotu, atestuotu ir techninę apžiūrą turinčiu respiratoriumi ant veido (prieš tai praėjęs privalomus periodinius respiratoriaus naudojimo kursus), kosmonauto kostiumą vilkintis apsauginis tik pyypt, nuskenuoja nuo kaktos QR kodą ir gali mėgautis laisve su guminėmis pirštinėmis ir nuolatinių rankų dezinfekavimu. Tikras rojus.

  Šiaip, kad netuščiažodžiauti, pora pavyzdžių to kuo jus tikite. 

   Pagrindinė jūsų tikėjimo mokykla Lietuvoje "delfi" praneša: "Indonezijoje – 2 069 mirtys nuo COVID-19 per parą". Tuojau pat, kovidotikėjimo adeptai isterijos apimti pradeda klykti: "Na ką į tokius faktus pagiedosite antivakseriai?". O antivakseriai ramiai atsiverčia pagrindinius Indonezijos naujienų portalus ir visiškai nieko neranda apie išmirštančią ramiojo vandenyno salynų valstybę. Vien kažkokie Indonezietiškos realybės aprašymai. Apie kovidoisterija tik keli straipsniukai kažkur apačioje ir ten tik apie tai, kad kažkur atidarė dar vieną skiepijimo punktą, daktaro Hauzo serialų išugdytiems isterikams nuraminti. 

   Kita kovidosektantų tikėjimo skleidėja "15 min." "DEMASKUOJA MELĄ" apie tai, kad „Janssen“ vakcinos lapelis tuščias. Pasirodo jis tuščias specialiai, nes visa informacija pateikiama moderniai, nuskanavus QR kodą. Straipsnyje pasijuokiama iš tamsuolių antivakserių, nes „Janssen“ vakcinos informacinį lapelį galima rasti ir Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos tinklalapyje. Kovidotikintieji tuojau pat nusiramina ir nebekreikia dėmesio į melagieną. O antivakseriai iškarto eina į vaistu kontroles informacinį tinklapi ir randa: "Informaciją apie vakciną galima rasti preparato informaciniuose dokumentuose, tarp kurių yra ir pakuotės lapelis." Ratas užsidaro, todėl vėl atsiverčiam lapelį, o ten yra tik kodas. Skanuojam kodą ir jis siunčia mus į nuolat atsinaujinanti tinklapi anglu kalba kuriame, šiandien jie skelbia viena informacija, o rytoj jau kita. Tu kaip padorus vakseris, atėjęs atkišti peties už laisvę, perskaitai jų tinklapyje pateiktą informaciją (aišku jei supranti angliškai), įvertini visas rizikas, atsižvelgiant į tai ką perskaitei ir vakcinuojies. O kitą dieną jie pateikė naujus duomenis, kurių tuo metu kai tu vakcinavaisi nebuvo. Pav. Prieš susileidžiant stebuklingą skystį skaitai, kad nuo trombų komplikacijų miršta vienas iš milijono, kitų šalutinių poveikių nėra. Pasakai sau - rizika minimali, bakst į petį, gauni QR kodą ir važiuoji į Egiptą su meiluže. Atvažiavęs supranti jog nieko negali savo gražuolei padaryti, nebedirba mechanizmas. Puoli vėl skaityti internete gamintojo pateikiamą informaciją, o ten akurat - MODERNIAI pateikta ATNAUJINTA informacija apie tai, jog nustatytas dar vienas šalutinis poveikis ir kas antras bakstelėtas adata žirgas tampa paprastu išromytu arkliu. (o jei tai tikratikė vakserė, tuomet šalutinis poveikis gali būti pradėjusi dygti barzda su ūsais). Juk nieko baisaus, užtat naujuoju gripu (kurį marketingo specialistai pavadino kovidu) greičiausiai persirgsi lengviau (nors ir tai gali būti vėliau pakeista informacija)

   Tikrai reikia turėti DIDĮ TIKĖJIMĄ, kad leisti į save kažkokį skystį, kurio poveikio aprašymai yra NUOLAT ATNAUJINAMI.

  Būtent tokie pranešimai ir yra viso jūsų tikėjimo pagrindas. Kovidovakcinų reklamos gausa, yra net neslepiamas manipuliacijų ir tiesioginio faktų klastojimo pavyzdys.  

 p.s. O šiaip jeigu rimtai, na į ką jums panaši visa ši skiepų autobusiukų, totalios vakcinų reklamos, su lėktuvais tampomais baneriais, isterikuojačiais "ekspertais ir duomenų mokslininkais" bakchanalija. Man ji panaši į prie mokyklos stovinčio narkodylerio nemokamą narkotikų dalinimą mokiniams, autoritetingai juos įtikinėjant: "Jūs jau dideli ir progresyvūs, netikėkite visais tais tamsuoliais, imkite susileiskite, juk tai nemokamai", "pajauskite laisvę". Manau protingi vaikai niekuomet neatkiš tokiam nemokamos gerovės siūlytojui peties bakstelėjimui. Aš jau nekalbu apie bent puse smegenų turinčius suaugusius. 

p.s.s. Šiaip ankščiau tokius nieko netikrinančius ir aklai autoritetais tikinčiuosius vadindavo tiesiog trenktais, dabar nauja realybė, juos pradeda vis dažniau vadinti BAKSTELĖTAIS. 

Čia trumputis video apie galimybių paso turėtoją (jis pas ją ausyje):

Su meile ir rūpesčiu 


2021 m. liepos 20 d., antradienis

Pranašo Barucho poema numačiusi Mesijo pirmajį pasirodymą ir tapimą AMŽINUOJU KARALIUMI

 Antano Rubšio vertimas (Biblija Barucho knyga 3 skyrius)

Ši poema yra viena iš priežasčių kodėl mesiinius tekstus iš TaNaK'o (Biblijos senasis testamentas) pradėję šalinti Masoretai, pašalinio visą Jeremijo mokinio Barucho knygą iš Masoretų biblijos kanono. „Klausyk, Izraeli, gyvenimo įsakymų,

dėmėkis, kad žinotumei, kas išmintinga.

Kas atsitiko, Izraeli,

kad esi savo priešų žemėje,

sensti svečioje šalyje,

susiteršęs mirusiais,

priskirtas prie žengiančiųjų į Požemį?

Nusigręžei tu nuo išminties šaltinio!

Jei būtumei ėjęs Dievo keliu,

gyventumei ramybėje per amžius.

Suvok, kur glūdi išmanymas,

kur stiprybė,

kur supratimas,

kad tada suvoktum,

kur ilgas gyvenimas ir gyvastis,

kur akių šviesa ir ramybė.

Kas rado išminties buveinę,

kas įsiveržė į jos lobynus?

Kur yra tautų valdovai

ir tie, kurie viešpatavo net žemės žvėrims,

žaidė su padangių paukščiais?

Kur tie, kurie krovė sidabrą ir auksą,

žmonių taip branginamą,

ir jų turtams nebuvo galo?

Kur tie, kurie rūpestingai kalė, apdirbdami sidabrą,

bet nepaliko savo darbo ženklo?

Jie pradingo, nužengė į Požemį,

o jų vietoje kiti iškilo.

Naujosios kartos matė šviesą,

gyveno krašte,

betgi kelio į išmintį nesurado.

Jos takų jie nesuvokė

ir jos neieškojo, –

netgi jų palikuonys turi būti toli nuo kelio į ją.

Apie ją nebuvo kalbama Kanaane,

ji nebuvo matoma Temane.

Netgi Hagaros vaikai,

ieškantys pažinimo žemėje,

Midjano ir Temano pirkliai – pasakų sekėjai,

ieškantys išmanymo,

nežinojo kelio į išmintį,

jos takų neėmė į širdį.

O Izraeli, kaip dideli yra Dievo Namai,

kaip beribė yra jo viešpatystės vieta.

Didelė ir bekraštė,

erdvi ir neišmatuojama.

Ten gimė garsieji senovės laikų milžinai,

be galo aukšti, įgudę kariauti.

Ne juos Dievas išsirinko,

ne jiems davė kelią į išmintį:

jie žuvo, stokodami išmanymo,

žuvo dėl savo kvailumo.

Kas gi užžengė į dangų ir jos pasiėmė

ar parsinešė jos nuo debesų?

Kas gi perplaukė jūrą, ją susirado

ir nusipirko už gryną auksą?

Niekas nežino į ją kelio,

niekas nesuvokia jos takų.

Bet tas, kuris visa žino, pažįsta ją,

ištyrė ją savo žinojimu.

Jis sukūrė žemę visiems laikams,

pripildė ją keturkojų gyvulių;

jis siunčia šviesą – ir ji sklinda,

atšaukia ją – virpėdama ji paklūsta.

Žvaigždės džiugiai žėri joms nustatytu laiku,

kada jas pasišaukia, jos atsako: „Mes čia!“ –

su džiaugsmu šviesdamos savo Kūrėjui.

Jis yra mūsų Dievas,

joks kitas negali jam prilygti:

jis ištyrė visą išminties kelią,

padovanojo ją savo tarnui Jokūbui,

savo mylimam sūnui Izraeliui.

Paskui jis pasirodė žemėje

ir gyveno tarp žmonių“.

Перед началом ковидоафёры закрыли Институт Вирусологии России. Почему?    Перед самой КОВИДОАФЁРОЙ был реорганизован Институт Вирусологии России имени Ивановского и присоединен к фармакомпании, которая сейчас активно занимается коронобизнесом. Руководитель института, один из лучших вирусологов мира Академик Дмитрий Константинович Львов был уволен.  

2021 m. liepos 15 d., ketvirtadienis

Суд над тварью приближается...


    Московский Александр Юрьевич, врач-терапевт, нутрициолог, организатор здравоохранения, кандидат медицинских наук, автор 20 научных работ, в т.ч. одной монографии, посвященных проблемам общественного здоровья и организации здравоохранения, прошедший путь, от участкового врача-терапевта, до главного врача больницы, руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития Омской области, награжденный двумя Почетными грамотами Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и одной Почетной грамотой Министерства здравоохранения Российской Федерации.

2021 m. liepos 12 d., pirmadienis

Так будут последние первыми, и первые последними
   Евреи были первыми призванными, и будут последними принявшими Сына Бога Живаго. Язычники были последними призванными и стали первыми принявшими Христа.