2013 m. gruodžio 26 d., ketvirtadienis

Genialiausi šedevrai gimsta neplanuojant.


  Turbūt dabar pasaulyje nėra daug žmonių kurie nebuvo nors kartą girdėję žymiausią Kalėdinę giesmę „Tyli naktis, Šventa naktis“. Ji dabar giedama beveik visame pasaulyje skirtingomis kalbomis. Bet tikrai nedaugelis žino šios giesmės atsiradimo istoriją.
  Tai Vokiška giesmė, kurios natos ir žodžiai pirmą kartą viešai išleisti Berlyne ir Drezdene 1831 metais. Leidinyje buvo nurodyta, kad „Teksto ir muzikos autoriai nežinomi“. 1853 metais Prūsijos Karalius Fridrichas Vilgelmas IV pirmą kartą išgirdo šią giesmę ir jam ji labai patiko, todėl jis iškvietė dvaro koncertmeisterį ir įsakė surasti autorių.
  Tiktai 1854 metais šį karaliaus įsakymą atsitiktinai pavyko įvykdyti. Zalzburgo miesto choro direktorius, Prūsijos karaliaus dvaro koncertmeisterio draugas, susipyko su jaunuoliu dainavusiu chore. Direktorius apkaltino jaunuolį, kad tas neteisingai dainuoja, o jaunuolis atsikirsdamas pareiškė: „Mes namie šia dainą visada dainuojame būtent taip. Mano tėvas geriau žino kaip teisingai dainuoti, nes būtent jis ir sukūrė šią dainą“.
  Išgirdęs šią stulbinančia naujieną, direktorius nedelsiant nuvyko Halleino miestelį kuriame gyveno Guberių šeima ir įsitikino, kad šio miestelio vargonininkas ir dirigentas 67 metų Francas Haveris Gruberis tikrai yra šio kūrinio autorius. Francas Haveris Gruberis nurodė, kad muzika parašė jis, o tekstą sukūrė jo draugas, dvasininkas Jozefas Moras. Įvykiai klostėsi taip: 1818 metais, Gruodžio 23 dieną, Šv. Oberndorfo (prie Zalsburgo) miestelio, Mikalojaus bažnyčios vikaro padėjėjas Jozefas Moras pastebėjo, kad pelės pragraužė vargonus. Ką daryti? Juk Kalėdinės mišios negali likti be muzikos. Morui toptelėjo išganinga mintis, reikalinga iškilminga daina, choralas. Todėl jis ant greitųjų surašė kelis ketureilius ir nudūmė pas savo draugą, Gruberį.
  Po ilgų įkalbinėjimų, Gruberis sutiko ir ekspromtu parašė melodiją šiems ketureiliams.

  Būtent taip 1818 metų, Gruodžio mėnesio 24 dieną, pirmą karta Švento Mykalojaus bažnyčioje suskambo „Tyli naktis, Šventa naktis“ ir iš ten pradėjo savo šlovingą kelionę po visą pasaulį. 

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą