2018 m. lapkričio 26 d., pirmadienis

Privalome pradėti ruoštis visuotiniam Lietuvos streikui.
   Šiandien kreipiuosi į visus tuos organizacijų likučius, kurie atstovauja samdomų Lietuvos piliečių interesus.

   Ilgus metus profesionaliai dirbau samdomų piliečių atstovavimo srityje. Turbūt dar yra atsimenanačių mane, kai vadovavau respublikinei Lietuvos geležinkelio profesinėi sąjungai, buvau Lietuvos profesinių sąjungų konfededacijos steigėju ir valdybos nariu, Lietuvos profesinės sąjungos "Solidarumas" tarybos nariu, įsteigiau vienintelę ir unikalią, realiai veikusią profsąjungų "Specializuotą darbo teisės tanybą", todėl manau į mano kaip seno profsąjungų judėjimo veterano nuomonę verta atsižvelgti.

  Tai va, dabar apie padėtį.

   Lietuvoje jau seniai vidutinės Europos paslaugų ir prekių kainos. Mūsų įmonės prekiauja, teikia paslaugas ir atstovauja klientus imdamos europietišką paslaugų kainą. Tas pats ir su valstybiniais mokesčiais, kurie samdomiems Lietuvos piliečiams yra patys didžiausi Europoje (beveik 70 procentų nuo uždirbtų pinigų, žemiau smulkiau apie tai išdėstysiu). Bet kažkodėl ir privačiame ir valstybiniame sektoriuje algos yra katastrofiškai mažos. Kur dingsta visi pinigai? Valstybės vadovai trimituoja apie beveik pasiektą Europinį BVP (bendrąjį vidaus produktą) vidurkį, tai kodėl 70 procentų Lietuvos gyventojų privalo egzistuoti už myzerinius kelis šimtus eurų per mėnesį? Po gulinčiu akmeniu vanduo neteka, todėl privalome pradėti BENT diskusijas darbo kolektyvuose, dėl VISUOTINIO imonių, organizacijų ir valstybinių struktūrų STREIKO.

  Be abejo dabar tai atrodo beveik neįmanoma, bet pradėjus diskusijas pamatysite jog padėtis tikrai pribrendo ir yra milžiniškas visuomenės poreikis pokyčiams.

  Dabar diskusijos pradžiai norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į neproporcingai grobikiškus mokesčius samdomiems Lietuvos piliečiams. Tai liečia mus visus.

  1000 eurų alga į rankas yra daugeliui Lietuvoje siekiamybė ir svajonių išsipildymas. Bet paskaičuokim mokesčius už šią svajonių algą.  Jai tu gauni 1000 eurų į rankas, tu iš karto sumoki virš 500 eurų įvairių tiesioginių mokesčių (VSD, PSD, FAPM, JAPM, SORDA, ir t.t.). Toliau, nuo to 1000 eurų (tipo atlyginimo NETO, nuo kurio tu jau sumokėjai visus mokesčius) tu pradedi mokėti kitus mokesčius (netiesioginius)pirkdamas bet kokią prekę ar paslaugą:

1. 210 eurų (PVM)
2. ~170 eurų įvairiu akcizu (benzinas, alkoholis, tabakas, ir t.t.)
3. Į kiekviena preke ar paslauga įkalkuliuota apie 10 - 20 proc. (100 - 200 eurų) įvairiu kitu mokesčių (licenzijos, muitai ir t.t.) valstybei, gaminant mano perkamą preke ar paslauga.
4. Ir pabaigai, prievartine komunaliniu paslaugu centralizacija, už kuria mes permokame kas karta apie 50 proc. o tai sudaro dar vidutiniškai apie 250 eurų.

Tai yra, tu nuo savo "BAISIAI DIDELIO" 1000 eurų (į rankas) atlyginimo, dar sumoki nuo 500 iki 800 eurų kitu netiesioginių mokesčiu, neskaičiuojant to ką jau sumokėjai tiesiogiai. Maža to, kad jie tave visiškai apiplėšia, bet valdininkai dar tave pastoviai terorizuoja baudomis, patikrinimais ir biurokratinėmis nesamonėmis, todėl gyvenimas Lietuvoje labiau panašėja į sustiprinto režimo darbo lagerį.

  Šiaip net BAUDŽIAUNININKAI savo ponui mažiau mokėjo. Činšas buvo tik dvi darbo dienos per savaitę, o pagal dabartinę tvarką, tu šešias dienas per savaitę dirbi mokeščiams ir tik sekmadienį sau prasimaitinti.

   Atkreipkite dėmesį, per mokesčių sistema, visi Lietuvos samdomi darbuotojai (ir valstybinis ir ne valstybinis sektorius) tapo de fakto BAUDŽIAUNININKAIS.

  Dabar antra. Baudžiaunininkai neturi teisės nei į nuosavą žemę, nei į kitą nekilnojamą turtą. Tai jie jau atliko per "teritorijų planavimo", "aplinkosaugos", "paveldosaugos", "žemės gelmių ir dirvonuojančio sluoksnio" apsaugos sistemas.

  Ir pagaliau trečias, visuotinio įbaudžiavinimo etapas. Dabartiniu "VAIKŲ GROBIMO ĮSTATYMU" jie tapo mūsų vaikų sąvininkais. Ar galite įsivaizduoti šią baisybę? Dabartinėje tvarkoje visi tėvai tėra "ĮSTATYMINIAI GLOBĖJAI", o realūs mūsų vaikų gyvenimo sprendėjai yra VAIKŲ TEISIŲ TARNYBOS. Pagal dabar įsigaliojusią tvarką tu nebeturi teisės jų neįleisti į namus (be jokių teismo sprendimų, policija privalo išlaužti namų duris jei bandysi neatidaryti, vien tik vaikų teisių tarnybos nurodymu. Nes jie dabar mūsų vaikų sąvininkai ir gali ĮTARTI jog jų nuosavybės atžvilgiu daromas nusikaltimas). Siaubinga padėtis.

  Todėl numatomo VISUOTINIO STREIKO organizavimo diskusijai siūlau tris temas.

1. Atlyginimų didinimas iki bendro Europos sąjungos vidutinio lygio.
2. Mokesčių naštos samdomiems Lietuvos piliečiams mažinimas bent iki 30-40 procentų nuo uždirbtų pajamų (Čia su visais tiesioginiais ir ne tiesioginiais mokesčiais).
3. Mūsų vaikų SUVALSTYBINIMO SISTEMOS PANAIKINIMAS.

p.s. Puikiai žinau profsąjungų judėjimo Lietuvoje vargus ir skaudulius. Neskaitlingumas ir narių nesąmoningumas yra vienas svarbiausių judėjimo skaudulių. Būtent DISKUSIJA dėl VISUOTINIO LIETUVOS STREIKO galimybės, padidintų profsąjungų vadovų reitingus visuomenės ir narių akyse. O tai sąlygotų narystės didėjimą, finansų konsolidavimą ir narių sąmoningumo didinimą.  Dar vienas "DISKUSIJOS DĖL VISUOTINIO STREIKO" teigiamas momentas yra tai, kad tokio streiko grėsmės akivaizdoje, tie kas realiai valdo mūsų valstybę, pradės veikti samdomų piliečių ir jų organizacijų labui. Tai aksioma, KITAIP NE BŪNA. Man vien tik paskelbus apie įspėjamąjį streiką Vaidotų geležinkelio stotyje ir aktyvui surinkus daugiau nei pusės darbuotojų parašus, geležinkelio ir socdemų partijos vadovybė nedelsiant (nuraminimui) pakėlė darbuotojams algas 15 proc. O jei jie tokie kvaili ir nutars užimti stručio poziciją nekreipdami dėmesio į DISKUSIJĄ, tuomet diskusijoje išryškės aktyvūs žmonės, susiformuos visuomenės opinija ir galų gale pakils visuotinė nepasitenkinimo banga. Tuomet tie kas moderuos diskusiją, privalo laikytis ant bangos ir būti pasiruošę perimti valdžios vairą į savo rankas.

Sėkmės visiems
Vladimiras Troščenka

2018 m. lapkričio 21 d., trečiadienis

Gerais norais grįstas kelias į pragarą.   Prieš paliesdamas šio mano teksto temą, aš noriu papasakoti vieną įstoriją.

   Prieš keliolika metų, kuomet buvau jaunas idealistas, matydamas vis sunkėjančias samdomų žmonių gyvenimo sąlygas Lietuvoje (neišmokamas algas, nepagrįstus atleidimus iš darbo, nežmoniškas darbo sąlygas ir valdančiųjų patyčias), pradėjau aktyviai kurti profesines sąjungas (jų esu įkūręs respublikinių ir įmonėse per dvi dešimtis, daugelis veikia iki šiol) ir užsiemiau politine veikla (buvau Lietuvos socialdemokratų partijos, jaunimo sąjungos, Vilniaus skyriaus pirmininku, socialdemokratų geležinkeliečių skyriaus pirmininku, Lietuvos socialistų partijos valdybos pirmininku ir paskutinis mano politinis projektas buvo Lietuvos komunistų partijos atkūrimo iniciatyvinio komiteto vadovas) viską mesti ir nueiti į Bažnyčią mane paskatino vienas vienintelis įvykis.

   Pradėsiu nuo pradžios. Su socialdemokratais susipykau dėl jų aiškios ir iki šiol neslepiamos "liberal - globalistinės" politikos (Šakalienė būtent socialdemokratų frakcijos narė), kuri yra be galo veidmainiška. Žmonės tiki, jog socdemai atstovauja samdomus piliečius, o realybėje tai tas pats globalistinis projektas (socialinės inžinierijos pagalba žmonės iš lėto verčiami savanoriškais vergais, pagal Levo Trockio/Leibos Dovydovyčiaus Bronšteino sufomuluotą permanentinės revoliucijos modelį, kuris paslėptas po gražia "mokymosi visą gyvenimą" formuluotę ir nesibaigiančiom struktūrinėm reformom. Kvailesni stengiasi ir mokosi būti vergais patys, protingesnius ir atsparesnius verčia įstatymais. Būtent iš čia Landsbergių - laisvanoriškų vergų mokymo verslai, bei priverstinis "intensyvios pagalbos šeimoms" - nepaklusniųjų dresiravimo modelis). Dėl tos priežasties, netgi Seimo narys, Socdemų Vilniaus skyriaus pirmininkas, Algirdas Kunčinas, tiesiogine to žodžio prasme, gavo nuo manęs į snukį. Nebegalėjau matyti šios parsidaveliškos "gnydos" fizionomijos, todėl užteko nedidelės kibirkšties ir žodis tapo Kunčino kūnu besivoliojančiu purve. Po to buvau pašalintas iš partijos ir su manimi išėjo beveik visas socialdemokratų geležinkeliečių skyrius. Neturėdamas nei asmeninių finansų nei Sorošinių fondų palaikymo, radau vienintelę išeitį politinei samdomųjų Lietuvos gyventojų atstovavimo formai - atkurti ultą kairiąją Lietuvos komunistų partiją. Apie tai paskelbiau viešai ir pradėjau formuoti organizacinę struktūrą. Be abejo iškarto į komunistų "atkūrėjus" pradėjo lysti visokie provokatoriai ir samdyti agentėliai. Mačiau tai ir nekreipiau dėmesio, žinojau ko jie siekia ir naudodamasis, bei manipuliuodamas jais, nuosekliai kūriau tinkamą terpę šios politinės jėgos atsiradimui Lietuvoje. Panašiai kaip prieš revoliucija "Eserai" Rusijos Caro "ochrankos" pagalba, vaidindami jog jie kvailiai ir leisdami "savimi naudotis", sukūrė galingą politinį tinklą, kuris buvo lemiamas 1917 metų perversmo organizavime. Apvažiavau pusę Europos, gavau labai įtakingos Graikų komunistų partijos vadovybės palikymą savo iniciatyvai, per juos taip pat įtalai, ispanai, belgai, danai ir net britų komunistai susidomėjo mano projektu. Be abejo, reikėjo įdėti dar daug darbo ir įgyti jų pasitikėjimą, nes tai naturalu, kad iš karto į jauno politiko, besiblaškančio po Europą, potencialą žiūrima skeptiškai. Bet po truputį man pradėjo duoti aiškius signalus, jog palaikymas bus visapusis. Būtent Graikų komunistai Europarlamentarai suorganizavo mano pranešimą Europarlamente Strazbūre. Danų komunistai įtakojo, kad būtų skirta paramą mano profsąjungiečių mokymams Lietuvoje. Danai netgi pasiūlė per mane skirti Lietuvos geležinkeliams dosnią dovaną, aštoniolika pilnai renovuotų keleivinių traukinių sąstatų, kad pakelti mano politinius reitingus visuomenės akyse. Natūralu, kad socdemai, kurie valdė geležinkelius, iškarto užblokavo šią iniciatyvą. Rusijos komunistai pakvietė skaityti pranešimą apie profsąjungų ir komunistų partijos santykį naujaisiais laikais, išplėstiniame centrinio komiteto posėdyje, kuris įvyko Lenino kalvų muziejuje Maskvoje. Po oficialios dalies neoficialiame bendravime, kuriame dalyvavo du Rusijos atsargos admirolai ir trys generolai (be je vienas iš Admirolų buvo tas kuris davė įsakymą taranuoti JAV laivą Juodojoje jūroje), labai rimtai pasiūlė tapti Rusijos kariuomenės dalimi. Kalbėdami tarpusavyje jie aptarinėjo, ar per tris mėnesius man galima sutekti papulkininkio laipsnį. Padėkojau už tokį aukšą įvertinimą, bet pasakiau, kad tarnavau Lietuvos kariuomenėje ir daviau vienintelę priesaiką savo gyvenime - ginti Lietuvą, todėl užsiimsiu Lietuvos reikalais.
    Be abejo visą šią veiklą akylai stebėjo "spec tarnybos". Kartą mano vaikystės draugas, padaugines degtinės, išliejo man širdį pasakęs: "Vladai aš tavęs neišdaviau". Paklausiau kaip? Jis dirbo jėgos struktūrose. Darbo metu jį iškvietė pas dalinio vadą. Kabinete sėdėjo kostiumuoti tipeliai, kuriuos vadas prisistatė kaip"Valdo Adamkaus aplikos žmonės". Tada vadas išėjo, o tipeliai liko su juo pokalbiui. Jie iškarto pasakė, kad žino jog jis yra mano vaikystės draugas ir mes artimai bendraujam, todėl pasiūlė jam 800 litų kas mėnesį už tai, kad pildytų jiems ataskaitas apie tai, ką aš pasakoju, kur važinėju su kuo bendrauju ir pan.. Nenustebau, nes lygiai tokie patys pradėjo sukinėtis ir aplink mano žmoną (spec tarnybose būtent žmonos padarymas informatoriumi yra sėkmės garantas. Apie tai man labai detaliai pasakojo tėvas, kuris buvo to meto milicijos karininkas.). Visa tai mane mažiausiai jaudino, žinojau ką daryti ir kaip pasiekti to ko noriu. Bet su laiku pradėju jausti labai didelį dvasinį diskonfortą. Susitikdamas su labai įvairais žmonėmis, pradėjau vis dažniau užduoti sau klausimą, ar teisingai aš darau? Finansiškai viskas gerai, valdžią aš galų gale vis vien paimsiu, bet kas iš to? Kokius žmones aš atvesiu į tą valdžią ir ar aš galėsiu sukontroliuoti vėliau tų atvestųjų veiksmus?
   Ir štai per vieną Socialstų partijos valdybos posėdį (būtent šios partijos pagrindu aš ir norėjau atkurti Komunistų partiją Lietuvoje) viena iš valdybos narių pareiškė: "ką mes čia Vladimirai vis apie smulkius dalykus diskutuojame, reikia aiškiai partijos vardu pareikšti dėl juodaskvernių Bažnyčios klerikų smegenų plovimo ir jų didėjančios įtakos". Buvau priblokštas. Visą tą laiką galvojau tik apie taktiką, strategiją ir struktūros kūrimą, visiškai nesusimąstes apie mano pastangomis į valdžią stumiamą ideologiją. Tuo metu labai staigiai visos mano abejonės susirikiavo į vieną vietą. Nuo pat ankstyvos vaikystės, kiek save atsimenu, mamos buvau išmokytas melstis. Bibliją skaičiau pastoviai, bet niekada niekam apie tai nesakiau. Maniau, kad tai tik mano asmeninis reikalas. Daugelis sėkmingų organizacinių sprendimų, buvo būtent paimti iš Biblinio mokymo. Kai kas nors manęs klausdavo, kur aš išmokau tokių sėkmingų gudrybių, sakydavau jog nesvarbu. O čia, kažkokia damelė iš manęs reikalauja pasmerkti tai, kuo aš gyvenu ir beveik visa valdyba pritariamai linkčioja galvomis. Siaubas. Aš atsisegiau marškinius ištraukiau mano mamos man padovanotą kryželį ir laikydamas jį prieš save pasakiau: "Esu giliai tikintis Jėzumi Kristumi žmogus, todėl kol aš esu šios partijos valdybos pirmininkas, nei viena iniciatyva prieš bažnyčią iš čia neišeis".
  Po šio posedžio, nebegalėjau toliau nieko daryti. Tada dar gavau asmeninį kvietimą iš Danijos. Jie užsakė 5 žvaigždučių viešbutį Kopenhagos centre, apmokėjo kelionės išlaidas man ir mano šeimai, kad aš atvykčiau savaitei su šeima pailsėti ir neoficialiai pabendrauti su jų aukštas pareigas užimančiais politikais. Bet niekur vykti nebegalėjau. Aš pasiėmiau palapinę, miegmaišį, kuprinę su keliais pamaininiais drabužiais, Bibliją, pasą ir be pinigų tiesiog išėjau naktį niekam nieko nesakęs ir nelabai žinodamas kur. Po dvylikos dienų aš atsiradau Graikijos Tesalonikų mieste. Visas dvylika dienų, važiavau pakeleivinėmis mašinomis, ėjau pėstute, nakvojau įvairiuose miškuose, nieko nevalgiau, tik skaičiau Bibliją ir meldžiausi. Tesalonikuose, supratau, kad visiškai nusilpau ir grįžti taip pat, pakeileivinėmis mašinomis nesugebėsiu. Paskambinau vienam pažystamam Europarlamentarui, jis davė man 300 eurų ir aš traukiniu gryžau į Lietuvą. Būtent po to, 12 dienų pasniko, aš pasitraukiau iš visų savo politinių projektų, nes aiškiai supratau, kad mano visos pastangos yra tuščios, nieko aš nepadarysiu mūsų visuomenės gerovei, tik atversiu vartus siaubingai ideologijai į valdžią.

   Vėliau pabandžiau užsiimti verslu, bet jį greitai sužlugdė tie, kas atstovauja tai pačiai ideologijai įvyniotai į modernumo rūbelį. Iš manės buvo atimta viskas ir netgi mano namas Vilniuje. Tam, kad mano vaikai nebadautų teko išvykti į užsienį. Įsidarbinau vairuotoju Londone.

   Kam aš aprašiau šią savo politinės veiklos patirtį? Tam, kad jūsų suprastumėte, kad dabartinė "vaikų grobimo sistema" yra vienas svarbiausių šios mutavusios ŽVĖRIŠKOS IDEOLOGIJOS įgyvendinimo įrankių. Veidmainiškai pakeitus sąvokas, daromas baisus žmonių sąmonės laužymas ir "naujo žmogaus kūrimas". Pamenat po 1917 metų irgi buvo "kuriamas naujas žmogus". Tikslai nesikeičia, keičiasi tik sąvokos ir jos pateikimo formos.

   Kreipiuosi į tuos, kas gauna dabar įvairius dividendus iš šios sistemos įgyvendinimo (finansinius, valdžios, dėmesio, seksualinių poreikių tenkinimo ir pan.) Jūs manote ta žvėriška sistema jūsų nepalies? Tą patį manė "gudručiai" padegę 1917 metus, bet po to atėjo 1937 ir buvo išnaikinta beveik 78 procentai komunistų partijos centrinio komiteto narių. Tai buvo žmonės kurie patys, sukurtos sistemos pagalba, naikino kitus ir įsivaizdavo, jog jiems nieko negresia.

Sustokite, kol ne vėlu.

2018 m. lapkričio 17 d., šeštadienis

Tautą reikia dauginti iš nulio, tuomet ji išnyks...  Matematika visą laiką buvo pagonių "slaptasis mokslas". Žydų "mokytieji" vyresnieji, užkrėsti pagonių mokslo, visada skaičiuodavo (kabala) ir praščiokiškose jų samprotavimuose, bei trumpalaikiuose tiksluose, be abejo, tai turėdavo racijos grūdą. Todėl jie iki šiol skaičiavimo neatsisako.

  Šiuolaikinėje "aukštojojoje matematikoje", kol skaičiuoji praščiokiškas fomules, viskas veikia. Bet pabandžius skaičiuoti globaliai, gaunasi Pšššik (pav. pagrindinio Lietuvo runkelio, gyvenančio šiltnamyje - Nausėdos, suburtos daunų komandos pranašystės dėl ekonominių pasekmių), todėl prireikė vidutinioko pajaco Einšteino sugalvotos "realityvumo teorijos" arba tariant papraščiau, " jei praščiokų mokslo skaičiavimai rodo visišką šūdą, tuomet reikia atsižvelgti į tai, jog skaičiavimas visada teisingas, bet skaičiavimo aplinka netobula.". Formuluotė durniams, bet ją kanoniškai priima, kaip nebejotiną tiesą, visi pasaulio universitetai.

  Kadangi dabartiniai "vyrenieji", arba kitaip tariant įsivaizduojantieji jog sprendža mūsų gyvenimo tekmę žmonės vadovaujasi būtent praščiokų mokslu - matematika, jie suvokia, kad tam, kad pašalinti kliūtį, matematiškai ją reikia padauginti iš nulio (bet kokį skaičių/jėgą padauginus iš nulio, gaunasi NULIS). Žinant šią formulę ir prisimenant senąją pranašystę, jos Izraelį ateis naikinti būtent Lietuva, lietuvių tautai reikia įpiršti tokius lyderius, kurie savo esme būtų NULIS. Bet argi NULIO kas nors klausys naturalioje aplinkoje? Aišku ne, nulis yra nulis. Todėl reikia jį virtualiai (per žiniasklaidą ir rinkimus) padaryti šios tautos nuomonės formuotoju ir vadovu.

  Pradžioje NULIŲ pagalba turi būti suformuota nuomonė. Vėliau tauta, kuri klausys NULIŲ, susitaikys su NULIO vadovanimu savo ateities frmavime. Pasekmė. TAUTA PADAUGINTA IŠ NULIO, TAMPA NULIS.

  Dabar tiesiog atsakykite sau atvirai, kas formuoja Lietuvių tautos viešąją nuomonę? Visokie Vadadkos, Kvietkeliai ir kiti NULIAI, kurių naturialioje aplinkoje niekas niekada neklausytų, jų vieta būtų kažkur prie konteinerių su atliekomis. Bet jeigu reikia jus su jūsų vaikais sunaikinti, tuomet per prievartą jie jums yra įperšami per ten, kur jūs negalite atsisakyti, bet privalote jų klausyti. Vienintelė jums palikta galimybė BEJĖGIŠKAI PIKTINTIS komentaruose nulių nuomone ir jų gyvenimo supratimo filosofija.

p.s. Kam aš tai parašiau nesiplėsdamas (išplėčiu supratimą tik tiems kas greta)? Tiesiog, kad mes, kaip tauta (visuma) susimastytume, kodėl mes tapome Visatos Kūrėjo mums duotoje žemėje vergais, kuriems net jų vaikai NEBEPRIKLAUSO.

Su meile ir rūpesčiu
Vladimiras Troščenka

2018 m. lapkričio 13 d., antradienis

Vaikų grobimo sistemos "gerinimas" - gaisro gesinimas benzinu.


    Ką sako Visatos Kūrėjas apie vaikų grobikus? Atsakymas Biblijos, Mozės penkiaknygėje, Išėjimo knyga 21 skyrius 16 eilutė:

   Kas pagrobia žmogų, – nesvarbu ar jį būtų pardavęs, ar dar tebelaiko, – bus nubaustas mirtimi.


   Kai kurie naujųjų laikų pseudoteologai pasakys: "Tai senasis testamentas, o dabar malonės amžius arba panašius skiedalus." Tokiems drugniems "Krikščionims" (nei karštiems nei šaltiems) priminsiu:

   Aš esu VIEŠPATS, – aš nesikeičiu. (Mal 3.6)

  Kuomet Žydų tautos mokyti ir labai išmintingi vadovai, naudodamiesi savo valdžia, bandė uždrausti apaštalams vykdyti Dievo valią. Apaštalas Petras ir kiti apaštalai, įkvėpti Šv.Dvasios atsakė:

   Dievo reikia klausyti labiau negu žmonių.

   Kristus Pasakė:

   „Nemanykite, jog aš atėjęs panaikinti Įstatymo ar Pranašų. Ne panaikinti jų atėjau, bet įvykdyti. Iš tiesų sakau jums: kol dangus ir žemė nepraeis, nė viena raidelė ir nė vienas brūkšnelis neišnyks iš Įstatymo, viskas išsipildys. Todėl kas pažeistų bent vieną iš mažiausių paliepimų ir taip elgtis mokytų žmones, tas bus vadinamas mažiausiu dangaus karalystėje. O kas juos vykdys ir jų mokys, bus vadinamas didžiu dangaus karalystėje. Taigi sakau jums: jeigu teisumu neviršysite Rašto aiškintojų ir fariziejų – neįeisite į dangaus karalystę“.

  Nėra kito sprendimo vaikų grobikams, tik MIRTIS. Nebent jie atgailautų, pakeistų savo kelius ir grąžintų tai kas jiems nepriklauso.

  Ar aš nurodydamas į Dievo įsakymą kviečiu žudyti tuos vaikų grobikus? Ne, joku būdu!  Mums krikščionims uždrausta teisti, mes turime melstis už šiuos žmones, nes tai Dievo teismas ir Jo nuosprendis. Mes, Kristaus mokiniai, neesame nei teisėjai, nei sprendimų vykdytojai. Mums yra leista tik įspėti.

   Dievas yra labai kantrus:

    „Sakyk jiems: ‚Kaip aš gyvas, – tai Viešpaties Dievo žodis, – nenoriu, kad nedorėlis mirtų, bet noriu, kad nedorėlis sugrįžtų iš savo kelio ir būtų gyvas. Sugrįžkite, sugrįžkite iš savo nedorų kelių, kad nenumirtumėte, Izraelio namai!‘“ (Iz 33,11)

    Jei nedorėlis galutinai užsikietina savo nedorume, tuomet Savo sprendimams įvykdyti, Dievas pasitelkia kitus įrankius ir jie būna labai siaubingi. Ne tik pačiam nedorėliui, bet ir jo aplinkai ir netgi vaikams.

   Būtent todėl, mes su žmona ir visais SAVO keturiais vaikais, meldėmės už visus tuos Kukuraičius, Žiobienes, Šakalienes ir Majauskus. Prašydami Dievo pasigailėti jų ir atvesti visus, klaidos dvasios suvedžiotus mūsų valstybės vadovus, į protą.

    Tie kas priiminėja sprendimus Lietuvoje turi aiškiai suvokti:

   VAIKŲ GROBIMO SISTEMA TURI BŪTI SUNAIKINTA, Lietuva turi pasitraukti iš tarptautinės nusikaltėlių grupuotės sukurtos "vaikų teisių" konvencijos! Viešoji tvarka turi būti užtikrinama policijos, todėl konfliktai šeimoje ir psichopatų išpuolių prieš vaikus prevencija (Matuko atvejis), turi būti tik policijos kompetencijoje. Jai turi būti padidintas finasavimas, šiai papildomai fukcijai užtikrinti. Būtent policijos sistema, turinti dešimtmečiais atidirbtą darbuotojų atrankos ir imuninteto sistemą, gali užtikrinti viešają tvarką ir visuomenės interesą.

    Visi tie nerišlūs "mekenimai" apie vaikų grobimo sistemos gerinimą, saugiklių įvedimą, specialistų kvalifikacijos kėlimą ir pan. yra tik šios parazitinės, nusikalstamos struktūros stiprinimas ir darymas monstru su neribota galia.

  Jeigu manote, kad galima šioje nusikalstamoje struktūroje ką nors pakeisti, tuomet tiesiog kartu pamodeliuokime.

  Labai akylai stebėjau visą viešają erdvę, politikų pasisakymus, tarptautinio nusikaltėlių sindikato atstovų Lietuvoje argumentus, pateisinančius jų biznį, bandymus protestuoti ir t.t. Galiu pasakyti tik vieną, situaciją reguliuoja ir nukreipia tinkama linkme, labai patyrusi ranka. Greitai buvo įjungti visuomenės garo nuleidimo mechanizmai - peticijos, kreipimaisi į teismus, "spontaniška protesto akcija" (kuri neva parodė jog visuomenei tai nelabai įdomu, nes atėjo nedaug žmonių) ir pan.. Na tipo, kažką padarėme ir toliau kas bus tas bus. Jokios sistemos, vizijos, tvarkos ir tikslų. Taip pat, šis klausimas nenutylamai eskaluojamas žiniasklaidoje. Kas darosi?

    Atsakymą išgirdau Seimo narių Puidoko ir Šakalienės diskusijoje kažkokioje laidoje. Visiškai rami, tarptautinių nusikaltėlių lobistė, aiškiai išdėstė banditų reikalavimą: 300 milijonų eurų vaikų grobimo sistemai "kad ji pagerėtų". Dabar įsivaizduokite, kad mūsų valstybė skiria tuos 300 milijonų. Juos gi reikia "ĮSISĄVINTI". Kaip įsisavinti? Kursai, mokymai, seminarai, praktikos ir t.t. ir pan. Jus manote kodėl Lansbergių šeima užsiima "mokymais"? Tai geriausias biznis, niekada nesibaigiantis, be jokių rizikų ir bereikalingų visuomenės klausimų (pav. iš kur trąšos arba kur padėjote pinigus keliams, renovacijai ir pan), o išmokys ar neišmokys, tai net ne klausimas, svarbu, kad MOKYS (aišku ne dykai). Tai aukštasis kriminalinis pilotažas. Šiems mokymams reikalinga žmogiška medžiaga. Kur ją imti? Be abejo pirmyn į šeimas. Šis "PASLAUGŲ ŠEIMOM PAGERINIMAS" už 300 milijonų, išvirs į tokį pragarą, kurį sugeba suorganizuoti tik iš purvo į valdžią pakilę degradai. Prisimenat bolševikus ir jų "rūpinimasi" darbo liaudimi ir valstiečiais. Ir darbininkams ir valstiečiams, tas jų teisių SAUGOTOJŲ rūpestis, pavirto mirtimis, lageriais ir vergove.

   Na tiesiog būkime biedni, bet teisingi ir įvardinkime viską tikromis sąvokomis. Kas eina į socialinius mokslus? Tik tie kas niekur kitur nesugebėjo įstoti. Tokie visiški nevykeliai su labai didelėmis ambicijomis, nes siekia AUKŠTOJO. Ir šiems nevykeliams bukapročiams, dabar suteikiama visiškai neribota valdžia. Jie juk ja mėgaujasi, o tarptautinis nusikaltėlių sindikatas, nugriebia grietinėlę, pametėdamas savo smogikams chunveibinams trupinius. Tas pats buvo ir bolševikinės revoliucijos metu. Kol puspočiai chunveibinai dalinosi ponų tiusikus ir pešėsi dėl jų rūsių konjako, tikri turtai atiteko tiems kas viską organizavo.

   Tiesiog pagalvokite, žmonės kurių visas gyvenimas nesekmės ir atliekų rankiojimo pavyzdys, dabar tampa mūsų ir mūsų vaikų mokytojais. Jie nurodinės kaip mes turime gyventi ir auklėti vaikus. Jeigu kas nors Lietuvoje mano, jog - "nieko baisaus, aš prokuroras, ar teisėjas ar koks įtakingas politikas, manęs nelies". Tegu galvoja dar kartą. Šitie socialiniai nevykeliai (tiksliau jų neafišuojami bosai), dabar yra MŪSŲ VISŲ VAIKŲ SĄVININKAI IR GYVENIMO SPRENDĖJAI! Ar jūs suvokiate visą padėties siaubą?

  Kad pailiustruoti šių "specialistų šeimoms" kvalifikaciją ir atrankos būdus, aš jums tiesiog papasakosiu vieną šokiruojantį faktą. Visą laiką galvojau, iš kur tos "laikinų globėjų šeimos" atsirado? Šiandien viena mano pažystama, stovinti darbo biržoje, su siaubu papasakojo, jog ilgalaikius bedarbius, beveik priverstinai (gąsdindami jog išmes iš biržos) siunčia į tuos "globėjų" kursus. Štai pasirodo, kas ruošiamas į mūsų vaikų auklėtojus. Specialistai, kurie normaliai gatvių iššluoti negali, atidirbinėdami pašalpas, dabar taps tomis šeimomis, kurios augins mūsų atimtas atžalas. GRAŽU.

  Važiuodamas automobiliu Vilniuje pastebėjau didžiulius reklaminius plakatus "Tapk trečiu šeimoje, pranešk apie smurtą prieš vaikus". Čia jau tik kvailiui nebesuprantama, kad verslas pradeda savo purvino biznio reklaminę kompaniją auginant klientūrą. Tai siaubingas tarptautinis kriminalinis verslas.

   Dabar dėl to, ką mes galime padaryti, kad vaikų grobimo sistema būtų sunaikinta? Tai liečia mus visus. Šioje kovoje už mūsų vaikus ir Lietuvos ateitį svarbus kiekvienas žmogus. Nemanykite, kad vienas žmogus nieko negali, vykite šalin mintį jog, "jeigu nesukils masės nieko ne bus". Vienas žmogus gali labai daug ką. Mažas akmenukas bate, taip apkartina gyvenima, kad nei eiti, nei bėgti ir net sėdėti ramiai neįmanoma, kol jis ten. Dabar turime visi tapti tais akmenukais mūsų valdžiai. Kaip tai padaryti? Labai paprastai:

#NESERKPARAZITU

 Aš kviečiu visus pradėti neterminuotą PILIETINIO NEPAKLUSNUMO AKCIJĄ "NEŠERK PARAZITŲ". Kadangi TARPTAUTINIAI BANDITAI, savo kuriamai nusikalstamai struktūrai Lietuvoje reikalauja papildomų 300 milijonų eurų, o juos gali paimti tik iš mūsų mokesčių.  Iki tol kol ne bus panaikinta šį nusikalstama struktūra, mes privalome sumažinti mokesčių mokėjimą. Kaip tai padaryti? Paprastai.

1. Kas kartą eidamas į parduotuvę, pidamas degalus, mokėdamas už komunalinius tu sumoki apie 35-90 proc. mokesčių (kurie gali būti skirti apmokėti tavo vaikų atėmimui). Apribokime pirkimą. Pirkime Latvijoje, Lenkijoje, Baltarusijoje, bet tik ne Lietuvoje. Negali važiuoti pats, tuomet pirk pas tuos kas atveža. Maistą stenkis pirkti turguje, pas ūkinikus tiesiogiai, pagaliau paskelbk sau ilgalaikį pasniką. Kuo mažiau degink elektros, pilk vandens ir naudok dujų (ten beveik 60 proc. mokesčiai).

2. Kiek įmanoma apribok atsiskaitymus per bankus, reikalauk, kad tau ir mokėjimai iš išmokos būtų prieinami tik grynais pinigais. Turi pinigus banke, nusiimk visus. Jei neturi galimybės dirbti su grynais, pervesk savo sąskaitas į užsienio bankus.

3. Turi verslą, laikinai sustabdyk jo veiklą arba pervesk jį į užsienį.

4. Dirbi samdomą darbą, pasiimk ligonlapį, tempk iš sodros viską ką gali.

5. Gyveni užsienyje, nebesiųsk pinigų į Lietuvą, geriau padėk savo giminėms ar draugams su šeimomis bent laikinai pabėgti ir tokiu būdu išgelbėti savo vaikus.

6. Dirbi aptarnaudamas valdžios ponaičius ir ponaites? Pav. Kavinėje, restorane ar užeigoje dažnai matai šio įstatymo gynėjus arba bent jau tuos iš valdžios kurie nesipiktina šio kriminalinio verslo atėjimu. Tuomet atnešdamas tokiam lėkštė maisto nepamiršk į jį prieš tai giliai atsikrenkštęs nusispjauti. Tas žmogelis nuo tavo snarglių ne mirs, bet tu turėsi labai gerą jausmą. Rašau ir skatinu tai daryti atvirai, kad iki tol kol bus panaikinta ši nusikalstama struktūra, kiekvienas valdžios atstovas valgydamas savo brangų steiką, jaustų nemalonų pojūtį burnoje ir pilve, galvodamas, - o gal tikrai tie praščiokai vydo savo akciją? Tas pats juos aptarnaujant parduotuvėse, kirpyklose, servizuose arba spa salonuose. Remontuoji mašina tokiems, na tegu ji netoli nuvažiuoja. Tvarkaisi jų namuose ar kabinetuose, tuo pačiu skuduru išplauk ir klozetą ir jų indus. Na, bet kuriuo atveju kiekvienas turite savo fantaziją, svarbu, kad jie pastoviai jaustūsi nepatogiai.

7. Ankščiau stengeisi su tokiais pasisveikinti pirmas, dabar praeik ir jų nepastėbėk, ignoruok.

8. Bet kurio politiko, kuris bando gauti tavo balsą, nuo šiol visada klausk, ar jis pažada pridėti visas jėgas šios nusikalstamos struktūros sunaikinimui. Jei pradės ką nors nerišliai mekenti, nebalsuok už jį ir aiškiai jam apie tai pasakyk.

  Kiekvienas gali tyliai arba garsiai prisidėti prie šios visuotinio nepaklusnumo akcijos.


  #NESERKPARAZITU

p.s. Pats aš asmeniškai pradedu savo mažą kovą nuo rytojaus. Vienintelio labai gailiuosi, kad aš ne dirbu kokioje nors Seimo ar socialinės apsaugos ministerijos kavinėje. Taip pat tikiu, kad atsiras pakankamai protingų žmonių, kurie sugalvos ką nors gudresnio, nei aš čia ekspromtu pasiūliau. Sėkmės visiems ir primenu, kad viską turime grąžinti į priminę padėtį tuomet, kai valdžia panaikins nusikalstamą vaikų grobimo struktūrą ir teisinius pagrindus jos egzistavimui Lietuvoje.

2018 m. lapkričio 8 d., ketvirtadienis

Aš sužeidžiu ir išgydau!
     Nūn įsidėmėkite, kad Аš, Аš vienas Еsu Tas, kito Dievo su Мanimi nėra. Aš daliju mirtį ir gyvastį, sužeidžiu ir išgydau: niekas nepajėgia išgelbėti iš Мano rankos. 

(Pakartoto įstatymo knyga)


Гордый собственник боли


О человек, ты не хули,
Того, чего совсем не знаешь.

Ведь жизни нить ... тонка,
И не в твоих руках она.

Ты здесь лишь гость,
И собственник ты ... боли.

Её ты можешь для себя и для других,
Использовать без меры.

И эту боль ... из рук твоих,
Никто не отберёт.