2018 m. balandžio 21 d., šeštadienis

2018 m. balandžio 10 d., antradienis

iliuzija ir realybėtu išminties aruodus prisipylei
pirkai žinojimą ir mąstančius sekei
visur ieškojai paslėptąją prasmę
ir savo protą nuolat brandinai

kvailių paniekintas tu išdidžiai tylėjai
jie neverti tavosios išminties
ir su girtuokliais tu nesusidėjai
juk jų tuštybėje nėra jokios prasmės

Ak išmintis! Kokia saldi duotybė
tu šviesoje, kuomet kiti tamsoj
visus matai ir sugebi pamokyt
tuomet kodėl -
                                 esi tokioj
                                                       šiknoj?

2018 m. balandžio 2 d., pirmadienis

Selfisnukių realybė (šauksmas tyruose)


Snukiaknygės galvijų fermoj,
Yra labai giežta tvarka,
Kanopiniai visi garduose,
Šunims, lenciūgas ir būda.

Gyvenimas šioj fermoj verda,
Svarbi čia kiekviena višta,
Vieni kitus jie "laikais" laižo,
Taip suklijuojama banda.

Jie mykia, kriuksi ir mekena,
Interaktyvūs padarai,
Ir palaimingai nesupranta,
Kad jie čia tėra gyvuliai.