2022 m. birželio 23 d., ketvirtadienis

Šikti yra normalu, bet nenormalu kai šiki viešai ir tuo savo šūdu teplioji kitus.

    Trockistų sukurta ir įgyvendinta - infantilų, distrofikų ir degradų ugymo edukacinė sistema (mokytis visą gyvenimą)  pakeitė mūsų civilizacijos paradigmą.

  Ankščiau mūsų civilizacijos viešoji (matoma) forma buvo žaismingai subtili ir pikantiška. 

  Šiame video labai aiškia forma atspindėta ta paradigma: NUMATYTI IR ĮSIVAIZDUOTI, BET NEMATYTI.


O dabar ji pakeista į pasibjaurėtino vulgarumo prasčiokišką: 

  IŠTRĖKŠTI VISUS SAVO VIDURIŲ SKYSTYMUS IR IŠSKYRAS TIESIAI ŽIŪRINTIEMS Į VEIDĄ. (Čia, beje, vos ne padoriausia nuotrauka iš tų vidurių išskyrų, kurios tapo "nauju normalumu" )

p.s. Aišku bus tie kurie man paprieštaraus jog jiems tai normalu. 

Atsakysiu: šikti taip pat normalu, bet nenormalu kai šiki viešai ir tuo savo šūdu teplioji kitus.

2022 m. birželio 19 d., sekmadienis

Epinė kalba, kurią pasakė ryškiausias buvusios Europos sąjungos politikas Nigel Farage.

 

   


   

   Vienas ryškiausių buvusios europos sąjungos politikas Naidželas Faradžas (Nigel Farage), atstovaujantis Britaniją, pasakė neįtikėtinai lakoniškai tikslią ir esamas realijas atspindinčią kalbą europos parlamente, kreipdamasis į naujai "išrinktą" Europos Prezidentą. (kalba buvo pasakyta 2010 metais)

"Kas jūs toks, Europos prezidente Hermanai Van Rompuy?!!!"

  "Mums buvo pasakyta, kad kai turėsime prezidentą, pamatysime milžinišką pasaulinę politinę figūrą, žmogų, kuris būtų politinis lyderis 500-tui milijonų žmonių, žmogus, kuris atstovaus mums visiems pasaulinėje arenoje, žmogus, kurio darbas toks svarbus, kad, žinoma, jam bus mokama daugiau nei JAV prezidentui Obamai. 

  Na, aš tikrai to bijojau, mes gavome ŠTAI KĄ... Nenoriu būti grubus, bet iš tikrųjų HERMANAI tu turi drėgno skuduro charizmą ir žemo lygio banko tarnautojo išvaizdą! 

Noriu užduoti klausimą: „Kas tu esi? Aš niekada negirdėjau apie tave. Niekas Europoje apie tave nebuvo girdėjęs“.

 „Galiu kalbėti daugumos britų vardu, sakydamas, kad mes tavęs nepažįstame, nenorime, ir kuo greičiau būsi nusodintas ant žemės, tuo geriau“.


video:2022 m. birželio 18 d., šeštadienis

"ProfesioAnalai". Nieko naują po saule.

 


   Romos Imperijos archyvaro, Gajaus Svetonijaus Trankvilo (lot. Gaius Suetonius Tranquillus) knygoje "Dvylikos Romos Cesorių gyvenimas" yra įdomus vieno iš Imperatorių (dabar nepamenu to Ciesoriaus vardo ir tingiu ieškoti, bet tai nėra svarbu šio teksto minčiai) pikantiško pomėgio aprašymas, su šio pomėgio karčių vaisių pasekmėmis.

   Sunkus valstybės vadovo darbas visada sumažina asmeninės savitvardos drausmės jausmą, o valdžios žmones gausiai atakuojančios pagundos yra labai lengvai pasiekiamos, todėl vadovai dažnai paslysta ir susitepa ta, gražiai iš išorės atrodančia, mėšlo mase. Įkritus į nevaldomų aistrų mėšla, vėliau jo kvapas yra ilgai jaučiamas ir sunkiai nuplaunamas. 

   Tai va. Tas ciesorius, atipalaidavimui nuo sunkios valdovo našos, pasiliksmino su keliais berniukais, na ir kaip tai priimta iki šiol, tuos berniukus paskyrė dvare į kažkokias nereikšmingas, bet šiltas vieteles (atitinkančias visokių šiuolaikinių duomenų mokslininkų ar pandemijų valdymo specialistų ir pan. antsnukinių degradų šėrimui gausiai pristeigtas specialybes). Bet nutiko tai, kas nutinka VISADA. Tie "profesionalūs pasilinksminimo žaisliukai" vietoj to, kad ramiai ir tyliai gyventi, laukiant kol jų "profesionaliomis paslaugomis" vėl prie progos pasinaudos atsipalaidavimui, dvare pradėjo rengti "praidus" (savo seniausios žmonijos profesijos viešinimo paradus). To meto "praidai" buvo ne tokie spalvoti ir vieši kaip dabar, bet Imperatoriui užteko to, kad tie "profesioAnalai" pradėjo vienas kitą, dvaro tarnų akivaizdoje vadinti taip pat, kaip ir šiuolaikiniai "profesioAnalai". Tokiu būdu viešindami Imperatoriaus slaptus pikantiškus paslydimus. 

  Sprendimas buvo ryžtingas - "profesioAnalams" buvo sutrupinti blauzdikauliai. Nuo to laiko, keliems tūkstantmečiams "profesioAnalai" suvokė, kad vieši "praidai" yra pavojingas reikalas, todėl valdovų paslydimai ir atsipalaidavimai išliko tokie pat slapti ir pikantiški, bet jokiu būdu ne vieši. 

   Šiuolaikinė degradų, distrofikų ir infantilų edukacijos sistema, per visokias prestižines KM (Kačių Morčiaus) mokyklas  ir trockistinius pasaulio universitetus, veda link to, kad kiekviename žmoguje tūnantis polinkis "paslysti" taptu "nauju normalumu".  Pamiršdami (o gal tiesiog nesuvokdami arba piktavališkai stumdami link žlugimo), kad toks "seniausios pasaulio profesijos" normalinimas, visada veda link to, jog visiems "nauja/nenauja normaliems" ateis tas pats siaubingas galas kaip ir to ciesoriaus "profesioAnalams". Tai yra toks pat nekintamas asmeninio pasirinkimo dėsningumas kaip ir fizikinis visuotinės traukos dėsnis. 

  Na, bet yra kaip yra. Mūsų mielosios mamytės ir toliau labai stengiasi, kad jų vaikučiai gautų "kuo geresnį išsilavinimą" visokiose prestižinėse "Kačių Morčiaus" mokyklose, todėl norom ne norom, skatina savo vaikučius tapti kuo geresniais šiuolaikiniais diplomuotais "profesioAnalais". "Praidų" skaičius didėja geometrine progresija, o normalūs ir suvokiantys realybę valstybių vadovai yra eliminuojami iš valdymo, naudojantis jų NEIŠVENGIAMAIS paslydimais ir pakeičiant juos beverčiais ir beveidžiais"profesioAnalais" (a lia Herman Van Rompuy)

Su meilę ir brolišku rūpesčiu

2022 m. birželio 14 d., antradienis

Apdainuoti beprotybę

  

Žmogus nežino ko jis nori

Norėti verčia aplinka.

Dainuos ji išminties galybei,

Visuomenėj žydės tvarka.

 

Bet beprotybė nenurimsta,

Ir trokšta sau tokios garbės.

Ji kuria „naują realybę“,

Bepročiams siekdama šlovės.

 

Naujumas, nėra joks naujumas,

Tai beprotybė palaida

Kas jos suokimo nuolat klauso

Link skardžio bėga su banda.

 

GB 15.06.2022

Kembridžo Karališkojo koledžo choras "Pasigailėk manęs Viešpatie Dieve, apvalyk mane nuo mano nuodėmių"   Klausydamas šį nuostabų kūrinį, kurį tiesiog neįtikėtinai grakščiai ir subtiliai atliko žmonių vaikai, didingoje aplinkoje. Prisiminiau prieš kelis dešimtmečius atliktą tyrimą, kuomet beždžionių būriui buvo rodomos žmonių dainos. Beždžionės su entuziazmu klausėsi ir stebėjo visokias bestaipaliojančias naujas dainorėles (visokių lyčių), bet tiesiog negalėdavo klausytis ir pabėgdavo, kai įjungdavo tikrą žmonių muziką, t.y. tokią kokia gieda šie žmonių vaikai.

  Tai ką tu klausai, labai tiksliai parodo tai kas tu esi ir kieno bendruomenei priklausai.