2012 m. gegužės 28 d., pirmadienis

2012 m. gegužės 27 d., sekmadienis

AŠ ir tik AŠ

O pasaulietinė saldybė !!!
Kerštauti skatina visus.

Turte paskendęs tas bjaurybė !!!
O šis valdžios neatiduos!!!
Ir čia blogai, ir ten nelimpa,
Visi apinkui nelabi.
Tas per grąžus, tas per laimingas,
O šito snukis per saldus.

Tik vienas AŠ esu vertingas !!!
Tik MANO rūpestis svarbus.
Aplink MANE pasaulis sukas,
Tik mano AŠŠŠŠ yra kilnus !!!

Padėti artimui, kvalystė.
Apginti bėdžių, tai ne man.
Man nesvarbu kitų problemos,
Juk skauda mulkiui kažkokiam.

Tik Aš grąžus, tik Aš protingas,
Visi kiti tiktai fone.
Apiplėšimas? Kokios bėdos?
Juk vagia tai ne pas mane.

Kodėl turėtų man rūpėti,
Kas prievartaujamas šalia?
Juk jie tai jie, o Aš tai kita,
Svarbu, kad pas mane tyla.

Tik štai praeina giedros dienos
Ir jau apilėšė mane !
O Dieve kokia neteisybė !!!
Kodėl nieks negina mane?

Kodėl visi aplinkui tyli?
Kodėl jie mato tik save?
Kur meilė artimui, kaimynai?
Juk aš kenčiu baisiam skausme.

O kokie žmonės nedėkingi !!!
Juk taip mylėjau, aš !? .... save.

Kai jiems skaudėjo, aš ? ... tylėjau.

Kai kentė jie, aš ? ... nemačiau.


Esavičius

2012 m. gegužės 23 d., trečiadienis

Gavote labusai !!!    Šiaip informuotiems žmonėms ne paslaptis, kad Garliavos nusikaltime dalyvavę Vilniaus 2 - jo pulko "policininkai", tai tiesiog buvusi zekų (sulaikytųjų ir nuteistųjų) konvojavimo kuopa, kuri pagrinde suformuota iš niekur kitur nepritapusių Vilniaus apylinkių tuteišų. Kadangi tai dažniausiai silpnai Lietuviškai kalbantis kontingentas, kurio vienintelis tikslas pensija,  jie nuolankiai sutinka daryti bet kokias niekšybes, tuo labiau jei tos niekšybės yra nukreiptos prieš išsišokelius "labusus" (Lietuvius). Esu Vilnietis ir teko ne kartą privačioje apinkoje susidurti su šio margaspalvio "užsieniečių legiono" atstovais. Su vienu iš jų, mano buvusiu kaimynu, turėjau gan didelį konfliktą. Karta eidamas pro jo namą pamačiau kaip jis kabina didžiulę baltą apipešiotą varną ant savo namo sienos. Priėjęs paklausiau, kam jis šią varną kabina? Užsiutęs jis pradėjo rėkauti, kad čia jo mylimos tėvynės Lenkijos herbas. Tada aš paklausiau, o kokiai valstybei jis tarnauja, kieno uniformą nešioja ir kam davė priesaiką? Buvau išvadintas kvailiu, išgirdau, kad jis dirba už pinigus ir jam nusispjauti į "labasiatnia" (Lietuvą). Jis išrėkė, kad jei būtų koks konfliktas, numestų automatą ir kuo greičiau dumtų namo. Keisčiausia, kad pavardės ir vardai pas tuos tuteišus dabar nepriekaištingai Lietuviški, bet lietuviškos tapatybės nekenčianti, prisitaikeliškai/išdavikiška natūra, tokia pat radikaliai želigovskinė.

   Kartą skaičiau straipsnį apie tai, koks kontingentas 2-jo pasaulinio karo metu, žudė mūsų piliečius žydus Paneriuose. Ten buvo įdomus įstorinis pasakojimas apie vieną smogiką iš Vilniaus, gražia Lietuviška pavarde ir vardu. Savo parodymuose jis kalbėjo, kad nekenčia Lietuvių ir jam bjauru net kalbėti Lietuvių kalba, kurią privalo vartoti tarnaujant nacių okupuotos Lietuvos policijoje.

   Istorija kartojasi. Blogiausia, kad Lietuviai iš istorijos visiškai nesimoko. Vietoj to, kad imtis kardinalių reformų teisėsaugoje (policijoje, prokūratūroje, KGB/VSD ir teismuose) Lietuviai tiesiog apriori suteikė visai paveldėtai represinei okupacinei sovietinei sistemai "nepriklausomybę", neužduodami sau klausimo, nuo ko tapo nepriklausoma teisėsauga? Nuo mūsų kaip sociumo? Nepriklausoma nuo atsakomybės už savo nusikaltimus? Natūralu, kad buvusios komandinės sistemos sraigteliai pajutę, kad nebėra vienintelio juos drausminančio baubo - Maskvos, pradėjo vis daugiau išsigimti savo pasileidime. "Nepriklausomi teismai", "nepriklausoma prokuratūra", "nepriklausoma KGB (VSD)", "nepriklausoma policija", nuo ko jie nepriklausomi?

   Aišku buvo bandymai atskiesti šias struktūras naujais žmonėmis, bet kaip ir reikėjo tikėtis, jie arba tapo tokiais pat kaip ir buvusieji, arba buvo sutriuškinti ir suvirškinti kaip nepritapeliai prie sistemos.

   Visada mėgau stebėti žmonių tarpusavio santykių vingrius, pažinojau kai kurios naivius kaimietukus įsiliejusius į "nepriklausomą" naujai/seną Lietuvos teisėsaugą. Kaip ir visi kaimietukai, jie iš paskutiniųjų bandė pritapti prie senų represinės sistemos vilkų. O tie, be abejo "geranoriškai" padėdavo naujokams įsijungti į neviešą sistemos gyvavimo bendrabūvį. Atsakykite sau, po tokių "geranoriškų" neviešų mokymų kas ir kokiais principais kontroliuoja visą šią "nepriklausomą", Lietuvių likimus traiškančią, sistemą? Tik kvailys nesupras, tai senieji NKVD'istai, kuriems laisva Lietuva tai tik laikinas nesusipratimas. Tuo labiau, kad nevieši NKVD sisteminiai mokymai taip pat patvirtinami ir buvusioje milicijos praporščikų profkėje, nepriklausomybmečiu skambiai pasivadinusioje Mykolo Riomerio universitetu.

   O dabar, tiesiog pagalvokite, kodėl buvo būtinas toks viešas ir brutualus parodomasisi šturmas, ciniškai pasakant visiems kas šioje valstybėje šeimininkas? Ar žinote, kiek tokių stankūnaičių Lietuvoje? Juk visa slaptoji represinė sistema buvo pastatyta ant taip vadinamos "uogyčių" taktikos. Daugeliui to meto nomenklatūros bonzų buvo pakišamos, nuo vaikystės išugdytos, sysalų specialistės, tokiu būdu gaunant informaciją tiesiai iš miegamojo lovos. O jei nepavykdavo pakišti, tuomet būdavo suviliojamos reikiamų asmenų žmonos (tam tikslui irgi veikia paruošti berniukai, Lietuvoje tai matėme pav. Gatajavų dukters ir Kusaitės bylose), vėliau jas kompromituojanti medžiaga yra puikus įrankis paversti moterį informatore. Jei Stankūnaitė pralaimėtų ar įsivaizduojate kiek panašių bylų pasipiltų? Visi šie diktatūriniai įrankiai seni kaip pasaulis, tik keista viena, nejaugi mūsų politikai yra per daug (kaip čia gražiau pasakius) naivūs to nematydami ir nebandydami keisti, o gal jie tiesiog tapo šio monstro nuolankiais tarnais? Trečios galimybės nematau. Bet kokiu atveju "nepriklausomos" NKVDistinės sistemos įsigalėjimas nežada nieko gero Lietuvai.

  Kažkada seniai, kai buvau jaunas ir energingas, po privalomos tarnybos nepriklausomos Lietuvos kariuomenėje išgirdau, kad Kariuomenės mokomasis centras Nemenčinėje ieško komendanto. Atėjau pas vadą (juo buvo kažkos buvęs zootechnikas), prisistačiau, parodžiau karinį bilietą ir tai, kad tarnaudamas baigiau skyrininkų mokyklą Visagine. Jis pradžioje lyg ir sutiko mane priimti, nusiuntė į Kaune buvusią kariuomenės medicinos komisiją, o vėliau priėmė kažkokį savo netarnavusį niekur giminaitį. Niekada nesitaikstydavau su akivaidžia neteisybę, todėl pasiprašiau į priėmimą pas kariuomenės vadą Kronkaitį. Išdėsčiau viską ir pasakiau, kad tokia kaimietukų šeimyninė ranga nedera su laisvos valstybės tarnybos kūrimu. Buvau išvadintas mieščioniu rusioku kuris nieko nesuvokia. Po kiek laiko tie raudonnosiai senosios sistemos vilkai suėdė ir patį Kronkaitį.

   Bet kaip sako mano giminaičiai Žemaičiai y tep kap y, nieko jau ne pakeisi.

 p.s.   Sokratas savo laiku lygino valstybe su žmogumi. Galva, kojos, rankos ir t.t. Tas pats palyginimas yra ir Šventajame Rašte, Bažnyčios sąvasties aprašime, t.y. rega, klausa ir t.t. Visi organai tampriai susiję tarpusavyje ir priklausomi vieni nuo kitų. Ranka negali pasakyti, kad jei aš ne koja tai aš nepriklausoma nuo viso kūno ir pan.. O dabar atkreipkite dėmesį, jog žmogaus organizme, vis dėl to būna (nors ir ne dažnai) nepriklausomi organai, tai PIKTYBINIAI AUGLIAI (vėžys). Jie čiulpia syvus iš organizmo visiškai nepriklausomai nuo kitų organų poreikių. Jei jų laiku neišpjauti, jie meta metastazes ir galiausiai sunaikina visą kūną. Lietuvoje šie augliai, dėl mūsų pačių apsileidimo ir merkantiliškumo, jau paskutinėje, "nebeoperabilioje", metastazes metančioje stadijoje, todėl kaip sakė mano brolis Kristuje Sigitas Tamkevičius apie Garliavos įvykius, vienintelė išeitis dabar melsti mūsų Viešpatį Jėzų Kristų stebūklo.

Esavičius

2012 m. gegužės 22 d., antradienis

Grįžta represijų laikai?


.
    "Komsomolskaja pravda" džiugiai pranešė milicijos departamento grąsinimą Lietuvos visuomenei, cituoju: 


......„kedofilų“ veiksmai piktina Policijos departamento vadovybę. Jei užpuldinėjimai, įžeidinėjimai ir šmeižtas nesiliaus, pareigūnai žada imtis griežtesnių priemonių.


   Sąžiningi ir atsakingi savo bendruomenei pareigūnai, jau seniai PALICIJOS departamente marginalizuoti, todėl galime džiugiai konstatuoti "Tarybų valdžia grįžo į Lietuvą, padedant šlovingajai tarybinei milicijai". Valio tarybiniam teismui, pačiam HUMANIŠKIAUSIAM teismui pasaulyje, valio tarybinei milicijai, savo krūtinėmis nepaliaujamai ginančiai tarybų VALDŽIOS autoritetą ir jų mažas žmogiškas silpnybes (na koks skirtumas, jei pora kartų kokiam bejėgiui vaikučiui ikišo), juk visą tai atperka jų nepaliaujamas rūpinimasis darbo liaudies gerove ir ateitimi. URA DRAUGAI !!!


Esavičius

Ciniškai prievartaujama Lietuva
2 dalis3 dalis


2012 m. gegužės 19 d., šeštadienis

Runkeliai kuriuos valdo burokai be lapų.

       Neįtikėtinas nusikalstamos grupuotės cinizmas ir nebaudžiamumas, kurį mes visi stebime paskutinius kelerius metus, pasiekė savo apogėjų Garliavoje. Net sovietmečiu valdžioje buvę nusikaltėliai nedįso taip ciniškai elgtis su žmonėmis. Viskas buvo daroma paslapčiomis, įvelkant savo nusikaltimus į tariamo teisingumo drapanas. Darant nusikaltimus buvo stengiamasi išvengti viešumo. Sovietmečiu "Perlojos respublikos" gyventojai netgi sugebėjo, naktimis budėdami, išsaugoti laisvos Lietuvos simbolį - Vytauto Didžiojo paminklą ir jis ne buvo nugriautas, nors ne kartą buvo atvaromi buldozeriai. To meto nusikalteliai bijojo viešumo. Tai ką mes matome nūdien ir tai, kaip šį nusikaltimą nušviečia "vorov v zakone" (įstatyminių nusikaltėlių) kontroliuojama žiniasklaida, yra spjūvis visiems Lietuvos žmonėms į veidą. Maža to, kad jie brutualiai pagrobia bejėgį vaiką iš saugių namų, jie dar išdidžiai paviešina pagrobtos mergaitės video, kuriame biologinė gimdytoja, kartu su skustagalviu nusikaltimo bendrininku, pergalingai šypsosi į kamerą. Jie išdidžiai pozuoja šalia bejėgio vaikučio, kurio rankelės iš siaubo nusvirusios ir padėtos delniukais į viršų. Tokiu būdu parodoma, kas šioje valstybėje "verchai" (nusikaltėlių pasaulio autoritetai). Taip naglai, mums visiems be užuolanku primenama: "Drebėkite niekingi runkeliai, mums nusispjauti į jūsų nuomonę, į jūsų savigarbą, į jūsų nuosavybę, mes čia viską kontroliuojame, darysime ką tik norėsime ir jūs mums nieko nepadarysite, viskas čia priklauso mums."

    Pagal mūsų konstituciją visa valdžia priklauso tautai ir ji tą valdžią įgyvendina per savo atstovus. Seimas yra mūsų visų atstovai ir tik Seimas turi BESĄLYGINĘ teisę savo nutarimu sustabdyti BET KOKIO teismo ir kitų samdomų institucijų sprendimus ir veiksmus. Taip pat tai gali padaryti mūsų visų išrinktas Prezidentas, sukvietęs valstybės gynimo tarybą ir savo dekretu paskelbęs nepaprastą padėtį valstybėje. Tuomet kariuomenės pagalba turi būti suimti teisėsaugoje įsitvirtinę nusikaltėliai. Nei teismai, nei kitų valstybinių samdinių struktūros nėra tautos atstovybė, jie nėra rinkti, tai paskirti samdomi darbuotojai - TARNAI. Būtent todėl, visa atsakomybė už TARNŲ savivalę ir nusikaltimus, krinta vien tik ant tų kas yra rinkti ir kam yra deleguota visa valdžia valstybėje t.y. ant Seimo ir Prezidento. Jei ten esantys mūsų atstovai, dėl neryžtingumo, kvailumo ar dėl kitų nežinomų priežasčių nesugeba suvaldyti nusikaltėlių, šis Seimas ir Prezidentas turi būti nedelsiant paleisti ir renkami nauji. Savęs jie ne paleis, bet pasaulio patirtis rodo, kad netinkamai savo pareigas atliekančius "atstovus", gali efektyviai "paleisti" protestuojanti tauta.

    Karta teko bendrauti su vienu išmintingu žemaičiu, gūdžiame Žemaitijos kaimelyje. Netyčia kalba pakrypo apie mūsų valdžioje esančių žmonių veiksmus. Jis tiesiog ryžtingai nutraukė pradėtą kalbą tokiu posakiu: "Kū ten apei tuos burokus be lapų rokouties". Nesupratęs aš perklausiau, apie ką tokius jis nenori kalbėti? Šis paaiškino: "Jums miesčionims nesuprasti, tik mes kaimo žmonės žinome kas tie burokai be lapų. Kai lauke pasodini runkelius, tarp jų visada atsiranda tokie dideli tuščiaviduriai burokai be lapų. Runkelis jis yra labai naudingas augalas, nes saldus, o burokas be lapų yra visiškai bevertė daržovė. Jis labai didelis, išsipūtęs, plikagalvis (be lapų ant viršugalvio) ir jį, bjaurybę, niekaip neina išrauti, tenka apspardyti žemę aplink jį ir tik sudaužius tą tuščiavidurį niekalą į šipulius, gali jį pašalinti iš lauko."

Geras paaiškinimas ar ne?

p.s. Šiaip gal ir teisūs tie tuščiaviduriai prabangoje išsipūtę BUROKAI BE LAPŲ paniekinamai mus vadindami runkeliais, nes mes nuolankiai leidžiame jiems bujoti. Todėl tik artimiausi įvykiai parodys ar Lietuvoje dar esama žmonių kurie gali sudaužyti bereikalingai mūsų žemę alinančias tuščiavidures daržoves, arba mes visi aiškiai suprasime, kad esame bebalsiai runkeliai, kuriuos iškrypeliškai terorizuoja įvairūs burokai be lapų.
Tai kiekvieno ŽMOGAUS asmeninis pasirinkimas kaip elgtis, nes tik žmogus turi laisvą valią. Runkeliai taip ir toliau tyliai tūnos pasislėpę po lapais, naiviai tikėdamiesi, kad jei jie tylės, visa tai jų nepalies. Kol kas tik JAV gyvenantys Lietuviai parodė kaip reikia pradėti protestuoti.

Esavičius