2013 m. rugsėjo 30 d., pirmadienis

Kodėl Šveicarai rengia karinius mokymus apsigynimui nuo socialistinės Prancūzijos? (dokumentinis filmas apie vieną iš priežasčių)

   Šis dokumentinis filmas apie totaliai ir agresyviai visame pasaulyje brukamą vaikų pedofilinio išnaudojimo įteisinimą. Tai daroma socialistiniais (neomarksintiniais) "žingsnis po žingsnio" socialinės inžinerijos metodais.

   Mums net nežinant, mūsų mažylius "teisėtai" ir moksliškai prievartauja mokyklose, versdami juos žiūrėti pornografinio turinio pseudomokslinius multiplikacinius filmukus. Tai daroma iš lėto, kad nesukelti visuomenės pasipriešinimo. Manau Šveicarai (kaip ankščiau tai jau padarė ir Islandai dėl skolų) sugebės pastatyti savus kvyslingus  į vietą, bet jie iš anksto rūpinasi, kad socialistinė Prancūzija neatsiųstu savo legionų užtikrinant "žmogaus teisių pažeidimų" prevenciją.

   Kame pagrindinė neomarksitų vykdomos "žingsnis po žingsnio" politikos taktinė subtilybė? Ar jūs sutiktumėte, kad jūsų sūnų ar dukrą pagrobtų ir parduotu į seksualinę vergystę? Aišku ne. O jei jie tai darys iš lėto, mokyklose plaudami mūsų vaikams smegenis iššaukiant jų "laisvanorišką" seksualinės vergystės siekį ir pikantiškų paslaugų tiekimo karjeros siekimą? Ar taip geriau? Tuo tarpu bus įtvirtinti Juvenaliniai ĮSTATYMAI draudžiantys negausiai susipratusiems tėvams įtakoti vaikų "laisvanorišką" apsisprendimą. Ar daug vaikų atsilaikys jei jiems nenuilstamai mokyklose kals į galvą "autoritetingus" pseudomokslinius išvedžiojimus, kad tai geras dalykas ir jokių pasekmių gyvenime tai ne sukels (vien tik malonumas)? Viskas iki absurdo paprasta ir jie veikia ATVIRAI.

  Žmogau, tiesiog pasižiūrėk šį Šveicarų dokumentinį filmą ir susimąstyk apie tai. Jau dabar neomarksitų valdomoje Lietuvoje "teisėtai" susidorojama su jiems pasipriešinti išdrįsusiomis, garbingomis ir padoriomis, Kedžių ir Venskų giminėmis ir netgi su policininkais, kurie tiesiog tinkamai atliko savo pareigas. Tu vis dar manai, kad tavęs tai neliečia? Tada atkreipk dėmesį jog Vokietijoje jau dabar kalinami tėvai kurie atsisakė leisti savo vaikus į šias "lytinio švietimo" (tiksliau įteisinto seksualinio prievartavimo) klases, tokie patys Juvenaliniai įstatymai laukia savo patvirtinimo ir Lietuvos Seime.

Kuo man įsiminė Kazys Bobelis?

Tai tikrai pagarbos vertas žmogus. Amžiną atilsį duok jam Viešpatie. Jis labai atvirai kalbėjo apie tai kaip yra "surėdyta" šiuolaikinė pasaulinė politinė sistema, niekada nevyniodamas žodžių į vatą.

  Kai dar Kazys buvo Lietuvos Seimo nariu, jis viename interviu televizijai tiesiai šviesiai pasakė, kad tai normalu jog mus dabar apiplėšia (jis kalbėjo dėl Mažeikių Naftos padovanojimo Bumgardnerių giminei, bet tai tinka apibūdinti ir tai, kad kitos įtakingos giminės perėmė mūsų visą bankinę sistemą, strategines įmones, gamybą sunaikino, palikdami mums tik užsienietiškų paslaugų ir prekių naudotojų pozicijas). Šis apiplėšimas būtina sąlyga tam, kad mes patektume į "Elitinį" pasaulio valstybių klubą . Tokia dabar tvarka. Jis labai aiškiai pasakė, kad nors ir apiplėšti, kai tapsime savi "Elitiniame klube", tada kartu su savo naujais partneriais galėsime taip pat apiplėšti kitus.

  Toks labai tiesmukas ir aiškus paaiškinimas dėl visų tų plėšikavimų kuriuos matome Lietuvoje. Mūsų "elitas" su viskuo sutiko (ir iš inercijos sutinka toliau) laukdamas "perspektyvos", jog mes taip pat galėsime pasišildyti iš naujųjų plėšikavimo piramidės narių. Iki šiol jie ištvermingai tenkinasi trupinėliais nuo ponų stalo, patys sėdėdami bankų kišenėse (beveik visi mūsų politikai prasiskolino ir todėl stumia tai, kas naudinga tik skandinaviškiems bankams pav. grynųjų ribojimą padidinant ir taip astronominius jų pelnus). Dar prieš porą metų žiniasklaidoje vis pasigirsdavo raginimai Lietuvos verslui ruoštis privatizavimo vajui Gudijoje. Dabar visi nurimo. Nes pasaulinio mąsto finansinė piramidė sustojo ir kaip be būtų apmaudu Lietuva yra šios piramidės dugne iš kurios daugiausiai išsiurbta (pagrinde žmogiškų resursų)  ir kuri turi tenkintis "LOXŲ" pozicija, vis dar "tinkintis" ir gundant "globalaus super banko" akcijomis naivius pretendentus.

   Paskutiniai visada pralaimi. Tokia negailestinga pasaulietinės veiklos filosofija.

   Įsidėmėkite, kad pasaulinė finansinė krizė prasidėjo iškarto po konflikto Gruzijoje, kuomet visi išmintingieji suprato, kad finansinės aferos plėtra sustojo. Maskoliai parodė ryžtą kurti savo nuosavą finansinę piramidę, todėl vis aktyviau spaudžia buvusius satelitus. Vakariečiams reikės ypatingų talentų, kad užstrigęs senasis mechanizmas vėl pajudėtų, o tam reikia karine jėga palaužti konkurentus arba sukurti ką nors visiškai naujo. Įvykiai Sirijoje rodo, kad tai nėra taip paprasta.

p.s. Bjauriausia šioje situacijoje tai, kad šiuolaikinė Lietuva yra būtent toje buferinėje (priefrončio) zonoje ir joje dabar vis labiau įsitvirtins negailestingas principas "kare kaip kare". Bjaurūs laikai artėja, todėl nemanau, kad emigracija sumažės ir žmonės pradės grįžti į Lietuvą. Argi protingi žmonės norėtų statyti savo ateitį ten kur viskas yra ne stabilu ir primena karo stovį ir kur kas kartą tenka galvoti kas tave apilpėš ar rytų ar vakarų ordos bei jų satytiniai (Žodis Ordo reiškia tvarka "NOVO ORDO SECOLORUM" - naujoji pasaulio tvarka). Mūsų senoji tėvynė, galingoji Lietuva (Lieta daugelio tautų ir genčių sąjunga) buvo sutriuškinta šių dviejų ORDŲ. Iš vakarų Egiptietiškos iš Rytų Mongolototoriškos. Todėl dėkui tokiems žmonėms kaip Kazys Bobelis, nes jis bent jau nemelavo savo broliams kaip visas tas mechanizmas sukasi. Gaila, kad jis išėjo, tokių politikų Lietuvai trūksta.

Esavičius

2013 m. rugsėjo 27 d., penktadienis

Du pasauliai

Blaškos mintys išbarstytos,
Po visatos skliautais,
Kokios gražios žvaigždės mirga
Tolimos ir šaltos.
Nesvarbu, kad skiria lubos
Ir vokai užmerkti,
Mintys laisvos, neribotos
Skverbiasi į tolius. 
Plotis, gylis, amžinybė,
Viskas joms atverta.
Nėr ribų,
                atstumo,
                                 laiko,
Fizikinių dėsnių.
..............................


.... Tik plonos membranos
Dalina per pus,
Tą erdvę kurioj egzistuoji.
Atversi vokus ir viskas aplink,
Nedelsiant
                    daug kart
                                     sumažėja.


C/GB 28.09.2013

2013 m. rugsėjo 25 d., trečiadienis

Žinau, kad aš nieko nežinau.

  “Žinau, kad aš nieko nežinau”. Pamenat kieno tai buvo žodžiai? Kodėl Sokratas savo supratimo viršūnėje ištarė šiuos žodžius? Ogi todėl, kad bet koks žinojimas yra kaip taškelis. Kol tu žinai mažai, tol ir nežinojimo ratas aplik tave yra labai mažas. Sužinai daugiau. Žinojimo taškas padidėja, bet ir nežinojimo ratas aplink tave prasiplečia. Dar daugiau sužinai, ir vėl tas pats ir vėl tavo žinojimas praplečia ribą, bet ir nežinios ratas aplinka padidėja. Ir taip iki begalybės.
   Bijokite tų žmonių kurie sako jog labai daug žino arba sako, jog viska supranta. Tokie teiginiai reiškia, kad jų žinių lygis dar labai mažas. Būtent tokie žmonės pradeda intensyviai mokytis, bet realiai visiškai nieko nesuvokia, nes jų mokymasis susijęs su elementaria dresūra, o ne su pažinimu. Būtent todėl sekuliarizuotas mokslas, dvidešimtojo amžiaus pradžioje, buvo pasimetęs. Tuomet buvo teigiama, jog mokslu galima išspręsti visas problemas ir paaiškinti viską. Bet kai tik mokslininkai susidurdavo su didesniais skaičiais ir savo skaičiavimuose tekdavo įdėti daugiau vardiklių, jų skaičiavimai netekdavo prasmės. Būtent todėl jie kaip šiaudo griebėsi visiškai kvailos Einšteino realiatyvumo teorijos (jog viskas yra sąlygina). Būtent ši teorija bent dalinai leido jiems pratęsti bedieviško mokslo agoniją. Nuo to laiko visas pasaulietinis mokslas yra SĄLYGINIS. Šiuo metu mokslas yra tapės tiesiog eiline, bet globalaus masto, afera (kvailysčių piramidė sukurianti tokias pinigų nusiurbimo iš visuomenių aferas kaip klimatologija) vedančia visus savo adeptus (kurie jais tiki) link neišvengiamo žlugimo.
  Jei Sokratas gyventų Kristaus laikais, jis neabejotinai taptų Krikščionimi. Nes būtent Pačio Dievo duotas mokslas išsprendžia šią absoliutaus žinojimo siekiamybės neišsprendžiamą dilemą. Kristus mums duoda kelią, tiesą ir gyvenimą link absoliutaus žinojimo. Aš nežinau, bet tikiu Viešpačiu kuris Žino ir veda mane teisinga linkme.
p.s. Jei Dievas Pats nepakviečia, niekas pas Jį negali ateiti, todėl prašykite Dievo ir Jis atsiūs į jūsų gyvenimą pasiuntinius, kurie atneš jums gerąją žinią. Žinokite, kad pačios moderniausios žinios nuvertėja kas kartą, kai tik atsiranda nauji duomenys ir taip iki begalybės (prisiminkite taškelio fenomeną), o štai tikėjimas išlieka visada tvirtas ir nekintamas, nes duotas Pačio Dievo t.y. visa ko Kūrėjo ir Savininko.

Su broliška meilę ir rūpesčiu
Esavičius

2013 m. rugsėjo 24 d., antradienis

Lietuvius jau sudėliojo į dėžutes

Šiandien estu valdomas portalas Delfi paskelbė vieną "tyrimą"(Šiaip informacijai priešistorė: Delfi portalas  buvo sukurtas ne Estijoje, estai tėra dūmų uždanga kuri formaliai "valdo" šią begalo galingą smegenų plovimo mašiną. Šis portalas tai efektyvus įrankis kontroliuoti okupuojamų valstybių viešają nuomonę ir formuoti "savanorišką" įsitikinimą, kad vergus apvaginėjant ir prievartaujant viskas yra "ZAKONNO" (Juk jie patys to laaaabai nori). Portalo veikimo teritorija Lietuva, Latvija, Estija ir Ukraina. Šio smegenų plovimo įrankio strategnis tikslas, atlaisvinti teritoriją nuo ten gyvenančių aktyvių ir protingų čiabuvių, o likusiems įskiepyti vergišką nuolankumą naujajai tvarkai, kuomet jie "savanoriškai" tampa bebalsiais vergais naujųjų teritorijos sąvininkų interesams tenkinti).

    Šio "tyrimo" tikslas ne tirti, o agresyviai idoktrinuoti žmones. Tai sena kaip pasaulis taktika, skambanti  "skaldyk ir valdyk". "Tyrime" Lietuva suskirstyta į Vilniečius, Didmiestiečius ir visus kitus. Tai mentalinė ataka į pačia Lietuvos bendruomenės širdį - kaimą, kuris visada buvo nacionalinio atgimimo atrama. Būtet kaimą, mūsų teritorijos naujieji sąvininkai ir nori sunaikinti, paliekant tik liumpen proletarų snobišką degradaciją. Sprendžiant iš komentarų jis pasiekė tikslą, prasidėjo pjautynės.


    Visame pasaulyje yra žinoma, kad valstybės stiprybė yra būtent jos sveikas ir stiprus kaimas (nemaišyti su sovietijos degradacijos pagimdytais kolchozais). Būtet ten gyvena įgaliausia bet kokios tautos dalis. Tai visos Europos protingų tautų ir Šiaurės Amerikos slaptas ir galingas ginklas, bei skydas apsaugai nuo visų pasaulietinio idijotizmo kataklizmų. Visi tie megapoliai tėra liumpen proletariato (neįgaliosios dalies) degradacijos ir savisusinaikinimo vietos, išlaikomos būtent stipraus kaimo gyvybinių jėgų teikiamais syvais (būtent miestuose ir supūna bet kokios giminės šakos, jei jos atitrūksta nuo savo kaimietiškų šaknų)


     Ne nuostabu, kad tokios iskrypėliškos apklausos kalamos Lietuviams į galva. Skaldyk ir valdyk, taktika  taikoma visose okupuotose teritorijose. Prieš dešimtmetį vieno Europarlamentaro kvietimu man teko dalyvauti tarptautiniame seminare Graikijoje Atėnuose. Po oficialių dalių teko gan atvirai bendrauti su Graikais, kurie papasakojo, kad po istojimo į ES bei "pigių pinigų" elitui lietaus (iš esmės tai tas pats korupcinis papirkimo modelis kurio principą suformavo dar Makedonijos karalius "auksu pakrautas asilas, paims bet kokią tvirtovę"), ten taip pat beveik 70 proc. kaimo (Graikijos stiprybes) žmoniu subėgo į Atenus ir tapo liumpen proletarais. Tada išmintingi Graikai tik prognozavo katastrofą, dabar mes matome, kad būtent tai ir atvedė šali prie žlugimo. Visų Graikijos aktyvų ir net teritorijos (salų) pardavimas už grašius dabar akivaizdus "Europinės paramos" vaisius. Graikai padaryti beviltiškais paniekintais skolininkais ir priversti tenkintis išlaikytinių vergų poziciją. Išdidūs ir savistoviai Graikai tapo pigiai išparduodamais liumpenais, kurių pasipiktinimas (įniršis) dabar išliejams tik bejėgia agresiją, kurią negailestingai sutramdo ašarinės dujos ir guminės kulkos. Tas pats modelis taikomas ir Lietuvoje, bei kitose "naujose" EU šalyse, o šio modelio pagrindinis ginklas yra tokie portalai kaip DELFI. 


p.s. Neapsigaukite skaitydami ir tuo labiau reaguodami į tokius niekinius ir pasibjaurėtinus tyrimus. Pasistenkite užauginti savyje supratima priešintis šioms mentalinėms atakoms ir dar labai svarbu - nesipykite tarpusavyje.


Su broliška meilę ir rūpesčiu

Esavičius

2013 m. rugsėjo 21 d., šeštadienis

Kodėl Dievas uždarė savo įsakymus skrynioje?


  Prieš įvesdamas Izraelio tautą į pažadėtąją žemę, Dievas per savo pranašą Mozę kalbėjo Žydams:

    Kai VIEŠPATS, tavo Dievas, bus nuvijęs juos tau iš kelio, nesakyk sau širdyje: 'Dėl mano teisumo VIEŠPATS įvedė mane paveldėti šį kraštą', – nes iš tikrųjų dėl tų tautų nedorumo VIEŠPATS išvaro juos tavo akivaizdoje.  Ne dėl tavo teisumo ar tavo širdies sąžiningumo įeini paveldėti jų kraštą, bet dėl jų nedorumo VIEŠPATS išvaro juos tavo akivaizdoje, idant įvykdytų pažadą, kurį VIEŠPATS davė prisiekdamas tavo protėviams – Abraomui, Izaokui ir Jokūbui. Žinok tad, kad VIEŠPATS, tavo Dievas, duoda tau šį kraštą paveldėti ne dėl tavo teisumo, nes esi kietasprandė tauta“
„Atsimink ir neužmiršk, kaip įpykinai VIEŠPATĮ, savo Dievą, dykumoje. Nuo tos dienos, kai išėjai iš Egipto žemės, iki atėjote į šią vietą, maištavote prieš VIEŠPATĮ.
 Net prie Horebo taip įpykinote VIEŠPATĮ, kad VIEŠPATS taip įniršo, jog buvo pasiruošęs jus sunaikinti. Užkopęs ant kalno paimti akmeninių lentelių, lentelių Sandoros, kurią VIEŠPATS sudarė su jumis, išbuvau ant kalno keturiasdešimt dienų ir keturiasdešimt naktų, nevalgydamas duonos ir negerdamas vandens. VIEŠPATS davė man dvi akmenines lenteles, parašytas Dievo pirštu, su tais pačiais žodžiais, kuriuos jis buvo pasakęs jums iš ugnies prie kalno sueigos dieną. Praėjus keturiasdešimčiai dienų ir keturiasdešimčiai naktų, VIEŠPATS man davė dvi akmenines lenteles – Sandoros lenteles. Tada VIEŠPATS man tarė: 'Skubėk, tuojau lipk nuo čia žemyn, nes tavo žmonės, kuriuos išvedei iš Egipto, nedorai elgiasi. Jie veikiai suskubo pasukti iš kelio, kuriuo eiti buvau jiems įsakęs, ir pasidarė sau nulydytą stabą'. Be to, VIEŠPATS pridėjo: 'Nūn matau, kad ši tauta yra tikrai kietasprandė tauta. Dabar tad palik mane vieną, kad galėčiau juos sunaikinti, ištrindamas jų vardą po dangumi. Iš tavęs padarysiu galingesnę ir gausesnę už juos tautą'.
Apsisukau ir leidausi žemyn nuo kalno. Kalnas liepsnojo ugnyje. Abiem rankomis laikiau dvi Sandoros lenteles.  Tada pamačiau, kad jūs iš tikrųjų nusidėjote VIEŠPAČIUI, savo Dievui, nusiliedindami veršio atvaizdą. Jūs buvote veikiai suskubę pasukti iš kelio, kuriuo eiti buvo VIEŠPATS jums įsakęs. Paėmęs abi lenteles, sviedžiau jas abiem rankomis nuo savęs ir jas sudaužiau jūsų akyse. Tada gulėjau kniūbsčias prieš VIEŠPATĮ keturiasdešimt dienų ir keturiasdešimt naktų, kaip anksčiau, nevalgydamas duonos ir negerdamas vandens, dėl sunkios jūsų nuodėmės, kuria buvote nusidėję, darydami, kas yra nedora VIEŠPATIES akyse, ir jį pykdydami. Man buvo baisu dėl VIEŠPATIES ant jūsų degančio pykčio, jį skatinusio jus sunaikinti. Bet VIEŠPATS išklausė manęs ir šį kartą. Be to, VIEŠPATS buvo taip supykęs ant Aarono, kad buvo pasiruošęs jį sunaikinti, bet aš užtariau ir jį tuo pačiu metu. Tada, paėmęs jūsų nuodėmės darbą – tą veršį, sudeginau jį ugnyje, sutrupinau į šipulius ir, sutrynęs į smulkiausias dulkes, išbarsčiau jo dulkes į upelį, tekantį nuo kalno.
Ir prie Taberos, ir prie Masos, ir prie Kibrot-haTaavos pykdėte VIEŠPATĮ. O kai VIEŠPATS siuntė jus iš Kadeš-Barneos, sakydamas: 'Nukilkite ir paveldėkite kraštą, kurį esu jums davęs', – jūs maištavote prieš VIEŠPATIES, savo Dievo, įsakymą, juo nepasitikėdami ir jam nepaklusdami. Jūs esate maištavę prieš VIEŠPATĮ nuo tos dienos, kai jis jus pažino.
Anas keturiasdešimt dienų ir keturiasdešimt naktų todėl aš gulėjau kniūbsčias prieš VIEŠPATĮ, – aš gulėjau kniūbsčias, nes VIEŠPATS ketino jus sunaikinti. Meldžiausi VIEŠPAČIUI ir sakiau: 'Viešpatie DIEVE, nesunaikink savo nuosavos tautos, kurią atpirkai savo didybe ir išvedei iš Egipto galinga ranka. Prisimink savo tarnus – Abraomą, Izaoką ir Jokūbą ir nepaisyk, kad ši tauta yra kietasprandė, nedora ir nuodėminga. Kitaip žmonės krašte, iš kurio mus išvedei, sakys: 'Dėl to, kad VIEŠPATS buvo bejėgis įvesti juos į pažadėtą kraštą, ir dėl to, kad jų nekentė, jis išvedė juos, kad išmirtų dykumoje'. Juk jie galų gale yra tavo nuosava tauta, kurią išvedei savo didinga jėga ir pakelta ranka'“. „Tada VIEŠPATS man tarė: 'Nusitašyk iš akmens dvi lenteles, tokias, kaip buvo pirmosios, ir užkopk pas mane ant kalno; padirbk ir medinę Skrynią. Aš įrašysiu lentelėse žodžius, buvusius ant pirmųjų lentelių, kurias sudaužei, ir tu įdėsi jas į Skrynią'. Padirbau tad Skrynią iš akacijos medžio, nusitašiau dvi akmenines lenteles, tokias, kaip buvo pirmosios, ir užlipau ant kalno su dviem lentelėmis rankoje. Tada jis parašė lentelėse, kaip anksčiau buvo parašęs, tuos pačius žodžius – Dešimt žodžių, kuriuos VIEŠPATS buvo paskelbęs jums iš ugnies ant kalno sueigos dieną; ir padavė jas man. Apsisukęs nulipau nuo kalno ir įdėjau lenteles į Skrynią, kurią buvau padirbęs. Ir ten jos tebėra, kaip VIEŠPATS man įsakė.

 Atkreipkite dėmesį, pradžioje Dievas iš ugnies KALBĖJO Savo, iš vergystės atpirktai tautai, vėliau įrašė Tuos Žodžius Savo Pirštu akmeninėse lentelėse ir davė jas Mozei kaip medžiaginį Sandoros ženklą ir atminimą. O po Izraelitų nuodėmės su auksiniu veršiu, Dievo duotos lentelės buvo sudaužytos į šipulius, o vietoj jų Mozė buvo įpareigotas pats pasigaminti lenteles ir jas paslėpti skrynioje, kuri dabar žinoma Sandoros skrynios vardu.

Maža to, kad įsakymai buvo uždaryti skrynioje, ji pati vėliau stovėjo atskirta nuo tautos šventykloje, šventų švenčiausioje vietoje ir tik kartą į metus, vien tik vyriausias kunigas turėjo teisę ten patekti aukojimui.

Izraelitai iki šiol maištauja prieš Dievą, todėl Dievo Žodis yra atskirtas nuo jų iki jie susipras, kas jiems duoda ramybę. Jie įsivaizduoja esą labai protingi, bet pamiršta, kad tik dėl jų tėvų, mylėjusių Dievą visa širdimi, jie iki tūkstantosios kartos yra numylėtiniai. Prikūrę įvairių savų mokslų ir sistemų, jie atmetė Dievo malonę ir Jo jėgą. Kaip ir mūsų visų tėvas Abraomas, kuris per malonę tapo tėvu neapipjautiesiems dėl tikėjimo, mūsų broliai Žydai iki šiol bando įtvirtinti savo supratimą apie Dievo pažadus.

Prisiminkite, Abraomas buvo bevaikis iki pat žilos senatvės, bet Dievas jam pažadėjo palikuonį per kurį Jis padaugins Abraomo vaikus be skaičiaus. Abraomas gan savotiškai patikėjo Dievu. Jis paklausė savo žmonos Saros ir per Saros vergę Hagarą, nutarė „padėti Dievui įvykdyti“ savo pažadą t.y. pasigimdyti sau palikuonį. Iš vergės jam gimė sūnus Izmaelis, kurio palikuonys Arabai iki šiol yra aršiausi Izaoko palikuonių (sūnaus kuris gimė Sarai vėliau pagal Dievo pažadą) priešai.

 Lygiai taip pat dabartiniai Žydai, palikę saugiąją Lietuvą (kuri buvo pasaulinis, Dievo valia ištremtos Žydų tautos, dvasinis centras) jie nutarė „padėti Dievui“ įvykdyti Jo pažadą, kad Jis surinks savo tautą iš visų pasaulio pakraščių ir atves juos atgal į Izraeliui pažadėtąją žemę. Sionizmo filosofija, kurios pagrindu sukurta šiuolaikinė Izraelio valstybė, gimė Vilniuje. Lietuvių sostinė ilgą laiką buvo vadinama Šiaurės Jaruzale (vienintelė vieta visame pasaulyje kurią Žydai taip pavadino). Dievas atvedė savo tautos likutį į netautą – Lietuvą (nes Lietuva - Lieta daugelio tautų ir genčių sąjunga nėra vienalytė tauta. Būtent todėl nuo Lietuvos atskilusios ir sustiprėjusios provincijos - Lenkija, Vokietija, Rusija, Švedija ir t.t. varžosi dėl Lietuvos istorijos, pavadinimų ir pergalių pasisavinimo). Dievas paliko juos saugiai ir kantriai laukti to laiko kol jie susipras, atsivers nuo savo tuštybių ir gręšis į Gyvąjį Dievą, o tada Jis pats ateis ir susirinks savo vaikus iš visų žemės pakraščių. Dievo pažadas skamba taip: „Taip kalba Viešpats DIEVAS: „Štai pakelsiu savo ranką tautoms ir duosiu savąjį ženklą gentims, – jos pargabens ant rankų tavo sūnus, o dukras parneš ant savo pečių.“

Bet žmogiškas nekantrumas ir pasitikėjimas savo jėgomis visada pakiša mums greitą, bet visiškai klaidingą sprendimą. Nuo dabar vietoj saugaus ir ramaus gyvenimo, Žydu tauta tapo atpirkimo ožiu į kurį nukreiptos visų musulmonų neapykantos strėlės. Mums krikščionims apsimoka, kad tokia talentinga tauta, visa be išimties, ant savęs laiko begalo vislias ir pavojingas musulmonų neapykantos jėgas, nenuilstamai kariaudama dieną ir naktį. Jei ten ne būtu šiuolaikinio, žmogiškos išminties sukurto, Izraelio, visa ta neapykanta būtų nukreipta į mus. Tai žinodami mes skiriame pinigus, technologijas, ginklus – tik kovokite. Bet tai tapo spąstais ir mums patiems. Mes pradėjome per daug atsipalaiduoti ir subobėjome. Masiškai atsisakome šauktinių kariuomenių ir dėl tariamo saugumo sukurto išplerimo, atsakome mus atpirkusio Viešpaties Jėzaus Kristaus mokslo, tapdami nuogi ir juokingi savo išvirkusiomis strakalionėmis (garbindami aukso veršį) priešų akivaizdoje.


Esavičius

2013 m. rugsėjo 16 d., pirmadienis

Kaip marksistinio tikėjimo išpažynėjai naikino Krikščionis.   Nors persekiojami ir žudomi, sentikiai buvo vieni turtingiausių žmonių senojoje Rusijos imperijoje. Jų gyvenvietės ir verslai klestėjo iki tol kol atėjo komunistinė ravoliucija. Prieš brutualią jėgą mes Krikščionys atsilaikome be problemų, bet šiuolaikinis brutualumas yra persipynes su naujuoju, evoliucionistinio pasaulio supratimo sukurtu tikėjimu. Tai marksizmo pagimdytos ideologijos - komunizmas, socializmas, nacionalsocializmas ir klastingiausia jo forma SOCIALDEMOKRATIZMAS. Tai vieno tikėjimo skirtingos sektos, siekiančios vieno ir to pačio tikslo, tik skirtingais keliais. Kaip tada taip ir dabar jie pradžioje siunčia įvairius "teisių gynėjus, komjaunuolius, su knygutėmis", pasakoja apie atgyvenas ir naujausius mokslinius atradimus, o vėliau, kai potenciali auka užmigdoma žodžių gausa, jie tiesiog viska atima, o su jais nesutinkančius sunaikina.

  Jie dabar dar aktyviau ir užtikrinčiau, per tokius socialistus kaip Štrausas Kanas (kuris vadovavo tarptautiniam valiutos fondui), stato savo liguistos sąmonės sukurtą "naujajį pasaulį", kuriame nebus pinigų (tik bankų sąskaitose numatyti atsiskaitymų vienetai tam, kad geriausiai dirbantys vergai nenudvėstų iš bado), nebus nuosavybės (viską kontroliuos aplinkosaugininkų, higienosaugininkų, paminklosaugininkų ir teisingo gyvenimo priežiūros kontoros, kurios jau dabar mūsų nuosavybėje elgiasi taip lyg būtu tikrieji mūsų namų, ūkių ir žemių sąvininkai), nebebus normalių tėvų ir vaikų santykių (vaikais rūpinsis furmanavičiaus tipo teisėjai ir ūso tipo vaikų teisių gynėjai), neliks vyro ir moters kaip savistovių asmenybių (socdemų jaunimui pastoviai kalama į galvas per seminarus  - JŪS BELYČIAI). Ir niekur jūs nuo to nepabėgsite, nes nepaklusti jų įvedamai tvarkai bus nusikaltimas. Jie tai nuosekliai, žingsnis po žingsnio įtvirtina įstatymais.

  Gražus gyvenimas artėja. Visos tos vaikų ir moterų teisių gynimo direktyvos, pasakos apie teises ir šviesų rytojų, tėra toks pat mentalinis šlamštas, kokį po revoliucijos Rusijoje kimšo žmonėms į galvas bolševikai. Jie savo melus "gražiuoju" (agituodami) skiepyjo žmonėms tik porą metų, bet jau tada daugelis tuo apsikrėtė, todėl buvo toks silpnas pasipriešinimas. Po to, kai valdžia galutinai atsidūrė jų rankose, prasidėjo žudynės ir represijos. Tas pats laukia ir socialistinės europos. Jau dabar girdime apie Olandijoje bandomus organizuoti "lagerius" tiems kas neatitinka naujojo gyvenimo supratimo. Atskirus miestelius "asocialams". Viskas daroma naujais šūkiais, bet vedama link tos pačios gulaginės sistemos. Europoje kaip ir buvusioje sąjungoje vėl įsigali visagalis, niekam neatskaitlingas, BIUROKRATAS, kuris dėl savo EVOLIUCIONISTINIO ribotumo atves klestinčias tautas link to, kad teks kurti priverstinio darbo lagerius, nes bukoje socialistinėje sistemoje lieka vis mažiau norinčių dirbti, o BIUROKRATAI juk nori gerai gyventi.

   Neseniai mūsų konstitucinio teismo šerykloje sėdintys biurokratai paskelbė neskundžiamą sprendimą, jog visa Lietuva turi pasispausti, kad jiems ir jų neįkainojamiems bendrams būtų išmokėtas milijardas "neteisėtai sumažintų pajamų". Todėl mes visi dar labiau būsime sklolingi, nes milijardo biudžete nėra, jį teks pasiskolinti. Ta skola guls at mūsų visų, nors kiekvienas Lietuvis jau ir taip skolingas apie penkiasdešimt tūkstančių litų, (tu nesiskolinai, bet tavo vardu tai padarė nekam neatskaitlingi biurokratai). Ir galite neabejoti, visa tai bus išieškota, per PVM, akcizus, vaistus, sildymą, elektrą, vandenį ir kanalizaciją.

  Sėkmės jums broliai ir toliau tūnoti savo mažuose pasaulėliuose, džiaugiantis, kad jūsų kol kas neliečia, kiekvienas žmogus turi Dievo duotą laisvę pasirinkti. Bet aš noriu įpatingai padėkoti tiems žmonėms, kurie ištvermingai reikalauja tiesos tokiuose renginiuose kaip "nepamiršim, nesitrauksim". Juk tas Drasiaus Kedžio vaikutis yra būtent tokios, niekam neatskaitlingos, visagale save įsivaizduojančios naujosios BIUROKRATIJOS, auka. Prisiminkite, kad nereikšmingo skausmo ne būna. Šiandien jie nebaudžiamai naikina vieną padorią ir gražią Lietuvos bendruomenės giminę, rytoj jie ateis tavęs ir tavo vaikų. Negalvok, kad esi saugus nuolankiai jiems tarnaudamas ir viešai keikdamas "violetinius". Tai, kad pragerto snukio bomželis, apvyniotas teisėjo mantija, nerišlia kalba išvemia jog vaikui ištrinta atmintis todėl VSIO ZAKONNO, nepadaro šio pasibaurėtino akto TEISĖTU. O neteisėti veiksmai kaip sniego griūtis gimdo vis daugiau neteisybės. Kaip ir senojoje sovietijoje, sunaikinę savo "priešus" jie imsis naikinti vienas kitą, o pirmiausia tuos kas jiems nuolankiai tarnauja viešai keikdami ir išjuokdami "violetinius, patvorinius". Jei mūsų bendruomenė neras savyje jėgų išsiaiškinti šio nusikaltimo, toliau seks dar baisesni dalykai. Neapsigaukite, niekas nenurims, viskas tik dar labiau komplikuosis.

p.s. Nereikia daryti daug ir stengtis pakeisti visą pasaulį. Reikia daryti tiek, kad blogis nesijaustų gerai. Tam te reikia, kiek tai leidžia mūsų jėgos, palaikyti gėrį ir tuos žmonės kurie to gėrio ir tiesios siekia. Palaikyti galima įvairiais būdais, bet svarbiausia yra palaikyti ŽODŽIU. Neleiskite nutildyti tiesą vis dar skleidžiančią žiniasklaidą, pirkite tuos laikraščius ir spauskite jų reklaminius banerius internete. Dar labai svarbu, kuo demonstratyviau ignoruokite melo ruporus, kurių pagrindiniai yra komjaunuolių sienlaikraščiai Lietuvos Rytas ir 15 minučių.

Su meile ir brolišku rūpesčiu
Esavičius

2013 m. rugsėjo 12 d., ketvirtadienis

Kada AB „Lietuva“ sulauks naujo administratoriaus?

 Neseniai visi išgirdome naujieną, kad akcinė bendrovė „Omnintel“ sulaukė naujo administratoriaus iš Danijos. Šios bendrovės skandinaviški savininkai neapsikentę kolūkietišku vadovavimo stiliumi, nutarė  pakeisti administratorių. Tai normali reakcija. Iš esmės puiki, užsienio technologijomis paremta, įmonė buvo beveik nuskandinta „Duskite paviduoliai“ bendravimu su klientais stiliumi. Pats prieš dešimtmetį ilgą laiką buvau šios bendrovės klientu, bet dėl neįtikėtinos arogancijos, iš lubų skaičiuojamų sąskaitų ir totalaus nesiskaitymo su klientais padėjau kryžių ant šios bendrovės. Išvedžiau savo vadovaujamas įstaigas iš jos „globos“ ir rekomendavau visiems savo draugams ir pažystamiems kuo skubiau nutraukti bet kokius santykius su šia plėšikų „v zakonne“ kontora.

  Šiaip išmesto, buvusio svogūnų krovėjo Zabulio, pavyzdys yra labai pamokantis. Mūsų valstybę jau seniai akcijomis pasidalino skandinaviški bankai. Lietuvos piliečiai tėra šios akcinės bendrovės melžiami klientai, neturintys jokio realaus balso šios akcinės bendrovės valdyme. Mums paskiria „visiškai nepriklausomus“ (nuo mūsų įtakos) administratorius ir „Visiškai nepriklausomos“ (vėl gi, nuo mūsų) žiniasklaidos pagalba plauna smegenis jog „vsio zakonno“. Mūsų vis dar (kol kas) renkamas Seimas tapo kojų šluostymo vieta visiems tiems „visiškai nepriklausomiems“ administratoriams. Seimo nariai bijodami "visiškai nepriklausomų" struktūrų galios, apsiriboja vien pateikiamų teisės aktų tvirtintojų vaidmeniu .  

  Tokia realybė šioje akcinėje bendrovėje. Kol kas mūsų teritorijos savininkai vis dar ieško kokio nors daugmaž tinkamo administratoriaus (prievaizdo) iš savo nuosavybės valdose gyvenančių vergų tarpo. Bet kaip tai būna tarp vergų, kai tik kokiam nors iš jų leidžiama valdyti kitus vergus, jis tuoj pat prisipildo arogancijos ir išdidumo, todėl į kiekvieną savo valdomų gentainių teisėtą poreikį ir prašymus atkerta „dūskite paviduoliai“ aš dėl savo proto ir diplomų pasiekiau tokią poziciją, todėl jūs juodnugariai turite tylėti sukandę dantis arba čiuožkite iš čia ir nemaišykite man mėgautis mano pono man paskirtomis pareigomis.

p.s. AB „Lietuva“ klientų skaičius mažėja drastiškai, o tai tiesiogiai susiję su mūsų savininkų finansiniais interesais (skandinavų bankai nebetenka vergų). Todėl belieka laukti kada jie neapsikentę ištrėkš visus tuos buvusius zootechnikus, kiaulių melžėjas ir karvių augintojus ir atsiųs čia „šlubą vokietį“ įvesti tvarkos.

Esavičius

2013 m. rugsėjo 7 d., šeštadienis

Įspėjimas Izraeliui

Šiandien, kaip įprasta po maldos, atsiverčiau Bibliją. Ir štai ką perskaičiau. Čia Dievas pranašo Jeremijaus lūpomis kreipiasi į Žydų tautą prieš pat jų valstybės sunaikinimą. Ypatingai atkreipkite dėmesį į pirmus porą sakinių, t.y. kokia sąlyga yra to, kad visai valstybei būtų atleista.

Jeremijo knyga penktas skyrius:

 Paklajokite Jeruzalės gatvėmis, žvalgykitės ir stebėkite! Ieškokite jos aikštėse! Ar rasite žmogų, bent vieną žmogų, vykdantį teisingumą ir ieškantį teisybės, idant galėčiau jai atleisti? ­ sako VIEŠPATS. ­

 Nors jie ir sakytų: ‘Kaip gyvas VIEŠPATS!’ ­jų priesaika būtų kreiva.“
VIEŠPATIE, argi tavo akys neieško teisybės? Tu juos plakei, bet skausmo jie nejautė, tu juos beveik sunaikinai, bet jie nesileido mokomi. Jie tapo kietesni už uolą ir sugrįžti atsisakė. Tariau sau: „Jie ­ tik varguoliai; užtat ir elgiasi paikai, kad nežino VIEŠPATIES kelio nei savo Dievo teisingumo. Geriau pas didžiūnus eisiu, jiems kalbėsiu, nes jie žino VIEŠPATIES kelią ir savo Dievo teisingumą.“ Tačiau ir tie visi iki vieno buvo sulaužę jungą ir nutraukę ryšius. Todėl miškų liūtas juos plėšo, tyrų vilkas juos pjauna, ir leopardas sėlina aplink jų miestus ir visus, kurie tik iš jų išeina, sudrasko į gabalus. Gausūs buvo jų nusikaltimai, nesuskaičiuojami jų atsimetimai.

 „Kodėl turėčiau visa tai tau atleisti? Tavo vaikai mane paliko ir prisiekinėjo stabais, nors jie ne Dievas. Pasotinau juos, bet jie svetimavo, į kekšės namus grūdosi. Eržilai jie, nusipenėję ir gašlūs; kiekvienas žvengia dėl savo artimo žmonos. Kaip už tai jų nebausti? tai VIEŠPATIES žodis. ­
Kaip tokiai tautai nekeršyti?“ Kopkite į jos vynmedžių lysves atšlaitėse ir nuniokokite jas! Tik nesunaikinkite visiškai! Nugenėkite nukarusias šakas, nes jos nepriklauso VIEŠPAČIUI. „Ak, su manimi abeji elgėsi labai neištikimai ir Izraelio, ir Judo namai“, ­ tai VIEŠPATIES žodis.
 Jie VIEŠPATIES išsiginė, sakydami: „Jo nė būti nėra! Neištiks mūsų jokia nelaimė, nematysime nei kalavijo, nei bado. Pranašai tik vėjų vaikosi; jų kalba ­ne žodis iš Dievo. Teištinka jų grasinimai juos pačius!“ Todėl taip kalba VIEŠPATS, Galybių Dievas: „Kadangi jie tai pareiškė, štai paversiu savo žodžius tavo lūpose ugnimi. Ši tauta ­ malkų krūva, kurią suris ugnis! Žiūrėkit! Aš pakeliu prieš jus tautą iš toli, Izraelio namai! ­ tai VIEŠPATIES žodis.
Tvirtą tautą, ilgaamžę tautą, tautą, kurios kalbos nemoki ir nesupranti, ką jie sako. Jų strėlinės ­ kaip atviros kapų duobės, visi jie ­ šaunūs kovotojai. Jie suris tavo pjūtį ir maistą, tavo sūnus ir dukteris, tavo avis ir galvijus, tavo vynmedžius ir figmedžius. Kalaviju jie sutriuškins ir įtvirtintus miestus, kuriais tu pasitiki. Tačiau net tomis dienomis, ­ tai VIEŠPATIES žodis, ­visiškai jūsų nesunaikinsiu. 
Kai jie klaus: ‘Kodėl gi VIEŠPATS, mūsų Dievas, taip pasielgė su mumis?’ ­ atsakysi: ‘Kaip jūs mane palikote ir svetimiems dievams tarnavote savo krašte, taip dabar tarnaukite svetimiems dievams ne savo krašte.’
Jokūbo namams tai pasakyk ir Judo karalystei paskelbk:  ‘Klausykis, paika ir nenuovoki tauta! Jūs turite akis, bet nematote, turite ausis, bet negirdite.  Argi neturėtumėte manęs garbinti, ­ tai VIEŠPATIES žodis, ­argi neturėtumėte drebėti prieš mane? Juk aš padariau smėlį jūros siena, amžina riba, kurios jai peržengti nevalia. Nors ji ir ūžauja, bet veltui, nors jos bangos ir riaumoja, bet ant ribos turi lūžti. Maištingą ir neklusnią širdį turi ši tauta; ji nusigręžė nuo kelio ir nuėjo sau. Nepagalvojo širdimi: „Garbinkime VIEŠPATĮ, savo Dievą, kuris duoda mums lietus ­ankstyvuosius ir vėlyvuosius, atėjus metui, kuris palaiko mūsų labui pjūties savaičių seką.“ Jūsų kaltės suardė šią seką, jūsų nuodėmės nukreipė jus nuo kelio į palaimą. Mano tautoje yra nedorėlių, metančių tinklus. Jie spendžia spąstus lyg medžiotojai, bet gaudo žmones. Kaip medžiotojo krepšys prikimštas paukščių, taip jų namai pilni klastų. Šitaip jie turtėja ir darosi galingi, tampa apkūnūs ir nutunka. Jų nedori darbai ­ nuodėmė ant nuodėmės; teisingumo jie nė paisyti nepaiso, našlaičių bylų negina, vargšų skundų negirdi. Kaip už tai jų nebausti? ­tai VIEŠPATIES žodis.
 ­
Kaip tokiai tautai nekeršyti? Baisus ir šlykštus dalykas atsitiko krašte: pranašai pranašaudami meluoja, kunigai valdo, kaip pranašai liepia, o mano tauta tai mėgsta!


Bet ką darysite, kai ateis galas?

2013 m. rugsėjo 6 d., penktadienis

Ginklams žvangant, įstatymai tyli. (Ciceronas)

Stebint paskutinius įvykius pasaulyje kyla nerimas. Telkiant karines pajėgas ties Sirijos krantais ir viešoje erdvėje verdant nesibaigiančioms bravūriškoms kalboms, įspūdis toks, jog visos didžiosios valstybės pamiršta istorijos pamokas. Bet kuris tikras vyras suvokia, kad jei atlaužtas pistoleto gaidukas, reikia būti ypatingai atsargiam, nes šūvis gali nuaidėti pačiu netinkamiausiu momentu ir sukelti tragiškas pasekmes.

  Labiausiai šioje istorijoje neramina Rusijos žiniasklaidos vangus kalbėjimas apie konfliktą. Jei nenorima realiai kariauti, tuomet Rusijoje visada pilna bravūriškų straipsnių apie Rusijos ginklo nenugalimumą, karinių vienetų skaičiavimai, ekspertų išvados apie galimų konfliktų scenarijus ir pan. Šiuo kart tokių straipsnių (daužymu tuščiomis skardinėmis) tiesiog neįtikėtinai mažai. Panašiai kaip buvo prieš konfliktą Gruzijoje. Tuomet taip pat girdėjosi tik šalti Rusijos perspėjimai dėl galimos katastrofos jei karštakošis kaukazietis Saakašvilis nenuleis savo militaristinių apsukų. Jau matėme kuo baigėsi ta tragedija ir perspėjimų ignoravimas. 

   Bet kurios technologijos, kokios jos tobulos be būtų, nėra apsaugotos nuo klaidos. Jei Amerikiečiai vis dėl to, nutars smogti Sirijai, scenarijus gali būti toks, lyg prikištum degtuką prie parako bačkos. Pagal dabartinį kartinių pajėgų išdėstymą, priešais vakariečių pajėgas Sirijoje yra Rusijos karinis laivynas. Didžioji dalis šiuolaikinio karo susiję su elektroninę ginklų kontrole ir nukreipimu (taikymu). Niekas nėra 100 proc. apsaugotas nuo to, kad virš Sirijos Tartuse esančių Rusų laivų skrendančios sparnuotosios raketos netyčia arba sąmoningai gali pasirinkti taikiniu būtent juos. O tada prasidės tikras pragaras kurio sustabdyti nebegalės niekas. Rusams automatiškai smogus atgal, Amerikiečiams nieko neliks tik pasinaudojus savo kiekybine ir kokybine persvara sunaikinti Rusijos pajėgas. Žūstantis rusų laivynas neišvengiamai smogs pas juos esančiomis branduolinėmis raketomis. Toliau prasidės visuotinis karas prieš visus. Izraelis neišvengiamai bus atakuotas cheminiu ginklu, nes Asadui nebebus ką prarasti, tai iššauks masinį Izraelio karinių pajėgų atsaką. Izraelitams užpuolus Siriją įsivels Iranas, pakils arabų teroristų aktyvumas visame musulmoniškame pasaulyje. Turkija, Jungtiniai Arabų emiratai ir t.t. košė bus tokia kuri vargu ar bus sukontroliuojama. Visi sveik proto balsai tokiame konflikte tampa nebegirdimi.

   Tie kas domisi žino, jog Rusijoje jau seniai yra sukurti miestai (Jamantau http://www.youtube.com/watch?v=dJnViTTCNnE) po Uralo kalnagūbriu būtent branduolinio karo atveju. Tas pats yra ir JAV. Kažkokia dalis žmonių išliks šioje pragaro ugnyje, bet tikrai ne tie kas gyvena paprastą ir ramų gyvenimą. Mums visiems reikia melstis, kad pasaulio vadovai susitartų ir nuramintų savo militaristines nuotaikas.


p.s. Bendruomenės psichologinių ypatumų klaidingas įvertinimas priimant strateginius sprendimus, visada turi tik neigiamas pasekmes. Pasaulyje vis labiau įsigali klaidingas įsivaizdavimas, jog gerai išlavinti (išdresiruoti) specialistai gali tinkamai įvertinti priežastis ir pasekmes, todėl pasikliaujama būtent „kokybiškais“ diplomais apsikarsčiusių vidutinybių (be Dievo duotos charizmos ir išminties) rekomendacijomis. Kaip pavyzdys. Būtent dėl tokių vidutinybių „sėkmingos“ viešosios akcijos Amerikiečiai prarado savo elektroninę bazę ir jau beveik išstumti iš karinės aviacijos bazės Biškeke, Kirgizijos Manase. Man teko internete stebėti kaip JAV karinės pajėgos vykdė viešųjų ryšių akciją susitikimuose su Kirgizais. Jie dalino knygeles ir bukletus apie tai kokie panašūs yra amerikiečiai ir kirgizai. Tose bukletuose (mano nuostabai) buvo palyginimai, jog kirgizai gyvena jurtose ir amerikiečiai (Indėnai) taip pat vigvamuose, važinėja arkliai ir t.t.. Tai buvo specialistų nepriekaištingai sukonstruotas produktas parodyti, kad mes ir jūs esame vienodi. Kurie gyveno prie sovietų puikiai prisimename, kad vienas mylimiausių visų vaikų tarybų sąjungoje herojus, buvo Indėnas Čiungačgukas. Visi lakstėme (ir kirgizai taip pat) su lankais ir strėlėmis, šaudydami į „kraugerius“ baltuosius kaubojus engiančius "vargšus čiabuvius indėnus". Viešosios akcijos sumanytojų „nepriekaištinga“ strategija, negalėjo iššaukti jokio kito vaizdinio Kirgizų sąmonėje, o tiktai tai, jog kaubojai atėjo jų pavergti taip pat kaip pavergė indėnus. 

   Priėmus kartą strategiškai klaidingą sprendimą, jokie pinigai ir įtaka padėti nebegali.


Esavičius

2013 m. rugsėjo 3 d., antradienis

Markas Tvenas, Euras ir Estijos prezidentas.

Viena mėgstamiausių mano vaikystės knygų buvo Marko Tveno „Tomo Sojerio ir Hekelberio Fino nuotykiai“. Markas Tvenas neįtikėtinai įžvalgus rašytojas. Visos jo istorijos tai žmonių tarpusavio santykių ir jų socialinių instinktų atspindys. Sudėtingai/paprastos asmeninės ir socialinės psichologijos etapai, priežasčių ir pasekmių aprašymai.

   Vien ko vertas vaikų (ir be abejo, suaugusių) psichologinių veiksmų konstruktas, pavaizduotas Tomo Sojerio bausmės aprašyme. Tomas buvo verčiamas nudažyti tvorą, bet nesudėtingos psichologinės manipuliacijos pagalba jis bausmę pavertė pelningu projektu, į kurį norėjo patekti visi jo draugai, siūlę už galimybę, vietoj Tomo, dažyti tvorą įvairiausius gerus daiktus.

  Šiandien mūsų žiniasklaida pranešė, kad Lietuva prašys įsivesti eurą 2015 metais. Nenorėčiau vienareikšmiškai teigti, kad tai tiesioginė pasekmė to, kad prieš kelis mėnesius Lietuvoje viešėjo Estijos prezidentas  Toomas Henrikas Ilvesas. Visa postkolūkietiška (įžvalgų prasme) Lietuvos žiniasklaida pranešė Toomo padrąsinimus savo žemai vertinamiems „partneriams“ iš buvusių sovietinių kolchozų nomenklatūros. Anot Toomo, Evrorublio zona (labai tikslus žodis ZONA) yra neabejotinas gėris dėl kurio Estai džiūgauja ir kviečia savo ekskolchozinius kaimynus kuo skubiau įsivesti neorublį. Žinant mūsų nomenklaturščikų nesibaigiantį aikčiojimą dėl estų „tvarkos“ ir „modernumo“ , toks Toomo kvietimas, kolchoznikų savivokoje, gali sugeneruoti tik vieną sprendimą – kuo greičiau į ZONĄ (Evro), juk mes kaip visi. Išsiskirti iš aplinkinių, turėti savo nuomonę ir sugebėti ją ginti, tai labai nekolūkietiška savybė. Lietuvos nomenklaturščikai dar sovietmečiu pasižymėjo geriausiu (nebyliu) Maskvos nurodymų vykdymu, už ką buvo nenuilstamai (bet kažkaip labai jau ne entuziastingai) giriami visasąjunginės programos „vremia“ metu.
   
  Tuo metu, išgirdęs Toomo šlovinimo giesmes evrorubliui ir tai kaip jiems (Estams) ten gerai, aš iš karto prisiminiau būtent šį Marko Tveno kūrinį. Jame buvo pasakojimas kaip klajojantys aferistai mulkino kaimiečius. Būdavo iškabinamos spalvotos afišos ir parduodami bilietai į labai žymų ir įdomų spektaklį. Kai susirinkdavo publika, spektaklio metu į sceną išbėgdavo vienas iš aferistų, nuogas pastrapaliodavo prieš publika ir tuo spektaklis baigdavosi. Pradžioje kaimiečiai nesuprato kas dedasi, vėliau pradėjo piktintis, jog juos apgavo, reikalavo gražinti pinigus. Tada kitas aferistas išėjęs visus nuramino ir pasakė, kad pinigų jau nėra, o jiems geriau būtų tyliai išeiti iš spektaklio ir kuo įtikinamiau girti šį spektaklį kitiems kaimiečiams, kad ir jie ateitų ir taip pat kvailai prarastų savo pinigus. Nes jeigu jie dabar išeis ir papasakos tiesą, kad buvo apmulkinti, jie taps pajuokos objektu tarp aplinkinių. Geriau juk kad ir kiti patektų į tokį patį mėšlą. Pamąstė apvogti kaimiečiai ir išėjo iš spektaklio girdami jį tiems kas dar spektaklio nematė.

   Keista, bet visa mūsų žiniasklaida, kuri visada ilgai ir nuobodžiai trimituoja apie kokį nors nežymų Lietuvos pasiekimą, lyg susitarusi tyli apie vieną įdomų EUROSTATO tyrimą:

   Ši gentūra paskelbė, kad tarp trijų baltijos valstybių sunkiausia ekonominė padėtis šiuo metu yra, mus į Eurozoną kviečiančioje ..... Estijoje. Tyrimui atlikti, buvo pasirinktas realus vartojimo lygis ir perkamoji galia. Pagal gautus duomenis, perkamoji galia, euru „besidžiaugiančioje“ Estijoje 2012 metais sudarė tik 59 proc. Europos sąjungos vidurkio, o be Euro gyvenančioje Lietuvoje  74 procentai. Juk tai mūsų lyderiavimas, bet jis kažkodėl nutylimas. 

   Nepranešė pas mus ir apie tai, kad Estai pagal eurozonos taisykles sumokėjo beveik milijardą eurų tam, kad „paremti“ Graikijos varguolius. Tai yra 200 eurų gaunantys Estų pensininkai turėjo pasispausti, kad paremti 1500 eurų pensiją gaunančius vargšus Graikus. Šiaip teisybės dėlei reikia pažymėti, kad realybėje tas Estų milijardas pas Graikų pensininkus ne pateko, jį tuojau pat, kaip procentus, pasiėmė Graikijos kreditoriai, t.y. tie kas ir pradėjo visą tą Euroaferą.


P.s. Didelio aferistų spektaklio durys plačiai atvertos ir jau apmulkinti kaimiečiai nelabai nori būti vienais to spektaklio žiūrovas praradusiais pinigus, todėl nuoširdžiai kviečia prisidėti ir kitus. Bet ar mums verta kištis kai viskas toje "Zonoje" vis labiau nestabilu? Ar protinga būti tiems kas šoka į griūvančios finansinės piramidės apatines eiles? Gal būtent šioje vietoje dėrėtu palaukti ir pasižiūrėti kuo visa tai baigsis?

Esavičius