2015 m. liepos 6 d., pirmadienis

Наши степи

Скачи казак не озирайся,
Навстречу ласковой заре.
Лишь конь и шашка, да нагайка
Попутчики твои везде.

Клич боя  в сердце отзовётся,
Рука потянется к клинку,
И конь от радости взметнётся,
Предчувствуя свою судьбу.

О как прекрасны наши степи,
Полынью стелиться ковёр,
Холмы и реки и овраги,
И стаи белых облаков.

Гнедой стучит копытом рьяно,
И сабле в ножнах нелегко,
На волю, в бой парнишка рвётся,
Бойцовский дух манит его.

Тут мы родились, наши степи,
Всё под защитой казаков,
И тихий Дон и черноморье,
Поля и россыпь хуторов.

Не стоит наши земли трогать,
И казаков не стоит злить,
Веками жили мы свободно,
И вам нас не поработить.

2015 m. liepos 4 d., šeštadienis

Kitoniškumas

Šlama žaliosios kupiūros
Ant godumo medžių,
Žydi kvapnios paleistuvės,
Geidulio laukuose.

Zuikiai, tie kurie ne zuikiai,
Pasikeitę lytį,
Išdidžiai baloj vaizduoja,
Kvarkiančias rupūžes.
Saulė pakeitė mėnulį,
O mėnulis saulę,
Kalvos siekia tapti stepėm,
Stepių siekis – kalvos.
Viskas gausiai kunkuliuoja,
Siekį keičia siekis,
Juk ne veltui mokslas gimdo,
Nuolatinį veiksmą.

„Kitokumas“ tai progresas,
Nuolat reikia keistis,
Kad žaliuotų geidulystė,
Tarpe paleistuvių.

2015 m. liepos 1 d., trečiadienis

Norvegijoje vaikai nuo septynių metų turės teisę keisti lyti be tėvų sutikimo.   The Local pranešė, kad nuo šiol Norvegijoje vaikai sulaukę septynių metų amžiaus turės teisę be tėvų susikimo keisti lyti.

   Kadangi kibucų (oi atsiprašau komunų) valdomoje Norvegijoje tėvų teisė auklėti vaikus seniai atimta (tas pats intensyviai įgyvendinama ir visoje Evrėjų sąjungoje), žydiško Marksizmo dvasia toliau iš lėto, žingsnis po žingsnio auginasi sau bebalsius galvijus. Viskas daroma pagal seniai atidirbtą daugiaėjiminę technologiją "Mes čia ne prie ko, patys durni Gojai savižudžiai iš proto kraustosi".

  Kas bus toliau? Na mes jau tai pergyvenome žydiškoje Sovietų sąjungoje. Bulgakovo "Šuns širdyje" yra labai taikli frazė, kurią užduoda profesorius Preobraženskis Zingerio, oi atsiprašau Švonderio translytei pagalbininkei: "Jūs moteris ar vyras". Būtent tokios "Transglednderinės idijotės" yra geriausi įrankiai perduoti gyvatės paslaugiai siūlomą "pažinimo vaisių", kuris atneš visiems skurdą, vargą ir mirtį (be je pačiai gyvatei taip pat, nes būtent jos galva bus traiškoma).
  Kodėl Norvegų elitas su tuo sutinka? Nejaugi nesuvokia kas darosi? Suvokia, bet belyčiais gyvuliais paverstos tautos valdymo lengvumas yra tas kaulas šuniui, kuris priverčia tarnauti Švonderių ideologijai nesusimastant kuo visas tai baigsis (po manęs nors ir tvanas). O kuo baigsis vakarų elitui šios "naudingos" socialinės inžinerijos protegavimas? Tuo pačiu kuo tai baigėsi Ržečpospolitos elitui, leidusiam žydams jų vardu valdyti ir apiplėšinėti savo tautą. Valstybė bus iš jų atimta, o busimieji Norvegijos a lia Radvilos važiuos auginti vištas į Braziliją (neseniai Bumblauskas vieną tokį, kažkada su žydais susidėjusios galingos giminės palikuonį radziwilą, Brazilijos vištų augintoją, buvo atvežęs parodyti).

  Kas nežino istorijos tas pasmerktas kartoti jos klaidas.