2015 m. gruodžio 26 d., šeštadienis

2015 m. gruodžio 15 d., antradienis

Rusų karo aviacijos pagalba.

 Padedant Rusijos karo aviacijai, nuo banditų išlaisvintas dar vienas Sirijos krikščionių miestas. Pasižiūrėkite kas iš jo liko po  "demokratinės Sirijos opozicijos", "kovotojų už laisvę" ir vakarų palaikomų "kruvinojo Sirijos diktatoriaus priešininkų" valdymo.

2015 m. gruodžio 6 d., sekmadienis

Kaip pelningai "durninti" kolūkiečius?

 Vakar atsiverčiau internetinį respublikos tinklapį ir radau vieną svarbiausių Lietuvos naujienų „Guoga - įtakingiausių Europos žmonių sąraše”.

   Straipsnis, parašytas Aidos Valinskienės, skelbė:

  “Šią savaitę svarbiausias Europos politinis leidinys „Politico“ paskelbė 28 įtakingiausių ES politikoje žmonių vardus - Lietuvos europarlamentaras Antanas Guoga tapo pirmuoju lietuviu, įtrauktu į leidinio sudarytą vizionierių, keičiančių Europos politiką, sąrašą.”

Kokia garbė Lietuvai, dar vienas mūsų kraštietis tapo žinomas Europoje!!!!


Springdama iš pasididžiavimo žurnalistė užduoda klausimą:

- Būti šiame sąraše - garbė?

   Ir mūsų visų mylimas Guoga, su žydams būdingu kuklumu, atsako:

- Žinoma. Šis įvertinimas suteikia nepaprastai daug naujų svarbių kontaktų, naudingų Lietuvai. Dabar turiu įrodyti, kad esu vertas šio vardo, išlaikyti aktyvų darbo tempą europinėje erdvėje.

….. Ir toliau visas straipsnis tame pačiame „Cicino dainų kolūkiečiams“ stiliuje bla bla bla ir tra lia lia.


   Nejaugi Lietuvoje taip sukvailėjo elektoratas, kad netgi tokias grubias manipuliacijas galima leisti į viešumą nieko nebijant?

    Na visų pirma „POLITICO“ yra JAV žurnaliukas, kurio pagrindinis ofisas Arlingtone, Virdžinijoje. Jo tiražas 40 000 egzempliorių ir jis dalinamas nemokamai. Be to, šis „Svarbiausias Europos politinis leidinys“ Europoje startavo TIK 2015 metų Balandžio mėn. 23 dieną. Toliau darykitės išvadas patys dėl šio politiko sąžiningumo ir kompetencijos.p.s. Nėra nuostabu kai tuo užsiima žurnalistinių prostitučių viešnamiai tokie kaip „delfi“, bet man tikrai keista jog “Respublikos” redaktorius Vitas Tomkus leido tokiai vulgariai politinei reklamai atsirasti savo gerbtinos žiniasklaidos priemonės pirmuose puslapiuose. Juk būtent Tomkus prieš dešimtmetį susprogdino Lietuvos viešąją erdvę straipsnių ciklais apie tai kaip daroma šiuolaikinė politika trečiojo pasaulio šalyse. Apie Amerikos žydų pasiuntinius kurie už tam tikrą sumą galėjo atskristi į Vilnių kaip JAV kongreso atstovai ir tu susitikęs su jais lėktuve galėjai naudoti šio susitikimo faktą taip kaip norėjai savo politiniuose tiksluose. Dabar nepamenu kiek tiems žydams reikėjo sumokėti, bet tai tikrai neatrodė brangu.

2015 m. lapkričio 24 d., antradienis

Konstantinopolis (Stambulas) bus atiduotas Graikams.

  Sena pranašystė.

  Kuomet pirmą kartą klausiau Graikų Vienuolio, Senolio Paisijaus pranašystę apie tai, kad Konstantinopolis (Stambulas) pagaliau bus grąžintas Graikams ir grąžins jį Rusai, pagalvojau, kad turbūt senolis tiesiog norima bando pavaizduoti kaip esamą, kaip Visagalio Dievo valią.

  Paskutinių įvykių kontekste viskas pradeda ryškėti ir ši pranašystė įgauna savo realias formas.

   Rusų pilotų nužudymas tai buvo didžiausia (išdidžių ir savimi pasitikinčių turkų) klaida. Rusai neabejotinai duos atsaką, turkai taip pat bandys dar labiau įkasti rusams. Todėl visa tai išsivystys neišvengiamai į visavertį karą. NATO nesikiš, nes turkų slaptas ekstremizmas (kuris yra baisesnis už atvirą) jau visiems vakaruose seniai įgriso. Be abejo bus daug spalvotų pasipiktinimo burbulų į viešumą, bet viskas tuo ir pasibaigs. Kai tik Bosforo sąsiauris bus išvalytas nuo kelis šimtmečius besitęsiančios turkų okupacijos, jį kažkam reikės teisėtai perduoti, remiantis tarptautine teise ir geopolitine situacija. Manau, kad netgi paviršutiniška konflikto analizė leidžia prieiti tik vieną išvadą. Tos teritorijos, kartu su Konstantinopoliu bus perduotos valstybei kuri vienodai priimtina visiems ir turi istorines teises į šias žemes. Tokia valstybė yra tik viena - Graikija. Ji NATO narė ir yra Rusijos simpatikė.

  Štai video su Paisijaus pranašyste:

 https://www.youtube.com/watch?v=hGmOlwGlzcU
  O čia, kaip tik vieną dieną prieš brutalų Rusijos pilotų nužudymą, internete radau labai įdomų tinklapį.

   Jame galima susirasti savo gyvenama vietą žemėlapyje, pasirinkti atominės bombos tipą ir nuspaudus mygtuką "NUKE IT" pasižiūrėti kokia teritorija bus sunaikina:

  http://www.carloslabs.com/node/16

p.s. Malonaus naršymo po nurodytą tinklapį. Mes gyvename įdomiais laikais ir būtent toks yra Kiniečių palinkėjimas savo priešams: Linkiu jums gyventi visą gyvenimą ĮDOMIAIS LAIKAIS.

2015 m. lapkričio 14 d., šeštadienis

Melskis.

Rumunijos Čigonai šlovina Jėzų.


 

Pranašo Samuelio motinos Onos Giesmė

Ona meldėsi, sakydama: 

„Mano širdis džiūgauja VIEŠPATYJE,
mano jėga mano Dievo išaukštinta.
Mano lūpos juokiasi iš priešų;
džiaugiuosi savo pergale.
Nėra kito Šventojo kaip VIEŠPATS,
tikrai nėra kito šalia tavęs;
nėra Uolos kaip mūsų Dievas.
Liaukitės išdidžiai kalbėję,
teneišeina iš jūsų lūpų įžūlus žodis.
Juk VIEŠPATS yra visa žinantis Dievas, ­
jis nulemia veiksmus.
Galiūnų lankai sulaužomi,
o silpnieji apsijuosia jėga.
Kadaise buvę sotūs turi tarnauti už duoną,
o alkanieji daugiau nebealksta.
Bevaisė pagimdė septynetą,
o daugelio vaikų motina yra vieniša.
VIEŠPATS dalija mirtį ir duoda gyvastį,
nuveda į Šeolą ir prikelia.
VIEŠPATS suvargina ir praturtina;
jis nužemina ir išaukština.
Jis ištraukia vargšą iš dulkių,
pakelia skurdžių iš šiukšlyno,
pasodina jį su didžiūnais,
suteikia jam garbingą paveldo sostą.
Mat VIEŠPAČIUI priklauso žemės stulpai,
ant jų jis padėjo pasaulį.
Žingsnius savo ištikimųjų jis saugo,
o nedorėliai žus tamsybėje,
juk žmogus savo jėga nenugalės.
VIEŠPATIES priešai bus sutriuškinti;
Aukščiausiasis sugriaudės danguje.
VIEŠPATS teis žemės pakraščius,
suteiks jėgą savo karaliui
ir pergalę savo Pateptajam.“
Marijos Rauda


Slovakų Giesmė

   Labai graži Slovakų dainininkės Mários Čírovos giesmė Dievo Motinai.

  Labai įdomus kontrastas. Nuostabiai atrodanti Krikščionė gieda giesmę, o vaizdo klipe įterpiami pasaulietinio gyvenimo epizodai, kurie užbaigiami degradavusių pijokų vaizdais.

   Žmogus atsitraukdamas nuo Dievo, pagal Kurio atvaizdą ir panašumą yra sukurtas, tampa tiesiog apgailėtina karikatūra. Bet dėl Visagalio malonės, per Jėzų Kristų, net visiškai žlugęs žmogus gali vėl tapti Nuostabiu Dievo vaiku.

  Atgailaukite ir tikėkite Kristumi Jo bažnyčioje, nes tik Jis yra KELIAS, TIESA IR GYVENIMAS. Ir tik per Jį mes galime ateiti pas Tėvą į amžinybę. Kito kelio nėra ir ne bus.


2015 m. lapkričio 11 d., trečiadienis

Ne tas yra tikras žydas, kuris viešai laikomas žydu
Aure tu vadiniesi žydas, pasikliauji įstatymu ir giriesi Dievu. Tu pažįsti jo valią ir, įstatymo pamokytas, išmanai, kas geriau. Esi įsitikinęs galįs būti aklųjų vadovas, švyturys tamsoje esantiems, neišmanančių mokytojas, kūdikių auklėtojas, turįs įstatyme išreikštą pažinimą bei tiesą. Tai kodėl gi, mokydamas kitus, nepamokai pats savęs?! Kodėl, įkalbinėdamas nevogti, pats vagi?! skelbdamas nesvetimauti, pats svetimauji?! bodėdamasis stabais, pats apiplėši šventoves?! giriesi įstatymu, o paniekini Dievą, laužydamas įstatymą?! Juk parašyta: Dėl jūsų piktžodžiauja Dievo vardui pagonys.

 Apipjaustymas naudingas, jei vykdai įstatymą. O jeigu esi įstatymo laužytojas, iš apipjaustyto virsti neapipjaustytu.  Taigi, kai neapipjaustytas žmogus laikosi įstatymo reikalavimų, argi jo neapipjaustymas nebus įskaitytas apipjaustymu?!  Taip pagal gymį neapipjaustytas, bet vykdantis įstatymą žmogus pasmerks tave, kuris laužai įstatymą, turėdamas jo raidę ir apipjaustymą. Ne tas yra tikras žydas, kuris viešai laikomas žydu, ir ne tas tikras apipjaustymas, kuris išoriškai atliktas kūne. Anaiptol! Tiktai tas yra žydas, kuris toksai viduje, ir tiktai tuomet yra apipjaustymas, kai širdis apipjaustyta dvasioje, o ne pagal raidę. Tokiam ir gyrius ne iš žmonių, bet iš Dievo.

2015 m. lapkričio 10 d., antradienis

Didžiavyriai

Mikroskosmoso  makrozmogeliai,
Rezga, pina baisias intrigas,
Darbo daug ir jausmai trykste tryksta,
Viskas daroma vardan TAVĘS.

Nieks neklausia ar tau šito reikia,
Ar jų pastangos turi prasmės,
Vėją kelia ir pakelių dulkes,
O mes laukiam, kada jos nusės.

Mikrokosmose jie karliauja,
Ir čionai jie tokie dideli,
Jie reikšmingi, jų daug ir jie  valdo,
Mikroskopines savo valdas.

2015 m. lapkričio 6 d., penktadienis

Paskutiniais laikais

.

 Ką mums skelbia Šventasis Rašas apie PASKUTINIUS LAIKUS:
Fariziejų paklaustas, kada ateis Dievo karalystė, Jėzus paaiškino: „Dievo karalystė ateina nepastebimai.  Ir niekas nepasakys: 'Štai ji čia arba ten!' Nes Dievo karalystė jau yra tarp jūsų“.
Jis tarė mokiniams: „Ateis dienos, kai jūs geisite išvysti bent vieną vienintelę Žmogaus Sūnaus dieną,ir nepamatysite. Jums sakys: 'Štai jis čia! Štai ten!' – Neikite ir nebėkite paskui juos! Kaip tvykstelėjęs žaibas nušviečia viską nuo vieno dangaus pakraščio iki kito, taip savo dieną pasirodys ir Žmogaus Sūnus. Bet pirmiau jam reikės daug iškentėti ir būti šios kartos atmestam.
Kaip yra buvę Nojaus laikais, taip bus ir Žmogaus Sūnaus dienomis. Žmonės valgė, gėrė, vedė, tekėjo, kol atėjo diena, kai Nojus įlipo į laivą. Tuomet ištiko tvanas ir visus sunaikino. Ar ne taip dėjosi ir Loto laikais? Žmonės valgė ir gėrė, pirko ir pardavinėjo, sodino ir statėsi. O tą dieną, kada Lotas paliko Sodomą, iš dangaus ėmė kristi ugnis su siera ir visus sunaikino.Šitaip bus ir tą dieną, kai apsireikš Žmogaus Sūnus. Kas tą dieną bus ant stogo, o jo daiktai viduj, tenelipa žemyn jų pasiimti, o kas laukuose, tenegrįžta namo. Prisiminkite Loto žmoną! Kas stengsis išsaugoti savo gyvybę, tas ją pražudys, o kas ją pražudys, tas ją atgaivins. Sakau jums: tą naktį dviese miegos vienoje lovoje, ir vienas bus paimtas, o kitas paliktas. Dvi mals drauge, ir viena bus paimta, o kita palikta“. Tada jie atsiliepė: „O kurgi, Viešpatie?“ Jis atsakė: „Kur bus lavonų, ten sulėks ir maitvanagiai“. (Evangelija pagal Luką)


  Dvasia aiškiai sako, kad paskučiausiais laikais kai kurie žmonės atkris nuo tikėjimo, pasidavę klaidinančioms dvasioms ir demonų mokslams, veidmainingiems melo skelbėjams, turintiems sąžinėje įdiegtą nusikaltimo ženklą, draudžiantiems tuoktis, liepiantiems susilaikyti nuo maisto, kurį yra sukūręs Dievas, kad jį su padėka priimtų tikintieji ir pažinusieji tiesą.Kiekvienas gi Dievo kūrinys yra geras, ir niekas neatmestina, kas priimama su padėka, –  juk visa tai pašventinama Dievo žodžiu ir malda. (Laiškas Timotiejui)


„Štai atėjo Viešpats su miriadais savo šventųjų įvykdyti visiems teismo ir nubausti visų bedievių už visus bedieviškus darbus, už visus piktus žodžius, kuriuos prieš jį kalbėjo bedieviai nusidėjėliai“. Jie visada niurzga, nepatenkinti savo dalia, gyvena geismais; jų lūpos kalba puikybės žodžius, jie pataikauja žmonėms dėl pelno. (Judo laiškas)

Ko Kristaus mokiniai turi mokyti savo vaikus?

   Pagrindinis gyvenimo principas kurį mes turime įdiegti savo vaikams gyvenantiems apčiuopiamame pasaulyje yra: 

   “Prakeiktas žmogus, kuris pasitiki žmogumi ir laiko kūną savo stiprybe, kurio širdis nutolsta nuo Viešpaties. Jis bus kaip krūmokšnis dykumoje ir nieko gero nematys. Jis gyvens sausoje, druskingoje ir negyvenamoje šalyje.“ 

  Aleksandras Solženycinas, būdamas konclageriuose šį principą (kaip išlikti laisvu, nors tavo kūnas ir yra demoniškos sistemos pavergtas)reiškė trimis žodžiais:

Nepasitikėk, nebijok, neprašyk.

Kaip bendrauti su tais kurie kilo iš beždžionių?

Labai dažnai mus, tikinčius Jėzumi Kristumi, pašiepia:

   Ar tu asmeniškai matei Dievą? Žmonės į kosmosą nuskrido ir ten Jo nematė. Kokie jūs tamsūs ir kvaili jeigu tikite Tuo ko nematote. Jei niekas Dievo nematė, reiškia Jo nėra !!!

  Geležinė logika pas visokias diplomuotas, dresiruotas beždžionėles.

  Tokiems, ligotos Darvino fantazijos sukurtos beždžionės palikuoniams, užduokite klausimą:

 Ar tu matei savo protą? O kas nors kitas matė? Jei nei tu, nei kiti nėra matę tavo proto, tuomet ...

  (paskatinkite beždžionių palikuoniams save priskiriantį asmenį užbaigti sakinį, vadovaujantis tuo pačiu principu, kuriuo remiantis jis negrabiai bandė pasityčioti iš jūsų tikėjimo Dievu).

Be maldos nėra tikėjimo.

..


    Malda yra neįtikėtina Dievo mums duota dovana kuriai mes vis mažiau skiriame dėmesio. Ištirk save, kiek skiri laiko maldai kas dieną. Pusdienį? Kelias valandas? Valandą? O gal kelias minutes? O gal paskubomis atlikto kelių minučių ritualo kartojimą (bumbėjimą) įsivaizduoji kaip MALDĄ? Dievas yra ASMUO, o tu sukurtas pagal Jo atvaizdą ir panašumą. Dabar pagalvok, kaip tu reaguotum jei pas tave ateitu prašytojas ir monotoniniu balsu, paskubomis, bumbėtų vis tas pačias frazes? Bu bu bu, bu bu bu. Turbūt paliktum jį ramybėje tegu sau bumba vienas, nes tiesiog nesuprastum ko jis iš tavęs nori. Dievas žino ko mums REIKIA ir tuo mus aprūpina, o štai savo norus, baimes, prašymus mes kaip vaikai jam slapta išpasakojam, prašydami. Ar vaikas pas tave ateina ko nors prašyti monotoniškai bambėdamas mintinai išmoktas frazes, kurių turinys toli nuo jo širdies? Aišku ne, todėl Kristus ir mokė, kad jei netapsite kaip vaikai neįeisite į Dangaus karalystę.

  Visa ta pompastika, tobulumas ir blizgesys yra bedieviams klaidinti, kad žiūrėdami nematytų, o klausydami negirdėtų. O jūs broliai, kurie sekate Jėzumi Kristumi, visada prisiminkite ką sakė Viešpaties brolis Jokūbas: .... Daug gali KARŠTA teisiojo malda. Elijas buvo vargo žmogus kaip ir mes. Jis melste meldė, kad nelytų, ir nelijo žemėje trejus metus ir šešis mėnesius; ir jis vėl meldė, ir dangus davė lietaus, o žemė išželdino savo vaisių.

Just

.

Just tell me what you think about it,
Where are your mind and soul and aims?
Is nothing here, what is important.
Why you don’t leave this any way?

Don’t tell me “I am like another”
And, “this behaviour is OK”.
This odium is because you fragile,
And you just fear to change your way …

2015 m. lapkričio 5 d., ketvirtadienis

przepraszam że gleboko zap....

Ja lubię  być, dla wszystkich drzazga
dla mnie to jest tylko igra,
nie złość się na tym mój kochany
bo to jest złość się na siebie.

Ja tylko mysle i rozmawie,
Co nie podoba ty, głupcze?
To tylko litery i znaki
nu, nie zabije to tobie ...;)

Pan Jestewsky 

2015 m. liepos 6 d., pirmadienis

Наши степи

Скачи казак не озирайся,
Навстречу ласковой заре.
Лишь конь и шашка, да нагайка
Попутчики твои везде.

Клич боя  в сердце отзовётся,
Рука потянется к клинку,
И конь от радости взметнётся,
Предчувствуя свою судьбу.

О как прекрасны наши степи,
Полынью стелиться ковёр,
Холмы и реки и овраги,
И стаи белых облаков.

Гнедой стучит копытом рьяно,
И сабле в ножнах нелегко,
На волю, в бой парнишка рвётся,
Бойцовский дух манит его.

Тут мы родились, наши степи,
Всё под защитой казаков,
И тихий Дон и черноморье,
Поля и россыпь хуторов.

Не стоит наши земли трогать,
И казаков не стоит злить,
Веками жили мы свободно,
И вам нас не поработить.

2015 m. liepos 4 d., šeštadienis

Kitoniškumas

Šlama žaliosios kupiūros
Ant godumo medžių,
Žydi kvapnios paleistuvės,
Geidulio laukuose.

Zuikiai, tie kurie ne zuikiai,
Pasikeitę lytį,
Išdidžiai baloj vaizduoja,
Kvarkiančias rupūžes.
Saulė pakeitė mėnulį,
O mėnulis saulę,
Kalvos siekia tapti stepėm,
Stepių siekis – kalvos.
Viskas gausiai kunkuliuoja,
Siekį keičia siekis,
Juk ne veltui mokslas gimdo,
Nuolatinį veiksmą.

„Kitokumas“ tai progresas,
Nuolat reikia keistis,
Kad žaliuotų geidulystė,
Tarpe paleistuvių.

2015 m. liepos 1 d., trečiadienis

Norvegijoje vaikai nuo septynių metų turės teisę keisti lyti be tėvų sutikimo.   The Local pranešė, kad nuo šiol Norvegijoje vaikai sulaukę septynių metų amžiaus turės teisę be tėvų susikimo keisti lyti.

   Kadangi kibucų (oi atsiprašau komunų) valdomoje Norvegijoje tėvų teisė auklėti vaikus seniai atimta (tas pats intensyviai įgyvendinama ir visoje Evrėjų sąjungoje), žydiško Marksizmo dvasia toliau iš lėto, žingsnis po žingsnio auginasi sau bebalsius galvijus. Viskas daroma pagal seniai atidirbtą daugiaėjiminę technologiją "Mes čia ne prie ko, patys durni Gojai savižudžiai iš proto kraustosi".

  Kas bus toliau? Na mes jau tai pergyvenome žydiškoje Sovietų sąjungoje. Bulgakovo "Šuns širdyje" yra labai taikli frazė, kurią užduoda profesorius Preobraženskis Zingerio, oi atsiprašau Švonderio translytei pagalbininkei: "Jūs moteris ar vyras". Būtent tokios "Transglednderinės idijotės" yra geriausi įrankiai perduoti gyvatės paslaugiai siūlomą "pažinimo vaisių", kuris atneš visiems skurdą, vargą ir mirtį (be je pačiai gyvatei taip pat, nes būtent jos galva bus traiškoma).
  Kodėl Norvegų elitas su tuo sutinka? Nejaugi nesuvokia kas darosi? Suvokia, bet belyčiais gyvuliais paverstos tautos valdymo lengvumas yra tas kaulas šuniui, kuris priverčia tarnauti Švonderių ideologijai nesusimastant kuo visas tai baigsis (po manęs nors ir tvanas). O kuo baigsis vakarų elitui šios "naudingos" socialinės inžinerijos protegavimas? Tuo pačiu kuo tai baigėsi Ržečpospolitos elitui, leidusiam žydams jų vardu valdyti ir apiplėšinėti savo tautą. Valstybė bus iš jų atimta, o busimieji Norvegijos a lia Radvilos važiuos auginti vištas į Braziliją (neseniai Bumblauskas vieną tokį, kažkada su žydais susidėjusios galingos giminės palikuonį radziwilą, Brazilijos vištų augintoją, buvo atvežęs parodyti).

  Kas nežino istorijos tas pasmerktas kartoti jos klaidas.
 

2015 m. birželio 29 d., pirmadienis

Keliai. Jevrėjų sąjungos narė Latvija vs Rusija


O čia dar į Jevrėjų sąjungą intensyviai inkorporuojamos Ukrainos keliai (kurią iki šiol valdo "geriausi Ukrainos protai") palyginimui su Rusijos keliais (padėtis vos po kelių metų po to kai "geriausi Rusijos protai" pabėgo į užsienį):


Русь. «Не буди лихо, пока оно тихо»раз пьем то пьем, раз любим, любим 
а воевать нас не зови!
мы помним всё, и всё припомним
тем кто решил нас развести...

На протяжении многих лет,
У нас простой везде ответ,
Друзьям почёт, врагам кювет,
А для нейтральных места нет !!!

2015 m. birželio 27 d., šeštadienis

Kas turtingesnis JAV ar Rusija?


   Vinstonas Čerčilis kartą yra pasakęs „Aš tikiu tik ta statistika kurią suklastoju pats“.

  Pradėsiu tekstą nuo Lietuvos realijų:

   Pamenate apykvailį fizikos laborantą, kuris tapęs Lietuvos premjeru pradėjo nenuilstamą kovą su baisiomis mokesčių nemokėtojomis – saulėgrąžų pardavėjomis. Jis išdidžiai gyrėsi jog jo valdymas bus įrašytas į ekonomikos vadovėlius. Kaip jis techniškai nugalėjo krizę nuskandinęs Lietuvos žmones brangiose paskolose. Tai etaloninė, univere dresiruotos Darvino beždžionės, gyvenimo filosofija. Juk sovietinės sistemos laborantai, ugdydami savo pasaulėžiūrą prišnerkštuose bendrikuose, visada pavydžiai žiūrėjo į baisias spekuliantes – turgaus bobutes, kurios galėdavo sau leisti valgyti šlapią dešrą du kartus į savaitę, kai tuo metu jie „tokie mokyti ir protingi“ misdavo vien silkių galvomis su bulvėmis "mundūruose". Kai dar dalyvavau Lietuvos politikoje daug tokių mačiau. Vienas jaunas politikas (beje irgi fizikos doktorantas) man ilgai pasakojo, kad pinigus valdo ne tie žmonės, juos turi valdyti IŠSILAVINĘ piliečiai. Kai nusibodo jo postringavimų klausyti, uždaviau tik vieną klausimą: „O tu per savo gyvenimą nors vieną litą uždirbai?“. Pasimetė ši - „Lietuvos viltis ir ateitis“. Tie sėdintys prie mūsų valstybės vairo, ar jie nors kartą ką nors uždirbo? Aš nekalbu apie biudžetinę alga už kavos gėrimą, nusuktus įvairių fondų pinigus ir valstybinių užsakymų šėryklas. Realiai kokį nors verslą ar darė? Be abejo ne. Todėl ir šis iš purvo į valdžią pakilęs laborantas (neaišku kuo užpildyto kubilo ant pečių nešiotojas) nedelsiant pradėjo žiaurias akcijas prieš tuos kurie sugeba save maitinti. Natūralu, kad po to smulkus verslas Lietuvoje mirė, o viena iš laboranto priešių - bobulė (baisioji spekuliantė) Kauno turguje netgi mirė iš tikrųjų, nuo širdies smūgio, kai ją nešančią ryšulėlį daržovių pardavimui bandė sulaikyti neosovietinė Lietuvos milicija. 

  Šiaip laboranto valdymą galima būtų apibūdinti vienu sakiniu:

  Elektra išdaužęs visą žuvį ir mailių savo valdomame prūde, kaimo durnelis pritrūko maisto, todėl greitųjų kreditų įstaigoje, už beprotiškus procentus prisiskolino pinigų, praėdė  juos ir šį veiksmą pavadino „suvaldyta krize“. 

  Jau dabar priekvailės blondinės ir įvairūs  laborantai mūsų visų vardu yra pasiskolinę beveik 18 milijardų eurų, o kadangi pasiskolino už beprotiškus procentus, ši skola ne mažėja, ji didėja milžiniškais tempais.  Kol skaitote šį tekstą mūsų visų skola padidėjo apytiksliai 2000 eurų  (nes būtent tiek per minute pritiksi procentų). Kiekvieną dieną mūsų skola šokteli TREJAIS MILIJONAIS EURŲ. 

Štai čia oficialus realaus laiko Lietuvos skolos skaitiklis: http://www.2g.lt/.

  Atsipeikėkite iš statistikos piešiamos pseudorealybės apie tai kokie mes turtingi ir pabandykite mastyti savo galva. Ar yra turtingas tas, kas yra skolingas daugiau nei turi turto? Manau, kiekvienas bent dalį smegenų turintis pasakys, jog šis žmogus yra vergas, nes dirba vien tik tam, kad susimokėti skolas, o pabaiga bus vis viena neišvengiama - BANKROTAS. Matėme visi klestinčios (bet labai daug skolingos) statybos bendrovės RANGA IV savininko „milijonieriaus“ skridimą nosimi į šūdą. Net jo jauna  žmona, kuri prieš altorių pasižadėjo „ir turte ir varge“ nedelsiant papustė padus. Kam reikalingas ubagas? 

  Laisvas žmogus skolų ne turi, tai aksioma. 

  Dabar grįžtam prie šio teksto temos.

Šiai dienai JAV BVP apie 17 trilijonų dolerių, o Rusijos BVP 1,4  trilijonų dolerių. Statistiškai JAV žymiai turtingesnė nei Rusija. Bet dabar žvilgtelėkime į šių valstybių skolas.  JAV valstybės skola virš 18 trilijonų dolerių ir ši skola ne mažėja, o kiekvieną sekundę didėja beveik 100 tūkstančių dolerių. (Čia oficialus JAV skolos, realaus laiko kalkuliatorius: http://www.usdebtclock.org/index.html) . Tuo tarpu Rusijos valstybės skola 408 milijardai dolerių, tai yra suvedus debetą su kreditu Rusija yra beveik 2-jais trilijonais dolerių turtingesnė nei JAV. O jeigu dar paskaičiuoti, kad JAV bendra bankinė skola yra astronominė, t.y. virš 60 trilijonų dolerių, tuomet kalbos apie JAV turtingumą gali kilti tik tarp silkių galvas su mundūrais valgančių laborantų.  

p.s. Mano tėvas paralyžiuotas, jis gyvena su manimi mano namuose. Paskutiniu metu jis man neduodavo ramybės prašymais nuvežti jį paskutinį kartą gyvenime pamatyti gimtinę, Dono Kazokų žemę Rusijoje. Kadangi jis tikrai labai greitai gesta, nutariau įvykdyti jo prašymą. Turiu gerą kemperį, todėl susiruošiau jį taip, kad galėčiau vežti paralyžiuotą žmogų, nusipirkau vizas ir išvažiavau. Grįžau prieš mėnesį. Tiesą pasakius buvau šokiruotas to, ką pamačiau. Paskutinį kartą buvau Rusijoje, kuomet  joje valdė “geriausi RUSIJOS PROTAI”, Chororkovskiai, Berizovskiai, Bumgardneriai ir t.t. šuo metu gausiai bėgantys nuo “kruvino diktatoriaus”. Tuo metu vaizdas buvo apgailėtinas, visuotinis skurdas ir griuvėsiai. “Geriausių pasaulio protų” finansuojama mūsų žiniasklaida taip pat parengė mane pamatyti badmiriaujančius rusus, bet … realybė yra kita. Neįtikėtini statybos mastai, nauji keliai nenusileidžiantys (o kai kur netgi geresni) nei Vokietijos, naujos įmonės, supermarketai kokių Lietuvoje net nepamatysi, vos ne kiekvienam miestelyje  IKEJOS (ten tai parduotuvės ubagams, kaip ir visoje Europoje išskyrus Lietuvą, kur čiukčių IKEA kažkoks neveikas visuotinis fetišas, panašiai kaip ir čiukčių bankai ), mašinos keliuose apie 70 proc. naujos, algos tokios kad už 1000 dolerių nerasi darbininko, laukai užsėti, sodai tęsiasi tiek, kad akis nemato pabaigos ir t.t. Už kiekvieną gimusi vaiką išmokama 10 tuks dolerių. Elektra, dujos, benzinas 4 kartus pigesni nei Lietuvoje. Mano teta, mokytoja mažame kaimelyje, o kaimo mokytojams Rusijoje būstas, elektra ir dujos nemokamai. Mano dėdė visa gyvenimą važinėjęs Ladomis, pasitiko mane visiškai nauju (iš salono) Chevroletu. Paklausiau ar dideli procentai kreditui, nusijuokė. Koks durnius ima kreditus. Atėjai sumokėjai ir pasiėmei. Aplink kiekvieną bažnytkaimį Rusijoje visų pasaulio "autobrendų" salonai.  

p.p.s. Šiaip galima būtų prirašyti įspūdžių paklodes nesustojant, apie tai kaip pasikeitė Rusija po to, kai visokie “geriausi protai” Zingeriai, Guogos, Donskiai, Vinokūrai, Landzbergiai,… oi atsiprašau Chodorkovskiai, Berizovskiai ir pan. buvo iškrapštyti iš valdžios, bet mano įspūdžiai ne šio teksto tema, todėl gal kitą kartą.

2015 m. birželio 26 d., penktadienis

живые трупыкак снежный ком с горы

всё больше словоблудства простаков,

что без конца,
крылатых фраз,

  бескрылые повторы размножают

кривых, пустых душонок вакуум заполняя,
чужие мысли изрыгают тут и там.

заучены слоги и рифма,
и головы завалены хламём

их легион,
                от клонов клоны,

И нет спасенья от наплыва мертвецов...

2015 m. birželio 25 d., ketvirtadienis

Kaip atsirado Graikijos skola?
Genialumas paprastume, todėl jei kas nors labai sudėtingai ir įmantriai bando jums paaiškinti visuomeninius reiškinius, žinokite, jis arba tiesiog  kvailys (su geru išsilavinimu) arba sukčius, bandantis jus apgauti. 

  Anekdotai trumpas realybės atspindys todėl, kad nedaugžodžiauti papasakosiu jums seną anekdotą apie tai kaip atsiranda skolos (aš šiek tiek jį sumoderninau pagal Lietuviškas realijas):


  Ateina karta būsimas Lietuvos prezidentas pas gerą šeimos draugą ir sako:

„Klausyk Emanueli, nepakanka man tos ubagiškos Europarlamento algos ar negalėum paskolinti šimtą tūkstančių eurų būsimai prezidento rinkimų kompanijai?“ 

„Ui, ką tu Gabriuk, tokie pinigi! Juk nepakeliamu darbu juos esu sutaupęs ir še tau be jokios naudos atiduoti? Kas man iš to bus?“

„Na kai tik tapsiu prezidentu, aš tau Emanueli iš runkelių surinkęs, du šimtus tūkstančių atiduosiu“.

„Ui, gerai Gabriuk, gal ir neblogai skamba. Bet man vis viena neramu.  Jūs gi labai dideli švaistūnai, tokią valstybę gavote dovanai. Įmonės, elektrinės, didžiausias pasaulyje žvejybos laivynas, žemės ūkis buvo beveik kaip Danų ir t.t., o kas liko? Beveik nieko, vien skolos. Net žmonės kurie dar judėti sugeba ir smegenais masto jau beveik visi išvažinėjo. O jei atėjęs prezidentauti nebe sukrapštysi iš likusių Lietuvoje runkelių pinigų, kas tada? Reikėtų kokį užstatėlį palikti.“ 

Pakrapštė pakaušį Gabriukas ir sako: 

„Žinau Emanuelį! Mano diedukas kažkada blokados fondo pinigus labai protingai investavo. Nusipirko sau labai retą smuikelį už porą milijonų. Aš tau jį kaip užstatą paliksiu.“

„Na va, protingas vaikis“- suplojo rankomis Emanuelis – „Tu man smuikelį, aš tau pinigėlius ir tada ramiai galiu laukti savo skolos“. 

Atnešė Gabriukas smuikelį, gavo pinigus ir jau eina laimingas lauk, bet čia Emanuelis sustabdo jį prie pat durų ir sako:

„Oi kaip negerai vaike, negerai. Mes su tavo dieduku toookį seni draugį ir dabar galvoju, kaip gi tau sunku bus man du šimtų tūstančių atiduoti. Juk jūsų nuskurdinti runkeliai dar labiau nuskurs. Man tiesiog širdis plyšta pagalvojus. Žinai padarom taip. Tu man dabar šimtą tūkstančių atiduok, o vėliau bus lengviau iš runkelių tik šimtą o ne du šimtus surinkti “. 

Pagalvojo Gabriukas, juk tiesą sako žmogus.

„Še ,- sako.- šimtą tūkstančių, nes vėliau tikrai gali būti sunku sukrapštyti iš Lietuvos ubagų du šimtus tūkstančių, verčiau te lieka jie skolingi tik šimtą. Juk reikia liaudimi pasirūpinti, kad kuo mažesnės skolos juos slėgtų. O be to, dar dar kokį "maidaną" neapsikentę surengs.“ 

  Išeina Gabriukas laimingas, kad taip protingai skola susimažino, bet po kiek laiko jam topteli:

„Blyn! Kaip čia taip gavosi? Nei pinigų, nei smuikelio ir dar šimtą tūkstančių kai prezidentausiu privalėsiu iš runkelių sukrapštyti. Kažkokie stebuklai, o kas bjauriausia, jog viskas TEISĖTA!”