2013 m. sausio 17 d., ketvirtadienis

2013 m. sausio 12 d., šeštadienis

Nekaltas kraujas


Nekaltas kraujas
                  šaukia visuomet,

Jo nepaslėpsi.

Nuo Abelio laikų
                            prieš Dievą,

Išliejęs kraują
                      tampa KALTAS.


Jei jis pralietas, nieko kito,

O tik praliejusiojo kraujas,

Kaip atpildas
                     bus įskaitytas.


Neras pasigailėjimo
                               nei vienas,

Jei jo kaktos nepažymės
                             Pats Dievas.


O tas kas kardą teisėtai iškels,
Ir atpildo už nekaltuosius reikalaus,
Tas sau ir savo begaliniams palikuoniams
Amžiną palaimą užtarnaus.


Esavičius
13.01.2013
C/GB


   Po 1991 metų Sausio įvykių valdžia sovietų sąjungoje išsilaikė neilgai. Nomenklturščikų valdoma valstybė sugriuvo kaip kortų namelis. Tai elementaru, nes valdžia nebetenka teisės valdyti (tampa neteisėta) nuo tos akimirkos, kai panaudoja jėgą prieš nekaltus savo šalies žmones. Tada lieka tik laiko klausimas, kada ir kaip ji bus nušluota.

    Nekaltas kraujas visada šaukiasi atpildo.

 p.s.  Įdomu kiek nekalto kraujo buvo išlieta stengiantis nutildyti Garliavos mergaitę ir jos šeimą iki 2012 m. Gegužės 17 dienos? O kiek dar jo bus?

   Esu įsitikinęs, kad po "NEOomoninikų'" šturmo Garliavoje, lieka tik laiko klausimas kada šis nekaltas kraujas pradės reikalauti atpildo?

Prisiminkime kaip visa tai buvo. Pradžioje 1991 sausio įvykiai prieš DIDŽIOJO NOMENKLATŪRINIO KOLOSO žlugimą:O čia po dviejų dešimtmečių. Naujieji, nepriklausomi nuo nieko "NAŠY", moko runkelius teisingumo:

O tuo tarpu, VERTINGESNI laisvo ORVELIŠKO kolchozo galvijai (ne runkeliai) vaidina jog "Bagdade viskas ramu":