2012 m. spalio 17 d., trečiadienis

Aksiomos

Kaip neišvengiama mirtis,
Taip išdidieji neišvengs žlugimo.
Romieji išdidžius valdys,
Stiprieji lenksis nuolankiesiems.

Įžulios akys ašarų pritvinks,
Kieti sulūš,
Savim pasitikintys išmaldos prašys,
Galingieji bejėgius garbins.

Kas neišvengiama to nepakeisi.
Todėl kas daro vien tik tam,
Kad "bent kažką" daryt,
Tas krauna turtą priešams.

Palaukti ir stebėti protingiau,
Nei erzelį sukėlus,
Tuščiai jėgas švaistyt be tikslo.
Juk potvynio su šaukštu nestabdysi?

Yra tvarka nekintamai tvari,
Pasėsi vėją, pjausi vien tuštybę.


Esavičius

C/GB 17.10.2012