2018 m. rugsėjo 27 d., ketvirtadienis

На могиле

Отец, ты был стеной во время бури,
Опора в жизни для меня,
А я лишь этот камень хмурый,
Могу поставить для тебя.

Любит и дорожить нам должно,
Когда принять то есть кому,
Ведь опоздав, всегда так больно,
Что сделать мог, да нет кому. 

2018 m. rugsėjo 9 d., sekmadienis

Серебровласые года...
Мы жили были не тужили,
Друг друга очень мы любили,
И смех и слёзы мы делили,
И в месте счастливы мы были...

Но разве годно слово - "были"?

А что сейчас?

Что изменило круто нас?

Где наши радости и боли?
И где победы силы воли?
Где наша общая мечта?
И счастье, быть вдвоём всегда...

Всё это есть...
Но не так ярко.
Теперь всё терпко,
блекло, зябко. 

И не искрится больше пламя,
Не вьётся над дружиной знамя,
И в бой не рвутся удальцы -
- Наши совместные мечты...

Теперь у нас размеренно и тихо,
И страх, чтоб не было бы лихо.
Так незаметною порой
Заматерели мы с тобой...

2018 m. rugsėjo 5 d., trečiadienis

Aš pats surinksiu savo kaimenės likutį iš visų kraštų

 „Vargas ganytojams, kurie klaidina ir išblaško mano ganyklos avis! – tai VIEŠPATIES žodis“.

  Todėl taip kalbėjo VIEŠPATS, Izraelio Dievas, – ganytojams, ganantiems jo tautą: „Jūs – tie, kurie išblaškėte mano kaimenę! Jūs išblaškėte ją ir ja nesirūpinote! Tikėkite manimi, aš bausiu jus už jūsų nedorus darbus, – tai VIEŠPATIES žodis.

   Aš pats surinksiu savo kaimenės likutį iš visų kraštų, į kuriuos buvau juos nubloškęs, ir sugrąžinsiu į jų ganyklą. Čia jie bus vaisingi ir dauginsis. Paskirsiu jiems ganytojus, kurie juos ganys. Nebereikės jiems daugiau bijoti ir nuogąstauti, – nė vienas iš jų nepradings, – tai VIEŠPATIES žodis“.

(Pranašas Jeremijas)

2018 m. rugsėjo 1 d., šeštadienis

НаставлениеТы бисер свиньям не давай,
И хлеб собакам не бросай,
Зачем животным досаждать,
Они ведь могут растерзать.

Лишь псы, которые умны,
Кротки, послушны и верны,
Что смирно под столом сидят,
Те крохи детские едят.

Учение примет человек,
А для животных этот век.
Они услышав не поймут,
Увидев, выть они начнут.

Не стоит жизнь свою губить,
Они не могут полюбить.
Пожрать, поспать и поснашатся,
Другим они всегда гнушаться.

Лишь будка, служба, жрачки миска,
И сучки хвост, чтоб был бы близко
То их мечтания венец,
А ты для них тупой глупец.

Поэтому, посеял семя,
И не твоё потом уж бремя,
Что у дороги поклюют,
Иль терни те ростки забьют.

Už šiuos žodžius, šiandien, Muchamedą Ali būtų pasodinę į kalėjimą.

1971 metais, žymus boksininkas Muchamedas Ali, davė interviu Britų BBC, už kurį šiandien jis butu  visuotinai pasmerktas, o gal ir uždarytas į kalėjimą.

   Jis kalbėjo apie globalų socialinės inžinierijos eksperimentą (tuo metu tik prasidėjusį), skirtą priverstiniam rasių ir tautų maišymui, pakeičiant Dievo sukurtą tvarką ir sanklodą.

Video angliškai:Vertimas į Rusų kalbą: