2013 m. balandžio 30 d., antradienis

Nulupta tiesa

  Vakar žiūrėjau Rūtos Janutienės laidą "Nuoga tiesa". Man tapo nuoširdžiai gaila Rūtelės stebint kaip skausmingai jai teko vaidinti ir pataikauti gulaginės teisingumo sistemos atliekoms.

   Suprantama, jog tiesa yra nevalgomas dalykas, o valgyti juk norisi. Paskolas naujųjų čiukčių ir aleutų bankams taip pat reikia mokėti, be to yra daug kitų nemažiau svarbių išlaidų pas mūsų šiuolaikines moteris.

  Tai tikrai yra simtomatiška. Pakako gulaginei teisėsaugai truputį spūstelėti ir "nepriklausoma" žurnalistė neteko pajamų šaltinio - savo laidos TV3.

  Tai buvo bizūnas.

  O vėliau "komsomolkės" televizijoje pasiūlomas laikas naujam pajamų šaltiniui - "Nuogai tiesai".

  Tai buvo meduolis.

  Čia kiekviena normali emansipuota moterė a lia stankūnaitė, iškarto padarys TEISINGĄ pasirinkimą. Juk ką reiškia kažkokią garbė, tiesa ar dar kažkokie viduramžiški įsivaizdavimai? Tik kelis kartus kyštelės myžtelės ir viskas. Argi galima smerkti Rūtelę?  Ne mielieji, negalima.

   Žiūrėdamas šį farsą kažkodėl prisiminiau topinės Rusų komedijos  "Nacionalinės medžioklės ypatumai" epizodą apie karvę, kurią transportavo reaktyvinio naikintuvo bombų skyriuje. Epizodą lydėjo taiklus tekstas, žiūrint į apimyžusią iš baimės karvę:

 "Gyventi norėsi ne taip išsiskėsi" (жить захочешь не так раскорячишься).
2013 m. balandžio 28 d., sekmadienis

Ko mus moko Dievas apie vaikų auklėjimą?


Siracido knyga 30 skyrius:Kas myli savo vaiką, plaks jį dažnai,
kad galėtų juo džiaugtis, kai užaugs.
 Kas elgiasi griežtai su savo sūnumi, iš jo turės naudos
ir girs jį savo pažįstamiems.
 Kas auklėja savo vaiką, kelia priešams pavydą,
o savo bičiuliams pasididžiavimą.
 Net po savo mirties, tėvas neatrodys miręs,
nes palieka po savęs savo atvaizdą.
 Gyvas būdamas, jis mato jį bei džiaugiasi
ir net mirdamas neliūdi.
 Savo priešams jis palieka keršytoją už skriaudas,
o bičiuliams atlygintoją už gerumą.
 Kas lepina savo vaiką, turės tvarstyti žaizdas
ir kentės širdies skausmą su kiekviena aimana.
 Neišjodinėtas arklys yra aikštingas,
nežabojamas sūnus užauga maištingas.
 Lepink savo vaiką, jis įvarys tau klaiką;
pataikauk jam, jis durs tau į širdį.
 Nejuokauk, kad nereikėtų tau su juo kentėti
ir galų gale griežti dantimis.
 Neleisk jam laisvai elgtis jaunystėje,
į jo kvailystes nežiūrėk pro pirštus!
 Lenk jam sprandą nuo jaunumės,
plak jam šonus, kol jis mažas,
nes kitaip užaugs kietasprandis ir nepaklusnus,
o tu turėsi per jį širdies skausmo.
 Drausmink savo sūnų ir sunkink jo jungą,
kad neįžeistų tavęs begėdišku elgesiu.


 Seneka rašė:

    "Saugokime vaikus nuo lipšnumo, nes niekas neformuoja piktesnių žmonių, kaip švelnus ir meilus auklėjimas. Todėl vienturčių, kuriems labiau nuolaidžiaujama, sielos esti labiau sugedusios.
Nepasipriešins sunkumams tas, kuriam nieko niekada nedraudžiama, kurio ašaras visada šluosto susirūpinusi motina, kurio atsiprašinėjama dėl auklėtojo griežtumo."

 Niekur Biblijoje, taip pat niekur pas išmintingus žmones, jų mokymuose, jus nerasite šiuolaikinių neomarksistinių socialinių inžinierių visuotinai įdieginėjamos vaikų lepinimo ir visaleidybės sistemos filosofijos.
   Tai kas gi tie vaikų teisių ir jų gerovės rūpintojėliai?
    Iš savo maištingos paauglystės pamenu, jog labiausiai rūpinosi mano "teisėmis" ir visaip skatino mane "tapti suaugusiu" viena mano buvusi kaimynė. Ji buvo arši mano tėvų priešė, bet man ji buvo tikra draugė. Man atrodė, kad ji tikrai gera moteris suprantanti ko reikia paaugliui. Pasikvietusi mane pas save namo, įdėdavo pinigų alui (o kai kada ir nupirkdavo) nes anot jos: " .. kvaili mano tėvai nesupranta ko reikia tikram augančiam vyrui", įduodavo cigarečių nes "vyras neturi smirdėti ožiu, turi kvepėti taboka" ir panašiomis mano vaikiškomis "teisėmis ir gerove".

Tik kai suaugau supratau ko ji siekė ir ko vertas buvo jos "draugiškumas".

   Mano tėvų buvusi kaimynė ir jos "geranoriška veikla" tai tėra šiuolaikinės juvenalinės justicijos sumažintas prototipas. Kas tas mūsų priešas be galo mūsų nekenčiantis ir besistengiantis sunaikinti mus per mūsų vaikų ištvirkinimą? Patys juvenalinės justicijos beveidžiai biurokratai? Aišku ne. Biurokratas visada tėra gerai nušlifuotas, bet visiškai bukas sistemos sraigtelis. Įjunkite pagaliau Dievo duotas jums smegenis ir žiūrėkite į gylį. Tie kas turi išminties pradmenis atsakymą suras. O tie kas to atsakymo dar neradote, bent jau atsipeikėkite nuo įdijotiško įsitikinimo, jog juvenalinė justicija yra sukurta mūsų vaikų gerovei užtikrinti.


Esavičius

2013 m. balandžio 25 d., ketvirtadienis

Prekyba vaikais.

Internete perskaičiau įdomų komentarą:

JTO BRUKA SEIMUI RATIFIKUOTI TARPTAUTINĘ VAIKŲ TEISIŲ KONVENCIJĄ. JI JAU VEIKIA DAUGELYJE JTO ŠALIŲ NARIŲ. JAU TOSE ŠALYSE IŠ ŠEIMŲ GROBIAMI VAIKAI IR ATIDUODAMI P R I V A Č I O M S ĮVAIKINIMO AGENTŪROMS, KURIOS UŽ DIDELIUS PINIGUS JUOS OFICIALIAI PARDAVINĖJA BEVAIKĖMS ŠEIMOMS. CITATA MOTERS, KURI GYVENA GB IR KURIOS ANŪKAS YRA KONFISKUOTAS: "aš disponuoju įkainiais, kiek kainuoja vaikai is Rytu Europos privačiuose įvaikinimo agentūrose (valstybinių nėra). Nežinau ar Lietuvos vaiko teisiu apsaugos tarnybos gauna kokius procentus nuo kiekvieno užsienyje įvaikinto vaiko, ar ne, bet vietinej rinkoj skaiciai tokie : o - 3 metai, blondinas vaikiukas, melynos akys, tvirta motorika ir kalbos išsivystymas( berniukas) - 30 000 svarų. Šie vaikai įvaikinami greičiausiai. Mergaitė iš Rytų Europos blondinė, garbanos, mėlynos akys, tvirta motorika, kalbos išsivystymas 25 000 svarų. Vaikai, imtinai nuo 3 iki 5 metu - įvaikinimo tikimybė vidutinė. Jie laukia eilėje ''for loving family''. Berniukas blondinas, motorika tvirta, intelektas, viršijantis uk standartus, mėgsta piešti, dainuoti, žaidžia šachmatais - 50 000 svarų. Mergaitė, blondinė, mėlynų akių, tvirta motorika, mėgstanti dainuoti, sugeba skaityti( intelektas viršija uk standartus) - 40 000 svarų... Ir t. t. UK pilna privačių įvaikinimo agenturų skelbimu, kur vaikai siūlomi tarsi baldai, namai, šuniukai!!! Mano anukėlis įvertintas 45 000 svarų, nes 3 metuku nekalba anglškai. Turiu dokumenta, patvirtinta įvaikinimo agenturos prie Hertfordshire County Council!!! Kiek Odeta Tarvydiene ar šalasevičiutė gaus nuo mano anukėlio įvaikinimo - nežinau. Informacijos neturiu, tad nedrįstu spėlioti.


   Norėčiau paklausti tų kurie skaitote šį komentarą ir manote, kad jūsų tai neliečia. Ar esate įsitikinę, kad jūsų šeimoje viskas bus gerai? Esate garantuoti, kad įsitvirtinus juvenalinės justicijos sistemai, kokią dieną šios sistemos NKVDE'šnikas neatsibels į jūsų namus ir be jokios teismo sankcijos tik asmeniniu SUBJEKTYVIU vertinimu nenutars, jog jūsų vaikui yra geriau gyventi ne su jumis, o ten kur už jį daugiau sumokės?

   Be to, ar verti pagarbos ir pasitikėjimo Seimo nariai kurie leidžia tokiems įstatymams atsirasti mūsų gyvenime? Aš nekalbu apie nemąstančias, senstančias, vidutinių gabumų scenos pajaces, per kurias šie iškrypimai pateikiami įstatymų pavidalu. Juk pajacai šoka ir dainuoja tam kas moka, o ne dėl savo įsitikinimų. Aš turiu mintyje išrinktus į Lietuvos Seimą žmones, kurie vis dėl to turi mastymo dovaną ir kurių sąžinė dar ne visiškai pajuodusi.

   Aktyviai stumiantys šią bjaurastį turi prisminti sovietmetį. Ten beveik visi budeliai, prisidėję prie milijonų šeimų tragedijų, vėliau ir patys būdavo jų sukurtos ir šlovinamos sistemos sutraiškyti.

   Šiaip tikrai yra labai didelė tragedija, jog Lietuvos viešajį gyvenimą vairuoja posovietiniai inteligentai/materialistai. Jiems tokie įstatymai tai įprasto ir įsisamoninto kolchozinio gyvenimo norma todėl jie net nebando protestuoti. Daugelis ne tik postsovietijos bet ir naujosios KOMISARINĖS europos "intelektualų" net nesuvokia ką reiškia ir kur link veda tas jų "evoliucinis" komunistinės visuomenės kūrimo kelias. Nors "EVOLIUCINIAI" materialistai ir vadina savo siekius kitaip, bet tie siekiai vis viena išlieka tie patys kaip ir pas "REVOLIUCINIUS" materialistus. Priminsiu jog tai belytė visuomenė, bendri vaikai, bendras turtas ir visą šitą iškrypėliškumą reguliuoja visagalis nomenklatūrinis biurokratinis aparatas, neatsakantis už savo sprendimų pasekmes. "Pagerinta" pirmykštė gentinė pagonių sistema kurioje viską sprendžia žyniai šamanai (materialistinis biurokratinis elitas).

    Juvenalinė justicija pačia savo prigimtimi tėvus paverčia nebe vaikų augintojais ir ugdytojais, o vien tik nuolankiais materialistinio biurokratinio elito vergų prižiūrėtojais. Jei nevykdysi savo vaiko atžvilgiu tai ką jie nutars ir neugdysi jo pagal jų vertybių sistemą, tuomet būsi apšauktas nerūpestingu tėvu ir tavo vaikai bus be skrupulų PARDUOTI lojaliems turtingesniems piliečiams.


   Gilbertas Keitas Čestertonas (Gilbert Keith Chesterton 1874-1936) dar praeitame amžiuje yra nuostabiai taikliai pasakęs apie naujuosius galvotojus, įsivaizduojančius jog jie yra progresyvūs mastytojai:

   „Mes nesutinkame su anglų snobais, kurie laiko beraščius pavojingais piktadariais. Mes prisimename romėnų imperatorius. Mes prisimename Atgimimo didikus. Pavojingas išsilavinęs nusikaltėlis, visų pavojingiausias įstatymų nepripažįstantis šiuolaikinis filosofas. Šalia jo daugpatis ir plėšikas visai padorūs, aš juos užjaučiu. Jie pripažįsta normalų žmogišką idealą, tik ieško jo ne ten, kur reikia. Vagis gerbia nuosavybę. Jis tiesiog nori ją pasisavinti, kad galėtų dar labiau gerbti. Filosofas ją neigia, jis nori sunaikinti pačią privačios nuosavybės idėją. Daugpatys gerbia santuoką, kitaip jis nevargintų savęs nuobodžiu, netgi sekinančiu vedybų ritualu. Filosofas santuoką niekina. Žmogžudys vertina žmogaus gyvybę, jis tiesiog nori gyventi pilniau kitų gyvenimų, kurie jam atrodo mažiau vertingi, sąskaita. Šiuolaikinis filosofas nekenčia savo gyvenimo ne mažiau, nei svetimo.“

   p.s. Ir pabaigai dar vienas neįtikėtinai taiklus komentaras kurį perskaičiau internete apie naujos bedieviškos filosofijos įsigalėjimą:

  Klausimėlis: kodėl vyras, kuris teigia, kad jaučiasi imperatoriumi,karaliumi ar ateiviu yra uždaromas į durnynąir priverstinai gydomas. O kitas vyras,kuris sakosi, jog esąs moteris, vaikščioja sau kaip povas, o paskui jį sekioja visa armija jo teisių gynėjų?

Esavičius

2013 m. balandžio 21 d., sekmadienis

Juvenalinė justicija  Baisi neokomisarų išmonė - JUVENALINĖ JUSTICIJA. Supagonėjusių iškrypėlių poreikių tenkinimui pastoviai reikalingi nauji vergai, todėl buvo sukurta moderni vaikų/vergų tiekimo sistema - JUVENALINĖ JUSTICIJA. Neopagoniškose, postkrikščioniškose visuomenėse viskas grįžta į vergovės laikus. Mes krikščionys suvokiame, kad Juvenalinė justicija tėra nauja prekybos žmonėmis forma. Iš sunkiai besiverčiančių tėvų yra atimami vaikai ir už didelius pinigus parduodami įvairiems iškrypėliams. O neopagonims, dėl igimto aklumo atrodo, kad taip yra ginamos jų teisės "Nejaugi geri dėdės su ūsais, iš vaikų teisių tarnybos, gali padaryti ką nors bloga,juk jie tik geranoriškai rūpinasi vienišų mamyčių gerove."

  Neseniai pranešė, kad Norvegijos sovietinėje socialistinėje respublikoje, nepelnytai atkutusių naujųjų čiukčių ir aleutų vaikų teisių gynimo (Juvinalinės Justicijos) nomenklaturščikai atėmė Lietuvės moters vaikučius ir pardavė (įvaikino) juos į kažkokių iškrypėlių rankas. Be abejonės giminingos jiems Lietuvos juvenalinės justicijos aktyvistai labai greitai imsis panašių veikimo formų, nes Lietuvoje nuosekliai perimamos visos mentalinės šiukšlės iš degraduojančių, neomarksitinių komisarų valdomų EVROPOS JUNGTINIŲ VALSTIJŲ (Europos jungtinės valstijos tai komisaro Šemėtos žiniasklaidoje paviešinta žydra svajonė ir siekiamybė. Tikėkimės bergždžia).

    Labai taikli Svetlanos Kopylovos daina apie juvenalinės justicijos NKVDE'šnikų atimtą vaikutį "Mama aš labai tavęs pasiilgau"

   

Labai graži Armėnijos brolių Kristuje giesmė

2013 m. balandžio 20 d., šeštadienis

Jėzaus mokiniai visada laimi, net jeigu viskas pasaulyje yra prieš juos.
Be rankų ir be kojų gimusiam, žinomam evangelistui Nikui ir Jo žmonai Kanae Vuičičiams gimė pirmas vaikas.O čia trumpametražis meninis filmas kuriame vaidina Nikas: Filosofas Emanuelis Kantas sakė: 

    Biblija pats brangiausias lobis, be kurio aš bučiau apgailėtinoje padėtyje. Visos mano perskaitytos knygos, nedavė man tos paguodos, kokią davė Dievo Žodis Biblijoje   "Nors eičiau per mirties šešėlio slėnį, nebijosiu pikto, nes Tu su manimi".Vardan
gyvenu vardan ...

Vardan karjeros,
Vardan vaikų,
Vardan ateities,
Vardan gamtos,
Vardan tėvynės,
Vardan ... vardan ... vardan !!!

Ir visi tie dalykai reikalauja iš manęs aukų.
Karjera, 
kurią darau vardan šviesios ateities,
Reikalauja iš manęs paaukoti šeimą.

Gamta, reikalauja aukoti žmones.

Tėvynė reikalauja aukoti savo gerovę.

Vaikai reikalauja aukoti savo gyvenimą.

Ir t.t.

Viskas vardan ko mes gyvename reikalauja AUKOS.

Įstabiausia, kad tos aukos vieną kitą praryja.
Karjera suryja šeimą.
Vaikai sunaikina karjerą, gamta reikalauja aukoti žmogų,
Žmogaus vardan aukojama gamta, tėvynė visada pasiima viską ką turi.

Liūdnas bedievio gyvenimas.

O štai gyvenu VARDAN JĖZAUS KRISTAUS.
Būtent gyvenu vardan To, kam viskas priklauso.
Kuriuo, Kuriam ir Kuriame viskas sukurta.

Jame yra viskas:
Ir nuostabi šeima,
Ir gera karjera,
Ir sveika gamta,
Ir klestinti tėvynė,
Ir šviesi ateitis. 
Ir kas labai svarbu. Vieno vardan kito aukoti ne reikia !!!
Nes Tas vardan ko aš gyvenu, Pats paaukojo Save Vardan Manęs.

(Kiekvieno gyvenime visada yra du "AŠ". Vienas "Aš" iš didžiosios raidės, kuriame Aš ir Mano (karjera, ideja, vaikai ir t.t.) yra centre, o visa kita sukasi aplink mane. Kitas "aš" yra iš mažosios raidės, jame Dievas, Jėzus Kristus yra centre, o aš ir visa kita yra šalia Jo)

Esavičius
20.04.2013

2013 m. balandžio 10 d., trečiadienis

Jėzus Kristus pasakė: Dėl teismo, - šio pasaulio kunigaikštis jau pasmerktas (Jn 16,11).


   Internete klaidžioja nuotrauka. Joje NEsovietinių Lietuvos teismų,
 NEpedofilu pripažinto Andriaus Ūso giminaitis Vytautas Ūsas, pergalingai džiūgauja Seime po neliečiamybės Neringai Venckienei panaikinimo. Jis ciniškai pozuoja prie darželyje išprievartauto vaikelio mamos, isteriškai verkiančios fone. 

     bernardinai.lt publikuotame straipsnyje "Dar vienas Seimo įvartis į savo vartus" Dalius Stančikas labai taikliai uždavė klausimą:


Sakysit, negali būti, kad Lietuvoje nėra nė vieno sąžiningo prokuroro ar teisėjo, kuris nepasiduotų Teisėjų tarybos pirmininko spaudimui ir nešališkai išnagrinėtų šią bylą? Atsakysiu klausimu: ar įsivaizduojate, kas mūsų „teisingoje“ valstybėje lauktų tokio prokuroro ar teisėjo, kuris pasakytų tai, ką kiekvienas matome plika akimi visur paskleistoje filmuotoje medžiagoje – kad Garliavoje buvo panaudota neteisėta prievarta prieš mergaitę, ir dėl šios nutarties prasidėtų teismai prieš aukščiausius policijos, prokuratūros, teisminės sistemos vadovus ir buvusius Vyriausybės narius, kurie sankcionavo smurtą ir konstitucinį perversmą Garliavoje gegužės 17 dieną? Gal galite pasakyti menamą tokio „savižudžio“ prokuroro ar teisėjo pavardę?p.s.  Perskaičiau labai gerą komentarą delfije, kuris yra nepaneigtų, nepaaiškintų ir aiškiai tarpusavyje susijusių faktinių aplinkybių sekos aprašymas:

Pedofilijos byloje žuvę žmonės:

1 – Furmanavičius.
2 – Naruševičienė.
3 – Kedys.
4 – Ūsas.
5 – Furmanaviciaus kaimynas, kuris mate, kad teiseją nušovė žemo ūgio, azijietiškų tamsių bruožų vyras – liudininką ištiko INFARKTAS .
6 – Lipdukų spaustuvės savininkas, kuris patvirtino, kad ne Kedys užsake ir ne Kedys atsieme lipdukus, kuriais buvo apklijuotas identiskas autobusiukas – SIO ZMOGAUS JAU NĖRA – miręs .
7 – Žvejys, kuris, prisistate į policiją ir pasake, kad matė kaip Kedį išmete atvažiavę trys vyrai, jo parodymai užfiksuoti 6 valando ryto – zmogus BEPROTNAMY.
8 – Kaime, kuriame su keturaciu motociklu lakste Ūsas, keliu važiavo ūkininkas su vežimu į kurį Ūsas vos ne atsitrenke – po kiek laiko šis žmogus SUSIRGO DEPRESIJA IR PASIKORE! .
9 – Sargas, dirbes mašinų aiksteleje, atpažines pagal sudarytą fotorobotą Aido (?) atvaizdą ir įvardines su kokia mašina jis važineja ir dar daugiau detalių – jo taip pat nebėra gyvujų tarpe.

2013 m. balandžio 6 d., šeštadienis

Ne už ilgo
Skristi renkis angelėli
Pas dangaus broliją savo
Žemėje dabar tamsybė
Puotą kelia paskutinę

Neišvengs nei vienas kūnas
To kas skirta jam prieš amžius
Ir sulinks kiekvienas kelis
Siaubo akys prisipildys

Suspaudimas garsiai beldžias
Tik kvailys to nesupranta.
Skrisk, vaikeli, nesigręžki
Vargas likusiems po saule.

Esavičius
C/GB
06.04.2013

2013 m. balandžio 4 d., ketvirtadienis

Keistos realijos Lietuvoje

Jei tu nekenti negrų tu rasistas,
       
Jei nekenti žydų, tu antisemitas,

       
O štai  jei nekenti lietuvių tu -
                                             
-  ŽMOGAUS TEISIŲ GYNĖJAS.
.

2013 m. balandžio 1 d., pirmadienis

Ką sakysi Visagaliui?Kai tu numirsi ką sakysi Visagaliui?
Juk Amžinybėje visus JISAI apklaus.
Kur nėra laiko, ten kiekvieną tavo dieną,
Jis po akimirką dėliodamas aptars.

Ne tik kiekvienas tavo žodis ar mintis,
Kiekvienas veiksmas/neveikimas,
Bet netgi veido išraiška, povyza,
Ir žvilgsniai teisingumo reikalaus.

Manai tai dar toli
                              ir gal ne bus To?

Save įtikinai, kad po mirties jau pabaiga?

Manai „bailių tamsių kvailių“ sukurtas teismo mitas,
Tavęs, o proto bokšte,  
                                   nepalies?

O ką daryt su tuo ką mes jau žinom tiksliai?
Kad medžiaga/energija TVARI.
Jos neįmanoma sukurti/sunaikinti
Ji   A  M  Ž  I  N  A . Tuomet, o koks tu pats esi?

Jei tai iš ko sukurtas tu,
Išliks per amžius, kodėl meluoji sau,
Kad po mirties tavęs neliks?
Kad amžinybėje išsisklaidys tavo esybė?
Ir teisingumo nieks ne reikalaus?

Esavičius
C/GB
01 04 2013