2012 m. gruodžio 28 d., penktadienis

Lietuvos teisininkai neverti Anglijos indaplovių atlyginimų?


   Lietuvoje yra 80 advokatų gyvenančių vien iš to, kad teikia valstybės garantuojamas teisines paslaugas ir dar apie 500 gynėjų šias valstybines paslaugas gali teikti tuomet, kai pas juos nebelieka mokių klientų (o taip būna labai dažnai). Pagal patvirtintus valstybinius įkainius šiems advokatams yra mokamas 17 litų (į rankas) atlyginimas už vieną darbo valandą, nežiūrint ar tu dirbi viršvalandžius, naktinius ar švenčių dienomis. Tai yra 3,95 svarai per valandą.

  Anglijoje, (į kurią aš nuo šlovingųjų kolchoznikų valdymo pabėgau kartu su šeima), jei tu visiškai nieko nesugebi daryti, arba esi tik atvykęs emigrantas nemokantis kalbos, eini į laikino darbo agentūrą (jų čia begalės ant kiekvieno kampo) ir jau kitą dieną tu plauni indus arba rūšiuoji siuntinius už myzerinį 6,19 svaro atlyginimą per valandą. Atlyginimas didėja priklausomai nuo to ar tu dirbi naktį ar viršvalandžius (apie 50 proc.) ar švenčių ir poilsio dienomis (iki 200 proc.).

  Tiesa pasakius aš net neįsivaizduoju kaip reikėtų gyventi už minimalų 6,19 svarų per valandą atlyginimą, nes nuo pat atvykimo į Angliją dienos, mane Dievas laimino ir aš galėjau uždirbti vidutinę Anglišką algą (šiuo metu uždirbu daugiau, nes turiu savo įmonę). Tuo labiau aš negaliu įsivaizduoti kaip išgyvena  žmonės Lietuvoje gaudami 17 Lt per valandą? Lietuvoje buvau šią vasarą ir buvau šokiruotas kokios nepateisinamai aukštos kainos viskam. Maisto prekės, drabužiai ir būsto išlaikymas Lietuvoje kainuoja tikrai brangiau negu Anglijoje.

   Mieli jaunuoliai, svajojantys apie "valdišką" darbą Lietuvoje, siūlau dar kartą apmąstyti šiuos skaičius:

  Lietuvos advokatas, 3,95 svarai (17 Lt) per valandą; Anglijos indaplovės 6,19 svarai (apie 27 Lt) per valandą. Per dvidešimt Lietuvos nepriklausomybės metų, sovietinių kolūkiečių nomenklatūra (ir kairė ir dešinė), titaniškomis pastangomis sugebėjo padidinti Lietuvos advokatų atlyginimą ir jis jau beveik siekia du trečdalius Anglijos indų pjovėjų atlyginimo dydį. Nepraeis nė dvidešimtmetis ir jų atlyginimai gal būt susilygins (aišku jeigu Anglai nebekels savo minimumo, kas yra mažai tikėtina).  

     Be je, Anglijoje  jei tu uždirbi per metus tik 32 890 Lt (7475 svarų), tu valstybei neprivalai mokėti visiškai jokių mokesčių. Nes Anglija (skirtingai nei sovdepijos kolchoznikų valdoma Lietuva) ne apilėšinėja ubagų. Ir jei esi bėdžius gaunantis tik minimumą, tau visa medicininė apsauga, gydymas ligoninėse,  dantų taisymas, VISI VAISTAI, teisinės advokatų paslaugos (įskaitant visas civilines bylas) tavo būsto nuomos mokesčiai ir t.t. kompensuojami iš valstybės biudžeto. Visa tai galioja ir pensininkams.


p.s.    Jaunuoliai besirengiantys gyvenimui mastykite, jei turite kuo mastyti. Tris, keturis metus gyventi apšnerkštuose Vilniaus univero bendrikuose. Visus tuos metus valgyti silkių galvas, dalinantis jas su su tarakonais. Mokant žvėriškas kainas už abejotinos kokybės studijas, pas tokius konstitucinių dvasių šamanus kaip Kūrys. Ir visą tą siaubą kęsti vardan ko? Vardan svajonių karjeros Lietuvos advokatūroje už septyniolika litų per valandą, visą likusį gyvenimą gyvent nuo įmokos iki įmokos skandinaviškiems bankams, už dviejų kambarių, pagerintos planuotės "Chruščiovkę" kokioje nors plikbajorių dominijoje arba burundunkiemyje?


Tiesiog mąstykite.

Su meilę ir rūpesčiu
Esavičius

2012 m. gruodžio 25 d., antradienis

Su Visagalio Dievo, Viengimio Sūnaus Jėzaus Kristaus, gimimo Diena !!!

.


Skardžiuoju kūdikio riksmu,

Mesijas paskelbė naujieną,

Nuo šiol visai kitu būdu,

Skaičiuosite metus ir erą.


Silpnumas nuo dabar jėga,

Kvailystė - išminties šaltinis,

Vaikystė karaliauti pakviesta,

Puikybė sutrypta į nieką.


Galia, nuo šiol, yra kita.

Ji ėdžiose ramiai sau miega.

Tas kam priklauso visuma

Priklausomas dabar nuo pieno.


Visiems išminčiams ir kvailiams,

Nuo šiol suvokti reikia vieną.

Tik tas kas kūdikiu atgims,

Išvys IŠGELBĖJIMO DIENĄ.

 


Jėzus mums kalbėjo: ..... “Aš esu gyvenimo duona! Kas ateina pas mane, niekuomet nebealks, ir kas tiki mane, niekuomet nebetrokš. (Jn 6,35)

Krikščionys per visus amžius, nuo Mesijo gimimo dienos, dalinosi į ATEINANČIUS (kurie iki tol kol ateina pas Jėzų Kristų, niekuomet nebūna alkani) ir TIKINČIUS (kurie, kai tik nuoširdžiai patiki Jėzumi Kristumi, niekada ir nieko daugiau nebetrokšta). 


   Ateiti pas Kristų labai svarbu ir tai labai praktiška žiūrint iš gyvenimiškos (istorinės) patirties, nes atsitraukimas nuo Dievo visada atneša badą, nepriteklių ir netikrų dievukų garbinimą. (Prisiminkite amžinai pusalkanę, eilėse prie Vengriškų žirnelių besipjaunančią Sovietų Sąjungą arba pažvelkite į sulysusią ir savo storiems stabams ašarotai besilankstančia Šiaurės Korėją.) Bet dar svarbiau yra patikėti Jėzumi Kristumi. Būtent tie kas patiki, nustoja TROKŠTI. Patikėjus Mesijumi visi netikri troškimai praeina ir mus užplūsta neįtikėtina dvasinė ramybė, pasitikėjimas ir užtikrintumas. Iš mirties baimės ir neužtikrintumo mes pereiname į AMŽINAJĮ GYVENIMĄ.

 

    Gerai kai ateinate į Jėzaus įsteigtus namus, net jei tai yra vien tik iš praktinių sumetimų (pavyzdžiui juose tarnauti už atlygį), bet dar svarbiau yra PATIKĖTI Jėzumi Kristumi. Vien tik atėję pas Jėzų Kristų jūs, nors ir nustoję alkti vis vieną nenustojate trokšti. Todėl, kaip laiške Korintiečiams dėstė mano brolis Paulius, jei vis dar ko nors trokštate, tuomet ....karštai trokškite aukštesniųjų dovanų! Ir visgi rodau jums dar pranašesnį kelią. (1 Kor 12,31)


 

Su broliška meilę ir rūpesčiu

Esavičius

2012 m. gruodžio 7 d., penktadienis

Lietuvos valdymo esmė

  Klaidžiodamas internete užtikau labai taiklų komentarą apie Lietuvą stekenančių pusglušių kolchoznikų valdymo esmę. Komentatorius prisistatęs kaip Agnė:

  
   Lietuvos valdantieji tarnauja ne tautai, o vertelgoms. Įstatymais jiems sudaromos sąlygos TEISĖTAI prisiplėšti.   

      Štai, su šūkiu " Gal išgelbėsim nors vieną gyvybę" , visi vairuotojai buvo priversti pirkti naujas vaistinėles. Vidutinė kaina - 35 lt. Automobilių Lietuvoje - 1, 8 mln. Vėliau - tas pats su liemenėm. Pirkimo vajaus metu - vid. - 25 lt. Apklausėme apie 600 vairuotojų, ar kas per metus nors kartą buvo tą liemenę apsivilkęs. Tokių neatsirado...
Viena iš pagrindinių priežasčių, nesulaikomai didinančių vėžinių, alerginių ir kvėpavimo takų susirgimų skaičių – oro užterštumas. Kiekvienas automobilis šviesoms artimųjų režime per 1 val. sudegina 0, 2 ltr. degalų. Stovint spūstyse arba prie šviesoforų, šviesoms tenkanti degalų dalis sudaro 10-15%. Jeigu nėra vėjo, teršalai kaupiasi, ir oro užterštumas dėl to gali padidėti 20-30% (šaltinis - fao.org).
Vakarų valstybių tinklapiuose pilna informacijos ir statistikos analize bei moksliniais tyrimais pagrįstų įrodymų apie šviesų žalą. Kam Lietuvoje gera? Nepaisant to, Lietuvoje dieną nuolatos žibina maždaug 300.000 automobilių. Jie per valandą šviesoms sudegina apie 60.000 ltr, per 10 val. – apie 600.000 ltr degalų. Beje, ir lempučių techninis tarnavimo laikas - apie 400 val. O firminio komplekto kaina - apie 350-400 Lt. (O dabar pasiskaičiuokit, kiek pinigėlių TEISĖTAI kažkam nubyra...)
Austrijoje, nuo 2005 m. įjungus šviesas, kiek žinau, dėl tokios nesąmonės net protesto demonstracijos vyko, kol nuo 2008 metų šviesų nebejungia. Ir - O STEBUKLAS! - avarijų, žuvusių, sužeistų sumažėjo.


    Lietuviai - veršių tauta - lieps valdžioje įsitaisę veikėjai važinėti su prie šlipso pririštu pimpalu - prisiriš ir važinės, šventai tikėdami, kad taip " gal išgelbės nors vieną gyvybę"

Pagarba komentatoriui (rei) AGNEI, labai taiklu. Iš esmės Lietuvą valdantys administratoriai patys mažai ką gauna, visais pelnais iš tokių įstatymu naudojasi užsieniečiai, bukiems kolūkiečiams numetami tik apgailėtini trupiniai.

  Bjauru, kai įvairių okupacijų per kartų kartas pridresiruotos menkystėlės ir jų tokios pat atžalos valdo bendruomenę, visa valstybė kenčia, o atsakyti už tai nėra kam.