2022 m. kovo 20 d., sekmadienis

Kaip reaguoja į Ukrainos tragediją kvailiai, nevispročiai ir niekšai?

   Viešoje erdvėje mes matome tik trijų žmonių porūšių reakcijas į tragediją Ukrainoje. 

   Pirmi tai kvailiai, tokie kaip aš. Mes nesikišame niekur, stengiamės raminti kitus, bet iš jų dažniausiai gauname vienintelį apibūdinimą: "Kvailį, ten tokie dalykai dedasi, o tu...!! Eik tu durneli, durneli". 

   Gavę porciją savęs apibūdinimo, mes kvailiai, tiesiog panarinam galvą ir leidžiame protingiems elgtis taip kaip jų šviesus protas jiems nurodo. 

   Tie protingieji taip pat dalinami į dvi rūšis. Tie kas turi daugiau proto ir tie kurie mažiau (tai natūralu ir turbūt akivaizdu kiekvienam)

   Tie kurie turi daugiau proto, naudojasi atsivėrusiomis galimybėmis, pav. apgyvendina pas save kokias šešias jaunas ukrainietes pabėgeles, kurios iš dėkingumo padeda jam jaustis ne tokiu vienišu. Kiti pradeda rinkti "pagalbą" ir visokią "paramą", tokiu būdu šiek tiek pagerindami savo pašlijusią finansinę padėtį arba tiesiog rasdami galimybę pagaliau sočiai pavalgyti ir bent jau padoriai apsirengti. Dar kiti išmeta ne tokius efektyvius čiabuvius iš darbo ir priima viskam pasiruošusius ukrainiečius, dar už tai gaudami dotacijas. Na apie politinius dividendus renkančius ir susikaupusias problemas utilizuojančius protinguosius, reikėtų rašyti visiškai atskirą straipsnį. Aš vadinu juos senoviškai ir paprastai - NIEKŠAI.

   O tie protingieji kurie turi šiek tiek mažiau proto, dosniai aukoja tiems kas turi daugiau proto (savo finansus, laiką, pasitikėjimą ir politines simpatijas). Kiti išparduoda visą savo mantą ir važiuoja į Ukrainą atiduoti savo gyvybę už europinės laisvės idealus. Tam pasirašo trijų metų besąlyginės vergystės kontraktą, su neaišku kokia organizacija ir neaišku kokiais teisiniais pagrindais. Tokiu būdu rizikuodami ne tik gyvenimu, bet ir tuo jog pasikeitus aplinkybėms bus apkaltinti dalyvavimu neteisėtuose kariniuose junginiuose ir karo nusikaltimais. Kiti, iš mažiau protingųjų, nepaliaujamai kovoja viešoje erdvėje.  Kadangi tai yra protingi žmonės, bet dėl vienokių ar kitokių priežasčių jų protingumo lygis yra ribojamas socialinių tinklų ir žiniasklaidos suformuotais rėmais, aš juos irgi vadinu senoviškai - nevispročiai (protingi bet ribotai)

  Protingiems žmonėms (ir niekšams ir nevispročiams) nekyla jokie klausimai, o štai aš, būdamas kvailas tiesiog noriu paklausti poros klausimų: 

   Kodėl žūtbūtinėje kovoje kovojantis eks klounas, ligi šiol nėra paskelbęs karo, jo vadovaujamą teatrą užpuolusiam agresoriui? 

  Kodėl ugningas kalbas apie sankcijas įvairiuose parlamentuose skeliantis komikas ligi šiol per savo teritoriją pompuoja "agresoriaus" dujas į Europą ir už tai gauna solidžias išmokas? Ukrainoje netgi yra juokas, kad saugiausia vieta Ukrainoje dabar yra Gazpromo vamzdis. 

  Kodėl sustojo Rusijos kariuomenė? Gal tam, kad surinkti iš visos Ukrainos toksiškais tapusius patriotus ir metodiškai juos permalti vienoje vietoje. Tai yra protingiau, nei paskiau juos medžioti po visą Ukrainą išsislapsčiusius miškuose, rūsiuose ir kanalizacijos sistemose. 

p.s. Ši baisi krosnis Ukrainoje užkurta vien tik tam, kad nukreipti dėmesį nuo siaubingiausio pasaulyje vykdomo senolių ir neįgaliųjų genocido, bei darbinio amžiaus žmonių įverginimo per taip vadinamą COVID19 aferą. Todėl tie kas tai padarė, privalo įdėmiai stebėti, kad Ukrainos prezidentu pastatytas komikas neperdozuotu ir iki galo atliktų tą purviną vaidmenį kuriam yra pasamdytas. Nes paskutiniai jo pasirodymai, tikrai atrodo labai neprofesionaliai, kuomet jį purto ir tampo nuo padidintos raminamųjų dozės. 

Ramybės jums

Vladimiras Troščenka

2022 m. kovo 15 d., antradienis

Centrinės Ukrainos televizijos žurnalistas skatina žudyti rusų vaikus. Slava Ukraine! Herojam slava!. (video)

 Vertimas to, ką transliuoja vienas pagrindinių Ukrainos televizijos kanalų: 


  Aš kaip žurnalistas žinau, jog turiu būti objektyvus tam, kad "šalta širdimi" skelbti informaciją. Bet, šiuo laiku susilaikyti yra sunku. Kadangi mus Rusijoje vadina fašistais, naciais ir t.t. aš leisiu sau pacituoti Adolfa Eichmaną (inf. II pasaulinio karo nacių nusikaltėlis) : "Tam, kad sunaikinti naciją, reikia pirmoje eilėje išnaikinti jų vaikus. Nes išnaikinę jų tėvus jūs pasieksite tik tai, kad jie užauge jums atkeršys. O išnaikinus vaikus, jie niekada neužaugs ir tauta išnyks. 

  Ukrainos reguliarioji kariuomenė, negali naikinti rusu vaikų, nes tai draudžiama tarptautinėmis taisyklėmis įvairiomis konvencijomis ir pan. Bet aš neesu dalis kariuomenės, todėl jeigu man atsiras galimybė naikinti rusus, aš būtinai tą padarysiu. Aš laikysiuosi Eichmano doktrinos ir padarysiu viską, kad nei jūs nei jūsų vaikai, niekada negyventų šioje žemėje. Kad jūs pajaustumėte, ką tai reiškia, kada miršta nekalti žmonės, kad jūs pajaustumėte visą skausmą ir kančią. 

  Kada jūs sakote: mes nepradėjome karo, čia viską daro Putinas, mes nenorime karo. Mes irgi jo nenorėjome. Bet dabar jūs turite suprasti, kad kalba eina apie Ukrainiečių tautos pergalę o ne apie taiką. Mums reikalinga pergalė. JEIGU TAM REIKĖS IŠSKERSTI JŪSŲ ŠEIMAS, AŠ BŪSIU VIENAS IŠ PIRMŲJŲ KURIE TAI PADARYS. 

Slava nacii!!! 

   Tikėkimės, kad tokios nacijos kaip rusai, daugiau nebeliks šioje žemėje. Nes tai tiesiog išgamos kurie teršia šią žemę. Jeigu pas ukrainiečius yra galimybė, o jie dabar tai ir daro, pjauti, žudyti, smaugti maskolius (rusus), aš tikiuosi, kad kiekvienas padarys savo įnašą ir paskers nors vieną maskolį" 

Ukraina 24 žurnalistas Fachrudin Šarafama

 Перевод на руский язык:

  "Я знаю что как журналист я должен быть объективным, чтобы доносить информацию с холодным сердцем. Но в такое время сдерживаться очень трудно. И раз уж нас в России называют нацистами фашистами и т.д., я позволю себе процитировать Адольфа Эйхмана: "чтобы уничтожить нацию нужно убивать в первую очередь их детей. Потому что убив их отцов вы добьётесь только того что они вырастут и отомстят. А убив детей- они никогда не вырастут и нация исчезнет. ВСУ не могут уничтожать российских детей, т.к. это запрещено правилами войны, конвенциями, в т.ч. женевской. Но я не в ВСУ. Если мне выпадет случай расправиться с россиянами, я обязательно это сделаю. Я буду придерживаться доктрины Эйхмана и сделаю все чтобы ни вы, ни ваши дети никогда не жили на этой земле. Чтобы вы почувствовали каково это, когда умирают невинные гражданские, чтобы вы почувствовали всю боль и страдание. Когда вы говорите: мы не начинали войну, это всё Путин, мы не хотели этой войны. Мы тоже ее не хотели. Только теперь вы должны понять что речь теперь про победу(перемогу) украинского народа а не о мире. Нам нужна перемога. И если для этого потребуется вырезать все ваши семьи, я буду одним из первых кто это сделает. Слава нации! Надеемся что такой нации как Россия и россияне никогда больше не останется на этой земле. Потому что это просто выродки которые засоряют эту землю. Если у украинцев есть возможность, а они это сейчас и делают- резать, убивать, душить москальноту, я надеюсь что каждый внесёт свой вклад и замочит хотя бы одного москаля". 

Журналист Фахрудин Шарафма

Наших бьют !!! А может наши - это не наши!

 

2022 m. kovo 12 d., šeštadienis

Борис Пастернак. Написано после ужасов второй мировой войны, которую развязали отцы современных либералов.

 Магдалина 


Чуть ночь, мой демон тут как тут,

За прошлое моя расплата.

Придут и сердце мне сосут

Воспоминания разврата,

Когда, раба мужских причуд,

Была я дурой бесноватой

И улицей был мой приют.


Осталось несколько минут,

И тишь наступит гробовая.

Но, раньше чем они пройдут,

Я жизнь свою, дойдя до края,

Как алавастровый сосуд,

Перед тобою разбиваю.


О, где бы я теперь была,

Учитель мой и мой Спаситель,

Когда б ночами у стола

Меня бы вечность не ждала,

Как новый, в сети ремесла

Мной завлеченный посетитель.


Но объясни, что значит грех,

И смерть, и ад, и пламень серный,

Когда я на глазах у всех

С тобой, как с деревом побег,

Срослась в своей тоске безмерной.


Когда твои стопы, Исус,

Оперши о свои колени,

Я, может, обнимать учусь

Креста четырехгранный брус

И, чувств лишаясь, к телу рвусь,

Тебя готовя к погребенью.

2

У людей пред праздником уборка.

В стороне от этой толчеи

Обмываю миром из ведерка

Я стопы пречистые твои.


Шарю и не нахожу сандалий.

Ничего не вижу из-за слез.

На глаза мне пеленой упали

Пряди распустившихся волос.


Ноги я твои в подол уперла,

Их слезами облила, Исус,

Ниткой бус их обмотала с горла,

В волосы зарыла, как в бурнус.


Будущее вижу так подробно,

Словно ты его остановил.

Я сейчас предсказывать способна

Вещим ясновиденьем сивилл.


Завтра упадет завеса в храме,

Мы в кружок собьемся в стороне,

И земля качнется под ногами,

Может быть, из жалости ко мне.


Перестроятся ряды конвоя,

И начнется всадников разъезд.

Словно в бурю смерч, над головою

Будет к небу рваться этот крест.


Брошусь на землю у ног распятья,

Обомру и закушу уста.

Слишком многим руки для объятья

Ты раскинешь по концам креста.


Для кого на свете столько шири,

Столько муки и такая мощь?

Есть ли столько душ и жизней в мире?

Столько поселений, рек и рощ?


Но пройдут такие трое суток

И столкнут в такую пустоту,

Что за этот страшный промежуток

Я до воскресенья дорасту.


1949

2022 m. kovo 8 d., antradienis

Neik su velniu obuoliauti.

 Įspėjimas protingiems žmonėms: 

   Šis tekstas yra rašomas paprasto darbinio asilo, todėl jei norite rasti ką nors protingo ir naudingo, negaiškite laiko. Yra labai daug akademikų, profesorių, ekspertų ir šiaip labai iškilių žmonių, kurių nuomonė ir įžvalgos yra labiau tinkamos naudingumo paieškoje. Neverta skaityti visokius darbinio asilo kliedesius, nes pasaulyje yra labai daug protingų tekstų ir jų visų skaitymui neužteks gyvenimo. Nevarkite.

  Na, o jei tu esi protingas žmogus ir vis dėl to nutarei nusileisti iki mano lygio, tuomet skaityk ATLAIDŽIAI, su ironiška, šiek tiek pašiepiančia, galingą žinių bagažą turinčio Gyvo Žmogaus (iš didžiosios raidės), nuostata.

  Pradėsiu.

  Šio rašinio tikslas kreiptis į tuos, kurie bent dalinai suvokia, kad šiame pasaulyje esame tušti ir vien paniekos verti, iliuzijas gaudantys skurdžiadvasiai kvailiai. Būtent jums noriu tiesiog priminti, kad VISKAS šiame pasaulyje yra verslas. 

  Politika (kitais žodžiais - žmonių valdymas) yra visų verslų karalienė. Ant jos kaktos parašytas vardas, paslaptis: „Didžioji Babelė, ištvirkėlių ir žemės šlykštybių motina“. 

 (be abejo protingi žmonės su tuo nesutiks. Kas per kliedesiai? Koks verslas? TIKROS politikos siekis pagerinti pasaulį ir visus padaryti laimingais. Jeigu sena politika bloga, mes ją sugriausim ir sukursime NAUJĄ ir jau tada su NAUJA REALYBĘ mes tikrai tikrai padarysime visus laimingais.)

   Kiekvienas verslas siekia kuo mažesnių sąnaudų ir kuo didesnio pelno. Taip pat kiekvienas verslas natūraliai siekia sunaikinti savo konkurentus (pajungiant juos sau arba suvaržant jų galimybę veikti). Tai yra nekintama visų pasaulio verslų paradigma. Jei verslas nėra nuolatiniame agresyviame puolime, jis automatiškai tampa auka kurią puolą. 

   Netgi mažyčiuose versluose yra aibės gudrybių, kurių taikymas neša sėkmę ir tik blogi verslininkai nesaugo šių gudrybių paslapties nuo konkurentų ir vykdytojų (senovės Romėnai vykdytojus apibūdindavo tiksliau - kalbėti galintys įrankiai). 

   Šiame tekste, noriu jums atverti labai nedidelę, tiksliau visai menkutę, verslo karalienės sėkmingo biznio gudrybėlę (ji yra tiesiog mažas taktinis ėjimas, įvairialypėje niekšybių ir šlykštybių kloakoje)

   Politikoje, kaip ir kituose versluose, verslo įrankiai sugenda, nusidėvi, netenka aktualumo. Kur juos dėti? Atsakymas akivaizdus - remontuoti arba utilizuoti (na aišku galima dar sandeliuoti, bet tik tokiu atveju jeigu įrankis gali būti vėliau naudingas). Kas yra politikos verslo įrankis? Teisingai - žmogus.

   Visai neseniai mes visi buvome ne tik liudininkai, bet ir dalyviai pasauliniame "netinkamų įrankių" utilizavimo procese. Vieni suprato kas darosi ir niekšingai prie to prisidėjo, kiti supratę iš baimės tylėjo, tikėdamiesi jog jų nepalies, o bandos imuniteto dalyviai tiesiog "tikėjo mokslu" ir su ašaromis akyse dėkodami, bei plodami "sveikatos apsaugos sistemai" savanoriškai ėjo į skerdyklą. Klaidinga yra manyti jog šis procesas sustojo. Tiesiog atsirado nenumatytos kliūtys, t.y. kai kurie įrankiai nutarė pasipriešinti ir nenorėjo taikiai ir civilizuotai utilizuotis. Dar blogiau, šie įrankiai tapo pavojingi, nes pradėjo kenkti kruopščiai suplanuotai verslo optimizavimo strategijai. Todėl civilizuoto utilizavimo procesą šiek tiek pristabdė ir užkūrė lydymo krosnį Ukrainoje, į kurią pagal planą, nebenaudingi, bet pavojingi įrankiai patys laisvanoriškai lėks utilizuotis. Kai susinaikins tie kas kelia pavojų, tada galima bus be vargo grįžti prie tolesnio CIVILIZUOTO perteklinių įrankių utilizavimo. 

  Protingi žmonės pasakys: "na va, dar viena plokčiažemių ir visokių sąmokslų teorijų kvailystė". 

  Sutinku, gal būt ir taip. Tiesiog tiems kas turi ausis klausyti ir akis matyti noriu priminti, kaip grakščiai buvo utilizuota kita, nebereikalinga ir toksiška tapusi politinio verslo atlieka - ISLAMO EKSTREMISTAI. Jie buvo sukurti ir naudojami dviejų politinių verslo projektų tarpusavio konkurencinėje kovoje (sovietinio ir kapitalistinio). Vėliau jie pasidarė vien nuostolius nešantis balastas. Todėl Guantanamo ir okupuoto Irako įrankių perdarymo dirbtuvėse, buvo performatuota tam tikra dalis toksinės medžiagos, kuri buvo panaudota įkurti "Pasaulinį islamo kalifatą". O masinio smegenų mėšlinimo įmonės pradėjo totalią reklamą, su profesionaliai sumontuotais trumpais klipukais, kuriuose išdidūs kariai pjausto galvas netikėliams ir turi savo aukso ir vergų (be abejo tai buvo rodoma su "siaubu balse", kaip baisiai visas civilizuotas pasaulis jų bijo). Viskas suveikė pagal planą. "BAR, BAR, BAR" nebenaudingi įrankiai entuziastingai kartu su savo šeimomis, sulėkė į vieną vietą, po akyla teisingai suremontuotų savo vadų priežiūra. Na o ten, tie kas išlikdavo po saviutilizacijos, buvo saugiai iš dronų ir lėktuvų pribaigiami. 

p.s. Ši atidirbtos medžiagos saviutilizavimo technika vykdomas ir Ukrainoje. Trumpučiai filmukai, "šviesos kariai", degantys "driskiai rusai" su savo surudijusia technika masiškai pasiduodantys išdidiems kovotojams, dainuojančios feisbukinės mergičkos, verkiantys vaikai. Ir ..... pavojingi, "civilizuotam utilizacijos procesui kliudantys" įrankiai jau entuziastingai skuba į saviutilizacijos peklą. 

   O čia dar rusai kaip tyčia sustojo. Nors ir Čečenų vadas Kadyrovas ir kiti rusų kariai rėkte rėkia: "duokite įsakymą, nestabdykite, kas darosi?". Bet, turbūt pagal nustatyta utilizacijos algoritmą dar nepakankamai susirinko utilizacijos procesui suplanuotos "toksiškos medžiagos" iš JAV, Britanijos, Kanados ir pan. 

p.s.s. Man patiko kaip lenkai sužaidė šioje situacijoje. Tai tik parodo, kad mūsų broliai turi tikrai blaiviai mąstančius savo tautos lyderius. Jie buvo stumiami tapti to utilizavimo katilo dalimi, tiesiogiai perduodant lėktuvus į kraujuojančią Ukrainą. Tokiu būdu, jie paskelbtų karą Rusijai ir utilizacijos mastai padidėtų honoravų ir kovidoaferoje nepakankamai aktyviai dayvaujančių lenkų kūnais ir teritorija. Bet jie labai gudriai sutiko perduoti lektuvus į JAV bazę Ramštain, Vokietijoje, o jau iš ten tegu juos skraidina į Ukraina. Bet tai reikštų JAV įsitraukimą. Tokio mąsto utilizavimas, į šį verslo optimizavimo paketą neįeiną, todėl šis pasiūlymas buvo atmestas. 

su broliška meilę ir rūpesčiu

Vladimiras Troščenka

2022 m. kovo 7 d., pirmadienis

Kodėl vakarų lyderiai įkalbėjo Vladimirą Putiną pradėti policinę/karinę operaciją prieš Ukrainą valdančią žulikų šaiką?

     Iš Antikos laikų mus pasiekė vienas įdomus pasakojimas apie Alikviado (Ἀλκιβιάδης; apytiksliai 450 metais prieš mūsų erą) šuns uodegą. 

   Alikviadas buvo vienas žymiausių ir prieštaringai vertinamų to meto Graikų karo strategas ir Atėnų bei Spartos polių (miestų) demokratų politinio sparno vadas. 

   Kuomet Alikviadas, tapo Graikų valdovu, jis turėjo problemų dėl savo palaido gyvenimo (pav. užstatė vaiką Spartos karaliaus žmonai, dėl ko nutrūko taika tarp Atėnų ir Spartos). Demokratinio išplerimo valdymą lydintys ištvirkavimai (nuolat besikeičiantys 72 rūšių belyčiai žaisliukai ir pan.) aptemdo sveiką nuovoką, todėl problemos dėl jo nesugebėjimo spręsti visuomenines problemas gilėjo, žmonės buvo labai nepatenkinti. 

  Pas Akvliadą buvo neįtikėtinai gražus šuo. Jis už jį sumokėjo 70 minų. Tai buvo milžiniški pinigai. Atėnuose nebuvo gražesnio šuns ir štai Alikviadas įsako nukirsti savo šuniui uodegą, kuri buvo šio šuns ypatinga puošmena. 

   Visi Atėnai kalbėjo apie šį siaubingą įvykį ir labai gailėjosi vargšo šuns. Akviliado draugai taip pat buvo nepatenkinti ir klausė ar jis ne išprotėjo? Į tai Akviliadas atsakė:

  - Ar tikrai visi Atėnai vien apie tai ir šneka?  

  - Taip, visi įsitikinę, kad tu išprotėjai.

  - Puiku, jei jie šneka apie mano šuns uodegą, reiškia jiems neberūpi kiti dalykai kuriuos aš darau. To aš ir siekiau. 

  Šiuolaikinių universitetų gausiai priperėti iškrypėliai, distrofikai, infantilai ir degradai (būtent šios specifikacijos elitinius politikus, bei įvairius "duomenų mokslininkus" gamina šiuolaikiniai  universitetai, pasitelkę kvotų ir tolerancijos filtrus) dabar nepaliaujamai kaukia viešoje erdvėje ir socialiniuose tinkluose apie "išprotėjusį Putiną", "driskių ruskių" kariuomenę ir greitą, bei neišvengiamą pergalę prieš atsilikusią ir dėl sankcijų jau "dvėstančia" Rusiją. Jau beveik pasimiršo siaubingiausias ir ciniškiausias pasaulio istorijoje "nereikalingų" senoliu ir neįgaliųjų žudymas vykęs du metus. Niekas jau nebekalba apie visame pasaulyje pradėtus statyti konclagerius (observacijas), paruoštus nuosavybės ir mūsų vaikų atėmimo mechanizmus. 

   PŪŪŪŪŪTINNN XUILOOOO užtvindė visą viešos diskusijos ir dėmesio erdvę. 

   Bent trečdalį smegenų turintys žmonės suvokia kas darosi, bet visuotinai skatinamas degradų kaukimas nejučia persiduoda ir normaliems žmonėms. Todėl daugelis gerų vaikinų ir merginų pradeda nebesiorientuoti realybėje. Daugelis, bandos instinkto vedami, tiesiog įsilieja į šių kaukiančių nevispročių ir padugnių chorą, viešoje erdvėje papuošdami savo profilius mėlynai geltona spalva. Bet kiti suklaidintieji eina toliau. Susikrauna į krepšį paskutinius triusikus su kojinėmis (visa savo nuosavybę kuri lieka po žveriškų kreditų už naujausius iPhon'us išmokėjimo) ir trenkiasi į Ukrainą kariauti su "driskiais rusais". Fantazijose įsivaizduodami, jog taps "herojais", apie kurių šventos kankinystės mirtis vėliau pasakos jų feisbukų ir tviterių "foloveriai" ir "laikintojai" (nors manau jog jie yra įsitikinę, kad kaip ir savo kompiuteriniuose žaidimuose, tiesiog šaudys pakampiais besislapstančius "rusų driskius", o jų gyvybių skaičius bus neribojamas, nes jie juk "šviesos kariai")

  Visiškai nenorėjau rašyti šio teksto, nes beprotybės temperatūra, socialinės inžinierijos įrankių pagalbą, jau pasiekė virimo lygį. Savo galvas, informacinio mėšlo išvietėmis pavertę žmogeliai, jau nebetveria kailyje, jiems reikia kraujo. Todėl sau buvau nutaręs nesikišti, nes tai beveik beprasmiška ir savotiškai pavojinga, panašiai kaip kokiai tviterio ar feisbuko pagalvialūpei pasakyti, jog ji yra nevisai graži ir, kad visas šias feisbukines moterų karikatūras, atskirti viena nuo kitos beveik neįmanoma. Tu liksi jai priešu visam gyvenimui. 

   Bet neseniai Londone turėjau labai įsimintiną ir pamokančią diskusiją su ką tik iš protesto Downing Street'e grįžusiais vakarų ukrainiečiais (benderininkais), kurie ta proga, kaip įprasta buvo padauginę "horilkos" ir nestygo vietoje. Jiems norėjosi savo energiją panaudoti ne tik protesto skanduotėse ir infantiliškuose strakaliojimuose (kas ne šokinės tas maskolis), bet ir kokio "vatniko" egzekucijoje. Šiems žmonėms vien posakis, kad tu nenori dalyvauti šiuose žaidimuose ir nepalaikai nei vienos pusės, jau yra ženklas jog tu priešas. Tu privalai būtinai kartu su jais strakalioti ir isteriškai šaukti "Slava Ukraine", vaidindamas bravūrišką entuziazmą. Tik tada tu tampi jų "pabrotimas" nes "visas civilizuotas pasaulis su jais", o kas nesiunčia NACH....ir nestūgauja jog "Pūūūtynn Chuiloooo" tas "necivilizuotas". Toks Švabinio NAUJO NORMALUMO civilizacinis požymis, pagal kurį šie "ne(nauja)normalūs" atskiria vienas kitą. Dar visai neseniai tie visi "ne(nauja)normalūs"  atskirdavo vienas kitą pagal antsnukius (netgi kai vieni važiuodavo mašinoje), profilius "aš tikiu mokslu" ir tiesiog gyvulišką neapykantą "antivakseriams". Bet užteko jų protų šeimininkams perjungti tumblerį smegenų mėšlidės sraute ir dabar jie visi tapo "šviesos kariai" su "pashol nax ... ruskij karabyl" "Pūtin Xuilo" skanduotėmis. 

   Matant koks efektyvus yra šis zombių valdymo įrankis, pradedi suprasti, kodėl tiek išmintingų bendruomenės vadovų, sukandę dantis vykdo "NAUJO NORMALUMO" pasaulinės revoliucijos programą (Tik pabandyk nesutikti, užteks truputį pakeisti algoritmą informacijos į zombių galvas įkrovime ir tuoj pat gausi puspročių revoliuciją ir isterikų, pasirengusių aukoti savo gyvybes, ataką.) ,

  Tai va, grįžtu prie pasakojimo apie diskusiją su jaunais ir "šventai kovai" paruoštais vyrukais. Pačioje pradžioje norėjau tiesiog pasišalinti ir netgi dėl šventos ramybės paskanduoti su jais kokią nors infantilišką skanduotę, bet mano įgimtas smalsumas ir trauka rizikingiems eksperimentams nulėmė tai, kad aš likau ir pradėjau su jais bendrauti iš "abejojančio" pozicijos. Dar karta priminsiu jog indoktrinuotiems "naujuoju normalumu", bet-kuris abejojantis jau yra priešas. Todėl jį reikia arba įtikinti tapti tokiu pat strakaliojančiu antsnukiniu zombiu arba sunaikinti. Žinodamas visų ankščiau istorijoje jau buvusių "naujųjų normalumų" revoliucinių zombių pasaulėžiūros ir veikimo ypatumus, aš pilnai supratau šio savo eksperimento pavoju, bet pabandyti vertėjo. Po diskusijos išsiskirdami, mes netgi apsikeitėme telefonais ir apsikabinome. 

  Neperpasakosiu visos diskusijos nes ji vyko keliais etapais. Pirmas buvo apsikeitimas kandžiomis replikomis. O toliau aš tiesiog pradėjau užduoti klausimus. Pradžioje gaudavau standartinius atsakymus- šūkius, bet sumaišius jų šūkius su mano jiems pateikta nuomone į mano gi užduotus klausimus, jų savitaigos ir zombinimo ledai pradėjo tirpti. Tai tikrai įdomūs klausimai ir atsakymai.

   Kadangi tai ilgas tekstas ir tikrai įdomūs klausimai ir atsakymai, aš pateiksiu juos pilnai kitame straipsnyje - PRATĘSIME

Tiesiog pateiksiu mažą kai kurių aptartų klausimų anonsą:

a) Ar Putinas yra kvailas žmogus, o gal jis tiesiog išprotėjo?

b) Kodėl jis atakavo Ukrainą su 120 tūkstančių karių, kuomet prieš jį buvo daugiau nei 200 tūkstančių motyvuotų karių kariuomenė?

c) Kokie Rusijos resursai?

d) ....

e) ....

.

Z) Kodėl Rusijos kariuomenės technika yra pažymėta Izraelio kariuomenės Cahal'o (צה"ל) ženklais? (nuotraukose Izraelio tankai medžioja palestiniečius)


Jei sudomino, rašykite man, klauskite arba laukite tęsinio


Su broliška meilę ir rūpesčiu

Vladimiras Troščenka


2022 m. kovo 5 d., šeštadienis

Ukrainoje sprendžiamas geopolitinis klausimas: ką daryti su neprognozuojama Vokietija?

 

    George'as Friedmanas yra vengrų kilmės JAV geopolitinis prognozuotojas ir tarptautinių reikalų strategas. Kalba pasakyta "Chicago Council on Global Affairs" apjaungianti pasaulinių reikalų ekspertų grupę, apibūdinanančią save kaip „nepriklausomą, nepartinę organizaciją, teikiančią įžvalgą ir darančią įtaką viešam diskursui apie kritines globalias problemas“. 


Analitinė nuomonė:
2022 m. kovo 4 d., penktadienis

Kas paženklintas marui – mirs maru, kas paženklintas kalavijui – žus nuo kalavijo, kas paženklintas badui – nuo bado mirs, kas paženklintas nelaisvei – išeis į nelaisvę!


      VIEŠPATS man tarė: „Net jei pats Mozė ir Samuelis man juos užtartų, – ir tai mano širdis į šitą tautą nelinktų. Varyk juos man iš akių, tegu eina sau! Jeigu jie klaustų: 'Kur mes eisime?' – atsakyk jiems: 'Štai ką pasakė VIEŠPATS: kas paženklintas marui – mirs maru, kas paženklintas kalavijui – žus nuo kalavijo, kas paženklintas badui – nuo bado mirs, kas paženklintas nelaisvei – išeis į nelaisvę! Keturias rykštes nutariau jiems skirti, – sako VIEŠPATS: – kalaviją, kad mirtį neštų, šunis, kad kūnus tąsytų, padangių paukščius ir lauko žvėris, kad surytų ir sudraskytų.  (Jer 15.1-2)

  Būtent taip atsakė Visagalis Viešpats Dievas pranašui Jeremijui, kuomet jis meldėsi dėl to meto melo mokymo beprotybės užvaldytos savo tautos (šiuolaikinio "educated vaccinated" antsnukinių zombių gyvenimo būdo atitikmuo). 

   Bet valdžią gudrumu užvaldę, buvę Žydų vergai Gibeoniečiai, jau buvo pristeigę Izraelyje krūvas universitetų (ješivų) bei prigaminę visokių "duomenų mokslininkų" ir "viešai infantilines nesąmones skleidžiančių žurnalistinių paleistuvių". Todėl nei valdovai, nei tauta pranašo ne klausė, visaip juokėsi iš jo ir tyčiojosi. 
  Jie manė - argi gali tokie mokyti žmonės klysti? Pas mus yra Šventykla, Įstatymas ir mokymas, mes saugus, "Mes tikime MOKSLU". Todėl laikė "marginalą", "antivisuomenininką" Jeremiją pusbadžiu ir visaip jį niekino. 

  Jeremijas tuo metu klausė Viešpaties:  „Ai, Viešpatie DIEVE! Pranašai jiems žada: 'Jūs nematysite kalavijo, badas jūsų neužpuls, nes amžiną taiką duosiu jums šioje vietoje'“. 

  Į tai Visagalis atsakė: „Ką pranašai skelbia mano vardu, yra melas! – atsakė man VIEŠPATS. – Jų aš nesiunčiau, įgaliojimo jiems nedaviau, nieko jiems nekalbėjau. Prasimanytus regėjimus, tuščius būrimus, savo pačių vaizduotės apgaulę jie skelbia jums!“ Šitaip VIEŠPATS toliau kalbėjo: „Pranašai, pranašaują mano vardu, nors aš jų nesiunčiau, nesiliaujantys skelbti: 'Kalavijas ir badas neištiks šio krašto', – patys galą gaus nuo kalavijo ir bado. O žmonės, kuriems jie pranašauja, tysos išmesti Jeruzalės gatvėse, tapę bado ir kalavijo auka. Nebus kam jų laidoti, – nei jų pačių, nei jų žmonų, jų sūnų, jų dukterų, – nes ant jų išliesiu jų pačių nedorumo atpildą“

p.s.  Nuosprendis paskelbtas: Toks bus tavasis likimas – mano tau atseikėta dalia, – tai VIEŠPATIES žodis, – dėl to, kad mane pamiršai ir pasitikėjai melu. Aš pats užversiu tavo sijoną tau ant galvos, kad pasirodytų tavoji gėda. Tavąjį svetimavimą, tavo gašlų žvengimą, tavąjį begėdišką pasileidimą, – jūsų gėdingus darbus aš matau ant kalvų ir laukuose.
 
  Kai viskas įvyko, pranašas Jeremijas klausė Karaliaus Zedekijo: "Kur yra dabar jūsų pranašai, skelbusieji jums, kad Babilono karalius neužpuls nei jūsų, nei šito krašto?".

   Neklausiusi pranašo, Judo karalystė, buvo visiškai sunaikinta. Išlikę gyvi ištremti vergauti į Babiloną. Karaliaus Zedekijo akyse buvo nužudyti jo vaikai ir, kad tai būtų paskutinis dalykas ką jis matė savo gyvenime, jam buvo išdurtos akys. Mirė jis Babilono kalėjime. 

p.s.s. O šiaip juk taip mažai reikėjo. Tiesiog kaip pranašų Eliziejaus arba Izajo laikais tautos valdovams reikėjo pagarbiai klausyti pranašo Jeremijo, o tautos išmintingiesiems reikėjo veržtis mokytis pas jį asmeniškai, arba bent jau klausti jo arba jo mokinių dėl kylančių visuomenėje nesusipratimų, rūpesčių ir problemų. Bet, pranašui buvo paskirta paniekinta vieta visuomenėje, todėl visa ta visuomenė buvo pati išniekinta. 

Ką pasėsi tą ir pjausi.

Ramybės jūsų namams
Vladimiras Troščenka


2022 m. kovo 3 d., ketvirtadienis

Kap y tep yNebvark tu vakiel nusplukęs

Oney tou tikrą nier verti

Rome veiziek tu atsipūtęs

Kap žlunga honorę durni...


Batvinių gals y vienuodas

Liežuvis aplenkia myslias

Dieltuo neverta anus muokyt

Per kuprą jie geriau supras.


03.03.2022

GB