2022 m. liepos 29 d., penktadienis

2022 m. liepos 24 d., sekmadienis

Федор Тютчев. Природа — Сфинкс

 Природа — Сфинкс. И тем она верней

Своим искусом губит человека,

Что, может статься, никакой от века

Загадки нет и не было у ней.


1869 г.

Pasigailėk manęs Viešpatie mano Dieve. (Aramėjų kalba)
 

 50 Psalmė Rytų Katalikų (Kafolikos) Psalmyne arba 51 Psalmė Vakarų Katalikų Pslamyne. 

2022 m. liepos 15 d., penktadienis

2022 m. liepos 14 d., ketvirtadienis

Tarptautinių žulikų atstovas atvirai apie savo nusikaltimus.

  

  Šiame video Pfizer vadas, Pasaulio ekonomikos forume, atvirai kalba apie ilgai planuotą ir sėkmingai pradėtą įgyvendinti siaubingiausią žmonijos genocidą. 

  Anot šios atmatos, artimiausiu metu turės mirti KAS ANTRAS žmogus pasaulyje. Ir tai yra SUPLANUOTAS VEIKSMAS!!!!

  Apsižvalgyk aplinkui gal būt paskutinį kartą, nes visko gali būti kad tu esi tas, ką šitie atmatos rengiasi nužudyti? Tavo šansai išgyventi labai prasti  t.y. 50/50 proc. 

  Netgi rusiškoje ruletėje, kai įsuki pistoleto bugna su viena kulka, išgyvenimo šansai yra nepalyginus didesni.       Prieš kelias savaites mirė mano pusbrolis Latvijoje. Jis buvo aukšto rango policijos pareigūnas, prieš pat pensiją buvo vyriausias Jurmalos komisaras. Išsilavinęs protingas vyras. Bet kai tik prasidėjo šis koronogenocidas, jis tapo aršiausiu "Educated Vaccinated" sektos zombiu. Mane jis iškeikė nes aš, anot jo, prakeiktas antivakseris. Užsidarė savo name. Nieko neįleido, nes baisūs vyrūūūsai iš visų pusių puolė. Be antsnukio nėjo niekur, kaip abrozdėlį nešiojo. Išsivakcinavo iki ketvirtos vakcinos ir tik opa, staigiai nukeliavo ten kur taip bijojo. Gaila žmogaus, bet jis ne vienas ten nukeliavo. Jis privertė taip pat pusprotiškai elgtis ir kitą mano pusbrolį, savo brolį, kurį uždarė į slaugos ligoninę. O kaip dabar matome, šios įstaigos jau nebegrįžtamai tapo nereikalingų žmonių utilizavimo fabrikais. 

p.s. Šiaip turėtume visi suprasti, kad daug kas iš gerų ir protingų žmonių, tuo metu ne tik patys patikėjo šių tarptautinių žulikų pasakomis, bet ir nuoširdžiai ragino kitus elgtis taip kaip šie žudikai buvo numatę savo siaubingam nusikaltimui vykdyti. Nes niekas negalėjo net pagalvoti kokio lygio čia tarptautinis kriminalas veikia. Juk kaip matome iš šio žuliko interviu, viskas buvo labai kruopščiai paruošta ir apskaičiuota. Pagrindinės smegenų mėšlinimo įmonės veikė negailestingai, klaidinant netgi protauti sugebančius žmones. Masės pseudoekspertų ir pseudomokslininkų ragino pasitikėti banditais, o pasaulio valstybių valdyme esantys kriminalinių atmatų bendrininkai, įjungė administracinės prievartos mechanizmus, verčiant žmones utilizuotis "savanoriškai". 

Nuoširdžiai suklaidintų žmonių elgesys yra suprantamas ir pateisinamas, bet tikrai yra nepateisinami tie žmonės kurie iki šiol palaiko šį žudikų planą. Nes po visko kas tapo žinoma apie šios KOVIDOAFEROS  užkulisius, ja toliau tikėti, palaikyti ir įgyvendinti gali tik visiški mulkiai arba nepataisomi niekšai. 

Su meilę ir brolišku rūpesčiu


2022 m. liepos 11 d., pirmadienis

In Hoc Signo Vinces
Глупый человек не знает,

А хитрый, о том молчит,

Что всем в мире заправляет,

Символ, что пред глазами стоит. 


Чем укрощать человеков?

Есть всего три узды...

Буква, Цифра и Нота

Пред ними бессильны рабы.


Раб, сам того зная,

С другими рабами поёт,

То что дадут, то читает,

И мзду для хозяев несёт.


Думает что свободен,

Что сам он так жить решил,

Долг отдаёт он кому-то

Не зная когда одолжил.


Цифра долги считает,

Буква долги крепит.

И чтобы рабы не уныли 

Нота, о ДОЛГЕ вопит.


С песней в строю шагают,

Долг им велит шагать.

И с радостью умирают,

Надо долги отдавать.


И лишь когда познаешь,

Истину от Христа,

Всё что ты должен - растает,

Свободен ты станешь тогда.


Тот Кому всё подвластно,

Тот Кто и создал ВСЁ,

Лишь Он долги все прощает 

И правым свободу даёт. 


Нету другой свободы,

Она в Исусе Христе,

И по долгам нет расплаты

По Истинной Вере простится тебе. 


Wolverhamton GB

11.07.2022


Сим победиши!

In Hoc Signo Vinces

2050 metai, Lietuva - liaudies šokis KLUMPAKOJIS

 


     2050 metai. 

    Kruopštus Liberal koncervatorių darbas (padedant valstiečiams ir socdemams) pagaliau pasiekė savo tikslą ir "Naujasis normalumas" tapo realybe. 

   Seimo žmogaus teisių komiteto pirmininkas su kitais profesioAnalais, Vilniuje - tolerancijos ir pakantumo aikštėje (buvusi Katedros aikštė), šoka atnaujintą Lietuvių liaudies šokį - "klumpakojis": 
  Natūrali ekologinė aplinka, panaikintos visos senosios nekenčiamos tvarkos apraiškos. Katedra ir plytiniai namai nugriauti, grindinys išrinktas. Tik natūrali žemė ir ekologiniai namukai, kurie lipdomi iš molio sumaišyto su natūraliu ožkų mėšlu. 

2022 m. liepos 10 d., sekmadienis

Šiuolaikinių prestižinių "Kačių morčiaus" mokylų geriausi absolventai argumentuotai dėsto savo nuomonę.

 

   Proteste New York'e, dėl Abortų teisės panaikinimo, šiuolaikinės švietimo sistemos geriausi atstovai (-vės, - vos, ir t.t.) argumentuotai ir įtaigiai reiškė savo nuomonę dėl teisės žudyti "perteklinius" kūdikius. 

  "Mes mėgstame žudyti kūūūūdikius!!!"

2022 m. liepos 3 d., sekmadienis

Kodėl jūsų Mokytojas valgo su muitininkais ir nusidėjėliais?

Fariziejai, TAI IŠVYDĘ, ėmė priekaištauti jo mokiniams: 

„Kodėl jūsų Mokytojas valgo su muitininkais ir nusidėjėliais?“ 

 Šitai girdėdamas, Jėzus atsiliepė: 

„Ne sveikiesiems reikia gydytojo, o ligoniams. Eikite ir pasimokykite, ką reiškia žodžiai: ‘Aš noriu pasigailėjimo, o ne aukos’. Aš ir atėjau kviesti ne teisiųjų, bet nusidėjėlių“.