2022 m. rugsėjo 28 d., trečiadienis

Kodėl susprogdino Rusijos-Vokietijos dujotiekį?


  Šie „Rammstein“ vokalisto, vadovo ir tekstų kūrėjo Till'o Lindermann'o (gimusio Socialistinės Vokietijos Leipcige) klipukai, trumpai ir aiškiai parodo kaip vokiečiai jaučiasi ir kaip juos civilizuotai moko elgtis. 
 

2022 m. rugsėjo 23 d., penktadienis

2022 m. rugsėjo 21 d., trečiadienis

2022 m. rugsėjo 19 d., pirmadienis

Visos "naujausios" technologijos evoliucionuoja link to pačio...

 tesla NEW GENERATION face recognition system ... easy solving how to avoid
2022 m. rugsėjo 8 d., ketvirtadienis

Priimk Viešpatie Jėzau Kristau, Britų Karalienės Elžbietos sielą. Amžiną atilsį duok jai Viešpatie.

  


  Didelė netektis ištiko Britų Monarchiją ir visą pasaulį. Išėjo žmogus, kuri savo asmenyje įkūnijo teisingos valstybės ir bendruomenės sanklodos etaloną. Jos netektis brėžia aiškią ribą tarp to kas buvo stabilu ir nuspėjama ir to kas miglota ir labai trapu. 

  Apsaugok Viešpatie Britaniją ir ją valdančią šeimą šios skaudžios netekties valandą.