2016 m. gegužės 30 d., pirmadienis

Kalavijas prie gerklės„Jei nori sugrįžti, Izraeli, – VIEŠPATIES žodis, – pas mane turi sugrįžti. 

Jei pašalintum savo bjaurastį iš mano akivaizdos ir neišklystum iš doro kelio, ir prisiektum: 'Kaip gyvas VIEŠPATS!' pagal teisybę, teisingumą ir teisumą. Tuomet tautos jo vardu sau palaimos linkėtų ir patys juo didžiuotųsi“. Nes Judo vyrams ir Jeruzalei VIEŠPATS sako:

„Išarkite dirvonus, nesėkite tarp erškėčių. Apipjaustykite savo širdis VIEŠPAČIUI, teatsileidžia surambėjusios jūsų širdys, Judo vyrai ir Jeruzalės gyventojai, idant mano pyktis neužsipliekstų kaip ugnis ir nesileistų užgesinamas dėl jūsų nedorų darbų“. 

Paskelbkite Judo karalystėje, praneškite Jeruzalėje! Sakykite:
 „Pūskite ragą visame krašte!“

 Šaukite ir raginkite: 
„Rinkitės! Skubėkim į miestus su mūrais!“

 Iškelkite ženklą:
 „Į Zioną!“

Bėkite į saugią vietą! Negaišuokite! Nes nelaimę siunčiu iš šiaurės, didį nusiaubimą.

Pakilo liūtas iš savo tankmės, tautų naikintojas atžygiavo, – atėjo iš savųjų namų, kad tavąjį kraštą paverstų dykuma. Tavo miestai bus sugriauti ir liks be žmonių. Dėl to apsivilkite ašutinę, dejuokite ir aimanuokite:
„Liepsnojantis VIEŠPATIES pyktis nenusigręžė nuo mūsų“.

 „Tą dieną, – sako VIEŠPATS, – apstulbs karalius nusigandęs, apmirs širdis didžiūnams, kunigai pastirs iš baimės ir pranašai bus priblokšti.

 'Deja! Viešpatie DIEVE, – jie sakys, – kaip baisiai apgavai šią tautą ir Jeruzalę, sakydamas jiems: 
'Visa išeis jums į gera!' – tuo tarpu kalavijas mums jau prie gerklės“.

Gauti postą už kyšį - nusikaltimas. O gauti postą per lovą ar senelį tai pagirtina praktika?


   Šiandien galėjome stebėti mūsų senolių posakio "Juokiasi puodas, kad katilas juodas" akivaizdų pavyzdį.

   Senelio "protežė" - Gabružis Landsbergis isteriškai pratrūko: "Kyšininkai užkniso juodai!!!". Trept, trept kojele...  Koks naiviai teisuoliškas "grafo vyšniuko"  (Iš žymios Čipolino istorijos) pasipiktinimas.


   Išverstaskūrio sovietinio profesoriaus anūkėlis, kuris įsivaizduoja, jog druskinė ir aliejus virtuvėje tai amžinai nesibaigiantis būsto priedas, kuris pats asmeniškai nieko nėra uždirbęs, pasiekęs ar sukūręs, kurio karjera yra bjauriausias senelio protekcionizmo ir politinės korupcijos pavyzdys drįsta kaltinti  kitus korupcija.

 


    Neįtikėtinas infantilizmas.  

2016 m. gegužės 27 d., penktadienis

Busimi prezidentai


  Įvairių aplinkybių dėka, Nadežda Savčenko ir Gabrielius Landsbergis tapo aukščiausios savo šalių politinės žaidimo lygos figūromis.

  Tai įvyko tikrai ne jų sugebėjimų, įdirbio ar profesionalumo.

  Pasižiūrėkite šiuos video ir susimąstykite, kas ir kaip greitu metu valdys Lietuvą ir Ukrainą. Kur nuvairuos savo bendruomenes nevykėle pilotė - žudikė ir po įdėmia (žmonos auklėtojos ir rūpestingo senelio) priežiūra gyvenantis ilgametis darželinukas?

   Būtent tam, kad išvengti tokios gėdos ir bankroto, protingi ir turtingi žmonės savo vaikus pradėdavo mokyti nuo žemiausių pareigų.2016 m. gegužės 25 d., trečiadienis

2016 m. gegužės 23 d., pirmadienis

моя блошкаДремлет маленькая блошка
На затылке у сверчка
А сверчок обняв травинку
Стрекотает без конца

Мышки по полю шныряют
Ищут пищу тут и там
Совы ухают впредышку
Мышек ловят по ночам

Шелестит листва на дубе
Пруд луною весь рябит
Ветер гладит занавеску
Дом старинный наш скрипит

Спи малышка, моя блошка
Спи прекрасный мой сверчок
Мышки ...
            совы ...
                       дуб ...
                                   и пруд
Тебе песенку споют

Пусть приснится тебе блошка
Та что дремлет на сверчке
И сова и мышки в поле
Пруд и наш старинный дуб.

Спи малышка, моя блошка
Спи прекрасный мой сверчок
Папа тут, с тобою рядом
Сон твой сладкий стережёт

2016 m. gegužės 20 d., penktadienis

Dainuojantis Kunigas Olegas Skoblia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016 m. gegužės 15 d., sekmadienis

Žmogžudžiai bandantys pasisavinti Viešpaties vynuogyną

„Pasiklausykite kito palyginimo. 

Buvo šeimininkas, kuris įveisė vynuogyną, sumūrijo aptvarą, įrengė spaustuvą, pastatė bokštą, išnuomojo vynininkams ir iškeliavo į svetimą šalį. Atėjus vaisių metui, jis siuntė tarnus pas vynininkus atsiimti savosios vaisių dalies. Bet vynininkai, nutvėrę jo tarnus, vieną primušė, antrą nužudė, o trečią užmušė akmenimis. Jis vėl siuntė tarnų, daugiau negu pirma. Bet vynininkai ir su šitais pasielgė kaip su anais. Galop jis išsiuntė pas juos savo sūnų, manydamas: 'Jie drovėsis mano sūnaus'.Tačiau vynininkai, išvydę sūnų, ėmė kalbėtis: 'Tai įpėdinis! Eime, užmuškime jį ir turėsime palikimą'. Nutvėrę jie išmetė jį iš vynuogyno ir užmušė. Tad ką gi atvykęs vynuogyno šeimininkas padarys su tais vynininkais?“ Jie atsakė: „Jis žiauriai nužudys piktadarius ir išnuomos vynuogyną kitiems vynininkams, kurie, atėjus metui, atiduos vaisių“.Tuomet Jėzus tarė: „Ar niekada nesate skaitę Raštuose:
Akmuo, kurį statytojai atmetė,
tapo kertiniu akmeniu.
Tai Viešpaties padaryta
ir mūsų akims tai nuostabą kelia.
 Todėl sakau jums: Dievo karalystė bus iš jūsų atimta ir atiduota tautai, kuri duos vaisių. Kas nukris ant to akmens, tas suduš, o ant ko akmuo užgrius, tas bus sutriuškintas“.
 Išgirdę palyginimus, vyresnieji kunigai ir fariziejai suprato, kad Jėzus kalba apie juos. Jie stengėsi jį suimti, tačiau bijojo žmonių, nes tie laikė Jėzų pranašu.

2016 m. gegužės 14 d., šeštadienis

Eurovizija. Laimėjimas, pakišęs riebią kiaulę Ukrainos valdantiesiems.   Pasakysiu banaliai - "Aš Eurovizijos ne žiūriu". Neklausiau nei vienos dainos iki pat finalo, bet kaip ir daugelis Karalystės gyventojų, mūsų šeima turi labai stipriai išvystytą pareigos artimui jausmą. Būtent todėl mes perkame lietuviškas prekes (nors jos dažnai daug brangesnės), kad palaikyti tuos kas ištvermingai dirba visokių diedukų, anūkų, masiulų ir kurlianskių stekenamoje Lietuvoje. Padedam pabėgėliams, kuriuos nuskurdino ir privertė palikti Lietuvą neokolonijinė kompradorų administracijos politika. Palaikome finansiškai tuos Lietuvoje kurie jau nebegali savimi pasirūpinti ir pan. Tas pats ir su balsavimu Eurovizijoje. Kaip ir daugelį metų prieš tai, visa mūsų šeima paskambino, kiekvienas iš savo telefono ir balsavo už Lietuvą. Taip pasielgė didžioji dauguma Karalystės lietuvių, nes BBC komentatorius buvo pastebimai nustebęs, kai pamatė jog daugiausiai telefono balsų Jungtinėje Karalystėje gavo Lietuva. "LITHUANIA!?" Toks buvo jo sumišęs ir nustebęs šūktelėjimas. 

  Be Lietuvos, mes taip pat balsavome už Rusiją (būtent ji buvo tikroji laimėtoja), o žmona dar ir už Malta, nes ta daina jai labiausiai patiko (man atrodo, kad jai patiko tai jog Maltos dainininkė buvo nėščia, bet ji puikiai suprato, kad laimėti ji neturi jokių šansų, nes nėštumas tai natūralu, o tai Eurovizijoje greičiau yra trūkumas nei privalumas).     

  Na bet šio teksto tikslas kitas. Noriu išdėstyti pora minčių dėl šio "nepaprasto" šou pasekmių:

  Laimėjo totorė/ukrainietė Džamala dainavusi apie totorių tautos tragediją, kuomet Rusiją naikinanti žydų ir jiems tarnaujančių minijonų/bolševikų valdžia ištrėmė totorius iš Krymo tam, kad jų vietoje įkurti naują Izraelį žydams (kas domisi žino apie ką aš čia kalbu). Gaila totorių, gaila Džamalos. Truputį minoro, labai gausiai politikos ir laimėjimas garantuotas. Bet ar tikrai Ukraina laimėjo? Visos Europos žmonės atidavė pirmą vietą Rusijai, kurią oficiozinė žiniasklaida nenuilstamai piešia kaip negailestingą agresorę. Pirmą vietą skyrė ne tie kas mėgsta analizuoti. Analizuojantiems jau seniai aišku kas čia ir kokius žaidimus žaidžia. Pirmą vietą skyrė Eurovizinis elektoratas - "vėjavaikiai", kurių pasaulėžiūrą turėtu visiškai kontroliuoti sisteminė žiniasklaida ir kurie turėtu bjaurėtis "baisiu agresoriumi - Rusija" ir jos dainiais. Akivaizdus esamos politikos Rusijos atžvilgiu žlugimas. Tai pirma.

  Antra. Jei įvyks toks stebuklas ir kitais metais tokia šalis "Ukraina" vis dar išliks dabartinėje Frankeinšteino (suklijuoto ir dirbtinai palaikomo numirėlio) būsenoje, tuomet vaivorykštinis pajacų šou šį Frankenšteiną galutinai susprogdins. Aš čia nekalbu apie milžiniškas išlaidas organizacijai, kurių ši apvogta šalis tiesiog ne turi (viskas išvežta į Izraelį ir kitas Izraelio kolonijas). Aš kalbu apie tai jog teks spręsti dilemą dėl Rusijos atstovo dalyvavimo. Jau dabar Ukrainos koloniją valdantys žydai daro viską, kad tik viešoje erdvėje kuo mažiau būtu priminimo apie tai jog Ukrainos kaip valstybės nėra ir niekada ne buvo. Visais būdais trinama iš žmonių sąmonės tiesa apie tai, jog čia Rusija ir jie ne kažkokie dirbtinai sukurti ukrainiečiai, o garbingi ir kilmingi RUSAI. Tolesniam Ukrainos apiplėšinėjimui reikalingi mankurtai (panašiai kaip Lietuvoje intensyviai kuriami Baltai su jų dirbtina religija) kurie mažiau galvotu ir daugiau strakaliotu. Bet šią mankurtišką (bolševikinę) būsena įmanoma palaikyti tik tuo atveju jei nėra kito informacijos šaltinio. Būtent todėl žydams ir reikėjo PASAULINĖS REVOLIUCIJOS, kad darbiniais gyvuliais paversti žmonės negalėtų gauti informacijos apie tai, kad tai nėra natūrali jų būsena. Vienoje lokalioje teritorijoje jie negali ilgai išlaikyti valdžios, savo parazitiniam gyvenimui jiems reikia visuotinės kontrolės GLOBALIZACIJOS - Trockio suformuluotos Naujosios pasaulio tvarkos. 
   
   Neįsileidus Rusijos atstovo į Eurovizijos konkursą Ukrainoje, būtu sužlugdytas pats konkursas, bent jau jo filosofinis (apolitinis) pagrindas, už tai Ukrainos valdantiesiems ne būtų atleista. Įleidus Rusijos atstovą, tektų užtikrinti jo super saugumą, nes bet kokia provokacija taptų katalizatoriumi tolesnei įvykių grandinei. Ukrainoje jau dabar tik mažos kibirkšties trūksta tam, kad sprogtu socialinė ir tautinė bomba. Kitas aspektas yra moralinis - RUSIJOS dainininkas dainuos Kijeve ir jį ateis palaikyti tie kas turėtų jo nekęsti. Tai vėliava, dar vienas klynas į dirbtiną mankurtinimą. 


p.s. Nežinau kaip jie spręs šiuos klausimus, o gal jų ir ne reiks spręsti, tiesiog viskas išsispręs iki būsimo konkurso. Užkarpatė nueis pas Vengrus ir Rumunus, Galiciją ir Lvova priglaus Lenkija, o Kijevas ir visa likusi dalis grįš atgal į Rusiją. Iš dabartinio globalaus konflikto yra tik dvi išeitys, arba ne lieka šio žydų maitinimui susikurto dirbtino frankenšteino Ukrainos (t.y. žydai toliau ir kruopščiau rengiasi viso pasaulio valdymui, o ne lokalios teritorijos apiplėšinėjimui), arba pasaulinis karas sunaikinsiantis visą žemę. Trečio kelio nėra. 

2016 m. gegužės 13 d., penktadienis

Masiulio klounada. Ar tai dar vienas politinis skiepas?
  Pas žydus yra sena, šimtmečiais atidirbta, komercinės veiklos taktika – daugiaėjiminė (rus. многоходовочка). Tokią daugiaėjiminę strategiją labai tiksliai atspindi senas anekdotas:

  Prie mečetės, artimuose rytuose, sėdi du ubagai. Vienas žydas, kitas arabas. Iš mečetės išeinantys musulmonai arabai pamatę du vargetas nedelsiant skuba pas ubagą arabą ir labai dosniai jam aukoja. Duoda taip gausiai, kad tai matytų žydas ir pavydėtų musulmonui. Po kiek laiko vienas minkštaširdiškas arabas vis dėl to prieina prie žydo ir duodamas jam kažkokią smulkmę pradeda mokyti: „Kvaileli, tu nesėdėk čia, eik geriau prie sinagogos, matai kaip jie iš tavęs tyčiojasi, tu iš jų nieko negausi“.
   Arabui nuėjus, ubagas žydas tyliai sako ubagui musulmonui: „Ach Moiše, tu tik pagalvok, šitas kvailas gojus nutarė pamokyti mus kaip reikia komercija užsiiminėti“.

  Argi mus valdantys diedukai su jų Dalia, kada nors kvailai ėmė kyšius iš kokių nors komersantų? Aišku ne. Taip komercija nėra daroma. Gerai komercijai reikėjo paimti brangias paskolas, ne sau, o „Valstybei gelbėti“ runkelių vardu ir pinigėliai teka nesustojant ten kur reikia. Tas pats su milijoninių mokesčių „permokų“ gražinimu „Invalidų“ prekybos tinklui. Tas pats su auksiniu „dujų terminalu“ kuris priklauso „kažkam“ Ofšore. Tas pats buvo su „Wiljams“ pirkiniu, už kurį mes visi dar ir primokėjome, nes „Ivano prie vamzdžio neprileido“, o prileido Bumgardnerį, tipo amerikietį. Neseniai vienas iš Bumgardnerių šeimynėlės, tik šiuo kart jis atstovavo „geriausius Rusijos protus“ , buvo pasodintas už panašias kaip ir „Wiljamso“ machinacijas, Baltarusijoje. Viskas daroma keliais ėjimais, kad tu nors ir įtartum jog kažkas čia nešvaru, negalėtum apkaltinti to, kas viską daro, nes jis „švarus“. Jis asmeniškai neėmė, jis tik priėmė sprendimą, kad kažkas kitas paimtų. Pinigėlių dalybos vyksta ten kur apvogtųjų teisingumas negali pasiekti. Tokiai strategijai įgyvendinti reikalinga labai plati giminė, apraizgiusi visą pasaulį ir kuri žingsnis po žingsnio įgyvendinanti totalios gyvulių/gojų kontrolės sistemą (Biblijoje sistema vadinama ŽVĖRIMI, kuriai netikras karalius Antikristas, perduos savo valdžią po valandos nuo savo įntronizacijos. Sistema kaip ir žvėris, Dievo įkvėptos sielos ne turi, bet gyvena savo gyvenimą).

  Žvelgiant į Masiulio interviu iš karto metasi į akis jo ramybė ir atsakymų atidirbtumas. Taip niekada ne atsakinėja NETIKĖTAI pagautas žmogus. Taip pat taip nekalba NEKALTAI apkaltintas asmuo. Visi Masiulio neverbaliniai judesiai išduoda pasiruošimą kulminaciniam šou. Tik vienoje vietoje aktorius susikirto, kada žurnalistas paklausė „Tai ar jūs ėmėte kyšį ar ne“. Natūralus žmogiškas atsakymas, buvo „prarytas“ ir prireikė kelių akimirkų tam, kad prisiminti scenarijų „Aš jums daug, ką noriu pasakyti, bet ne dabar ir bla bla bla pagal mintinai išmoktą tekstą“.

  Masiulis kaip ir jį pakeitęs „kartiožnikas“ niekada nepasižymėjo nei protu nei įžvalgumu, jie tik stumdomos žaidimo figūros – LO AZAZEL (hebr. atpirkimo ožiai). Bet visos figūros turi būti atitinkamos jų padėčiai, o šiuo savo ne natūraliu vaidinimu, apie kurį Stanislavskis pasakytų – „NETIKIU“, Masiulis parodė jog šioje figūroje ne tik proto, bet netgi elementarių aktorinių sugebėjimų nėra.


  Viso šio spektaklio idėja paprasta, bet įgyvendintojų „visiškai nukraujavusioje“ Lietuvoje nebelikę . Būtent todėl jo pagrindinį vaidmenį teko įgyvendinti pačiam medijos pilkajam kardinolui, Kurlianskiui (Panašiai kaip ir Fainai Kurliansky tenka pačiai tepliotis dėl litvakų reikalų, nes nebeliko tinkamų vykdytojų).  Skandalas atkreipia visuomenės dėmesį. Visi  įdėmiai stebi stoišką ir „politiškai“ subalansuotą Masiulio laikyseną. Toliau ilgai ir nuobodžiai visa tai tampoma po viešąja mediją, kol pagaliau Masiulis išteisinamas, nes jokio kyšio ne buvo. Ir tai bus parodyta labai akivaizdžiai, (pav. atsiras kokia nors „slapta“ filmuota medžiaga, kurioje Masiulis atgauną paskolą ar pan.). Kulminacijoje, išteisintas, santūrus, skaidrus ir moraliai nekaltos aukos vaidmenį įgavęs Liberalų lyderis (O būtent ryškaus lyderio reikia rinkimų laimėjimui) ant balto arklio atveda liberalus į valdžią.

   Už anūką balsuoti gali tik visiški „elfai“, todėl dešinysis elektoratas konsoliduojamas tokio paprasto skiepo pagalba. Dėl šio tikslo dabartiniai laikini nepatogumai (Kurlianskio pasėdėjimas kaliūzėje)  yra visai priimtina kaina. 

2016 m. gegužės 12 d., ketvirtadienis

žydams papiktinimas, pagonims kvailystėTuomet Agripa tarė Pauliui: „Tau leidžiama paaiškinti savo bylą“. Ir Paulius, pamojęs ranka, pradėjo apsigynimo kalbą:

 „Karaliau Agripa! Esu laimingas, galėdamas šiandien tavo akivaizdoje gintis, juo labiau kad tau pažįstami visi žydų papročiai ir ginčijami klausimai. Todėl prašau kantriai manęs išklausyti.

 Visi žydai žino apie mano gyvenimą nuo jaunystės ir kaip jis prabėgo iš pradžių mano tautoje, Jeruzalėje. Jie pažįsta mane nuo seno ir, jei norėtų, galėtų paliudyti, kad aš kaip fariziejus gyvenau, laikydamasis griežčiausios mūsų tikėjimo krypties. Dabar aš čia stoviu ir esu teisiamas už tai, kad viliuosi pažadu, kurį Dievas yra davęs mūsų protėviams. Jo išsipildant tikisi sulaukti mūsų dvylikos giminių tauta, stropiai tarnaudama Dievui dieną ir naktį. Dėl šios vilties, karaliau, ir įskundė mane žydai. Kodėl jums atrodo neįtikėtina, kad Dievas prikelia numirusius?

 Kitados ir aš maniau, kad mano pareiga visais būdais kovoti su Jėzaus Nazariečio vardu. Aš taip ir dariau Jeruzalėje. Gavęs iš aukštųjų kunigų įgaliojimus, daugybę šventųjų įmesdinau į kalėjimus, o kai jie buvo žudomi, pritardavau. Dažnai įvairiose sinagogose grasinimais verčiau juos piktžodžiauti ir, be saiko prieš juos įtūžęs, persekiojau net svetimuose miestuose.

 Tais pačiais tikslais aš keliavau į Damaską, turėdamas aukštųjų kunigų įgaliojimus ir leidimą. Kelyje, vidurdienį, karaliau, aš staiga išvydau, kaip mane ir mano kelionės draugus iš dangaus apsiautė šviesa, skaistesnė už saulę. Mes visi parpuolėme žemėn, o aš išgirdau balsą, kuris man sakė hebrajiškai: 'Sauliau, Sauliau, kam mane persekioji? Sunku tau spyriotis prieš akstiną!' Aš paklausiau: 'Kas tu esi, Viešpatie?' O Viešpats atsakė: 'Aš esu Jėzus, kurį tu persekioji. Bet kelkis ir laikykis ant kojų! Aš tau apsireiškiau, kad paskirčiau tave tarnu bei liudytoju tų dalykų, kuriuos matei ir kuriuos tau dar apreikšiu. Aš tave gelbėsiu nuo tautiečių ir pagonių, pas kuriuos tave siunčiu, kad atvertum jų akis ir jie iš tamsybių gręžtųsi į šviesą, nuo šėtono galybės – į Dievą ir, tikėdami mane, gautų nuodėmių atleidimą bei dalį su pašventintaisiais'. Todėl, karaliau Agripa, negalėjau būti neklusnus dangaus apreiškimui. Iš pradžių Damaske ir Jeruzalėje, o paskui visoje Judėjoje ir pagonijoje ėmiau skelbti, kad žmonės atsiverstų, sugrįžtų pas Dievą ir imtųsi tikro atsivertimo darbų.

Už tai žydai sugriebė mane šventykloje ir mėgino užmušti. Bet, Dievui padedant, iki šios dienos aš tebeliudiju mažam ir dideliam, neskelbdamas nieko viršaus, o tik tai, ką yra skelbę įvyksiant pranašai ir Mozė, būtent – jog Mesijas kentės, jog pirmutinis prisikels iš numirusių ir paskelbs šviesą tautai ir pagonims“.

 Jam taip aiškinant, Festas garsiai sušuko: „Pauliau, tu iš galvos kraustaisi! Iš didelio rašto išėjai iš krašto“. Paulius atsiliepė: „Ne, nesikraustau iš galvos, prakilnusis Festai, bet kalbu tiesos ir sveiko proto žodžius. Šiuos dalykus žino karalius, kuriam aš taip atvirai kalbu. Esu tikras, kad iš viso to jam nieko nėra nežinomo, juoba kad šitai dėjosi ne kur nors užkampyje. Karaliau Agripa, ar tiki pranašais? Aš žinau, kad tiki“. Agripa atsakė: „Ko gero, įtikinsi mane krikščionimi tapti...“ Paulius palinkėjo: „Duok, Dieve, kad ar per trumpą, ar per ilgą laiką ne tik tu, bet ir visi, šiandien girdėję mane kalbant, taptų tokie, kaip aš, tik be šitų pančių!“

 Tuomet pakilo karalius, valdytojas, Berenikė ir kiti svečiai. Išeidami jie kalbėjosi: „Šitas žmogus nepadarė nieko baustino mirtimi ar kalėjimu“. Agripa Festui pareiškė: „Būtų buvę galima paleisti šį žmogų, jeigu jis nebūtų šaukęsis ciesoriaus“.

2016 m. gegužės 11 d., trečiadienis

Žydai išsigando komentarų.
     Kadangi ne dažnai skaitau reakcingų Lietuvos Sionistų ruporą "15 min" ( tai visai žemo lygio geltonoji spauda), todėl tik šiandien pastebėjau, kad žydai išsigandę jog Lietuvių bendruomenės kiršinimo strategija neduoda tų rezultatų kurių jie tikėjosi, drastiškai pradėjo riboti komentarus šiame tinklapyje pavadinę tai "higiena".

   Tai nuteikia optimistiškai, nes tai desperacija. Dar labiau optimistiškai nuteikia tas faktas, kad Lietuvoje vis dar yra blaiviai mastančių valstybininkų, kurie pradėjo riboti nekonvencinio karo prieš Lietuvą "žaliųjų žmogeliukų" masinę invaziją iš Izraelio, atsisakant suteikti dvigubą pilietybę taip vadinamiems litvakams.

   Be abejo, netolimo mastymo žmogeliai pasakys: "nors tai ir yra keršto trokštantys, be perstojo lietuvius šmeižiantys, gudrūs ir negailestingi žmogeliai (vien ko vertas Vilniaus savivaldybėje sėdintis atviras žydų ekstremistas iš Izraelio Danielius Lupšitsas), bet kas tie keliolika tūkstančių 1,5 milijono likusių Lietuvoje žmonių?". Ar tikrai nieko tokio? Na tuomet atsakykite sau į tokią užduotį:  "Kas bus įleidus į 1000 avių aptvarą "tik" 10 alkanų vilkų? 10 prieš 1000 daug tai ar mažai?". Be to jie dar ir tempiasi čia savo pagalbinkus - DAESH tinklo smogikus "pabėgelius nuo kruvinojo Bašaro Asado režimo".

 p.s.  Dėl neįsileistų litvakų, Lietuvoje prasidėjo tikra vachanalija. Todėl dabar yra gera proga stebėti kiek Lietuvoje vilkų avių kailyje, apsirėdžiusių tautiniais drabužėliais. Apima negera nuojauta jog kažkas turi greitai prasidėti, nes juk jie visi vykdo "savo mažus karus" kurie tikrai nėra nukreipti į Lietuvoje gyvenančių "ne tos genties" žmonių gerovę.

2016 m. gegužės 10 d., antradienis

Mini Jonai


                                                         (Patriotai, elfai, kiborgai)

Minjonai džiūgauja laimingi,
Juos elfais krikštijo kažkas.
Kvailai, grubiai ir neskoningai,
Ekrano veda jie kovas.

Tarnauja blogio šeimininkei,
Ištikimiau net už šunis.
Komandai „RŪŪŪSAI“ pasigirdus,
Virtualiai juos sudraskys.

Minjonų ir mintis ir žodžiai,
Nuobodžiai skurdūs ir pikti.
Bet jie visur, visur vienodai,
Apspjaudyt rusus gatavi.

Keista keistų žmonių komanda,
Užpildžiusi viešas erdves.
Jie komentarus drąsiai pila,
Manydami, kad jų neras.

Snarglius rankovėm nusivalę,
Jie, riebaluotom panagėm,
Klavišus spaudo atsidavę,
Marazmus siusdami erdvėn.

Ar daug jų ar mažai, kas žino?
Bet anūkėliai ten visi.
Diedukai jų sovietus gyrė,
Ir jų vadukai svetimi.

Minjonai nuo pradžios pasaulio,
Ieškojo kam saldžiai vergaut.
Nuo vieno blogio šeimininko
Pas kitą bėga jie tarnaut.

Jau Kijeve, kvaili minjonai,
Padėjo viską sunaikint.
Ir Lietuvoj jų proto broliai,
Tą patį bando padaryt.

Pirmyn prakeiktieji minjonai,
Kovon virtuali minia!!!
Ir kaip seneliai ir tėveliai,
Kas buvo niekas, taps VALDŽIA!!!

2016 m. gegužės 9 d., pirmadienis

Pagarbiai bijančiam VIEŠPATIES nėra ko bijoti
   Pagarbiai bijančiam VIEŠPATIES nėra ko bijoti, – jis nepasiduos baimei, nes VIEŠPATS yra jo viltis. Laiminga siela pagarbiai bijančio VIEŠPATIES! Kuo jis pasitiki? Kas yra jo ramstis? VIEŠPATIES akys tiems, kurie jį myli, galingas skydas ir stiprus ramstis, užuovėja nuo dykumos vėjo ir paunksmė nuo vidurdienio saulės, apsauga nuo suklydimo ir pagalba nuo nuopuolio. Jis teikia džiaugsmo širdžiai, spindesio akims – duoda ir sveikatos, ir gyvasties, ir palaimos.

2016 m. gegužės 8 d., sekmadienis

Tuštybės pelnasko nematyt iš kaukolės gylybių
ir nesuprast pasiųstame sapne
tai apsireikš kai tu visai ne nori
ir sudraskys, paklaikusį tave.

vidiniai demonai netramdomi vis auga
ir maistas jų bjaurystė tavyje
jiems ne svarbu, ar nori ar nenori
vis vien prie skardžio bėgi bandoje.

kartu su kiaulėm, valdo legionas
tuos kas iššlavęs vidinius namus
ir prie vienos pridėjęs dar septynias
netyrom dvasiom vargina kvailius...

2016 m. gegužės 7 d., šeštadienis

Planas "JUKŠ iš Lietuvos?".

   Internete pasižiūrėjau nepakartojamą Pono Vytauto Landsbergio šokį, per jo anūko NAUJO PLANO LIETUVAI pristatymą Katedros aikštėje. Buvau sužavėtas mūsų mini Jelcino pasirodymu, todėl nedelsiant atsiverčiau internete šį šedevralinį dokumentą. Perskaičiau visus 62 lapus. Siaubas. Šis planas paliko du įspūdžius. Pirmas - jį rašė nevispročiai. Antras - jį rašė nevispročiams. Na, gal dar yra trečia galimybė. Gal prie šio "plano", kaip ir prie "Molotovo ir Ribentropo pakto" buvo kažkokie SLAPTI (SIONO IŠMINČIŲ) PROTOKOLAI? Gal. Bet kaip ir visi "labai slapti protokolai" jie paprastiems runkeliams neviešinami.

   Esu paprastas statistinis Lietuvos runkelis ir iki mūsų valstybės "dievų olimpo" pakilti ne galiu, o klausimų dėl "naujo plano" labai daug, todėl nutariau ieškoti "ekspertų" išvadų apie planą ir jo įgyvendinimo galimybes.

  Gal sakau Lietuvoje kas nors vis dėl to žino tuos slaptus protokolus ir gali realistiškai paaiškinti kaip visa tai kas žadama, bus įgyvendinta.

   Radau vieno iš šio plano kūrėjų ("IMI-TEMPI" parduotuvių tinklo savininko, buvusio Konservatorių Ūkio Ministro) straipsnį, pagrindinėje runkelių nuomonės formavimo įstaigoje (DELFI), "Naujas planas Lietuvai .....".

   Perskaičiau... Pradėjau nejučiomis įtarti jog planas greičiausiai buvo be jokių "slaptų protokolų" ir jį rašė "IMI TEMPI" tinklo vadybininkai pirmakursiai, pietų pertraukų metu. Bet dėl viso pikto nutariau pasitikslinti.

  Kaip ir visi kiti statistiniai Lietuvos runkeliai, aš nuolankiai pasinaudojau mums kilniadvasiškai suteikta galimybę "pakomentuoti" Lietuvos pagoniško olimpo dievų mintis. Komentare aš uždaviau klausimą, kur yra tas tikras planas Lietuvai? Į ką nedelsiant gavau budrių "elfų patriotų" atsakymą:

   "JUKŠ iš Lietuvos kremlinis vatnike, kolorade, ruskių šnipe".

  Štai taip. Jų planas "JUKŠ  iš Lietuvos?".

2016 m. gegužės 5 d., ketvirtadienis

Гниды
Есть слово старинное русское - гниды,
Ещё и не вши, но уже паразиты.
Их надо давить, чтоб потом не страдать,
И кровь этим гадам свою не давать.

Мы видим наглядно пример Украины,
Где гниды не давлены - правят бандиты,
И тело, когда то прекрасной страны,
Кусками разорвано, тонет в крови.

Заботы, работа, хозяйство, семя,
Пусть делает кто то, но только не я.
Но ужас нежданный тебя потрясёт,
Когда сумасшедший с дубиной придёт.

Кричи не кричи, будет поздно тогда,
И вши вновь нажрутся, как раньше, сполна.
И всё что ты делал, растил и любил.
Своим безучастием постыдно сгубил.

Есть слово старинное русское - гниды,
Ещё и не вши, но уже паразиты.
Запомни, что если не давишь их ты,
То тщетны заботы, труды и мечты.

2016 m. gegužės 3 d., antradienis

Permainų vėjasPakelkit numestą štandartą,
Ištieskit sulenktus kelius,
Mums ne vis vien, mes garsiai šaukiam,
Nutėkškim drebančius kvailius!

Ar tik nedidelei grupelei,
Anūkų, šliundrų, švogerių
Gerovė čia, šitoj valstybėj
Sugeneruota nuo pradžių?

Kas tu, ar tik avis kirpimui?
O gal tik karvė melžiama?
Kas dieną mokesčiais skandina,
Mus kompradorinė valdžia.

Mūsų vaikučius prievartauja,
Ir atima tėvų žemes,
O darbo išmaldą išdavę
Atriekia pusę dėl savęs.

Gal jau užteks, kiek jau išsiurbę?
Iš tų kas dirbą dovanai.
Ar nepaspringsit jūs gyvatės?
Ar dar maži jūsų pilvai?

Pakelkit numestą štandartą,
Pakanka mums šitos valdžios,
Nušluosim tuos kurie nenori
Gerovę rūpintis tautos ...

2016 m. gegužės 2 d., pirmadienis

Išmokė kaip reikia tėvynę mylėti.


Lygiai prieš du metus, išsigimėliai šūkaliojantys negudrias skanduotes, Odesoje nužudė pusę šimto niekuo nekaltų žmonių.

  Kai kuriuos iš jų sudegino gyvus, kitus nušovė, dar kitus uždaužė pagaliais ir armatūra. Kelios ten buvusios merginos prieš nužudant buvo išprievartautos vėliau aplietos degiu skysčiu ir sudegintos.

  Lietuvoje mes irgi matėme panašią tragediją, kuomet mūsų politikų sukurstyti nevispročiai- patriotai užmušė kompozitorių Tomą Dobrovolskį nes jiems pasirodė jog jis nepakankamai TĖVYNĘ MYLI.

  Ir tie strakaliojantys Odesoje ir šitie elfai/patriotai Lietuvoje parodė visiems "KAIP REIKIA MYLĖTI TĖVYNĘ".


Odesa, Gegužės 2-ji.


Gegužės antrą milijonai,
Suprato kas yra tiesa.
Ir nepaslėps to mini-jonai
Nors laikinai čia jų valdžia.

Odesa, deganti Odesa,
Žudikai perkreiptais veidais,
Degėsių smarvė ir lavonai,
Geltonai mėlynam fone.

Bepročių šauksmas ir skanduotės,
Krauju užlietas grindinys,
Ir pagaliai ir armatūra,
Toks jų teisybės vaizdinys.

Nužudę šalį Ukrainą,
Ir Lietuvoj to pačio sieks,
Kur nėra proto, ten skanduotės,
Jų kraujo kelyje padės.