2013 m. gegužės 26 d., sekmadienis

Kažin keliem vaikam atimti uztektu 240-ies plešikų, jei po kiekvieno žygio bent keletas ju negryžtų?

  Internete perskaičiau gerą komentarą dėl juvenalinės justicijos. Komentatorius pasirašęs slapyvardžiu "suvalkas": 

    Tokiais įstatymais valstybė paskelbia karą savo piliečiam, nes nemanau, kad Lietuvoj tėvai nuolankiai atiduos savo vaikus kažkokiai vaikų "apsaugos" tarnybai, policijai ar dar kokiam biurokratui. Mano vaikai jau užaugę ir aš jaučiuosi juos išauklėjes dorais žmonemis, auga pirmasis anukėlis ir jeigu kas kėsitųsi į jį tai būtų daug mirčių.  Kažin keliem vaikam atimti uztektu 240-ies plešikų, jei po kiekvieno žygio bent keletas ju negryžtų?2013 m. gegužės 24 d., penktadienis

Pagonio komentaras


Šiandien po straipsniu apie Nika Vuičičių ir jo evangelinę kelionę po Vietnamą perskaičiau komentatoriaus "Pagonis" komentarą. Štai jis:

Geriau jau krikscionybe ne musulmonai su savo burkom ar tolerastai su savo toleruojamais iškrypimais. Kazkoks vertybiu pagrindas ir atsvara visam tam blogiui ir sugyvulejimui turi buti. Ir geriau jau Krikscionybe su savo 10 dievo istatymu. Bet turim issaugoti kazkokias dvasines ir moralins vertbes. Šeimą, tautą.

Prisiminkite Broliai, ką rašė Apaštalas Paulius laiške Romiečiams: 

Argi Dievas ­ tiktai žydų Dievas? Ar jis nėra ir pagonių?! Taip, ir pagonių, nes tėra vienas Dievas, kuris per tikėjimą nuteisins apipjaustytus žydus ir per tikėjimą nuteisins neapipjaustytus pagonis.

2013 m. gegužės 22 d., trečiadienis

Pidorastus vulgaris. Kada atsiras europiečių bažnyčia?   Turbūt daugelis naujienose girdėjo apie pastoviai žudomus, prievartaujamus ir engiamus Egipto Krikščionis Koptus? Bet tikrai ne daugelis žino, kad būtent Koptai yra tikrieji, senieji Egipto gyventojai. Galingą faraonų civilizaciją sukūrusios tautos palikuonys. Pats pavadinimas KOPTAS, senąją Graikų kalba (ją tais laikais vartojo visas civilizuotas pasaulis) reiškia Egiptietis.

   Koptai per ilgus amžius išlaikė, lengvai iš senovės piešinių atpažįstamus, faraonų tautos veido bruožus. Jie šviesiaodžiai, didelėmis europietiškomis akimis.

   Koptai labai griežtai saugo savo kraujo grynumą ir į žmonas ima tik koptes arba europietes. Susituokia jie tik kartą ir tik bažnyčioje. Valstybinės vestuvės ir skyrybos koptų visuomenėje nepripažįstami. Krikščionybės jie laikosi neįtikėtinai ištvermingai, nors dauguma šiuolaikinio Egipto žmonių ir visa valdžia yra islamistai.

   Koptų kalbą mokslininkai sėkmingai naudoja senųjų Egipto papirusų iššifravimui, nes būtent ši kalba išlaikė savyje daugelį faraonų laikų kalbos elementų. Būtent koptų krikščioniškoje tradicijoje (3-4 amžiuje) atsirado vienuolynai, kurie dabar yra neatskiriama tikrųjų Kristaus bendruomenių savasties dalis. Jų bažnytinė tarnystė yra labai panaši į Lietuvos sentikių tarnavimą. Vienu žodžiu, Koptus tikrai lengvai atskirti nuo kitų šiuolaikinio Egipto gyventojų (panašiai kaip Briuselyje lengvai atskirti negausiai ten išlikusius belgus).

     Musulmonai arabai yra atėjūnai tose žemėse. Jie ne tik atsikėlė ten gyventi, bet ir per prievarta sumusulmonino milijonus Koptų. Įdomiausia, kad sumusulmoninti buvę koptai tampa dar aršesniais arabais musulmonais nei patys arabai, todėl aršiai nekenčia savo protėvių tautos žmonių (lygiai taip pat kaip ir prievarta polonizuoti milijonai lietuvių dabartinės dirbtinos Lenkijos valstybės teritorijoje ir Vilniaus krašte). Šiuo metu Koptų visoje savo protėvių šalyje beliko tik apie 10 proc. (atkreipkite dėmesį į analogiją senosios didžios Lietuvos teritorijoje. Čia dabar yra  4milijonų dirbtinų „lenkų“ ir nepilni 4 milijonai Lietuvių. Skirtumas tik tas, kad Koptams mažiau pasisekė istorijoje nei Lietuviams, nes Lietuviams vis dėl to pavyko mažame savo valstybės lopinėlyje  įkurti atskirą  valstybę nežiūrint į besitęsiančias mentalines  atakas kurias iki šiol rengia, per šimtmečius totalios polonizacijos sumankurtinti, mūsų kraujo broliai “gryni poliakai” a lia Pilsudskis)

   Visi Koptai yra krikščionys. Kai tik koptas nustoja būti krikščionimi, jis nustoja būti koptu.

   Prieš kelis metus beveik visa subedievėjusi Lietuvos žiniasklaida džiugiai pranešė, kad jau trečdalis Danijos vyriausybės narių netiki Dievu. Naujiena buvo pateikta taip, lyg žmonės pradėjo vis labiau protauti. Lyg Europa eina į priekį palikdama „viduramžių prietarus“.  Akliems bedieviams nedašunta, kad senosios Europos gerovė ligi šiol vis dar laikosi TIK ant tų DVIEJŲ TREČDALIŲ likusių su Kristumi. Tiktai tai, kad daugumoje Europos valdžia vis dar Krikščionių rankose, čia yra gerovė visiems (ir mums Krikščionims ir nekrikštams ir kitų dievų išpažinėjams). Kai tiktai neomarksitai pasieks tikslą, sunaikins šeimas paversdami jas „pidorastus vulgaris“ - paprastųjų pidorastų (nemaišyti su gėjais) tragikomiška parodija, tuomet  Kristaus mokinių labai greitai liks mažiau nei pusė ir mes likusieji savo žemėje pavirsime  koptais, o Europa taps naujuoju Egiptu. Visus krikščionis naujajame Kalifate vadins tiesiog laikinai užsilikusiais europiečiais, o mūsų bažnyčia vadins tiesiog europiečių bažnyčia (neskirstydami į konfesijas).

p.s. Ar mes galime ką nors padaryti? Be abejo taip!!! Jeigu Dievas su mumis tai kas gi prieš mus? Prisiminkite ko mus mokė Pats Kristus. Užsidarykime kiekvienas savo kambarėlyje, išpažinkime savo nuodėmes Dievui, atgailaukime dėl savo atsimetimo, atsiverskime nuo tuščio bedieviško kvailumo ir melskimės prašydami duoti supratimą koks mano asmeninis kelias šioje nesibaigiančioje kovoje tarp blogio ir gėrio, tarp tamsos ir šviesos.  Nors mes žinome aiškiai, kad viskas (ir tamsa ir šviesa) priklauso Dievui ir viskas yra Jo kūrinys (Aš sužeidžiu, Aš ir pagydau), bet mes esame būtent šviesos pusėje, nes mūsų Dievas yra Gėris, Meilė ir Šviesa. Tik tie kas atsitraukia nuo Jo, tarnauja blogiui, neapykantai ir tamsai.

    Visada prisiminkite Broliai, svarbiausia nebūkite DRUNGNAIS (nei šiokiais nei tokiais), nes būtent tokie bus išspjauti.

Su meilę ir rūpesčiu
Esavičius

Ar yra gyvenimas po gimimo? (Svetlana Kopylova)

2013 m. gegužės 18 d., šeštadienis

Įdomu kokiame universitete ji to išmoko?

  Neįtikėtinas laputės profesionalumas. Įdomu, kas ją to išmokė?
 Jei manote, kad šiuolaikinė "švietimo" sistema ką nors moko ir tobulina, MĄSTYKITE DAR KARTĄ. Visa dabartinė mokymo sistema sukurta paslėpti žinojimą, o ne jį atskleisti.

  Jei nutarėte sekti Jėzumi Kristumi įsikalkite sau į galvą Jo mokymą:

   Įsižiūrėkite į padangių sparnuočius: nei jie sėja, nei pjauna, nei į kluonus krauna, o jūsų dangiškasis Tėvas juos maitina. Argi jūs ne daug vertesni už juos?  O kas iš jūsų gali savo rūpesčiu bent per vieną sprindį prailginti sau gyvenimą?!  Ir kam gi taip rūpinatės drabužiu?! Pasižiūrėkite, kaip auga lauko lelijos. Jos nesidarbuoja ir neverpia,  bet sakau jums: nė Saliamonas pačioje savo didybėje nebuvo taip pasipuošęs kaip kiekviena iš jų.  Jeigu Dievas taip aprengia laukų gėlę, kuri šiandien žydi, o rytoj metama į krosnį, tai argi jis dar labiau nepasirūpins jumis, mažatikiai?  Todėl nesisielokite ir neklausinėkite: 'Ką valgysime?' arba: 'Ką gersime?', arba: 'Kuo vilkėsime?'  Visų tų dalykų vaikosi pagonys. Jūsų dangiškasis Tėvas juk žino, kad viso to jums reikia.  Jūs pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir jo teisumo, o visa tai bus jums pridėta.  Taigi nesirūpinkite rytdiena, nes rytojus pats pasirūpins savimi. Kiekvienai dienai gana savo vargo." 

Su meilę ir rūpesčiu broliai

Esavičius                               

2013 m. gegužės 17 d., penktadienis

GEGUŽĖS 17-oji


  Lygiai metus atgal, gegužės 17 dieną, pačioje Lietuvos širdyje -Garliavoje, čečeno musulmono Madalovo (Lietuvos generolas, Viešojo saugumo tarnybos vadas) vadovaujami Vilniaus apylinkių tuteišiai, TEISĖTAI trypė Lietuvos vėliavas, Krikščioniškus simbolius ir daužė Lietuvos Himną giedojusius žmones.

  Jei manote, kad šitokios laukinių ordos, besivadovaujančios gulaginės sistemos teisėtumo samprata, niekada nepasibels į jūsų duris, 

                        GALVOKITE DAR KARTĄ !!!


   Socdemonė Šalavavičiūtė kartu su kitomis seimo šėrykloje senstančiomis sovietinio komsomolo -ūtėmis, jau yra paruošusios įstatyminį pagrinda TEISĖTAI atiminėti mūsų vaikus vien tik pagal savo asmeninį norą ir įsivaizdavimus.

   Tie kas vis dar įsivaizduoja, jog Lietuvą valdo geri (nors ir kai kada klystantys) profesionalai, tiesiog siūlau perskaityti Aleksandro Solženycino Gulago Arhipelagą. Būtent ten gausite atsakymus kokio mokymo atžalos šiuo metu valdo "nepriklausomą" Lietuvą ir iš kokios terpės išaugo mūsų šiuolaikinė teisėsauga, bei nomenklatūrinė demokratija.

   Jau pačioje šio kūrinio pradžioje gauni atsakymą iš kur pas mūsų konstitucijos aiškintojus (su sovietiniais antpečiais) atsirado formuluotė "Konstitucijos dvasia". Panašią formuluotę pradėjo naudoti pirmieji sovietiniai prokurorai ir suformulavo ją taip "Įstatymo raidė ne bus akmenu gulinčiu ant SOVIETINIO TEISINGUMO DVASIOS kelio". Rusijoje nugalėjusieji materialistai tam, kad pateisinti savo nusikaltimus sukūrė visą melo sistemą, o jos pagrindinė ašis buvo suformuluota gulaginės teisinės sistemos architekto, lenkų šlėktos, tovariščiaus/pano Andžėj'aus Wyšynsky (šiuo metu jis greičiausiai būtų labai aktyvus tuteišų rinkimų akcijos narys). Būtent šio budelio kurinys "Įrodymų karalienė" (čia apie nuoširdų prisipažinimą, po to kai tau sulaužo šonkaulius) yra vienas privalomų  Lietuvos universitetuos iki šiol štampuojančiuose gulaginės teisės specialistus.

  Aleksandas Solženycinas rašė:


"Mes visi buvome lyg apakinti. Kai ateidavo NKVDešnikai pas kaimynus mes save raminome, "Na pas mus gi neatėjo",  "Turbūt buvo dėl ko juos sulaikyti, šiaip sau juk nesulaiko", "Tai valstybinės institucijos, jie viską išsiaiškins, teisingumas vis vieną nugalės". Buvome labai naivūs. O jei mes visi gintumėmės? Atėjo tokie NKVDEšnikai pas tavo kaimynus, pasiėmėme kirvius, šautuvus, kas ką turi ir sukapojome šiukšles. Aišku žūtume daugelis, bet tikrai tokio iškrypimo nebebūtų nes jie bijotu ir pas kitus taip laisvai nevaikščiotų.

   Štai ir dabar buvusių "komsomolcų", NKVDEšnikų ir gulaginės nomenklatūros atžalėlių valdomoje Lietuvoje daugelis save ramina, "Na juk pas mane neatėjo, mano vaikelio neatėmė. Turbūt buvo laaaabai svarbi priežastis, jei naujieji NKVDEšnikai šitaip elgiasi".

  Aš jums sakau tiesą nemeluoju, po praeitų metų Gegužės 17 dienos, niekas Lietuvoje nėra saugus. Tos šiukšlės kurios šitai organizavo dabar jaučia visišką nebaudžiamumą, panašiai kaip ir sovietiniai NKVDešnikai. Jei ir toliau taip mastysime ir nieko nedarysime, visokių Šalavavičiųčių NKVDešnikai pasibels ir į jūsų namus, bet tada jau bus vėlu, nes kiti aplinkiniai taip pat mąstys ir tylės, nes jų gi nepalietė (kol kas).

Su meilę ir rūpeščiu
Esavičius

2013 m. gegužės 8 d., trečiadienis

Vaikų gėjų paradas Norvegijoje arba kas naikina Skandinavijos aborigenus?

    Nežinau ar yra žmonių nežinančių vieno labai tragiško ir bjauraus istorinio fakto. Kuomet kolonistai pradėjo iš lėto apgyvendinti Australijos žemyną, aborigenai po truputį buvo stumiami iš savo žemių, o nesutinkantieji buvo tiesiog naikinami. Visa tai buvo daroma iš lėto, kad aborigenai (anot tų laikų bedievių evoliucionistų tai tarpinės grandys tarp žmogaus ir beždžionės) nesipriešintų ir nekeltų maištų. Vienas iš svarbiausių šio naikinimo elementų buvo vaikų atėmimas iš aborigenų. "Teisinga" kolonistų administracija, dėl blogo auklėjimo, "vaikų labui", atėmė apie 300 000 aborigenų vaikų kurių didžioji dauguma degradavo ir mirė, o patys aborigenai tapo visiškai nepavojingi.  Juos apgyvendino rezervatuose Australijos "balbieriškėse"  ir dabar nuoširdžiai (post faktum) apgailestauja dėl tokios neteisybės jų atžvilgiu. Be je, tuose atiminėjimuose labai aktyviai dalyvavo pačių aborigenų, įvairiuose mokymuose (su nemokamu maistu ir alkoholiu), specialiai tam išdresiruoti pagalbininkai (aborigenų nomenklatūra).

  Žiūrint dar ankstesnius laikus. Kuomet Izraelis buvo integruojamas į Graikų/Romėnų Imperiją. Iš žydų taip pat buvo atiminėjami vaikai. Jie "dėl visuomeninės gerovės ir rimties" buvo atiduodami mokytis į įvairias pagoniškas gimnazijas. Tokia gimnazija buvo pastatyta net prie Šventyklos Jaruzalėje. Atimtų žydų vaikai gyveno su teisingais globėjais, komunose, o juos mokė bedieviai "eruditai". Žydų tautoje nuo tų laikų atsirado savoka "pavogti vaikai". Eruditų išdresiruoti vaikai nors ir buvo genetiškai gryni žydai, bet grįžę pas savo tėvus jie taip ir likdavo sumankurtinti pagonys (a lia Arkaša Vynokuras nesibodintis viešai žiniasklaidoje didžiuotis kaip savo žmonai laižo tarpukojį arba kaip mūsų broliai, brutalaus lenkinimo, polonizuoti Lietuviai). Tik nedaugelis atspariausių iš jų atgimdavo atgal savo tautos tradicijoje. Tose įvykiuoe taip pat labai aktyviai dalyvavo pačių Žydų tautos išdavikai, kurie visais būdais siekė "VALDIŠKO" darbo ir asmeninės gerovės.

   Dabar pažvelkite į mūsų kaimynę, Norvegiją. Tereikėjo kelių dešimčių metų naujųjų "evoliucinio kelio" materialistinių valdymo ir apie norvegus, kaip savo šalies ir ateities šeimininkus, jau galima kalbėti praeitame linksnyje. Galingi kariai skandinavai tapo šliurėmis, kuriuos kaip kurapkas galėjo nebaudžiamai iššaudyti vienas vienintelis psichas Breivikas (O kas būtų jei ten įsisuktų gerai organizuotų ir informuotų teroristų iš rytų burys?). Be je, Breivikas yra būtent pavogtųjų norvegų vaikų kartos produktas. Jis buvo auginamas moderniai (jo tėvai diplomatai), nenaudojant jokio smurto. Būtent todėl šis "modernaus auklėjimo vaikutis" nejautė jokio gailesčio žudomiems savo gentainiams. Tik tas kas žino kas yra skausmas ir jo pasekmes, vengia skausmo savo ir kitų atžvilgiu. O vaikai kurie paikti saviugdai užauga arba lėtai degraduojančiais bejėgiais šiltnamių augaliukas arba Breiviko tipo monstrais.

    Mano draugai gyvenantys Norvegijoje pasakojo, jog labai daug "nemuštų" norvegų vaikų degraduoja nuo narkotikų ir alkoholio. Neseniai nuo alkoholio mirė mano draugo darbdavio (milijonieriaus) sūnus, kuris buvo auklėjamas ypatingai moderniai. Kam liks norvegų sukaupti milijonai po jų mirties, kuomet jų vaikai tampa besmegeniais, lėtai išmirštančiais degradais?

  Laikas parodys.

    Be je tai, kad Norvegai šiuo metu (laikinai) gyvena labai gerai materialiai apsirūpinę tai dar nieko ne reiškia. Kelios dešimtys materialistų valdymo metų tai tik pradžia, jie vis dar naudojasi savo protėvių Krikščionių resursus, tame tarpe ir dvasinius. Prostitutės kol jaunos taip pat "maudosi" prabangoje, o savo pavargusius nuo lengvo uždarbio kūnus jos taip pat lepina brangiuose SPA salonuose, o štai PAGYROS po tokio "perteklinio" modernaus gyvenimo būna tragiškos.

   Lietuvoje niekur nebuvo pranešta apie neseniai vykusį vaikučių gėjų paradą Norvegijoje (teisingų globėjų šeimose užaugusių). Nes mūsų žiniasklaida totaliai priklauso neokomisarams. Kam gąsdinti Lietuvos aborigenus tuo kas jų laukia artimoje ateityje.

Nuotraukos iš vaikų gėjų parado Norvegijoje:


     Senovėje panašios strategijos laikėsi mūsų protėviai, (t.y. baltieji) su kitokiais, ne mūsų rasės žmonėmis. O dabar kažkas (manau išmintingieji supranta kas) šiek tie sumoderninęs tą pačia strategiją taiko su mūsų pačių šalimis. Tai ne vien Norvegijos problema (Norgėje tai labiausiai matoma). Vaikai iš mūsų brolių ir seserų atiminėjami masiškai visoje senojoje Europoje. Britanijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, Vokietijoje ir t.t.

  Mes nepastebimai tapome medžiojamieji aborigenai savo pačių žemėse, o mūsų vaikai vis dažniau tampa "pavogtaisiais vaikais". Be je, vakarykščiame interviu socdemonė Šalavavičiūtė prasitarė, kad Lietuvoje jie negali įgyvendinti "teigiamos" norvegų patirties vien dėl administracinių resursų trūkumo t.y. viskas jau nuspręsta.

P.s. Kol dar materialistai ne naudojo prievartos, o tiesiog apgaudinėjo apykvailius bedievius tenkindami savo aistras, tai buvo viena, bet kai tik jie įjungė prievartos mechanizmą (teisėsaugą) atpildas ateis ne už ilgo. Pasimelskime už mūsų brolius norvegus, nes būtent po tokių dalykų buvo sunaikinta Sodoma ir Homora su apylinkėmis. Tik mažas to krašto miestelis Zoaras su visais gyventojais išliko, nes jame nutarė pasislėpti Dievo žmogus Lotas.

Su broliška meilę ir rūpesčiu
Esavičius

 

 

 

2013 m. gegužės 7 d., antradienis

Štai tokią ateitį lietuvių šeimoms planuoja kai kurie seimo nariai (Video)


Šis video apie tai kaip iš normalios Britų šeimos atimamas naujagimis vaikutis. Žiūrėdami video atkreipkite dėmesį, jog šį video komentuojantys ir statistinius duomenis pateikiantys Britų žurnalistai yra pašiurpę, kaip nepastebimai Evropos sojūzo neokomisarai sukūrė jų laisvoje valstybėje gulagines "teisingumo" sistemos struktūras. Jie atvirai vadina šią sistemą Stalininę/Hitlerine.  Maža to, kad negausūs, bet labai aktyvūs, Lietuvos Seimo "čičinskai" (Sicinsky) kaip išprotėję bando prastumti eilinį Lietuvos padalinimą (kalbinį ir kaip pasekmė teritorinį), tai kelios jų poničkos dar ir bando "teisėtai" atimti iš mūsų teisę auklėti savo vaikus.

   Jei artimiausiu metu mūsų išrinktieji neateis į protą, užduokime kiekvienas sau asmeniškai klausimą: Ar ne laikas rimtai pradėti ruoštis pampersų revoliucijai?


su meilę ir rūpesčiu broliai
Esavičius

2013 m. gegužės 6 d., pirmadienis

Meilė vedanti į pragarą

  Kartą teko žiūrėti kažkokios užsienio televizijos interviu su buvusio sovietų sąjungos vadovo Leonido Brežnevo dukra Galina Brežneva.

 Ši visiškai degradavusi, nusigėrusi ir valkata tapusi moteris, pasakojo apie begalinę savo tėvo meilę. Ji gerdama šampaną, šluostydama ašaras ir snarglius gausiai ir sodriai keikdamasi pasakojo kaip ją mylėjo tėvas ir kaip jai leisdavo daryti ką ji tik nori, niekuo ją neribodavo ir nieko nedrausdavo. Gaila šios moters.

 Gale pasakojimo, titruose ėjo informacija apie tai, kad Galina Brežneva mirė visų pamiršta, vieniša, psichiatrinėje ligoninėje.

 
       Pamenu teko atvirai bendrauti su vienu, gan sėkmingu ūkininku, kuris sielojosi ir pasakojo, kad jo mama, besilaikydama tvirtų krikščioniškų pažiūrų, yra kalta dėl to, kad jis ne tapo dailininku. Padauginęs po sėkmingos medžioklės jis kūkčiodamas liejo širdį, kad mama jo nemylėjo nes labai griežtai rykšte auklėjo, todėl neleido išsiskleisti jo „talentui“.

   Vargšas televizijos propagandos ir pseudomodernistinės filosofijos užzombintas kaimietis, jis buvo įsitikinęs, kad jeigu jam būtų leidžiama daryti ką tik nori jis taptų kokiu nors didžiu dailininku, (nes vaikystėje mėgo piešti). Jis nuoširdžiai įsivaizdavo, kad tokiu būdu motina atėmė iš jo galimybę gyventi nerūpestingai, pertekusiam visokių gerybių Vilniuje bohemos apsuptyje. Jis buvo įsitikinęs, kad tik dėl mamos „nemodernaus“ auklėjimo, dabar jam tenka „nedėkinga“ dalia tvarkyti didelį ūkį ir vargti kaime. Jis sakė, kad savo vaikams leis daryti ką tik nori ir būtinai juos leis į meno mokyklas, kad jiems netektų jo „sunki“ dalia.

 Keista buvo klausytis šio suaugusio žmogaus kaltinimus motinai, žinant, kad iš viso to kaimo jis vienas tapo ūkininku turinčiu ir žemės, ir technikos, ir puikią šeimą, visi kiti to kaimo jo bendraamžiai tapo nusigėrusiais valkatomis, net ir tie kurie gavo išsilavinimus (greičiausiai juos auklėjo taip kaip ir Galina Brežnevą, t.y. moderniai, leidžiant „pasireikšti visiems talentams“).

   Dabartiniai bedieviai Briuseliniai komisarai visaip mums bando įskiepyti „modernius“ švietimo būdus, bando kištis į tradicinę patriarchalinę šeimos sandarą, visaip diskredituoja ir bando atimti tėvų teisė mokyti ir auklėti savo vaikus pagal tradicinę savivoką, dangstydami tai kilnia „kovos su smurtu prieš vaikus“ formuluote.

  Atmetę tariamo Europos autoriteto blizgesį, mes privalome žiūrėti realybei į akis. Juk kiekvienas tėvas ir motina puikai žino, kad nei vieno vaiko nereikia mokyti blogų dalykų, jis nuo pat gimimo, moka isterikuoti, vogti, meluoti, atiminėti iš silpnesnio, daryti įvairias kitas škadas ir šunybes. Jei mes kaip tėvai ir bendruomenė, priimsime bedievių siūlomas įstatymines taisykles ir leisime laisvai visiems tiems prigimtiniems „talentams“ skleistis, kokius vaikus mes užauginsime?

   Meilė meilei ne lygu.

  Bibliją mus moko:

 Kvailystė prisirišusi prie vaiko širdies, bet pamokymo rykštė išvaro ją. (Pat 22,15)
 Rykštė ir pabarimas teikia išminties; vaikas, paliktas savo valiai, daro gėdą motinai. (Pat 29,15)
 Kas gailisi rykštės, nekenčia savo sūnaus, bet kas jį myli, laiku jį baudžia. (Pat 13,24)
 Nepalik vaiko nenubausto, nes jei suduosi jam rykšte, jis nemirs. Tu nubausi jį rykšte ir išgelbėsi jo sielą nuo pragaro. (Pat 23,13-14)


    Dabar gausiai iš Europos pinigų yra finansuojamos įvairios psichologinės atakos prieš šeimas, gražiais pavadinimais kaip pav. „stabdykime smurtą prieš vaikus“, "nereikia diržo" ir pan. Už šių gražių žodžių, slypi baisios pasekmės. Į labai jautrią, valstybę bei bendruomenę formuojančią ląstelę – šeimą, kišamasi tik tada, kai norima sunaikinti tradicijas ir sukurti ką nors naują. Taip daromos revoliucijos, tai komunistų (senųjų ir dabartinių eurokomisarų) šūkis – „мы наш мы новый мир построем“ (mes naują, mes savo pasaulį pastatysim), Aiškiai žinoma, kad bet kokie bandymai sureglamentuoti sąvokas (kokie veiksmai arba neveikimas , laikytini smurtu o kokie ne), labai viską suvelia ir dezorientuoja socialiai atsakingus ir įstatymų besilaikančius tėvus. Dėl atsiradusių neaiškumų, ne kiekvienas tėvas norės rizikuoti tapti „nusikaltėliu“, todėl vaikai neabejotinai bus paikti saviugdai vedančiai link degradacijos.

   Vakariečiai tokius įstatymus pas save ankščiau priėminėjo žiūrėdami labai pragmatiškai (nors ir netoliaregiškai). Jiems "trukst plyšt" reikėjo suardyti į jų šalis atplūdusių musulmonų ir kitokių atvykėlių šeimyninį auklėjimą, sąlygojantį tradicijos perdavimą nuo tėvų vaikams. Tai buvo daroma su „real politic“ makiaveliška intencija, kad bent jau per ištvirkusį atklydėlių jaunimą, padaryti tas žmonių grupes lojalesnes valstybei ir užkirsti kelią jų konsolidavimuisi (susitelkimui), nes tai galėjo pakeisti jėgų santykį jų bendruomenėse (skaldyk ir valdyk). Tuo metu buvo manoma, kad vakarietiškos tradicinės bendruomenės ir taip morališkai stiprios, todėl tokie „jaunimui palankūs“ įstatymai ir projektai (pasakojantys apie spermos skonį, bei tai kaip susiplėšyti mergystės plėvelę dešimtmečiams vaikams) pačių vakariečių bendruomenių nesuardys.

  Bet laikas ir pasekmės parodė tokios politikos žalingumą.

 Dabartiniu metu, jie turi tiek problemų su savo neprognozuojamu ir jokių autoritetų nepripažįstančiu jaunimu, kad skiriami milijonai eurų naujoms programoms, pavadinimu „išmokykime tėvus sakyti „ne“ savo vaikams.

   Na visa tai jų eksperimentai, bet kaip bjauru stebėti, kai Lietuvą valdantys kolūkiečiai, didelėmis veršių akimis stebėdami „gerųjų“ ir „išmintingųjų“ užsieniečių tariamą teisingą tvarką, viską be išimties kopijuoja, net nesusivokdami kas, kodėl ir kam tuos įstatymus priėminėjo tenai. Visokių atlydėlių kitataučių patariami, mus valdantys kolūkiečiai (iš kvailumo arba sąmoningai merkantliškai tarnaujant) griauna mūsų šeimas, naikina tradicijos tęstinumą bendruomenėje, tokiu būdu darydami nusikaltimą prieš mus visus ir naikindami pačią Lietuvių tautą.

   Šiaip iš šono žiūrint, musvaldanti kolūkiečių nomenklatūra, atrodo kaip beždžionė ant dviračio, - lyg ir panašu į žmogų, bet negrabu ir juokinga. Todėl iš „beždžionių“ greitai valdžia visiškai bus atimta (net ir dabartinė - iliuzinė).

   Savo gyvenime turėjau įdomų potyrį. Aš vienoje iš ministerijų dalyvavau kelių įstatymų aptarime/filtravime, prieš pateikiant juos Seimui. Šių įstatymų aptarimą akylai prižiūrėjo vienas užsienietis „ekspertas patarėjas“ (tokius savo laiku siuntė CCCP į trečiojo pasaulio šalis). Jam versdavo kiekvieną žodį, o jis įdėmiai išklausinėdavo to žodžio sąvokas ir tik nuo jo priklausė, kokios įstatymo formuluotes likdavo, o kokios buvo keičiamos. Buvo keista žiūrėti į ministerijos klerkus kurie tik pritariamai linksėjo dėl visko ką tas „ekspertas“ kalbėjo (kolūkiečių nomenklatūra moka vien tarnauti svetimtaučiams, be asmeninės nuomonės). Turbūt panašūs ekspertai kuruojantys informacines kompanijas „stabdyk smurtą prieš vaikus“, taip pat "geranoriškai" siekia, kad Lietuviai paleidę savo jaunimą degraduoti, po truputį išsivažinėtų iš šios šalies ir paliktų ją kitiems „labiau nusipelniusiems“ ir gyvenantiems savo, o ne svetima galva.

Su meilę ir rūpesčiu
Esavičius

2013 m. gegužės 5 d., sekmadienis

Kristus Prisikėlė !!! IŠ TIESŲ PRISIKĖLĖ !!!

   Sveikinu visus ištvermingus Visagalio Dangaus ir Žemės Sutvėrėjo, Viengimio Sūnaus, Jėzaus Kristaus sekėjus ir mokinius su mūsų Didžia švente. Ją mes nepertraukiamai švenčiame kartu su apaštalais ir jų mokiniais nuo pat Jėzaus Kristaus prisikėlimo dienos.

   Vakar, kaip ir daugelį  amžių prieš tai, Dievas siuntė mums materialų, apčiuopiamą, ženklą apie savo Sūnaus Jėzaus Kristaus prisikėlimą.

   Jeruzelėje, Viešpaties kapo bažnyčioje, jau kelis tūkstantmečius, stebuklingu Dievo jėgos veikimu, žmonijai yra siunčiama šventoji ugnis. Šios ugnies atėjimą prieš kelis šimtmečius nesustabdė net musulmonų valdovų bandymai neleisti krikščionių į šventyklą. Tuomet ugnis stebuklingai perskėlė koloną šventyklos išorėje ir pasiekė verkiančius ir besimeldžiančius krikščionis. Nuo to laiko niekas nebandė sukliudyti atsiimti Šventąją ugnį pačioje Šventykloje.

  Yra pranašystė, kad būtent tais metais, kuomet Šventa Ugnis nepasirodys, tuomet ir bus pasaulio pabaiga. 

  Visada prisiminkite broliai, kas miršta kartu su Kristumi tas su Juo ir prisikelia. Apaštalas Jonas mus  moko, kad būtent tie kas mirs kankinio mirtimi už Jėzaus Kristaus vardą, bus pirmojo prisikėlimo dalininkais.

  O tie broliai, kas manote naudoti Dievo tikėjimą savo žemiškose žmogiškose įsivaizdavimuose, prisiminkite ką sakė Kristus apaštalui Petrui, apie kurį tik neseniai buvo pasakęs, jog jis yra uola ir ant tos uolos Jis pastatys Savo bažnyčią. Kai tik apaštalas Petras pradėjo atkalbinėti Kristų nuo darbo kurį Jam buvo skyręs Tėvas, Jėzus Jį pavadino šėtonu: "Eik šalin, šėtone,nes mąstai ne Dievo, o žmonių mintimis!“.(Mk 8,33)

  Įsidėmėkite, kad kai tik Kristaus mokiniai pradeda mąstyti žmonių, o ne Dievo mintimis, jie tampa šėtono darbų dalininkais.Šūviai į Kristų
(šį eilėraštį parašiau kai musulmonai nužudė bažnyčioje Maskvoje šventiką  Daniilą Sysojevą)

Kas mirti nebijo
Tiesoj atsistojęs,
To veidą nušvietus
Jėga Atpirkėjo.

Iš purvo ištrūkęs,
Kitus stengies traukti,
Bet mūsų pasauliui,
Esi išprotėjęs.

Esi tu nuskurdęs,
Bet turtais aptekęs.
Esi sugniuždytas,
Bet viską užvaldęs.

Pasaulis ginklu,
Į tave nusitaikęs.
O tu vien Žodžiu,
Save apsigynęs.

Nužudę tave,
Tik akimirką džiaugsis,
Nes mirti krikščioniui,
Tai joks praradimas.

Mirtis kankinystėj,
Tai pergalės salvė,
Nužudę tave,
Jie kitus atgaivino.

Tavoji auka,
Neliks beprasmybėj,
Nes mūsų kova,
Tai šviesa amžinybėj.

Į atilsį broli
Esi tu nuėjęs,
Tenai susitiksim visi
Pas Kūrėją.

Su broliška meilę
Esavičius