2016 m. kovo 31 d., ketvirtadienis

Kerubų himnas ...

Šiam Dievo vaikų šlovinimo himnui daugiau nei 1500 metų !


2016 m. kovo 25 d., penktadienis

Pasimelsk už mane mano drauge.  Turbūt didžiausia Jėzaus Kristaus mokinių stiprybė šiame pasaulyje yra "MALDA UŽ DRAUGUS". Mes su vaikais visada vakarinėje maldoje prisimename vienas kitą, mūsų gimines, mūsų draugus, mūsų kaimynus, mūsų tautas iš kurių mes esame ir t.t.

  Kas karta pasimeldus vienas už kitą, tiesiog nebegali laikyti pykčio arba skriaudos užantyje.

  Čia puiki daina "Pasimelsk už mane mano drauge" ir nuostabus Julijos Beriozovos balsas.

2016 m. kovo 18 d., penktadienis

Teisus, skaidrus ir tobulybė.

Matau kitus, jų blogus darbus,
Girdžiu nederamas kalbas,
Užuodžiu aš pijokų smarvę,
Jaučiu melagių suktybes.
Kertu teisybę-motinėlę,
Ir nušviečiu jų bjaurystes,
Drąsus, teisus ir apsišvietęs,
Nedrysk slapstytis nuo manęs!
Aš viską greit iš šniukštinėsiu,
Atkasiu paslėptas prasmes,
Į šviesą aš visus nutysiu,
Ir tai pradėsiu nuo savęs...

SAVĘS?!! Kodėl savęs?

Juk aš esu visur gerietis
Aukojantis, dosnus, ramus
Aš ne toksai kaip tie blogiečiai
Mano gyvenimas skaidrus...

SKAIDRUS?...

Kuomet teisi kitų suktybes,
Bandai savas giliau paslėpt.
O jei bjauriesi jų šlykštybėm,
Tai reiškia savo nėr kur dėt...

2016 m. kovo 11 d., penktadienis

Už ką apdovanoja Prezidentė, kur ta paslaptinga sekmingo gyvenimo Lietuvoje formulė??  Lietuvos Ryte perskaičiau straipsniuką apie Lietuvos Prezidentės apdovanotą entuziastą Vladą Noreiko, pavadinimu: "Patriotiško mersedeso sąvininkas: Neemigruosiu ir neišduosiu".


  Iškarto pagalvojau, malačius vyras, graži brangi mašina ir labai pastabi Prezidentė, kuri taip operatyviai apdovanojo iniciatyvų, patriotišką jaunuolį.

  Bet žvelgiant į laime trykštančius Prezidentės ir patrioto veidus, man pradėjo kilti kažkokios abejonės. Juk kiek Lietuvoje patriotų važinėja apsiklijavę ne tik visą mašiną, bet ir netgi išsitatuiravę visur kur tik galima Vyčius, Gedimino Stulpus, Jogailaičių Kryžius ir pan. (pav., broliai Macai iš Rygos), bet mūsų valstybės vadovė iš visos šios gausos pastebėjo būtent šio, JAV registruoto mersedeso vairuotojo pastangas. Kodėl visuotinam pagerbimui pasirinktas būtent šis pilietis?

   Žvelgdamas į Prezidentės ir patrioto nuotrauką niekaip negalėjau nuvyti minties, kad aš tą Noreiko veidą kažkur žiniasklaidoje esu matęs. Nieko dora neprisiminęs atsiverčiau kitą "patriotizmo" persmelktą straipsnį: "VSD vadovas įvertino Rusijos žurnalistų akibrokštą Lietuvoje" ir nustebau. Nuotraukoje Noreiko (tik truputį senesnis) duoda interviu. Skaitau tekstą pasirodo tai ne Noreiko, o VSD vadovas Jauniškis. Abiejų patriotų panašumas tiesiog stulbina.

   Norom nenorom  pradedi įtarti, kad neįtikėtinas panašumas į VSD vadovą, Prezidentės palankumas, prabangūs mersedesai ir "totalus nenoras niekur emigruoti" kažkuo neregimai susiję.  Nuotraukoje kairėje VSD vadovas Darius Jauniškis, o dešinėje Vladas Noreiko

2016 m. kovo 10 d., ketvirtadienis

Kovo 11-ji. Anūkėliui nuskilo, o anūkei ne.


.
   Šiandien dviems mėnesiams buvo sulaikyta savo kūdikio nužudymu įtariama mergina.
   
    Pamatęs jos nuotrauką tiesiog nustebau kokia ji panaši į mūsų naują politinio elito, europarlamento ir kovos su Rusija žvaigždę. Tiesiog vienas veidas. Ir iškarto pagalvojau, įdomu kaip susiklostytų žymiausio Lietuvos anūkėlio gyvenimas jei ne jo įtakingojo senelio protekcionizmas? Jei  jis gimtu ne nomenklatūrinėje Marksizmo/Leninizmo profesoriaus šeimoje, o kokiame atokiame Pakruojo rajono kaimuke, kuriame kiekvienas žemiausio rango nomenklatūros sraigtelis (pav. seniūnas) tai viešpats dievas turintis teisę skirti ubagišką pašalpa arba ją atimti? Įsivaizduojate kokia būtų šio anūkėlio gyvenimo tikrovė naujoje Lietuvoje ir joje sukurtoje baudžiavinėje sistemoje?

   Prisimenant, jog Pakruojo rajonas ne pirmą kartą nuskamba dėl rezonansinių žudynių, o žudynės ten vyksta visiškai suubagėjusių žmonių tarpe, kyla naturalus klausimas, kas ten vadovauja ir kiek, pagal naują tvarką, Pakruojo raj. valdantis "elitas" išsidalino sau premijų už tai, kad "sutaupė" vargšams skirtus pinigus? Prašau susimąstykite ties šiuo sakiniu - pasirodo lietuvių bendruomenė moka visus tuos žvėriškus (didžiausius Europoje) mokesčius ne tam, kad palaikyti sunkiai besiverčiančius savo sociumo narius, o kad provincijose sau kromelius susiorganizavusios nomenklatūrinės bonzos išsimokėtų premijas už tai, kad sutaupė jiems į baudžiavą atiduotų varguolių sąskaita! Koks apgailėtinas, nesuvokiamas jų susikurto bendrabūvio cinizmas !!! Ar jie prisiims atsakomybę už nužudytą kūdikį ir šia degradavusią merginą? Juk šių vargšų socializacijai skirtus MŪSŲ VISŲ pinigus jie tikrai "įsisavino".

  Žiūriu į šios nelaimingos kaimo mergelės nuotrauką ir verkiu. Man nuoširdžiai gaila jos ir jos mažo sudraskyto kūdikėlio. Kokiais beširdžiais reikia būti žmonėmis, kad džiūgauti, rengti šventinius mitingus ir puotauti tuo metu, kuomet Lietuvoje siaučia toks baisus maras? Visus šiuos 25 "nepriklausomybės" metus, vieni žmonės neapsikentę valdančių kompradorų savivalės žudėsi, kiti palikę viską išvažiavo kartu su šeimomis, treti (labiausiai silpni ir neapsaugoti kaip ši Pakruojo raj. mergina) masiškai degraduoja ir tik nedidelis procentėlis anūkėlių "kuriems nuskilo turėti įtakingus senelius" gali džiaugtis šia "nepriklausomybę" tuo metu kai kiti liūdi. Baisiausia, kad niekas šiems silpniausiems nepadeda, viskas vien šūkiai ir deklaracijos. O juk šita varguolė taip pat kažkieno anūkėlė. Bet turbūt jos senelis nepriklausė kompradoriniam "elitui", todėl nėra kam jos įvesti į "džiaugsmą" visuotinio liūdesio liūne. Ji nepriklauso tam prievaizdų "elitui", kuris jau kelis šimtmečius valdo šią teritoriją ir joje gyvenančius baudžiaunininkus, periodiškai keisdamas savo tikruosius šeimininkus.

  Visiems puolantiems ir keikiantiems šią varguolę galiu be ironijos pasakyti - be reikalo piktinatės. Juk tai mūsų dabarties socialinis produktas. Dabar Lietuvoje ir varguoliai ir "elitas" yra vienodo mąstymo. Skiriasi tik drabužėliai, skleidžiamas kvapas ir savo vizijų įgyvendinimo galimybės. Tai visuotinai per socialinę mediją įdieginėjamos gyvenimo filosofijos padarinys. Būtent šioje nuotraukoje mes matome tikro, Lietuvoje likusio (neemigravusio) jaunimo atvaizdą (jo elitą ir dugną). Būtent taip atrodo ir virtualaus fronto elfai, nenuilstamai visose forumuose ir komentaruose rėkiantys "Rūsai puola!" "visos Lietuvos problemos dėl RŪŪŪŪSŲ", "žudyt, degint, naikint!". Čia mes matome Lietuvos ateitį, būtent apie juos kalbama "Duokite kelia jaunimui !!!!" ir būtent tokie nustatinės  Lietuvos politikos gaires.

   Tai, kad ši mergaitė "išsiabortino" vaikutį (taip dabar politkorektiškai vadinamas vaikų žudymas), na ... argi šiais laikais tai nusikaltimas? Dabar daugelis Lietuvos emansipuotu ir šviesių mūsų elito moterų (pav. Ausrine Marija) nuoširdiai kovoja už šią teisę ir kviečia būti "savo kūno ir jo dalių šeimininkėmis". Juk jeigu ši mergaitė būtų nomenklatūrinio senelio anūkė, ji nueitų ir tą patį atliktų ligoninėje pasitelkusi "teisėtą žudiką baltame chalate" ir niekas jos ne smerktu. Nors ten jos vaikuti irgi pradžioje supjaustytu gabalais, o paskiau išmestu kaip atliekamą biologinę medžiagą. Nėra ko nei stebėtis nei piktintis šia mergaite, tiesiog internete paskaitykite "Lietuvos patriotų" komentarus, kurie persunkti neapykanta, nepagarba gyvybei, kitai nuomonei ir silpnesniems savo bendruomenės nariams, manote jie jos vietoje pasielgtų kitaip? Tuomet prisiminkite tuos "patriotus" kurie nužudė Tomą Dobrovolskį. Jie lygiai to pačio mastymo kaip ir ši vargšė mergaitė, skirtumas tik tas, kad juos gina jų įtakingi seneliai, todėl ši varguolė sėdi, o jie laisvai vaikšto didžiuodamiesi savo nusikaltimu.

p.s. Pabaigai mažas eilius puotos (maro metu) proga:

 Šventinio mitingo mikrofonas

Stovi žmogelis prieš minią,
Radęs dėkingas ausis,
Seilėmis į mikrofoną,
Spjaudo jis savo mintis.

Ošia banda sužavėta,
Kelia į dangų balsus,
Ir pakylėta esybę,
Gaudo seilėtus žodžius.

Keičia burnas mikrofonas,
Springdamas seilių lašuos,
Ir tas pačias banalybes,
Lieja ant durnių minios.

Baigėsi šventinės kalbos,
Skirstos dėkinga minia,
O paslaugus mikrofonas,
Keičia dabar amplua.

Burnos kalbėjusios miniai,
Jau uždaram vakare,
Vėl tuo pačiu mikrofonu,
Dainas dainuoja bare.

O tarp dainų ir tarp tostų,
Kartas nuo karto burna,
Pašiepia minią tamsuolių -
- "Runkeliška šunauja".

2016 m. kovo 5 d., šeštadienis

Kol Lietuvis žemę arė, žydas jam “arielka” varė.   Kodėl taip aršiai ir nuosekliai įdieginėjama baltųjų žmonių tarpe neopagonybė? Labai paprastas atsakymas. Pagonys neturėdami Dievo mokslo sugyvulėja, todėl juos kaip ir bet kokius gyvulius lengva valdyti. Pasakei "fas", jis puola, "sėst" jis sėdi. Nesudėtingos manipuliacijos pagalba įteigei per Marko Elioto Cukenbergo Feisbuką (vieną efektyviausių zombiu valdymo įrankį, kuriame jie sėdi dienų dienom)  imbecilišką dainiušką ir pagonis strakalioja ją skanduodamas, išdidžiai manydamas, kad čia jo tokia "laisva nuomonė". Baimė išsiskirti iš minios yra pagonio skiriamasis bruožas. Kol visa minia pilka, tol jis irgi pilkas, kai tapo vaivorykštinė jis irgi suvaivorykštėjo. 


  Pagrindinės Lietuvos žiniasklaidos priemonės reklamuoja starkaliotojų daniušką "la la la la ...." ir Lietuvos pagonys šuniško pasiryžimo ekstazėje drasko gerkle "la la la la ....huiloooo" įsivaizduodami, kad yra labai "krūti" ir modernūs. Davė durniems pagonims Lietuvoje naują dirbtiną pavadinimą "Baltai" (kurį sumastė Vokiečiai prieš kelis šimtmečius tam, kad nutautinti Prusus) ir jie kratydamiesti ir taškydami seiles visur įrodinėja "Mes BEEEELTAI !!!", "Pats tikriausias Beeeltas yra Lietuvis !!", net nesugebėdami pamatyti analogijos su kitu senosios mūsų tėvynės ilgalaikio naikinimo projektu, dirbtinu pavadinimu POLOGNE, sėkmingai įgyvendintu vos per kelis šimtmečius. Tuomet taip pat geriausiai išdresiruoti (universitetuose išlavinti), "moderniausi" lietuviai išdidžiai rėkavo "Pats tikriausias leeeenkas (polonus) yra lietuvis". Prisirėkavo iki to, kad dabar jų palikuonių tarpe liko tik leeenkas (polonus), o lietuvis tėra "kaimietis kuris gano žąsis". Kuo toliau žmogus nustumiamas nuo Dievo Žodžio, pakeičiant Jį, "moderniu mokslu" tuo jis tampa lengviau kontroliuojamas, žinant visus jo gyvuliškų instinktų dirginimo taškus.

  Kristaus mokslo jėga - PAPRASTUMAS, kuris suteikia galimybę matyti visą realybę, o ne vien per univerus, zombovizorius ir socialines medijos technologijas iškraipytus realybės atšvaitus. Tiesiog susimąstykite kodėl Jėzus Kristus įspėjo neįsileisti fariziejų, sadukiejų ir rašto žinovų mokslo, o Bažnyčios tėvai pradedant Apaštalu Pauliumi visada primygtinai reikalavo saugotis "žydiškų pasakų". Laiške Titui Apaštalas Paulius  ".....Todėl bark juos griežtai, kad laikytųsi sveiko tikėjimo, nekreipdami dėmesio į žydų pasakas ir tiesos nepaisančių žmonių priesakus.Tyriems viskas tyra, o susitepusiems ir neištikimiems nieko nėra tyro, net ir jų protas bei sąžinė suteršti. Jie skelbiasi pažįstą Dievą, o darbais jo išsigina: jie pasibjaurėtini, maištingi, netikę jokiam geram darbui." (Tit 1,13-15). Šiuolaikinis mokslas ir viešoji erdvė yra tiesiog globalaus bedievių biznio dalis, nieko bendra ne turinti nei su pažinimu, nei su išmintimi, nei tuo labiau su tavo ir tavo šeimos gerove. Seksi jais, surasi prakeikimą ir vergystę.


p.s.  Tik Kristus suteikia jėgos priešintis "bandos beprotystėj" ir žydiškos medijos (neoKarčemų) idieginėjamam naujam Alkoholizmui - Pagonystei (Apr 18,3 ....nuo jos ištvirkimo įniršio VYNO buvo girtos visos tautos, žemės karaliai su ja ištvirkavo, o žemės pirkliai pralobo iš jos nežabotos prabangos), pagonys net ir pasąmoningai suprasdami, kad tai kvailystė "strakalios su visais" tiesiog dėl šventos ramybės nes nuo vaikystės, svetima švietimo sistema, juos dresiruoja - "Jūs vaikučiai taip darykit kaip Jurgelis daro". O ir šiaudiniai krikščionis nesuvokdami Kristaus principo, kad "Iš vaisių medį pažinsi", nuoširdžiai klysta manydami, jog tautiniais drabužėliais apsirėdusios vienakojės lezbietės ir "balnokit broliai žirgus" šaukiantys "patriotų patriotai" su savo anūkėlais veda juos į laisvę. Nesuvokdami, kad savo palaikymu padeda šiems veikėjams stumti visą Lietuvių tautą į SAVIŽUDYBĘ.

2016 m. kovo 1 d., antradienis

Evrėjų Unijos (EU) ateitis.

Kas buvo, tas vėl bus, kas padaryta, tas vėl bus daroma. Nieko naujo nėra po saule.

  Tai ką senoje Evrėjų sukurtoje Unijoje (CCCP) žydai darė brutualiai, naujojoje Evrėjų sukurtoje Unijoje (EU) daroma pagal Trockio nustatytus palaipsnės pasaulinės revoliucjos principus, taip vadinamo Evoliucinio kelio būdu.

  Nors veiklos būdai skirtingi, tikslas tas pats ir ten ir čia. Darbiniai gyvuliai - gojai, be pinigų, nuosavybės ir šeimų. Čia filmukas apie netolimą EU ateitį: