2021 m. vasario 28 d., sekmadienis

Modernios universitetinės sistemos aukos

 Klausant Lietuvoje autoritetą turinčius, profesionalius mokslo žmones, negali nesistebėti dėl jų aklumo ir ribotumo. Didžioji dauguma jų su nuoskauda pripažysta "istorinį faktą", kad Lietuva visais amžiais buvęs kažkoks atsilikęs kraštas į kurį civilizaciją nešė aplinkinės tautos.

Neseniai skaičiau kažkokio šviesuolio postringavimus apie tai, kad Lietuva visada buvo Europos užkampis ir tai akivaizdžiai parodo tas faktas, jog į Lietuvą būriais traukė vakarų amatininkai, dailininkai, architektai, aktoriai ir kitas aplinkinių tautų proletariatas "nešti mums šviesą". Šio profesoriaus manymu tai akivaizdžiai parodo, kad Lietuva buvo atsilikusi. Keista logika. Vertinant tokiais pat kriterijais išeitų, jog JAV yra labiausiai atsilikusi šiuolaikinė pasaulio valstybė, nes į ją šniūrais važiuoja dirbti diplomuoti proletarai (naujieji amatininkai, dailininkai, architektai, aktoriai ir t.t.) iš viso pasaulio.

Kitas mūsų šviesuolių minties perlas, - „Lietuva priklausė lenkijai, nes lenkija buvo karalystė, o Lietuva "tik" Didžioji kunigaikštystė. Tas faktas parodo, jog Lietuva buvo priklausoma nuo lenkijos. Lenkijos karalystė viską sprendė, o Lietuviai pastoviai stengėsi išsilaisvinti iš lenkų priklausomybės.“ Visą šitą teorinę nesamonę mūsų šviesuoliai pagrindžia "nenuginčijama istorine medžiaga". Man tik kyla klausimas, jei jau mūsų šviesuoliai tyrinėja faktus, gal jie galėtų atkreipti dėmesį ir į kontekstą? Sekant jų logika išeitų, kad šiuolaikiniame pasaulyje JAV priklauso Japonijai, nes šios dvi valstybės yra karinio bendradarbiavimo sąjungoje, bet Japonija yra monarchija valdoma Imperatoriaus, o JAV "tik" respublika. Be to, visai neseniai JAV valstybės vadovas "tik" prezidentas Barakas Obama, besilankydamas Japonijoje, per susitikimą su Japonijos Imperatoriumi žemai jam nusilenkė (žiūrėkite faktinę medžiagą - nuotrauką). Tai tiesiog akivaizdus faktas to, kad JAV yra Japonijos vasalė.Dar viena mokslo mulkių dažnai minima frazė, kuriai jau beveik yra suteiktas aksiomos autoritetas: "Žalgirio mūšį laimėjo dviejų tautų respublika (Ržečpospolita). Lietuviai šiame mūšyje buvo "tik" viena iš sąjunginių jėgų." 

  Tai visiška nesamonė. Ržečpospolita atsirado 1569 metais, o Žalgirio mūšis įvyko 1410 metais. Be to, Ordinas buvo Lietuvių priešas, o ne lenkų. Būtent lenkų gynybai šis karinis ordinas ir buvo atsiųstas. Tam, kad būti kokio nors konflikto šalimi (o ne politine širma), reikia būti bent jau pilnai susiformavusia valstybę. Yra puikiai žinomas istorinis faktas, kad Lenkija (iki tol kol Lietuviai neatėjo jų valdyti), neturėjo net karališko dvaro (Karališką dvarą Krokuvoje sukūrė lietuvis Jogaila). Lenkai buvo tokie atsilikę ir nevalyvi, kad Lietuvių užimamos teritorijos čiabuvių elitas (lenkų bajorai) stebėjosi, jog Jogaila su savo pavaldiniais prausiasi po kelis kartus į savaitę. Lietuviai išmokė lenkus praustis, tai tikras istorinis faktas. Be to, kažkaip negirdomis nuleidžiamas kitas triuškinamas istorinis faktas, - lenkai šiame didžiajame mūšyje kovojo prieš Lietuvius Ordino gretose. Po mūšio buvo pakarta daug lenkų kunigaikščių ir bajorų, kurie kartu su savo lenkiškais daliniais kovojo Ordino pusėje. Sekant mūsų šviesuolių logika, šiuolaikinius konfliktus taip pat reikia vertinami nekritiško žiniasklaidos vartotojo žvilgsniu, t.y. priimti viską taip kaip pateikiama nežvelgiant į kontekstą. Juk tiems kas rimtai domisi konfliktais ne paslaptis, jog galingos valstybės (o Lietuva būtent tokia ir buvo) naudojasi tam tikrų tautų vėliavomis ir karinėmis uniformomis vien tik tam, kad gauti politinius pergalės dividendus ir išvengti prastuomenės pasipiktinimo. Taip elgėsi ir buvęs CCCP ir šiuolaikinė JAV. Dažnai šių šalių kariai buvo (ir yra) perrengiami kitos šalies kovotojais. Taip pav. Sovietiniai lakūnai kovojo su Amerikiečiais Korejoje, nešiodami korejiečių uniformas ir netgi pranešimus į viešumą iš lėktuvų kalbėdami korejietiškai. Taip pat ir dabartinis karas Libijoje. Niekam ne paslaptis (tą patvirtina ir NATO generolai), kad būtent NATO specialieji padaliniai persirengę Libijos revoliucionieriais medžiojo Muamarą Kadafi, bei naikino jo reguliariąją kariuomenę. Tai normalu, nes iš tų "revoliucionierių" nėra jokios naudos kare, jie tinkami nebent tik kaip informacinė širma konkrečių karinių tikslų įgyvendinimui. Esu įsitikinęs, kad ir Žalgirio mūšyje, lenkais persirengę ir su lenkiškomis vėliavomis stovėjo ne čiabuviai lenkai, o Jogailos į lenkiją atsivesti Lietuvių pulkai. Lenkijos vėliavos buvo tik kaip politinė priedanga Didžiosios Lietuvos valstybės strateginiams kariniams tikslams įgyvendinti. Juk tuo metu lenkija (kaip ir šiuolaikinė libija) buvo vien tik didžiųjų tautų interesų zona (teritorija apgyvendinta tam tikra čiabuvių populiacija). O su didžiųjų valstybių interesų zonos čiabuviais, kaip ir dabar taip ir tada, mažai kas skaitėsi.

Teisingai sudėlioti akcentai faktų pateikime gali nušviesti arba paslėpti realybę. Pateiksiu jums pavyzdžiu vieną anegdotą, kuris labai vaidžiai parodo akcentų įtaką informacijos suvokimui.

Žiniasklaidos pranešimas: Šiandien Irake, gerai ginkluoti akmenimis ir pagaliais irakiečiai užpuolė beveik beginklius Abramso tankuose sėdinčius Amerikiečius. Po aršios kovos Amerikiečiams pavyko apsiginti, jie buvo sunkiai morališkai sužeisti, o Irakiečiai atsipirko vien tik lengvomis mirtimis.

Lygiai tas pats yra su svetimų mokytojų iteigtais žaidimais sąvokomis dominuojančiomis mūsų autoritetingos šviesuomenės savivokoje. Šie žmonės nėra dėl to kalti, tiesiog tokias neginčijamas (aksiomines) sąvokas, jiems po ilgų dresiruočių įkala universitetuose ir jie tiesiog nepajėgūs ištrūkti iš šio šešėlių pasaulio pseudorealybės. Dar Sokratas vaizduodamas šešėlinio pasaulio žmones pasakojo apie olos fenomeną. Jis sakė, kad jeigu pav. tam tikrą žmonių grupę nuo gimimo laikyti oloje prirakintus grandinėmis tokiu būdu, kad jie negalėtų matyti realaus pasaulio, matydami vien tik šio pasaulio atspindžius ant olos sienos, o po kiek laiko išlaisvinti juos nuo grandinių ir parodyti realų pasaulį, šie žmonės vis vieną netikėtų, kad realus pasaulis yra tiesa, jiems tiesa visada būtų vien šėšėliai ant olos sienos. Taip ir mūsų šviesuoliai nuoširdžiai tiki, kad tas šėšėlių pasaulis, kurį jiems nuo mokyklos įteiginėjo svetimų tautų sukurta švietimo sistema yra realybė, jiems jau nebeįmanoma praregėti, nes praregėjus jie suprastų, jog visą tai ko jie mokėsi tėra bevertis propagandos rinkinys, o jų titulai tėra tarnavimo svetimoms ideologijos grandinės, patikimai laikančios juos nuo bandymo pabėgti į laisvę.

p.s. Neseniai viena mergaitė, besimokanti Londone koledže, papasakojo man apie užduotį kurią uždavė jiems dėstytojas. Jis paprašė studentų įrodyti, kad žemė apvali, bet šį įrodymą privaloma buvo pagrįsti vien tik savo asmeniniais stebėjimais, o ne autoritetų mintimis. Nei vienas studentas to nesugebėjo padaryti. Įdomu ar jūs sugebėtumete įrodyti, kad žemė apvali nesiremiant nuvalkiotu posakiu - „na juk visi tai žino“?

Dauguma Anglų šviesuomenės gyvena taip kaip gyveno jų senoliai Kristaus mokiniai (būtent todėl jie iki šiol Krikščionių žemdirbių monarchija), o visas tas „naujasis mokslas“ tėra pelninga eksporto prekė atsilikusių šalių pagonims, ieškantiems išminties pas žmones, o ne pas Jėzų Kristų. Todėl susimąstykite kol ne vėlu, kur veda modernybė ir kokias tiesas ji kala į mūsų vaikų galvas.


Su broliška meilę ir rūpesčiu

2021 m. vasario 26 d., penktadienis

Ar Gabružis Landsbergis pasiruošęs ginti mūsų diplomatų Kinijoje garbę ir orumą?

    Šiandien perskaičiau naujieną, jog JAV diplomatai Kinijoje kreipėsi į vietos valdžią prašydami nebeatlikinėti JAV pareigūnams nuolatinių koronoviruso testų, kuriuos modernūs Kinijos medikai ima iš giluminių storosios žarnos tepinėlių (kurie imami giliai įvedant testatorių į testuojamojo išangę)

  Įdomu ar Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras Garbielius Landsbegis yra informuotas apie mūsų diplomatų testavimus? 

  Nes jeigu galingiausios pasaulio valstybės - JAV diplomatai nėra išskiriami ir jiems yra daromi išangių testai nustatyti Koronovirusą, tai kitų šalių (tame tarpe ir Lietuvos) diplomatai greičiausiai taip pat privalo pereiti šią procedūrą. 

  Visiškai suprantama kai diplomatai yra iš tų moderniųjų 72 lyčių neutraliažmogiai, jiems tai greičiausiai malonumas, bet gal dar Lietuviškoje diplomatinėje tarnyboje yra išlikę ir senoviškai, bei neįnovatyviai gyvenančių diplomatų. Jei taip, ar Lietuvos užsienio reikalų ministras galvoja ką nors daryti, kad apginti jų išanges nuo nepageidautino įsibrovimo?


Su rūpesčiu

Vladimiras Troščenka

2021 m. vasario 25 d., ketvirtadienis

Senstelėjusi "viešmergė" kviečia skiepytis

 

   Šiandien naršydamas internete atkreipiau dėmesį į kažkokios Agnės Jagulavičiūtės  "Jautrų kreipimąsi į visuomenę, AŠ STOVIU IR LAUKIU SKIEPO".

  Pagalvojau kas gi čia nutiko? Visam pasaulyje didžiausia problema yra suvaryti nepaklusnias avis skiepijimuisi (ir grasinimais ir picomis, kuo tik nebando suvilioti) , o čia vargšė visų pamiršta, senstanti ir aiškiai padėvėtos išvaizdos "viešmergė" nesugeba gauti skiepo. 

  Atsiverčiau jos "jautrų" video kreipimąsi. 

  Na visų pirma įspūdis labai nemalonus. Ne nuostabu jog šį "viešmergė" yra tik trečiarūšis, antraeiliems vaidmenis kviečiamas kūnas. Vaidinimas siaubingas. Stanislavskis tikrai pasakytų "NETIKIU". 

   O labiausiai rėžia ausį jos balsas. Toks skardžiai lūžinėjantis, dažniausiai tai būna dėl besaikio pigaus alkoholio vartojimo ir nuolatinio seksualinių partnerių keitimo. Nueikite į Vilniaus geležinkelio stoties rajono Sodų gatvę, ten renkasi būtent tokiu balsu savo paslaugas reklamuojančios moteričkaitės. 

   Nežinau gal Agnutė ir klipo režisieriai čia specialiai parinko tokį balso skambėjimą, nes kaip išgirdau klipe, šį influencerė jau ilgą laiką be savo teisėto partnerio, nes jis kažkur Kinijoje ir jį ten nuolat testuoja. O kaip žinia vienišai likusiai aktorėj nieko kito ne lieka tik skandinti išsiskyrimo liūdesį alkoholyje, įvairių guodėjų kompanijoje. Toks savotiškas meninis ėjimas - "tipo čia jūs nesikiepyjantieji kalti dėl to, kad aš taip žemai kritau". 

  Bet labiausiai man patiko jos pareiškimas: "Aš jau dabar pasiskiepyčiau, bet atiduodu savo skiepą tiems, kam jo labiau reikia, medikams, mokytojams ir senjorams". Ir toliau buvo dramatiškas akių nudelbimas ir gilus iškvėpimas (per silikonines, apdribusias ir nemaloniai nutampytas lūpas).

  Koks kilniaširdiškumas. 

   O šita VIEŠMERGĖ paklausė ar jos skiepas yra reikalingas tiems išvardintiems žmonėms?

  Beje aš skiriu šiai viešmergej ir jos šeimai savo ir savo šeimos skiepus. Tegu viešai susileidžia ir paskatina kitas tokias pat susileisti sau vakcinas. 


p.s. Būčiau atsargus su tokiomis kaip Agnutė. Tokio pat balso turėtojos, kurios renkasi prie Vilniaus geležinkelio stoties, yra pavojingos ne tuo ką jos gali padaryti, o tuo kas veisiasi pas jas viduje. Po bendravimo su jomis, jokie skiepai nebepadės. 


 su rūpesčiu 2021 m. vasario 23 d., antradienis

Pasaulio zekų, areštantų ir nusikaltėlių MANIFESTAS.

 


   Mieli broliai ir seserys. 

   Kreipiuosi į įstatymams paklusnius, atsakingus ir nuosekliai vykdančius esamos valdžios reikalavimus žmones. 

   Jau beveik metus, mes esame be kaltės įkalinti moderniose konclentracijos stovyklose. Kažkokių neaiškių žmogelių sprendimu ir valia apribotos visos mūsų prigimtinės teisės ir laisvės. Paliekant tik laisvę dirbti, mokėti mokesčius ir mirti.

   Vieni iš mūsų įkalinti lengvesnio režimo kolonijose, kiti sunkesnio režimo kolonijose, bet visus mus vienija viena pagrindinė šio modernaus visuotinio įkalinimo ypatybė -  MŪSŲ VISŲ LAISVĖ APRIBOTA BE MŪSŲ KALTĖS. 

  Be abejonės kaip ir visi totalitariniai režimai, šis globalus totalitarizmas savo pasibjaurėtinus veiksmus taip pat pateisina rūpinimusi mūsų gerove, sveikata, poreikiais ir saugant mūsų interesus.

   Visada diktatoriai teisinasi vienodai. 

   Sovietų sąjunga visą valstybę buvo pavertusi didele koncentracijos stovykla. Apribojusi žmonių laisvę turėti nuosavybę, verstis verslu, laisvę judėti ir laisvę kalbėti irgi tai darė "vardan ten buvusių žmonių gerovės". 

   Šiaurės Korėja verčia savo kontroliuojamus žmones lankstytis storų vadukų lietiems arba pieštiems ant sienų stabams, nešioti griežtai nustatyto fasono drabužius ir kirptis tik pagal jų nustatytą plaukų nešiojimo formą irgi dėl "rūpinimosi savo valdomų žmonių gerove". 

   Izraelis yra paverstas didele koncentracijos stovykla su penkiametrėmis betoninėmis tvoromis, prie elektros įtampos pajungta dygliuota viela, dieną naktį patruliuojančia apsauga, priverstiniu testavimu ir vakcinavimu, taip pat dėl ten esančių ir vergiškai "vardan kažkokių neaiškių tikslų dirbančių žmonių gerovės". 

   Kas nesupranta kilnios diktatorių misijos, visada yra KALTAS. Prisiminkit antikinę Ezopo pasakėčią: "Avinėlis visada kaltas, net jei jo kaltė yra vien tik vilko alkis ir noras jį suėsti."

   Dar kol kas "KILNIŲ TIKSLŲ" neigėjai ir nesusipratėliai tiesiog smerkiami ir bauduojami, už teisingos tvarkos nesilaikymą.  Pavyzdžiui už iškištą per antsnukį nosį, nesankcionuotą bendravimą su kaimynu, neteisingą nuomonę pareikšta socialiniuose tinkluose, karantinuojamojo numatytos teritorijos savavališką palikimą (panašiai kaip baudžiaunininkais neturėjo teisės be pono leidimo palikti savo dvaro), atsisakymą testuotis ir vakcinuotis (jau atleidžia iš darbo žmones, tuo pasmerkdami juos ir jų šeimas badui). 

   Bet jau ne už kalnų bus ne vien smerkimas, o ir visų nesutinkančių fizinis likvidavimas arba jei pasiseks jų socialinio statuso koncentracijos stovykloje pažeminimas iki nustatytą davinį gaunančio darbinio "zeko". Galvojate juokauju arba kliedžiu? Sakysit dabar ne tie laikai? Tada pasižiūrėkite į Ukrainą kas ten darosi. Jei tik bus pažeistas visuomenės tarpusavio sutarimo stabilumas tada viskas, niekuo nebe sustabdysite įvykių kurie seks vėliau. 

   Totalitarizmas visada vystosi ta pačia linkme. Pradžioje laisvė, brolybė, lygybė, žemė valstiečiams, įmonės darbininkams, subinės pederastams, vaikai pedofilams, nemokamos lyties keitimo operacijos nevispročiams, neribota valdžia ir neišsemiami fondai smulkiesiems biurokratams. 

    O įsitvirtinus diktatūrai, neišvengiamai prasidedamas "gerovės" pažadų įgyvendinimo etapas - nesustojamai veikiančios šaudytojų komandos, giljotinos, koncentracijos darbo stovyklos "Arbeit maxt frej", dujų kameros (dabar visame pasaulyje masiškai statomos observacijos, su dirbtinio kvėpavimo aparatais) ir nuolat rūkstantys perteklinės žmogiškos medžiagos utilizavimo krematoriumai. Visa šį diktatūrinė "gerovė" būna skirta būtent tų žmonių atžvilgiu, kuriems viskas buvo žadėta ir kurių rankomis diktatūra buvo įtvirtinta. 

  Visais laikais būdavo totalitariniai ir diktatoriški režimai pasaulyje ir visada žmonija bjaurėjosi smulkių diktatorėlių išdirbinėjimais, bet pirmą kartą žmonijos istorijoje mes galime stebėti GLOBALAUS TOTALITARIZMO GIMIMĄ viso pasaulio mastu.  

   Kreipiuosi į jus mano likimo broliai ir seserys ZEKAI IR ZEKĖS. 

   Nesupykite dėl žodžio ZEKAS, nes jis yra gimęs naujosios pasaulio tvarkos pirmoje aukoje - Rusijoje. Kuomet ją užgrobė žydai (lygiai taip pat kaip ir dabar, meluodami ir manipuliuodami, jų pažadais patikėjusiais žmogeliais), jie padarė visą šalį didele koncentracijos darbo stovykla. Joje vieni "savanoriškai" karantinuoti vergai turėjo šiek tiek geresnes sąlygas ir maisto davinį, o kiti buvo planingai naikinami alinančiuose darbuose. 

  Tam, kad išskirti vienus nuo kitų, oficialiuose dokumentuose buvo naudojama abreviatūra ЗК (заключённый концлагеря, konclagerio kalinys).  O Gulagų viešpats ir dievas, gražia žydų vyriausiųjų kunigų pavardę Kogan, Lazar Iosifovič, savo Belomoro kanalo kasimo vergams priklijavo šios abreviatūros  iššifravimą  "заключённый каналоармеец"  (sustiprinto režimo karantine dirbantis kanalo karys). Kuris ir tapo pagrindiniu žemiausios to meto žydiškos gerovės valstybės vergo pavadinimu - ZEKAS. 

   Mes jau dabar visi esame uždaryti koncenrtracijos stovykloje, tik vieni tai jau suprato, kiti vis dar neigia tai kas akivaizdu, o treti bando įsiteikti vis labiau įsigalinčiam žvėriškam režimui, naiviai tikėdamiesi jog tokiu būdu jie užsitarnaus sau labiau pakenčiamas sąlygas naujoje vergystėje.

  Šiame manifeste norėčiau kreiptis į tuos ZEKUS ir ZEKES, kurie NAIVIAI tikisi sau kažkokių preferencijų nuolankiai tarnaudami šios diktatūros įtvirtinimui (rašydami straipsnius, bauduodami nesutinkančius, pateikdami savo ekspertinę nuomonę, nuolankiai patvirtindami seime jų kišamus įstatymus ir visokias Vaikų ir Moterų teisių konvencijas).  Kodėl aš manau jog jūsų tikėjimas yra naivus? Argumentuosiu: 

  Visa pavergiamos tautos inteligentija būna išnaikinama pirmiausia. Vergvaldžiams reikalingi tik nuolankūs, nemastantys darbiniai galvijai - vergai. 

  Kaip tai atsitiks? 

   Pradžioje savo pusdurniškais veiksmais, jūs įsiutinsite visus ant kurių laikosi jūsų gerovė t.y. ĮSTATYMUI PAKLUSNIUS ŽMONES. Mes dabar visi paversti nusikaltėliais BE KALTĖS. 

 Visada prisimink, neprotingas valdžios žmogeli, kad negalima būti truputį nėščia. Todėl tu arba ŽULIKAS arba PADORUS ŽMOGUS. 

   Tai ne kažkokia dalis ar procentas lengvai kontroliuojamų marginalų. Tu dalyvaudamas šioje pasaulinėje aferoje, visus savo pavaldinius paverti ŽULIKAIS (kas nosį iškišo, kad valgyti nelaiku nuvažiavo, kas su giminaičiu NETEISĖTAI susitiko.)  Čia ne galioja "koks skirtumas truputį kištelėjo", mergystė prarandama kartą ir visam laikui. 

   SUPRASK PAGALIAU, kad tai tavo valdžios pabaigos pradžia ir neatšaukiamas mirties nuosprendis!

    99  proc. tų žmonių ant kurių laikosi bet kuri valstybė ir valdžia DABAR TAPO ŽULIKAI, kurie  šiuo metu, praeina neapykantos valdžiai ir policajams brandinimo ir mokymo kursus savo LAISVĖS APRIBOJIMO VIETOSE. 

99 procentai!!! GANSAI tu GIRDI? ...... 99 procentai populiacijos žulikai.

Aišku jūs tai darote ne iš savęs, taip jus naiviuosius, skerdimui paruoštus eriukus konsultuoja tie, kas žino kaip bus iš tiesų. Labai dažnai jus įtikina tokia paprasta ir šimtu procentų suveikiančia mantra:

 "Tavyje tikrai yra Žydiško kraujo, todėl tu vienas iš tų kurie išliks". Neapsigauk avine, jeigu jų klausysi ir nuolankiai darysi ką  liepia, aš tau garantuoju - gyvas neišliksi. 

   Būtent taip buvo pirmosios didžiosios žydų revoliucijos Rusijos imperijoje 1917 m.. Ten ne vien oligarchai ir universitetiniai nevispročiai su jų 72 lyčių institutkomis, dainavo ditirambus naujajai pasaulio tvarkai, bet netgi Pravoslavų Bažnyčios hierarchai tarnavo padėkos liturgijas "Sustabarėjusios ir nemodernios" monarchijos žlugimo proga. 

  Vienuolynuose kūrėsi vienuolių darbo komitetai ir profsąjungos, ant liturginių drabužių buvo kabinami raudoni kaspinai (panašiai kaip dabar kabinamos neužmirštuolės) . 

   Bet jau po pusės metų, oligarchai (visokių to meto "senukų" prekybos tinklų savininkai, kurie tikėjosi gerai pasipelnyti), krykštaujanti 72 lyčių rusų "inteligentija" ir laisvę gavę buvę Caro valdininkėliai su teisėsaugininkais, buvo išponinami ir negailestingai šaudomi, jų nusavintų namų rūsiuose. Bažnyčios buvo negailestingai apiplėšiamos (be abejo plėšimas vyko kilniems tikslams - milijonams su savo vaikučiais nuo holodomoro mirštančių Rusijos ir Ukrainos valstiečių. Nesvarbu, kad visas šis išvogtas auksas kaip ir nužudyto Caro šeimos turtai nedelsiant iškeliaudavo į Niujorko World Street žydų sąskaitas, kurias jie apdairiai investavo į NEW WORL ORDER - JAV laisvųjų žmonių lėto pavergimo  organizavimą kurios kulminaciją matom dabar). 

   Naująją pasaulio tvarką šlovinę (arba bent jau viešai nesmerkę ir nuolankiai to meto vakcinomis besivakcinuojantys ir taip savo ganomuosius į klystkelius vedantys) kunigai buvo šaudomi, kariami ir linčiuojami tiesiai prie altorių, bažnyčių vartų ir parapijų namuose, kartu su savo vaikais. 

    Po to kai naujoji progresyvioji ir modernioji santvarka įsitvirtino. Išlikę gyvi Rusijos "Inteligentijos" atstovai 1922 metais buvo susodinti į taip vadinamus "filosofų laivus" ir išsiųsti į krikščioniškus vakarus. Levas Dovydovyčius Trockis (Bronšteinas) taip pakomentavo šį išsiuntimą: "Mes juos išsiuntėme dėl to, kad sušaudyti jų nebuvo preteksto, o kentėti jų egzistenciją nebeįmanoma".  

  Tuo metu išlikusiems inteligentams pasisekė, jog dar buvo kur juos ištremti. Dabartinės žvėriškos diktatūros pasaulinėje akivaizdoje, aš asmeniškai nematau kur kitur, išskyrus dujų kameras ir krematoriumus, bus galima nebereikalingą žmogišką medžiagą ištremti. 

  Juk tai labai modernu, humaniška ir racionalu - per kaminą dūmais į dangų, o ten jau atrinks kas savas, o kas ne. Prieš tai nurengus, nuskutus ir nudyrus odą (irgi racionalu, drabužiai atiteks vis dar dar naudojamiems "gerovės valstybės kūrimui" vergams, plaukai verpiniams, o oda rankinukams ar piniginėms).

p.s. Nelabai ko nors tikiuosi, bet privalau tave perspėti - vienintelė tavo galimybė išsigelbėti ir visą šitą ruošiamą baisybę sustabdyti, yra - eik į savo kambariuką, užsidaryk jame ir atsiklaupęs ant kelių VAIKIŠKAI naiviai ir nuoširdžiai pasimelsk Visatos Viešpačiui Jėzaus Kristaus vardu. Patikėk, jeigu bus nors 10 teisiųjų, kurie nuoširdžiai atgailaus ir melsis, tuomet mūsų dabar sukurtos Sodomos ir Gomoros bus pasigailėta. O jei ne? 

   Na tada aš žinosiu, nes prieš pat viskam prasidedant, mane Viešpats su vaikais išves ten kur aš būsiu saugus.


Su meilę ir rūpesčiu

2021 m. vasario 21 d., sekmadienis

Ponas Valadka, geriau būti plokščiažemiu, nei plokščiasmegeniu.

 


  Šiandien netyčia perskaičiau vieną straipsnį delfyje (pagrindinėje žydiško smegenų plovimo gojams įmonėje). Tekstas, autoriaus įsitikinimu, turėjo grakščiai ir aštriai pašiepti antivakserius, violetinius ir kitokius "tamsuolius", nepritariančius moksliškai pagrįstai naujajai pasaulio tvarkai, kurią įgyvendina visa progresyvioji pasaulio dalis. 

   Na, šiaip banalus ir tipiškas snarglių ir seilių rinkinys, kuriais šiuolaikiniai universitetai dresiruoja zombius "dėstyti savo nuomonę". Net nekreipčiau dėmesio, gal tik būtų įdomu panagrinėti etatinio "pysoriaus" (uždirbančio duonelę tokiais tekstukais) minčių eigą ir lyžtelėjimo vyraujančiai ideologijai meistriškumo gylį. 

   Bet kadangi tekstas parašytas etaloninio Lietuvos prisitaikėlio ir klonformisto Valadkų Rimvyduko. Kuris sovietmečiu entuziastingai gyrė ir gynė partijos ir CK teisingą politiką. Išjuokė nemodernių ir neprogresyvių tamsuolių atsilikimą ir naujausių mokslinio komunizmo idėjų naudos visuomenei nesuvokimą. Nutariau pasisakyti tokių kaip Rimvydukas klausimu ir suformuluoti jų gyvenimiškos pozicijos pokyčių dėsningumus. 

   Rimvydukas tekste išstenėjo tik 15 modernybės priešų požymių (sensta vyras, nebeįstengia tinkamai dirbti, nes šiaip etatiniams "pysariams", pagal sena sovietinę tradiciją, galiojančią nuo pirmosios didžiosios žydų revoliucijos Rusijoje 1917 m , žydų karčemininkai moka ne už teksto turinio kokybę, o už turinio apimtį. Kuo daugiau protingai atrodančių žodžių sugebėsi išteplioti per tekstą, tuo didesnį gausi honorarą.)

   Man niekas už tekstus ne moka, todėl aš radau tik vieną šių progresyviųjų modernistų šlovintojų požymį - NEPRIEKAIŠTINGA UOSLĖ.

   Taip taip, modernybės ir progresyviosios pasaulio dalies šaukliai turi turėti nepriekaištingą uoslę. Reikia aiškiai matyti ne tuos kas yra MATOMOJE valdžioje, o jausti tuos, kas realiai valdo pasaulį ir nuo kurių priklauso "pysoriaus" tarnybėlė. Tam, kad nuolat maitintis liekanomis nuo "tigro šarchano" puotos, etatinis šakalas (arba Šakalienė), privalo visada nosį laikyti aukštai, kad laiku pajausti savo šeimininko poreikius ir tinkamai aploti jo politikos priešininkus "Kaip jūs nesuvokiate kvaili galvijai, Šerchanas stengiasi dėl jūsų gerovės" ir kuo meiliau palaižyti jo nuvargusias arba sužeistas letenas. 

   Skaitydamas varganą Valatkos tekstuką prisiminiau vieną diskusijos laidą per kažkokią Rusijos televiziją. Ten estrados primadona Ala Pugačiova pasipiktinusi kritikavo Adolfa Vofavičių Žyrinovskį. Tas protingas žydelis atsakė taip, kad ji užsikimšo ir daugiau net necyptelėjo. Vofovičius pasakė trumpai: "Tavo vietoje aš geriau patylėčiau, jau pamiršai kaip dainavai pas mus vakarėliuose ir kiek mes tau mokėjom? Jūs aktorėliai ir dainorėliai dainuojate tiems kas jums moka, todėl tavo nuomonė man nieko ne reiškia."

  Ir dar Valadkos tema yra puikus anekdotas:

  Važiuoja traukinio kupė vyras ir solidi dama. Vyras pradeda flirtuoti, o dama šaltai jam atsakinėja. Tada vyras sako: "Jūs ne žiūrėkite, kad aš važiuoju traukiniu ir atrodau nelabai reprezentatyviai. Šiaip aš esu milijardierius ekscentrikas ir visada patikusioms ir su manimi permiegančioms damoms palieku labai didelias dovanas. Ar sutiktumėte su manimi permiegoti už šimtą tūkstančių dolerių?" Sumišusi dama pradėjo raudonuodama aiškinti, kad jai tai ne įprasta, bet kadangi jis atrodo visai neblogas vyras, ji sutiktų. Tada vyrukas jos dar paklausė: "Gerai, o už penkis dolerius ar sutiktumėte?" . Įsižeidusi dama pareiškė: "Jūs ką tyčiojaties? Kuo jūs mane laikote?". Tada vyras atsakė: "Na kuom aš jūs laikau mes jau išsiaiškinome, dabar reikia susitarti dėl kainos?" .

  Visada skaitydami vyraujančios ideologijos gynėjų ir šauklių tekstus žinokite, jų nuomonė priklauso tik nuo kainos, kurią mes jiems galime sumokėti. Jei tauta nešeria savo žurnalistinių prostitučių, jas pradeda šerti kiti. Jei mes rastume pakankamai lėšų išlaikyti visokius Valadkas, Kvietkevičius, Jurkevičius ir pan. ir jie jaustų jog tai pastovus duonelės uždirbimo projektas, patikėkite jie tuojau pat taptų ir plokčiažemiais ir antivakseriais ir violetiniais. Lygiai tokiais pat seilėtais ir entuziastingais tekstais jie smerktų visus kas nesutinka su teisingu ir moksliškai pagrįstu požiūriu. Raškevičius būtų pavadintas bjauriu sodomitu, kuris sukelia pavojų visai bendruomenei savo atsilikusiu požiūriu, vaikų grobimo sistemą jie vadintų pasibjaurėtina ir neriimtina ir t.t. ir pan. Svarbu, kad duonelei su sviestuku užtektų ir tai būtų pastovi perspektyvi "pysoriaus" tarnybėlė. 

p.s. Šiaip realybėje yra daug geriau, kai tave vadina plokščiažemiu, nes tai reiškia, kad tu ne plokščiasmegenis. 

  PLOKŠČIASMEGENIAMS yra tik du gyvenimo ir gėrio matavimo būdai, šeimininkas duoda ėsi arba ne duoda ėsti. Duoda ėsti, reiškia gerai, vizgina uodegą, ne duoda ėsti reiškia reikia aploti. Kadangi jų šeimininkai svetimi, logiška, kad aploja tuos, ką tie svetimi taip besarmatiškai apvaginėja. Juk uždėję antsnukius ir suvarę lietuvius kaip galvijus į tvartą, jų vardu prisiskolinę pinigų, šeimininkai ir Valadkoms numes trupinukų. 

   Tas pats plokščiasmegeniškumas (maitina gerai nemaitina blogai) yra ir pas viešas 72 lyčių modernybes (net nežinau, kaip pavadinti, kad neįžeisti, todėl vadinsiu neutraliai). Tikras gėjus būtent tik tada talentingas ir originalus, kuomet jo gyvenime tai yra drama. Prisiminkite Oskarą Vaildą, kokie tai buvo savo tapatybės išgyvenimai. 

  O dabartiniai paradiniai klounai, juk jie tokiu būdu pakyla prie geresnės maitinimo normos, gauna kvotas į universitetus, dabar dar bus kvotos korporacijų valdymo organuose, argi tai egzistencinė drama? Tai normalus gyvuliškas tarnavimo už maistą racionalumas. Na jūs paimkite, bet kokią tikrą beždžionę ir per prievartą dulkinkite ją per užpakalį, o jos naujos tapatybės įtvirtinimui tarp suėjimų maitinkite ją gausiai bananais ir kitais skanėstais. Ji pradės suvokti, kad tai yra jos gyvenimo paskirtis. Pradės dažytis lūpas ir išdidžiai visur skelbtis jog yra beždžionė gėjus. Pradės rodyti savo originalumą tokiais kūrybiniais darbais kaip išmatų tepliojimas ant sienų. Na kuo jums ne performansas? Ir dėmesys ir kritika. Viskas yra. Tada, naujai iškepta beždžionė gėjus pradės per universitetus veisti savo gentainių tarpe tokias pat modernias beždžiones. O kaulais nuo šarchano stalo besimaitinantys šakalai su šakalienėmis dainuos joms odes ir aplos visus kam nepatinka jų moderni kūrybą ir klouniški paradai. 

  Plokščiažemiai tikrai yra labiau panašūs į žmones, nes tik žmogus turi savyje drąsos abejoti autoritetais. O štai PLOKŠČIASMEGENIAI jie visada tarnaus tam, kas juos šeria ir aplos tuos kas jiems neturi ką duoti. 

Su meilę ir rūpesčiu 2021 m. vasario 19 d., penktadienis

Я нашёл прекрасный стих

 Травинка


Ефим Ефимовский,

г. Санкт-Петербург


Прошу мне ответить без всякой заминки:

ракета сложней или проще травинки?

Вы скажите сразу: ракета сложнее,

она и нужнее, она и важнее.

Она состоит из мильона деталей,

её миллион человек собирали.

Тогда вам услышать, быть может, в новинку,

что сделать нельзя полевую травинку.

Верней, для травинки найдутся детали,

но вы соберёте травинку едва ли…

Вам даже не сделать пустячной соринки –

кусочка от этой зелёной травинки…

Выходит, травинка сложней, чем ракета.

Как просто всё это! Как сложно всё это!

Травинка-соринка ведь создана Богом,

и разных деталей в ней больше, чем много.

Ракета – творенье ума человека,

но в ней он спешит к окончанию века.

Спешит уничтожить он всё до пылинки,

он всё истребит: и себя, и травинки.

Вопрос мой заставил подумать о многом?

Ответ к вам придёт, если будете с Богом.

Kas turi akis pamatyti - pamatys, kas turi ausis išgirsti - išgirs

 

  Ankščiau labai pergyvenau, kad tik savo tekstuose arba kalboje su kitais žmonėmis, ko nors nepasakyti per daug. Labai bijojau pažeisti Kristaus mokymą "Nemesk perlų kiaulėms ir neduok savo duonos šunims." 

  Neesu joks mokytojas, arba labai giliai suvokiantis Kūriniją mąstytojas, arba asketiškas, turtingos dvasios Dievo tarnas/kunigas/sielų gydytojas. Esu paprastas darbinis asilas. Todėl jei norėčiau kalbėti pats iš savęs, gautųsi tik gyvuliškas mykimas ir žmogaus ausiai neatskiriami garsai. Net ir labai norėdamas ką nors protingo "išspausti" ir numesti mano įsivaizduojamoms kiaulėms ar šunims, negalėčiau to padaryti. Nes gautųsi tik iksėjimas, kriuksėjimas arba mykimas. Panašiai kaip dabar mūsų viešąją erdvę pripildę labai etiški, nuglūdinti ir gausiomis skirtingų "autoritetų" citatomis perpildyti snarglių ir seilių libdiniai, kurie visiškai neveikia taip kaip norėtų ir įsivaizduotu šių seilių ir snargių rinkinių sudarytojai. 

   Bet, kadangi rašau ne savo valia ir ne iš savo kažkokių gilių mąstymų, ilgo ir kruopštaus įvykių sekos ir dėsningumų analizės išvadų, o tik tiek kiek man tam kartui ir toje konkrečioje gyvenimo atkarpoje duota pasakyti, todėl neturiu jokios galimybės tylėti. 

   Esu priverstas kalbėti, net jeigu tai man labai neapsimoka. Man ne savo valia tenka kalbėti, net ir savo žmogiško/asiliško proto dalimi suvokiant, kad už neteisingą elgesį mano dabartiniai žemiški šeimininkai, kaip darbinį asilą nustos maitinti (atims tarnybėlę ar darbelį ar sodybėlę), arba patrauks iš po mano nosies "morką ant virvutės" (perspektyvų iliuziją), kurios siekdami, visi mes (darbiniai galvijai) tempiam sunkius krovinius (kuriuos ant musų užmeta mūsų žemiški šeimininkai), naiviai įsivaizduodami jog sunkiu darbu mes sugebėsime tą (prie pat mūsų lūpų kabančią) morką pasiekti. Arba tave sumuš (kaip Baalas savo asilę) už tai, kad elgiesi jų manymu netinkamai. 

    Iš esmės tokį asilą gali ir nebaudžiamai užmušti. Juk mūsų šeimininkai turi tokią niekuo neribotą teisę. Matėme tai Garliavos įvykių istorijoje, taip pat matome dabartiniame darbinių gyvulių suvaryme į "saviizoliacijos" gardus, prieš tai apdairiai visiems uždėjus antsnukius, kad netyčiomis neįkastų. Suvarymo tikslui net nebesislepiant pasitelkiami netgi Kauno veterinarijos proftechninės mokyklos (dabar apdairiai pervadintos į LSMU - Lietuvos sveikatos universitetas) "profesoriai". Būtent šie veterinarijos ekspertai yra pagrindiniai Lietuvos gyvulių suvarymo į skerdyklos gardus, vieši vyriausybės patarėjai. Gyvuliai juk to ne mato. Delfyje pamatė labai autoritetingą "eksperto" nuomonę ir jam galvijui ne svarbu kuom jį vakcinuos arba kaip testuos ar kokiam garde pastatys (šiaip darbiniai gyvuliai nelabai ir turi iš ko rinktis. Matėm tai žemiausio lygio gydytojų ir mokytojų pavyzdžiu. Nori ne nori adata įdurs, arba atims numatyta gyvuliams maitinimą. Todėl jie net ne kriuksėdami, didelėmis ašarotomis veršių akimis priima tai, kas jų darbinių galvijų padėtyje yra neišvengiama) . 

  Bet, kaip Kristus savo mokiniams pasakė atvesti jam darbinį gyvulį įžengimui į Jeruzalę, o nepatenkintiems gyvulio šeimininkams pasakyti, jog išsiveda jį nes jo reikia Viešpačiui, taip ir mane Mesijas naudoja ne dėl mano kažkokių ypatingų sugebėjimų, o vien tik Savo pasirinkimu. Todėl ir nešu jį ant savo nugaros, tiems kam Jis pats norės apsireikšti. 

  Visi iš manęs išeinantys tekstai nėra skirti masėms. Jie skirti tik labai mažai grupei žmonių. Bet tai ne reiškia, kad mano tekstuose yra kas nors labai slapta arba kažkoks ypatingas mokymas, kurį galima suprasti tik patekus į griežtai saugomą, uždarą ratą "išrinktųjų". Visagalis Dangaus ir Žemės Sutvėrėjas niekada tokiu būdu neslepia savo mokymo. Jis paslepia jį kitaip. 

Pabandysiu jums paaiškinti kaip. 

   Pavyzdžiui ateini į tvartą ir jame yra daug visokių tvarinių. Kiaulės, karvės, šunys, vištos ir pan. Tu nematai žmogaus, bet tau pasakyta, kad dideliame tvarte ŽMOGUS tikrai yra. Todėl tu tiesiog žmogaus kalba pradedi jį kviesti. Be abejo išgirdę kažkokį pašalinį garsą, visi didelio tvarto gyvūnai susidomi, nutyla, pradeda įsiklausyti. Kai kurie netgi prieina pasidomėti, kas čia kokius naujus neįprastus garsus skleidžia. Nei kriuksi, nei karksi, nei mykia. Paklausę trumpai ir nieko nesupratę, jie labai gretai apsisuka ir grįžta prie savo įprastinių, gyvuliškų užsiėmimų. Jiems tu tampi visiškai neįdomus. O štai, jeigu kažkur tvarto kambariuose yra žmogus, jis išgirs, supras ir ateis bendrauti su tavimi. Nes jis turi ypatingas žmogiškas akis kurios mato ir ypatingas žmogiškas ausis kurios girdi. Visiems kitiems tvariniams, net ir žiūrintiems ir klausantiems, visa tai bus kaip kiaulei perlai (ji jų ne valgo, lovys su išėdomis jos supratimu yra daug vertingesnis) arba duona šunims (tikras šuo tave gali net sukandžioti jei tu jam pasiūlysi ne apipelyjusį ir šiek tiek apipuvusį jo skanėstą  - kaulą, o šviežiai iškeptą duoną. Tikram sarginiam šuniui tai bus kaip įžeidimas, todėl saugokis). 

  Tai štai. Kada žmogus tave išgirsta ir prieina pasikalbėti, AKIS Į AKĮ be tarpininkų (internetų, telefonų, ataskaitų ar perpasakotojų) ir nesilaikant gyvuliams nustatytos "socialinės distancijos". Tu jam gali perduoti tai kas jam skirta asmeniškai.

    Pavyzdžiui papasakoti apie tai jog yra tikros žinios, kad jo nuosavas tvartas šią naktį bus nusikaltėlių apiplėštas, gyvuliai išskersti ir viskas sudeginta. Mes nieko pakeisti ne galim, nes banditai per daug galingi ir įtakingi. Todėl pasiimk, kas tavo manymu yra vertinga iš čia, taip pat kokių 10 mylimiausių galvijų ir bėgam gelbėtis į mišką. 

p.s. Skaitantys broliai ir seserys. Jei tau Viešpats ką nors atveria ir tu matydamas neteisybę ir bjaurystes nekalbi, o stengiesi tai nuslėpti teisindamas save, kad nenori mesti perlų kiaulėms ir duonos šunims, visada prisimink:

  Kad ir labai norėdamas, tu nesugebėsi paaiškinti kiaulėj, kad ją dabar GAUSIAI PER ĮVAIRIUS FONDUS šeria išėdomis vien tam, kad būtų riebesnė ir skanesnė prieš numatomas skerdimą. Tu ją nei už ausų nenutempsi nuo pilno lovio, kuris dabar dar labiau pripildytas. O štai jeigu tarp tų kiaulių yra purvinas ir į kiaulę panašus žmogus, jis išgirs ir apsiplovęs seks su tavimi paskui Jėzų Kristų. Ne tau skirta atpažinti kas yra kas, bet tau yra skirta skelbti, laiku ir ne laiku. Nes jeigu tylėsi, į gyvulius paverstų žmonių kraujo atpildo, Dievas pareikalaus iš tavo rankų. Tada nepasiteisinsi, jog suvyniojęs į skepetą ir užkasęs, saugojai šeimininko turtą (savo talentą) nuo kiaulių. Leisk į apyvartą tai ką gavai išvykus šeimininkui, o Jis Pats, su palūkanomis, išsireikalaus atgal tai kas Jam priklauso. 


Su meilę ir rūpesčiu


2021 m. vasario 17 d., trečiadienis

Tu nori, kad tave gydytų greitai, efektyviai ir pigiai arba, kad ilgai, neefektyviai ir brangiai?

     Mano gyvenime buvo labai daug gerų draugų ir draugių medikų (ankščiau, nes po mano straipsnių jie bijo su manimi bendrauti, kad nepakenti savo karjerai). Mano mama taip pat buvo medikė. 

   Vieni buvo geri medikai, kiti šiaip sau, bet Dievas apsaugojo ir man neteko bendrauti su medikais niekšais. Būtent tokiais, kurių dabartinėj viešoje erdvėje prisiveisė kaip blusų pas valkataujantį šunį.

   Pradėsiu iš toli. 

  Vieną kartą (prieš kokių 30 metų), aš plaktuku nepataikiau į vinį ir stuktelėjau per didžiojo piršto nagą. Buvo siaubingai skauda ir nagas pradėjo mėlynuoti. Skausmas neatlėgo porą dienų, todėl aš paskambinau savo draugui gydytojui ir pasiprašiau pas jį į priėmimą. Atvažiavau pas jį į ligoninę. Šypsodamasis jis apžiūrėjo mano pirštą ir paklausė: TU NORI, KAD AŠ TAVE GYDYČIAU ILGAI, BRANGIAI IR NEEFEKTYVIAI? ARBA GREITAI, PIGIAI IR EFEKTYVIAI. Aš jam atsakiau, kas per idiotiški klausimai. Aišku greitai, pigiai ir efektyviai. Tada jis pasiūlė eiti į lauką parūkyti. Išėjom į lauką, jis paprašė žiebtuvėlio. Užsitraukėm po cigaretę. Tada jis laikydamas mano žiebtuvėlį rankoje, išsitraukė iš kišenės savo gydytojo kortelę, kuri tvirtinama prie chalato adatos pagalba. Atlenkė tą adatą, uždegė žiebtuvėlį ir pradėjo kaitinti adatos galą. Žiūrėjau į jį nepatikliai, nesuprasdamas ką jis daro. Kuomet adatos galiukas įkaito beveik iki baltumo, jis sako: "duok pirštą". Aš aišku, pradėjau protestuoti, kokią jis čia nesamonę sugalvojo. Jis vėl paklausė: "Nori išgyti pigiai, efektyviai ir greitai?" Atsakiau, kad taip. Tada duok pirštą. Nepatikliai atkišau jam skaudantį pirštą. Tuomet jis greitu judesiu dūrė įkaitusia adata tiesiai į mano nago vidurį. Aš buvau pasiruošęs skausmui, bet ... visiškai nieko nebuvo tik švirkštelėjo nedidelis kraujo fontanėlis ir skausmas (kuris kankino mane kelias dienas) praėjo akimirksniu. 

  "Na va, tu sveikas", - juokdamasis pasakė mano draugelis. Gali nedėkoti, aš iš kitų padėkas susirinksiu. Rūkėm toliau ir jis man papasakojo, kad panašius gydymo būdus jis taiko tik savo draugams, kitiems jis išrašo "stebuklingus" užsieninius tepaliukus, savaitės ar dviejų gydymui. Patepi tepaliuku, tuo kartu skausmas praeina, bet po poros valandų vėl reikia tepti ir t.t. Paklausiau kodėl? Jis atsakė, kad dabar ligoninės vadovas juos visus renka į farmacininkų susirinkimus (po sovietų žlugimo jie intensyviai pradėjo mokyti neteisingus sovietinius gydytojus, teisingos modernios gydymo praktikos). Tie atvykę pastoviai veda paskaitas apie "naujausius" gydymo metodus, vaistus, tepaliukus ir pan. Seminarai vyksta ne tik ligoninėje, bet gydytojai surenkami mažiausiai du tris kartus į metus ir važiuoja į seminarus kokiame nors Tailande arba Pietų Afrikos respublikoje ar dar kokioje nors egzotiškoje šalyje "PASISEMINORIAUTI". Ten jiems nemokamai suteikiamas pragyvenimas, pramogos, maitinimas ir tarpuose tarp gero laiko pravedimo vyksta mokymai, kaip reikia pateikti ir konsultuoti pacientus, kad jie naudotųsi būtent kokios nors Astra Zeneka ar Pfizer ar dar kokios aferistų kontoros siūlomais niekalais, kurie tam laikui nuima skausmą, bet realiai yra sukurti taip, kad žmogui jų reikėtų pastoviai (arba bent jau kuo ilgesniam laikui)

pastaba: Ne be reikalo angliškai vaistai vadinami labai tiksliai DRUGS - NARKOTIKAI. 

  Šiaip tie kas žiūri į pasaulį ne per socialinių tinklų, žiniasklaidos ir visokių "daktarų Hauzų" serialų prizmę, bet mato taip kaip yra iš tikrųjų, jau seniai tą suprato, todėl modernia sveikatos apsauga nebesinaudoja išviso.

  Na, papasakosiu dar vieną pavyzdį. Neseniai skaičiau, jog numirė viena moteris nuo "kovido" sukeltų "komplikacijų". Straipsnyje gerasis gydytojėlis pasakojo, kad jai atliko planinę sąnario keitimo operaciją, kuri praėjo puikiai, bet ... vargšė moteris užsikrėtė kovidu prieš operaciją (jie užsikrėtimo faktą nustatė jau po mirties) ir dėl kovido viruso susidarė trombai !!! (jūs įsivaizduojate kokiais jie visus laiko mulkiais, kad išmesti tokią nesamonę), todėl ji mirė dėl KOVIDO KOMPLIKACIJŲ.

 Skaitydamas šį masmedijos paltinamą ir feisbukinių mulkių be problemų įsisąmoninamą tekstą, iškarto prisiminiau savo buvusią kaimynę. 

   Prieš gerą dešimtmetį, kai tik prasidėjo to meto farmoafera (irgi pasaulinė, bet ne tokia agresyvi kaip kovido) su masiniais sąnarių keitimais į plastmasinius pakaitalus (tuomet farmaaferistai prigamino ir tik neseniai buvo atvežę į Lietuvą jų siutą, o žemiausio lygio platintojai ligoninėse, pradėjo primygtinai rekomenduoti keisti "senus sąnarius" į naujus modernius, nes kitaip bus laaaabai blogai). Mano kaimynė kartu su geruoju daktarėliu, įkalbėjo savo seną motina pasikeisti nuolat maudžiantį sąnarį į modernų, naujųjų technologijų stebuklą. Sumokėjo pinigėlius daktarėliui (nors operacija ir sąnarys ir taip apmokėti iš mūsų mokesčių), nes blondinei pasirodė, kad taip bus patikimiau, kai gydytojas dar ir balto chalatėlio kišenėlėje jaus šlamančių banknotų šilumą, todėl atliks viską DAR GERIAU.

  Po operacijos jai paskambino gydytojas ir pasakė, kad operacija praėjo puikiai, dabar mama sveiksta. Kokia ta blondinė buvo išdidi ir laiminga, kaip ji gerai pasielgė įkalbėjusi seną "nemodernią" mamą pasinaudoti "NAUJAUSIAIS GYDYMO METODAIS". Vaikščiojo visur, pasakojo ir pūtėsi dėl savo "modernumo" ir tamsių žmogelių kvailumo. Ji tai taikė mums, nes puikiai žinojo, kad mes meldžiamės ir nepriimam visų tų naujų gydymo metodų. Bet po trijų dienų ateina pas mus su ašaromis, klausiu kas nutiko. Ji papasakojo, kad tik ką skambino iš ligoninės ir pasakė, kad dėl operacijos susidarė trombai ir ji mirė. Paprašė pasimelsti už jos sielą, mes pasimeldėm. 

  Manau tuo metu ji suprato ir pajautė kaltę dėl to, kad įkalbėjo savo motiną darytis operaciją. Jeigu tuo metu jau būtų vykdoma TOTALI pasaulinė koronoafera, ši moteris gautų gerą progą užsipulti mus "baisiuosius antivakserius", nes daktarėliai jai tikrai papasakotu, jog mama mirė būtent nuo baisiojo COVIDO "komplikacijų", kuris niekaip nesibaigia, bes tie bjaurūs "bybianosiai" ir "antivakseriai" nesilaiko teisingų rekomendacijų. Čia jie bjaurybės, ne sėdi (kartu su visais moderniais prietrankomis) užsidarę namuose,  neteisingai ir ne visada nešioja antsnukius, nesitestuoja ir kas siaubingiausia -NESIVAKCINUOJA. Manau, mano kaimynė tuomet būtų atėjusi ne prašyti pasimelsti už jos moderniai nužudytą motiną, o apipiltų mūsų namą benzinu ir padegtų. O tie kas iš mūsų išliktų gyvi, pav. mūsų vaikučiai, ji be gailesčio uždaužytų akmeniu arba pagaliu.  Paskaitykite kovidosektantų komentarus ir tiesiog pagalvokite, jeigu jiems leistų daryti ką nori, jie gi bandomis bėgiotų su fakelais ir be gailesčio žudytų neteisingai užsidėjusius antsnukius arba neturinčius kovidoregistracijos pasų.  

  Supraskite, kad tie kas vykdo šia koronaaferą turi pinigus, valdžią ir totalią informacinės erdvės kontrolę. Todėl vienitelis mūsų būdas apsiginti, dalintis tarpusavyje tikra informacija ir NETIKĖTI jų geranoriškumu. Visokiuose feisbukuose, tokie tekstai kaip šis, tuojau pat užblokuojami, o ir patys feisbukonarkomanai bijo ten platinti ką nors panašaus, nes iš jų gali atimti kasdieninę feisbuko dozę, todėl net dreba, kad tik ko neteisingo neplatinti (man jau ne viena dešimtis žmonių teisinosi, kad jie pritaria mano straipsniuose išsakytoms mintims bet laabai bijo platinti, kad jų neužblokuotų. Viena tikrai protinga mano draugė pasakė tokius žodžius "Vladai, jei mane užblokuos feibukas aš gi numirsiu" ten visas mano gyvenimas. Kažkoks siaubas kaip užzombinti žmonės)

  Todėl reikia ieškoti kitų būdų skleisti tiesą apie tai kas vyksta. 

  Negalvokite, kad jeigu nieko nedarysite ir tyliai slėpsitės jūs būsite saugūs. Jeigu išprotės dauguma žmonių, patikėkite niekur nei mes nei mūsų vaikai ne bus saugūs. Jie jau įvedinėja nuolatinius testavimus, privalomus vakcinavimus, kovidopasus ir pan.

   Jei dabar tai tavęs neliečia ir tu galvoji, kad protingai išsisuksi neapsigauk, kai tik pavers silpnuosius ir kvailuosius savo ištikimais zombiais, juos tuojau pat užsiundys ant tavęs. Ir net jeigu tu labai stiprus ir galėsi su savimi pasiimti į ana pasaulį kokių pora šimtų zombių, stiklinėmis akimis puolančių tave, tai neapsaugos tavo šeimos ir tavo artimųjų. Turi kovoti jau dabar, kad ši baisybė neįsigalėtų. 

   O kovoti mes galime VIEN TIK PLATINDAMI INFORMACIJĄ. Kito kelio nėra, toliau tik žudynės. 

   Žmonijos priešai, būtent dabar mūsų akyse, žingsnis po žingsnio augina savo zombių populiaciją, kad pasiekus kritinę masę (70 proc. bandos) galėtų tuos kas jų neklauso, užtvindyti gausiomis idėjinių prietrankų bandomis.

    Jie mus žudys, nes bus įsitikinę, kad tie BJAURYBES ANTIVAKSERIAI yra visų mirčių ir ligų priežastis. Apakinti visokių feisbukų ir prostitucinės žiniaskalidos, jie tiesiog neatskirs, kad yra tiesioginis ryšys: testas, vakcina - mirtis. Jiems bus paaiškinta, kad čia dėl tų kas nesilaiko karantino atsirado "viruso mutacijos" ir jie nebespėja gaminti tinkamų vakcinų. Bus mestas šūkis "Naikinkite, tuos bjaurius užkrato platintojus" ir zombiai savo gyvybių sąskaitą, išprotėjusiomis bandomis, bėgs gaudyti tuos kas nesutinka su TEISINGA NAUJĄJĄ PASAULIO TVARKĄ.

   Visa dabartinė "sveikatos" sistema, jau beveik pertvarkyta būtent legaliai NARKOPREKYBAI, o šiuolaikiniai modernūs gydytojai, masiškai, jau iš universitetų, išleidžiami kaip geri marketologai ir žemiausios grandies narkodyleriai. Kurių vienintelė paskirtis nenužudyti iškarto pacientą, o pripratinti jį prie narkotikų. Toks labai gerai atidirbtas, pasaulinės žydų narkomafijos tinklas.

   "Vsio zakonno" naujųjų karčemų žydeliai - cukenbergas, geicas, sorošas, bloombergas ir kiti, tik preciziškai vykdo tai kas nustatyta valstybės įstatymuos.  Todėl cit! praščiokai, jums net mokėti už platinamus nuodus nereikės, už tai apmoka jūsų valstybės per ligonių kasas. Aišku į ligonių kasas renka taip pat iš jūsų per žvėriškus mokesčius, bet jūs gi asilai to nematote

  Biblija mus moko, kad gerbk GYDYTOJĄ, nes GYDYTOJUS mums paskiria Dievas. 

   Žinokite "modernioje" sveikatos sistemoje, gydytojus mums paskiria modernus bedievių UNIVERISTETAS. Nedaug per jo kvotų ir atrankos filtrus praeina TIKRŲ gydytojų, kuriems Pats Dievas duoda dovaną EFEKTYVIAI, GREITAI ir PIGIAI gydyti žmones. 

  Kodėl tikri gydytojai atsijojami? Visų pirma jie turi sąžinę ir negali meluoti. Dar baisiau, kad būtent gydytojai nuo Dievo, gydo ne dėl pinigų, o dėl to, kad suvokia jog ką DOVANAI GAVO TĄ DOVANAI JIE IR ATIDUODA. Jų tikrai nedaug beliko.

  Labai svarbu, mielieji broliai ir seserys, turiu jums priminti, kad jeigu jau jūs suradote tokį GYDYTOJĄ nuo DIEVO ir jis jus pagydė be jokių išankstinių pinigų kaulijimų, visada atsidėkokite jam nuoširdžiai ir kiek jūsų ranka gali. Nes primenu dar kartą, kad Dievo dovanos - išgijimo (kurią jūs gausite per Dievo pasiųstą gydytoją), nepriimkite VELTUI, nes tada visas gydymas bus jums veltui. Būtent dėl tų kurie nevertina greito gydymo ir mano, kad tai nieko verta, tarpsta ir bujoja ILGO, BRANGAUS ir NEEFEKTYVAUS gydymo sistema.

  Dievo apdovanotas gydytojas yra žmogus, jis turi gyventi ir maitinti šeimą. Tinkamai ir gausiai neatsidėkoję tam kuris jus pagydys PIGIAI, GREITAI ir EFEKTYVIAI, jūs tikrai labai greitai papulsite pas kokį Kasiulevičių ar Lingienę ar dar kokį, dabar plačiai reklamuojamą kovidoaferos marketingo platintoją ir būsite gydomi BRANGIAI, ILGAI ir NEEFEKTYVIAI.

p.s. Tiesiog pabaigai norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kaip atskirti TIKRĄ GYDYTOJĄ turintį Dievo dovaną, nuo pagal kvotas universitetą baigusių "modernių gydytojų transvestitų" (prisiminkite, kad pagal šiuolaikines pasaulines kvotas universitetai atrenka ne pagal gabumus, o pagal tai ar studentas yra 72 lyčių ar mažumų atstovas. Dar labai svarbus kriterijus universiteto atrankai, studentas turi būti nevisprotis, pan kaip Greta Tunderberg. Įsivaizduojate kokius fruktus iš ten išleidžia ir kaip jie gali jūs pagydyti). 

   Vienas pagrindinių kriterijų suprasti kas yra kas tai, kad TIKRAS GYDYTOJAS niekada nedalyvaus KOVIDAAFEROJE (jam sąžinė neleis, tik besarmačiai gali taip veidmainiauti). Kai pamatei jog koks Miasnikovas pasakoja apie baisųjį kovidovirusą, iškarto žinai, ten geriau nesikreipti jei tikrai turi sveikatos problemų ir nenori tas problemas dar pagilinti ir prarasti viską ką sunkiu darbu per visą gyvenimą sukaupei. 

p.s.s. Svarbu prisiminti vieną. Net ir paskutinis niekšas, kažkur viduje turi Dievo mums duotą SĄŽINĘ. Todėl jau dabar koronoaferos stūmėjams tenka viešoje erdvėje remtis visokių "DUOMENŲ MOKSLININKŲ" laaaabai profesionaliomis nuomonėmis apie tai, kad baisusis vyrusas bus dar baisesnis, jeigu leisime žmonėms vaikščioti be antsnukių. džiugi žinia yra ir tai, kad netgi toks "turtingųjų kvailių" pagrindinis gydytojėlis Kasiulevičius, jau nebe apsikentė ir pasitraukė iš šios aferos pagrindinių ruporų pareigų. 

   Kiekvieną mūsų šeimos maldvakarį meldžiu Dievą, Jėzaus Kristaus Vardu atvesti į protą tuos, kas dėl vienokių ar kitokių priežasčių aktyviai ar pasyviai dalyvauja šioje siaubingoje pasaulinėje koronaaferoje. Nes tai turės katastrofiškus padarinius ne tik tiems kas tyli ir kaip avys nuolankiai eina į skerdyklą, bet ir tiems kas padeda šias avis į skerdyklą suvaryti. 

Su meilę ir rūpesčiu


2021 m. vasario 15 d., pirmadienis

Ar žinai 10 Dievo įsakymų?

 Daugelis žmonių sako:


"Aš savo gyvenime laikausi 10-ties Dievo įsakymų."

   Keisčiausia, kad dažnai tie žmonės net nežino kokie gi tie 10 įsakymų. Jų nežino ne tik netikintys žmonės, bet ir tie kas vadina save tikinčiaisiais.

   Man teko bendrauti su viena protestante mergina, kuri perpasakojo jų pastoriaus papasakotą juokingą (pastoriaus manymu) istoriją apie tai, kaip vienas senas tikintis krikščionis, žlugus sovietų sąjungai, išvyko į JAV. Jam atvykus, muitinėje pareigūnas paklausė, kokias knygas tas vežasi. Žmogus atsakė, kad jis tikintis krikščionis ir vežasi krikščionišką literatūrą . Pareigūnas paklausė ar jis yra tikrai tikintis krikščionis. Į tai žmogus atsakė, kad jau 40 metų yra įtikėjęs. Tada pareigūnas paprašė jį išvardinti 10 Dievo įsakymų. Tas žmogus nesugebėjo išvardinti visų Dievo įsakymų.

  Ir pastoriui ir jo klausiusiai (bei man perpasakojusiai) merginai tai pasirodė labai juokinga.

  Manęs tai visiškai neprajuokino ir aš paklausiau merginos, gal ji galėtų man išvardinti tuos dešimt Dievo įsakymų. Ji pasimetė, nubėgo atsinešė Bibliją, kažką bandė iš jos rodyti, o vėliau visai pasimetusi apkaltino mane ne Dvasios, o raidės laikymosi.

    Pasitikrink, ar žinai dešimt Dievo įsakymų.


Dievas kalbėjo visus šiuos žodžius:

1. Neturėk kitų dievų šalia manęs.

2. Nedaryk sau jokio drožinio, nei jokio atvaizdo to, kas yra aukštai danguje, žemai žemėje ar po žeme vandenyje. Nesilenk prieš juos ir netarnauk jiems! Nes Aš, Viešpats, tavo Dievas, esu pavydus Dievas, baudžiąs vaikus už tėvų kaltes iki trečios ir ketvirtos kartos tų, kurie manęs nekenčia, bet rodąs gailestingumą iki tūkstantosios kartos tiems, kurie mane myli ir laikosi mano įsakymų.

3. Netark Viešpaties, savo Dievo, vardo be reikalo, nes Viešpats nepaliks be kaltės to, kuris be reikalo mini Jo vardą.

4. Atsimink sabato dieną, kad ją švęstum. Šešias dienas dirbk ir atlik visus savo darbus, o septintoji diena yra sabatas Viešpačiui, tavo Dievui. Joje nevalia dirbti jokio darbo nei tau, nei tavo sūnui ar dukteriai, nei tavo tarnui ar tarnaitei, nei tavo gyvuliui, nei ateiviui, kuris yra tavo namuose, nes per šešias dienas Viešpats sukūrė dangų, žemę, jūrą ir visa, kas juose yra, o septintąją dieną ilsėjosi. Todėl Viešpats palaimino sabatą ir pašventino jį.

5. Gerbk savo tėvą ir motiną, kad ilgai gyventum žemėje, kurią Viešpats Dievas tau duoda.

6. Nežudyk.

7. Nesvetimauk.

8. Nevok.

9. Neliudyk neteisingai prieš savo artimą.

10. Negeisk savo artimo namų, negeisk savo artimo žmonos, nei jo tarno, nei tarnaitės, nei jaučio, nei asilo: nieko, kas yra tavo artimo'.


Išėjimo knyga 20,1-17


Su broliška meilę ir rūpesčiu

Vladimrias Troščenka


2021 m. vasario 14 d., sekmadienis

Stora, tatuiruota ministerė.

 
Du vyrai , karantininiai
Pavargę baliavot
Išsikviečia dvi moteris
Nutarę pašėliot

Internetu susitaria,
Dėl sąlygų visų,
Ir prašo jiems dvi "Pamelas",
Atsiųst skubiu paštu.

Ir štai plaštakės atskrenda.
Viena iš jų, stora,
Tatuiruota rupūžė,
Kita, net su barzda.

Pas vyrus krenta nuotaika,
Nenori jie tokių, 
Todėl supykę prišneka
Daug žodžių negražių. 

Jie nežinojo vargetos,
Ką įžeidė tada,
Plaštakės jos savaitgaliais,
O iš tiesų valdžia.

Įskaudinta ministerė
Jau ruošia jiems baudas
Kaip drįso tie nedorėliai
Įžeist tokias damas.

"Nematot kokios nuostabios
Ir gražios esam mes?
Nuo šiol baudom išmokysim
Mylėti mus tokias."

... 

Tatuiruotas rupūžes, 
Tauta nekritikuos,
Bet ką darys su veidrodžiais,
Juk jų neužbauduos...


Su Valentino Diena
Vladimiras Troščenka
2021.02.14 

2021 m. vasario 11 d., ketvirtadienis

Kaip negalima elgti su Dievo Dovana. Kodėl buvo išžudyti Beatliejaus kūdikiai?

 


    Visada prieš rašydamas savo tekstus meldžiuosi. Kodėl? Nes mano galvoje yra tiesiog jūra informacijos, kuri gali turėti vienokius ar kitokius padarinius tiems kas ją skaito ir tolesnė teksto poveikio eiga ne mano galioje ar žinioje. Tai Gyvojo Dievo, kuriam aš su savo šeima tarnauju, reikalas.

   Todėl po maldos beveik 99 proc. to ką Jis man atskleidžia neišeina į viešumą. Tik maža dalis, trumpučiais tekstais, perpildytais gramatinėmis ir kalbos kultūros "klaidomis" (aš jų sąmoningai neredaguoju nes tuštučiai bedieviai visada kreipia dėmesį į formą nepastebėdami esmės) iškeliauja tiems kam skirta. Kita dalis paliekama tiems su kuo aš bendrauju betarpiškai arba atidedama tinkamam laikui. Jei rašau tekstą, jis visada patenka ten kur reikia ir visiškai nesvarbu ar tą tekstą skaito vienas žmogus (pavyzdžiui virtualiai kontroliuojantis pavojingus asmenis slaptasis agentėlis dirbantis valstybės tarnybėlėje ir laukiantis šuniškai užtarnautą pensiją), arba šimtai tūkstančių žmonių, kuriems ta informacija tinkamu metu tinkamai suveikia (kaip buvo su sisteminės žiniasklaidos ignoruotu ir feisbuko užblokuotu tekstu apie žudomus Europos senolius, kuris akimirksniu sustabdė dirbtinio kvėpavimo aparatų masinio gaminimo ir naudojimo psichozę visame pasaulyje)

   Esu perpildytas ta informacija ne todėl, kad aš kažkoks išskirtinis ar ypatingai protingas. Tiesiog Dievas Pats pasirenka per ką kalbėti, kada kalbėti ir kam kalbėti. Tai pat tik Jis asmeniškai nustato ne tik tai, kas perskaitys ar išgirs šią informaciją, bet ir tai kaip perskaitęs ją įvertins (Mozė juk visiems Egipto žmonėms pasakė, slėpkite savo gyvulius ir vergus nes bus siaubinga kruša. Kas jo paklausė neturėjo nuostolio, o labai protingi kvailiai, nekreipiantys dėmesio į "visokių bepročių svaičiojimus", užkietino širdį paliko viską laukuose ir ....)

   Tik Pats Visagalis Dangaus ir Žemės Sutverėjas nusprendžia ar kalbėti per BEDIEVĮ Vyriausiąjį kunigą, ar per paskutinį pijoką bomžą (beje būtent iš tokių paniekintų bomžų aš dažniausiai susirenku neįtikėtinus išminties deimantus. Būtent deimantus, nes jei tai tikras deimantas, jis ir papuolęs į išvietę išlieka vertingas. O jei tai bevertis stikliukas, tai jis ir įrėmintas aukso žiede liks bevertė bižuterija. Tiktai kvaili bedieviai, stabmeldžiai, tamsūs pagonys ir tatuiruoti užimamos teritorijos čiabūviai, kurie nesugeba atskirti tikros vertybės nuo beverčio gražiai atrodančio ir per reklamas kišamo niekalo, už šiuos stikliukus atiduoda savo šeimas, žemes ir netgi savo sielą. Bet ši kalba ne apie tai).

  Šiame tekste tiesiog noriu perspėti kokius siaubingus padarinius sukelia tai, kada žmonės nesugeba atpažinti Dievo Dovanos ir jos nevertina. 

  Jei perskaitėte iki šios vietos ir dar nenusprendėte nebegaišinti savo "brangaus laiko" eilinio bepročio kliedesiais, tuomet sveikinu - Dievas jus myli ir tai apie ką toliau skaitysite, jokiais būdais niekam nesidalinkite ir nepasakokite. 

  Pradėsiu nuo to, kad išduosiu jums labai galingą verslo planą:

 "Kaip galima penkias bulves parduoti už penkis kilogramus aukso". 

  Pradėjau rašyti apie šį verslo planą (kurį šiandien papasakojau savo vaikams, jis ypatingai paprastas ir kurį dabar vykdo "protingi" bedieviai), bet sustojau. 

  Planas toks paprastas ir akivaizdus, kad ... visų pirmą minia prietrankų pagonių tuojau pat pradės jį vykdyti ir be abejonės nieko jiems nesigaus, nes neturi nei Dievo malonės nei to, kas nuolat juos koreguos šio plano įgyvendinime. Jie gi labai protingi ir išmintingi patys iš savęs, jiems jokių Dievo dovanų nereikia. Jie idėjas sugeba pasivogti ir kaip taisyklė pradžioje pakyla, o vėliau visada žlunga. O išmintingi žmonės supras kaip juos kvailina ir tada, dabar jį vykdantys ir visagaliais save įsivaizduojantys bedieviai, neteks KOLOSALIŲ pajamų, todėl pradės man keršyti. O aš esu bailus ir silpnavalis žmogelis, todėl tikrai neesu pasirengęs kankinio mirčiai už žmones kurie dažniausiai mane niekina ir spjaudo į mano pusę (nors su malonumu skaito ir atrinkdami jų manymu vertingą informaciją iš kvailelio samprotavimų, ją naudojasi, nesuvokdami, kad tik tas kas mato, gali ne tik padėti pradėti darbą, bet ir pakoreguoti jo eigą). Jei Dievas įpareigos, parašysiu apie šį planą kitą kartą. Gal būt.

   Esu labai silpnas Krikščionis, vedžiojamas neįtikėtinos gausos įvairių aistrų ir žmogiškų įsižeidimų, todėl tik kai Dievas tiesiogine prasme mane priverčia, padedu tiems kurie mano manymu yra beverčiai parazitai ir nedėkingi menkystėlės. Po to visada save keikiu, kam ir vėl padėjau tiems, kurie vien tik ir moka spjaudyti į mano pusę ir džiūgauti kaip protingai pasinaudojo kvailiu krikščionėliu. Bet dar kartą pasikartosiu, jei skaitote šį tekstą, man už jį dėkoti ne reikia. Dėkokite Dievui nes tik jis priverčia, tokius kaip aš, padėti tiems kam Pats Dievas nusprendžia. Čia tik Jo pasirinkimas, o aš šiaip pašto kurjeris, kuriam ne dėkojama už tai, kad jis atnešė siuntinį.

  Ar vis dar skaitote bepročio tekstą? Tada gerai. Nes aš asmeniškai jo rašyti visiškai ne noriu. Panašiai kaip pranašas Jona visiškai nedegė noru pranešti bjauriems Ninevės nusidėjėliams jog jų miestas bus sunaikintas. Dievas, pamatęs Ninevės Karaliaus ir visų jo pavaldinių atgailą ir nusižeminimą (po Jonos jiems tris dienas skelbtos Dievo žinios), vis dėl to nutarė nebenaikinti miesto. Todėl pranašas Jona Dievui graudžiai priekaištavo ir buvo įsiutęs. 

  Panašiai ir aš nuolatos pykstu, dėl mane Lietuvoje per teismus "VSIO ZAKONNO", sužlugdžiusių nomenklatūrinių šiukšlių, kurių Dievas vis nenubaudžia ir neatlygina jiems už man ir mano šeimai padarytą skriaudą. Juk aš puikiai žinau, kad tuomet kai iš tiesų atleidi, tada Pats Dievas siaubingai nubaudžia tuos kas skriaudžia Dievo žmones (nelieskite Mano tarnų, kas jūs paliečia paliečia Mano akies vyzdį). Ne kartą tai mačiau savo gyvenime, kai tik nuoširdžiai atleisdavau savo skriaudėjams, jų gyvenimai būdavo sunaikinti ir man jų tikrai tapdavo nuoširdžiai gaila. Bet čia, niekaip negaliu to pamiršti. Be abejo maldose visada veidmainiauju "Dieve, viskas aš jiems atleidau, palaimink juos" ir laukiu, bet ... veidmainystė gali suveikti apgaunat žmogų, bet ne Dievą. Todėl vis dar jaučiu, kaip kirminą mane viduje graužiančia pagieža, kai tik prisimenu šias valstybinių užsakymų ir tarnybėlių lovio kiaules, kurios sunaikino ir atėmė Lietuvoje viską ką aš stačiau ir kūriau, bei privertė mane su šeima ir paralyžuotu tėvu palikti savo tėvynę. Niekaip negaliu nuoširdžiai jiems atleisti ir tokiu būdu perduoti tą bylą aukštesnei instancijai (kaip ir žemiškoje teisės sistemoje, Dievo teisme galioja labai aiškios taisyklės, paprastos ieškinio formos nesilaikymas yra pagrindas palikti ieškinį nenagrinėtą)

  Vėl nukrypstu nuo šio teksto, esmės. Tai tik parodo, kaip aš jo nenoriu rašyti. Juk tai laikas, kurį galėčiau skirti sau, o rašau kažkokiems neaiškiems žmogeliams, kurių nežinau ir tiesa pasakius žinoti visai nenori. Gyvenu sau ramiai visko turiu, Dievas laimina gausiai, viską ką per Lietuviškas nomenklatūrines šiukšles praradau, jau dešimteriopai atgavau. O kai parašau ką nors, tai dėl to būna visada vien krūvos rūpesčių ir pastovūs menystų vemalai į mano pusę.

   "Dieve tegu kiti labiau vertingi ir gilaus tikėjimo, turtingos dvasios ir nepriekaištingos iškalbos tai daro". 

  "Ne" 

   Nenori tie vertingieji to pasakoti, nes koks iš to pelnas? Jokio, išskyrus pastovias žaizdas ir nusivylimus, juk tu atiduoti veltui tai už ką kiti IMA BEPROTIŠKUS PINIGUS. Daug labiau apsimoka būti ant bangos. Kartu su visa kiaulių banda kriuksėti kokiam definariume, komjaunimo tiesoje, LRT ar kitose smegenų plovyklose: "Правильным путём идёте товарищи" (teisingu keliu bėgame išmintingosios kiaulės, nekreipkite dėmesio į visokių bepročių kliedesius, priekyje mūsų laukia ŠVIESI GEROVĖS VALSTYBĖĖĖĖ)

  Ir vėl, galvoje yra tiesiog visa gausa minčių, kurias turėčiau pasakyti, bet dėl kvailumo, silpnumo ir tiesiog žmogiško IŠDIDUMO (kuris yra baisiausia šėtoniška nuodėmė ir kurios niekaip negaliu atsikratyti) nenoriu jums atskleisti. Bet privalau. Nes vargas man jei aš to nedarysiu. Jei tai būtu dėl mano kažkokių super duper sugebėjimų, tada galėčiau didžiuotis, o čia tik perduotu tai ką Dievas nori jums pasakyti. 

  Tai va. Jo žinia yra tokia: "NEPRIIMK DIEVO DOVANOS VELTUI", nes tada tai, ką esi priėmei, bus VELTUI. 

  Žydams senojoje sandoroje Dievas aiškiai įsakė: "Nepasirodysi Mano akivaizdoje TUŠČIOMIS rankomis". Išmintingi žydai tai suvokė, nes tūkstančius metų puikiai matė kvailius, kurie gyveno principu "на те Боже что не гоже" (imk tau Dieve ko man nereikia) ir kuo toks jų bendravimo su VISAGALIU DIEVU principas baigdavosi. Juk Lietuvoje mes irgi matome tuos, vimčiojančius Dievo tarnų pusėn: "Kiek aukoja tikintieji, tiek ir užteks, dievulis gali pasitenkint ir rodyt kuklumo pavyzdį.".

   Ką šitiems akliems kvailiams galima pasakyti: "Na jau jeigu tu įpareigoji Dievą gyventi kukliai, tai nesistebėk, kad ir Jis tau duoda kuklu pragyvenimą, amžinai savo padėtimi nepatenkinto vergo, tarno, samdinio pozicijoje."

  Dievas visada sako "IŠBANDYK MANE". Jo atsakymas visada būna greitas ir aiškus. Nėra ten kažkokių ilgų laukimų ir būtinų prieš tai pasiaukojimų. Jei tau kas nors sako jog Dievas tave verčia kentėti prieš kreipiantis į Jį, reiškia tas žmogus nėra Dievo siustas ir neturi su Juo jokio ryšio. Dievas visada DŽIAUGIASI kai nusidėjėlis atgailauja ir gyžta į Jo globą. Nesvarbu, pasmirdęs, apdriskęs ir bedieviško palaido gyvenimo sužlugdytas (prisiminkite prie kiaulių tarnavusį sūnų palaidūną).Tiesiog daugelis žmonių net ir gavę tą atsakymą, juo netiki ir nusisuka.

   Papasakosiu vieną mano gyvenime nutikusią istoriją. Nesakysiu žmogaus su kuriuo tai atsitiko. Tai gan žinomas žmogus. Kartą mes su juo važiavome iš Šiaulių į Vilnių. Ilgas kelias ir neįpareigojanti kalba. Šis žmogus buvo labai liūdnas. Aš paklausiau, kas yra, po ilgų atsikalbinėjimų jis išliejo dūšia. Jo žmona pasidarė tikra ragana ir jie jau beveik stovi ant skyrybų ribos. Jam labai skaudėjo ir aš tiesiog pasiūliau kreiptis į Kristų. Jis žinojo ir visada juokėsi iš mano kvailo tikėjimo, bet tuo metu pasakė: "Vladai, jeigu mano žmona pasikeis ir viskas bus gerai. Aš tikrai tikėsiu Kristumi ir eisiu su tavim į bažnyčią."

  Aš puikiai žinau, jog nors ir vadinu save Kristaus mokiniu, bet iš tiesų esu labai silpno tikėjimo žmogelis, todėl visiškai nieko nesitikėdamas, tiesiog norėdamas jį nuraminti, pasimeldžiau ir pasakiau, kad viskas bus gerai. Bet svarbu, kad jis nepamirštų savo pažado. 

  Tas žmogelis nuvežė mane namo ir pats grįžo pas save. Iškarto tą patį vakarą jis man skambina ir su jauduliu pradeda berti: "Tu įsivaizduoji, tik atvažiavau namo, o ji lyg kitas žmogus. Tuojau pat valgyti paruošė, aplink mane šokinėja ir pan." Aš jam sakau, na taigi mes paprašėme Kristaus, kad išspręstų tavo problemą. Ir tada aš išgirdau nepasitikėjimo nateles jo balse, jis lyg negirdomis praleido tą mano pasakymą ir toliau čiulbėjo apie tai, kad viskas gerai, turbūt jis kažką gero jai padarė prieš tai ir ji susiprato todėl pasikeitė. 

  Padėjau ragelį ir nuliūdau. Liūdesys buvo ne dėl to, kad jis lygtai mane paniekino, o dėl to, kad puikiai supratau kas toliau bus. Biblija mus perspėja "Neapsigauk, su Dievu nepajuokausi". Be abejonės jis į jokią bažnyčia nėjo ir džiaugėsi pasikeitusiomis aplinkybėmis, bet labai greitai po to jo mylimas sūnus susirgo diabetu ir galų gale jis su savo žmona išsiskyrė. Žlugo visi jo verslai ir dabar gyvena vienas. Vis bando atsistoti ant kojų, bet kažkas vis žmogui nesigauna. Gal jis perskaitęs šį tekstą supras, kodėl jis vis dar kapanojasi prie kiaulių gardų. Atgailauti niekada ne vėlu, tik svarbu, kad nenueitu klystkeliais, nes dabar yra tokia gausa "tikėjimo mokytojų" kurių kliedesiai suklaidina daugelį ir jie vietoj Tikėjimo Gyvuoju Dievu pradeda tarnauti demonams. 

  Papasakosiu kitą savo asmeninės patirties istoriją. Tik atvažiavus į Angliją aš išsinuomavau kambariuką, pas vieną Latvijos rusų šeimą. Labai jie varganai gyveno. Jų nuomojamas namukas buvo visas pelėsiuose. Neturėjo vaikų. Moteris labai išdidi, su aukštuoju išsilavinimais dirbo valytoja kažkokioje agentūroje, todėl pradžioje į mane žiūrėjo paniekinamai. Tai normalu, nes kas aš toks,  kažkokia dar viena vargo pelė, varganą kambariuką išsinuomavo ir bando laimės ieškoti Anglijoje. Aš labai greitai susitvarkiau savo įsidarbinimo reikalus, išsinuomavau didelį namą su sodu ir privačiu įvažiavimu ir atsivežiau visą savo šeimą kartu su paralyžuotu tėvu. Jai buvo šokas, kaip aš čia taip greitai per porą mėnesių susitvarkiau viską, nes šiaip yra didelė problema emigrantui išsinuomoti namą Anglijoje ir susirasti pastovų darbą. Pas mane viskas buvo kaip sviestu patepta. Ji pradėjo pas mus lankytis. Išgirdo, kad mes meldžiamės kiekvieną trečiadienį (rusų kalba) ir sekmadienį (lietuviškai). Pasiprašė pas mus į maldvakarius. Mes sutikome. Ji tikrai įdėmiai klausė ir (man taip atrodo) pradėjo nuoširdžiai melstis. Karta ji pasiskundė, kad jau daug metų jie su vyru niekaip negali susilaukti vaikų. Nors jau kiek įmanoma daktarų ir Anglijoje ir Latvijoje ir Rusijoje ir Ukrainoje apvažiavo, jūra pinigų išleido, nieko. Aš jai pasiūliau kartu su mano šeima melstis. Nes Dievo pažadas yra aiškus, ko dviese arba trise sutarę prašys, bus jiems. Ir štai stebuklas. Ji pastojo ir pagimdė gražią dukrytę. Jie su vyru nusipirko puikų namą, naujas mašinas ir t.t. Bet pagimdžiusi ji nustojo pas mus lankytis. Aš retkarčiais atvažiuodavau pas juos. Ji man rodydavo ikonas visur prikabinėtas, sakė kad meldžiasi, bet man kažkodėl kėlė nepasitikėjima šios kalbos. Pagaliau ji visai nustojo su mumis bendrauti. O čia visai neseniai, vakare man skambina ta moteris, girta ir prašo pasikalbėti. Visiškai nedegiau jokiu noru, bet sutikau. Ji pradėjo lieti širdį, jog mirė jos mylimas senelis. Duktė serga, ji vėl mokosi universitete ir dirba diena naktį kartu su vyru, nes pilna skolų ir pan. Pradėjo kūkčiodama pasakoti, kad tik susitikusi su mumis ir po mūsų maldvakarių jai atsivėrė durys, gimė vaikas, viskas pradėjo tvarkytis ir t.t. O dabar vėl kažkas ne taip, vien rūpesčiai ir problemos. Na ką aš jai galėjau padėti? Juk ji pati nutarė, kad va štai gavo ir daugiau jai nieko nebereikia. Ji pažadėjo paskambinti kada prasiblaivys. Bet taip ir nepaskambino. Gal dar susiprotės, kad visada reikia būti su tais su kuo tave Dievas laimina. Nors, kiekvienas pasirenka tai ką nori. 

  Dabar šiek tiek papasakosiu kaip ateina Dievo malonė ir kaip ji įtvirtinama (pabrėžiu, kad tai labai slapta informacija, todėl aš ją skleidžiu viešai. Bedieviai kvailiai niekada neranda to kas padėta matomoje vietoje. Jiems reikia kuo brangiau mokėti ir kuo sudėtingiau gauti, todėl jais ir naudojamasi).

  Biblijoje yra pasakojimas, kaip Aramo kariuomenės vadas Naamanas ir savo vergės, žydų mergaitės, sužinojęs jog Izraelyje yra pranašas Eliziejus (kituose vertimuose Eliša), nutarė pasinaudoti jo gydymo paslaugomis. Pats Namanas buvo raupsuotas ir nei vienas gydytojas jam nieko padėti negalėjo. Aramo karalius nusiuntė Izraelio karaliui laišką, įsakydamas pagydyti jo tarną Naamaną. Izraelio karalystė, dėl vis didėjančios bedievystės, jau buvo nuosmukyje. Todėl Izraelio karalius pakraupo, manydamas, kad tokiu būdu Aramo karalius ieško dingsties užpulti. Persiplėšė drabužius ir šaukė "„Argi aš Dievas skirti mirtį ir duoti gyvybę, kad šis bičiulis siunčia man žodį išgydyti žmogų nuo raupsų? Supraskite! Patys galite matyti, kad jis ieško prie manęs priekabių“. Tai išgirdęs pranašas Eliziejus pranešė Karaliui. "Siųsk jį pas mane, kad jie sužinotų kad yra pranašas Izraelyje.". Kai Naamanas atėjo pas Eliziejų, jis pats net neišėjo, o per savo tarną pasakė jam: "Eik nusimaudyk Jordano upėje 7 kartus ir būsi sveikas". Naamanas supyko. „Aš maniau, – tarė, – kad jis tikrai išeis pas mane, atsistos, šauksis VIEŠPATIES, savo Dievo, vardo, pamojuos ranka virš tos vietos ir išgydys nuo raupsų! Argi Damasko upės – Abana ir Farparas – nėra geresnės už visus Izraelio vandenis? Nejau negalėčiau jose nusimaudyti ir būti švarus?“ Įtūžęs jis apsisuko ir nuėjo. Betgi tarnai, priėję prie jo, kalbėjo jam: „Tėve, – jie sakė, – jei pranašas būtų įsakęs tau ką nors nepaprasta padaryti, ar tu nebūtumei to daręs? Juo labiau kada jis tau pasakė: 'Nusimaudyk ir būsi švarus'?“ Jis tad nukeliavo ir pasinėrė septynis kartus Jordano upėje, pagal Dievo vyro žodį, jo kūnas tapo kaip mažo berniuko, ir jis pasidarė švarus.

  Kai tik jis tapo švarus, jis tuojau pat grįžo ir bandė įteikti Eliziejui didžiules dovanas, bet Eliziejus atsisakė. Biblijoje to nėra, tai tik mano samprotavimai - Eliziejus būdamas Dievo žmogumi, puikiai žinojo kaip veikia Dievo malonė. Malonė veltui yra priimama VELTUI (nepasirodysi Mano akivaizdoje tuščiomis rankomis). Todėl Izraelio priešas, per grasinimą Izraelio karaliui gavęs to ką prašė, po kiek laiko vėl būs raupsuotas, arba atsitiks kas nors kita, dar baisiau. Taip mes visi žmonės ipinam savo asmeninius įsivaizdavimus, norus ir mažus kerštus į Dievo darbą. O Eliziejaus tarnas Gechazis, nutarė, kad jo šeimininkas "pasigailėjo Naamano" todėl slapta nubėgo ir meluodamas paprašė Naamano, kad duotu jam tas dovanas. Naamanas su džiaugsmu įdavė jam dvigubai daugiau nei tas prašė. Bet kai Gechazis grįžo, Eliziejus jo paklausė, kur buvai? tas atsakė niekur. Tada Eliziejus jam tarė: „Argi aš nebuvau dvasia su tavimi, kai išlipo vyras iš vežimo tavęs pasitikti? Argi dabar metas imti pinigus ir drabužius, alyvmedžių sodus ir vynuogynus, avis ir jaučius, vergus ir verges? Todėl Naamano raupsai amžinai prilips tau ir tavo palikuonims“. Ir Gehazis nuėjo raupsuotas kaip sniegas. 

  Tokiu būdu Naamanas neatėjo pas Dieva tuščiomis rankomis ir išsaugojo savo palaimą, o štai Dievo dvasios neturintis "dievo tarnas", apgaule gavęs jam nepriklausantį atlygi, gavo Naamano raupsus sau ir savo vaikams. 

p.s. Dabar dėl išžudytų Beatliejaus kūdikių. Beatliejuje gimė pati Didžiausia Dievo Dovana žmonijai - Jėzus Kristus. Bet dėl įsigalėjusios bedievystės, neatsirado nei vienų namų, kurie pagal Dievo žodį "Priimk namo ir pamaitink pakeleivį, nes tai Dievo dovana", priimtų Šventąją Šeimą (aišku puskvailiai pradės piktintis, ar negalėjo pasirodyti kaip Dievas tada visi šoktų patarnauti. Atsakau. Ne. Nes jei tu tikrai tikintis Dievu žmogus PRIVALAI MATYTI KIEKVIENAME ŽMOGUJE DIEVĄ). Jiems teko apsistoti gyvulių tvartelyje. Būtent tvarte ir gimė Pasaulio Gelbėtojas. Aišku vėliau atsirado piemenys kurie IŠGIRDO Dievo angelo balsą ir priėmė juos į savo namus, kuriuose ir atėjo pagarbinti Jėzų Kristų rytų išminčiai. Bet Beatliejaus miesto žmonių panieka Dievui ir Jo Dovanai, neliko neapmokėta. Ir čia ne Dievo bausmė, o tiesiog "ką pasėsi tą ir pjausi" . Dievas gali padėti tik tiems kas Juo tiki ir Vykdo Jo valią. Visų kitų laukia nepavydėtinas likimas ir ne tik ten, bet ir čia šiame pasaulyje. Tiesiog savo žmones Dievas baudžia iškarto kai mes nusidedam, taip stabdydamas bedievystę, o štai sąmoningai Dievą atmetusiems žmonėms, Dievas ilgai neskiria bausmės, todėl tų avinų širdys totaliai linkusios į piktą (va padariau ir nieko, galiu toliau gyventi kaip noriu). Jiems net nedašunta, kad nuodėmės yra kaupiamos Į SAIKĄ ir kada saikas užpildomas, tada staiga ateina siaubas ir žlugimas.

  Taip kalba VIEŠPATS:„Pasigirdo aimanos šauksmas Ramoje, raudojimas ir graudus verksmas! Rachelė rauda savo vaikų, ji nesileidžia paguodžiama, nes jų nebėra“. Baisu yra nepažinti Dievo atėjimo, nes tai visada atveda prie tragedijos. 

  Nepriimk Dievo malonės VELTUI, nes tada ji bus VELTUI. Ir nebandyk kaip fariziejai ir rašto aiškintojai pastoviai su panieka lysti prie Dievo: "Parodyk ženklą, tada mes tavimi patikėsime". Tu turi patikėti Dievu ir tik TADA tikėtis Jo malonės, ne atvirkščiai. 


Su meilę ir rūpesčiu


2021 m. vasario 9 d., antradienis

Izraelis, Vakcinacija ir mano šeimoje jau esantis tarptautinis skiepų pasas.

 


   Globalistų kontroliuojama Lietuvos žiniasklaida skelbia, kad "ŽYDAI aktyviai skiepijasi, net per ŠABĄ". "Izraelis aktyviausiai ir geriausiai pasaulyje skiepianti šalis", "Jau paskiepyta 30 proc. Izraelio bandos/populiacijos". 

   Į ką nukreipti šie pranešimai? Be abejo į vidutinį "modernų", "labai išsilavinusį" ir "nuolat besitobulinatį" pasaulio ir Lietuvos bedievį termitą. Tai natūrali ir kruopščiai apskaičiuota psichologinė ataka į nuolat besimokančių žmonių sąmonę. Juos tai veikia kaip drugelius, skrendančius link degančios žvakės. 

  Normalių žmonių tai neveikia, nes pačiuose pranešimuose jog "ŽYDAI NEPAISO ŠABO, kad gauti vakciną", jau yra atsakymas kas ten vakcinuojasi. Tikras žydas ŠVENTAI laikosi šabo, nes tai senosios sandoros ženklas. Todėl ten tikrai masiškai skiepijami ne žydai. Apie tai liudija ir neseniai Jeruzelės televizijos KAN 11 pranešimas, kad Jeruzalės merija yra susirūpinusi nepakankamu vakcinacijos tempu Jeruzalės arabų kvartale. Jeruzalės meras Mojšė Leonas pasakė: "Jūs ARABAI turite laisvą valią skiepytis ar ne, bet jeigu nesiskiepsit tada negalėsite vaikščioti į mokyklas, mečetes, naudotis viešbučiais, atidaryti savo verslo". 

  Kita dalis masiškai vakcinuojamų yra visokie puskraujai ir nevisai žydiškos galvos formos ir odos spalvos žydai (panašiai kaip pas buvo Hitlerį, kuomet nepilnaverčiai arijai neturėjo teisės į savo giminės pratęsimą). Jie tai jau darė ankščiau, kuomet vakcinavo iš Efijopijos repatrijavusias juodaodes žydų moteris, kad jos taptų nevaisingos ir negadintų žydų genofondo. Buvo didelis skandalas kai visa tai iškilo, bet kaip visada viskas buvo nugesinta. 

p.s. Beje, Jeruzalės meras kaip du vandens lašai panašus į Lietuvos banko vadovą Vitą Vasiliauską. Žiūrėkite nuotrauką. Ar atskirsite kuris vadovauja Jeruzalėje, o kuris Lietuvos banke? 


  

  A taip, vos nepamiršau, dėl skiepų pasų. Mano namuose vienas toks jau yra. Mūsų Jorkšyro terjeras, jau 10 metų turi tokį pasą. Jo pasas yra susietas su čipu po oda ir kas kartą kertant sieną ateina veterinorė, patikrina skiepų galiojimą ir specialiu skaitytuvu nuskaito čipą. 

Taip, kad pirmyn į šviesią rytojaus gerovės valstybę ... 

Su meilę ir rūpesčiu

Vladimiras Troščenka

2021 m. vasario 7 d., sekmadienis

СТИХ ПРО ЛИБЕРАЛЬНОЕ ДОБРО (Семен Слепаков)


Добрые блюстители

Легитимных мер

Глаз сожгли водителю

За номер «а эм эр».


Путинского прихвостня

Снявши со столба,

Сапогами пиздила

Добрая толпа.


И за либеральи

Ценности свои

По ебалу дали

Парню из ГАИ.


На «прикольный» митинг

Звали ребятню -

Детки, приходите

Прогонять гэбню!


Это будет весело!

Это будет класс!

Может, даже месиво

Сделают из вас!..


Крыли всех хуями,

Кто добра был чужд,

Мол, сгноим вас в яме

Ради добрых нужд!


Будет вам наука,

Мы не Лев Толстой!

На дороге, сука,

У добра не стой!


Жопою на вилы

Зло надеть пора!

Есть на это силы,

Братцы, у добра!...


Так со злом сражалось

Милое добро,

Позабыв про жалость,

Очерствив нутро.


Храбро, беззаветно,

И во вкус вошло

Так, что незаметно

Стало злей, чем зло.


   После этого стихотворения разразился взрыв в рядах ПРОГРЕССИВНОЙ и ЛИБЕРАЛЬНОЙ общественности России. 

Но и на это Семён Слепаков ответил просто и элегантно:


"Вот что мне пишут адепты прекрасной России будущего - великого либерального государства, в котором будут торжествовать демократия и плюрализм мнений, где не будет цензуры, а люди будут любить и уважать друг друга. 

  Отмечу, что уровень дискуссии крайне высок, радует здравая аргументация, доброжелательное отношение к оппоненту, в общем, все как и положено в цивилизованном мире.

   Надеюсь, в прекрасной России будущего эти достойные люди займут руководящие должности, возглавят непредвзятые демократические СМИ, проникнут во все сферы, переживающие кризис и уверенно поведут нас в еще более прекрасную Россию будущего.

   Правда я этого уже не увижу, так как буду показательно висеть на площади, предварительно зараженный спидом (не знаю уж как - видимо меня жестоко трахнет какой-то его легализованный либеральный носитель). 

  Меня не пощадят даже учитывая, что я и так к этому времени буду болен раком на последней стадии. 

   Но я все равно буду благодарен новому руководству за то, что моя семья была уничтожена более гуманно и не так показательно... 

  А если серьезно, я очень рад, что опубликовал стих про добро. Он помог мне лучше понять, что происходит в России настоящего и на себе ощутить все преимущества либеральных ценностей. Чувствую себя как хирург, который вскрыл огромный гнойник. Интересный был опыт, спасибо."

Семен Слепаков

Великого проповедника даровал Господь Бог Руси матушке. Его ждёт злая участь, и Венец.

 
2021 m. vasario 6 d., šeštadienis

Kaip covid19 sektos adeptai platina užkratą?

    Mes žmonės tokie sutvėrimai, kurie dažniausiai vadovaujasi tik juslinėmis patirtimis, visiškai nesugebantys atskirti kas yra gerą, o kas bloga, taip pat nematantys savo pasirinkimų ateities pasekmių. 

   MUMS REIKIA ČIA IR DABAR. Sąmoningai bedievystę pasirinkęs žmogus niekuo nesiskiria nuo kitų gyvūnų (tiesiog gyvuliai neturi pasirinkimo, o žmogus jį turi)

   Pavyzdžiui protinga pelė pamato arba užuodžia nemokamą sūrį ir jos juslės ją tiesiu keliu įveda į pelėkautus. Ji turi tik vieną šansą išsigelbėti, jei pelėkautai tinkamai nesuveiktų. Bet tada ji įgaus juslinę patirtį, jog nemokamas sūris VIS DĖL TO BŪNA (tik kvaili antinemokamasūrininkai, runkeliai ir vatnikai tai neigia) ir sekantį kartą nebebijodama pateks į tinkamai paruoštus pelėkautus, dar su savimi atsivedusi kitų jos patirtimi suviliotų pelių būrelį. 

   Mūsų visų širdys nuo pat vaikystės yra linkusios į blogį (vaikučio nereikia mokyti meluoti, vogti, skriausti silpnesnį, jis tai daro kai tik pradeda susivokti aplinkoje, tik aklos supermamytės to dažniausiai nemato arba sąmoningai neigia.). Todėl tik TIKRAS ryšys su Visagaliu dangaus ir Žemės Sutverėju, per Jo Viengymį Sūnų Jėzų Kristų sutaurina ir atsveria tas mūsų ĮGIMTAS blogybes. O visi bedieviški mokymai, net jei ir duos turtų ir pasisekimo iliuziją, bet VISADA atves prie žlugimo, bjaurystės, nuolatinio nepasitenkinimo ir NAUJŲ POJŪČIŲ nesibaigiančios paieškos.

   Teisingą ryšį su Dievu turinčius žmonės tie "Nemokami sūriai" neveikia, todėl juos naikina per jų vaikus. Kai tik tikintys žmonės perduoda savo vaikus naujųjų mokytojėlių įdiegamai VAIKŲ TEISIŲ ir LYGIŲ GALIMYBIŲ (be tikrų gabumų vertinimo) programai, tuomet VISADA gauna, savo tėvus nuolat kaltinančius, keikiančius ir niekinančius MODERNIUS narkomanus, pijokus ir 72 lyčių ištvirkelius monstrus.  Kodėl? Nes anot Senekos "Niekas neformuoja piktesnių žmonių, kaip švelnus ir meilus auklėjimas. Todėl vienturčių, kuriems labiau nuolaidžiaujama, sielos esti labiau sugedusios. Nepasipriešins sunkumams tas, kuriam nieko niekada nedraudžiama, kurio ašaras visada šluosto susirūpinusi motina, kurio atsiprašinėjama dėl auklėtojo griežtumo." 

   "Viso gyvenimo mokymosi" tarptautinės smegenų "užšikimo" programos mokytojėliai ir žiniasklaida, įteigia tokiai biolastelių masei klaidingus siekius. (kaip pavyzdys) Paimk "nemokamus" pinigus gerame bankelyje ir pasistatyk sau nuostabų būstelį tokių pat kaip tu termitų "ELITINIAME" termityne (pav. Baltupių sodų faveluose arba fabijoniškių proletarų skruzdėlyne). Ir akloji būtybė bėga pas geruosius "pinigų dalintojėlius", gauna kompiuterinius bonusus, pasistato sau dviejų aukštų svajonių gūžtelę arba nusiperka pagerintos planuotės "CHRUŠČIOBKE" ir ... visą gyvenimą vergauja, vien tik tam, kad susimokėti vergo mokestį "geriesiems pinigų davėjams". Dėl tos kasmėnesinės įmokos, jie pasirengę VISKAM (jokių tabų ar stabdžių nėra) . Dieną naktį aria dviejuose, trijuose darbuose, kiti vagia, kombinuoja, dar kiti nesibodi naudoti savo arba savo vaikų (Deimantės zoologinės gimdytojos pavyzdys) kūnus kaip prekę BŪTEN TAM, kad susimokėti giežtai nustatytą ir ANTSTOLIŲ akylai prižiūrimą vergo mokestį. 

   Nesvarbu, kad pas tą (naujosios švietimo sistemos suformuotą) juslinį TERMITĄ dabar yra trijų aukštų gūžta (tokių pat termitų sodų bendrijoje) ir kompiuteriniai bonusai virtualioje sąskaitoje, bet jo gyvenimas yra nuolatinė ezelynė ir prakeikimas. Net jeigu tai iš išorės (feisbuke) atrodo labai patraukliai, realybė yra kita. Nemačiau nei vieno laimingo turtingo bedievio TERMITO. Jų Žmonos visada šliundos (o jei turtinga bedievė moteris, tuomet jų vyrai bevertės pliurzos žigolo) vaikai monstrai, draugai veidmainiai vagys ir išdavikai (kai tik turtuolis netenka padėties ir pinigų, jie tuoj pat nusisuka), o nuolankiai tarnaujantys jam žemesnio rango termitai tik ir žiūri kaip jam slaptai pakenkti ir perimti jo "Previligijuoto" termito vietą. 

   Iš esmės dabartiniai bankų vergai neturi jokių galimybių išsivaduoti iš šios baudžiavos. Kadangi tas vargeta prarastų savo svajonę, kurią jam priverstinai, nuo ankstyvos vaikystės įteigė "Mokymosi visą gyvenimą" smegenų plovykla ir žiniasklaida. "Aš visą gyvenimą mokiausi, dirbau, kūriau o dabar tas baisusis kovidas iš manęs tai atims. Turiu dar paiimti pinigėliu iš gerojo bankelio, kad išgelbėti tai ką TURIU". Aklas kvailelis net nesuvokia jog neturi nieko išskyrus pareigą daug dirbti, mokėti savo vergvaldžiui ir nudvėsti kokioje gydykloje, kai taps nebenaudingas. 

  Dabartiniai kovidosektantai (čia tie kurie NUOŠIRDŽIAI, neverčiami valkiojasi visur su antsnukiais ir smerkia taip nesielgiančius) ir "priviligiuoti" bedieviai termitai yra pavojingi ne tik sau. Jie labai pavojingi normaliems žmonėms. Aš būtent noriu atkreipti dėmesį į dabartinė PASAULINĘ KORONOAFERĄ.

  Šiek tiek istorijos:

  Ispaniškas gripas (nesiaiškinsim kiek ten realus buvo pavojus ir kiek yra vėlesniais laikais prikurtą įvairių pasakų apie jį. Tuo labiau, kad to BAISIOJO GRIPO metu nei vienas laikraštis apie jį nieko nepasakojo. Bet tada, jau buvo FARMOINDUSTRIJOS "moksliniai" įdirbiai, nukreipti į to meto turtingus bedievius termitus, kurie galėjo nusipirkti "stebuklingų" vakcinų nuo baisiosios ispankos)

 Kadangi mums artimesni Lietuvos reikalai, prisiminkime kaip "ispanišką gripą" vadino Lietuvoje. BAGOČIŲ LIGA. Kodėl? Nes tik to meto "išsilavinusi" ir "moderni" Lietuvos visuomenės dalis galėjo sau leisti nusipirkti "STEBUKLINGŲ UŽSIENINIŲ VAKCINŲ", nuo "kažkur siaučiančios BAISIOS LIGOS. Kaip ir šiuolaikiniai idijotai, to meto turtingi ir modernūs kvaišos tuojau pat, už didelius pinigus, be eilės ir laukimo gaudavo EKSPERIMENTINĖS vakcinos. Ir kaip išdava, Lietuvoje ši liga įgavo labai teisinga įvardinimą BAGOČIŲ LIGA. Dar viena didelė grupė sergančiųjų buvo kariai. Nes juos KAIP YPATINGAI VERTINGĄ ŽMOGIŠKĄ medžiagą, skiepydavo valstybės lėšomis. 

  Pasižiūrim į artimesnius mūsų laikų įvykius. Kiaulių gripas (Amžinai besišypsančio Amerikos žydelio demokrato Elo Goro projektas, jis tuo metu buvo JAV viceprezidentas ir kaip paskiau tapo viešai žinoma STEBUKLINGOJO KIAULIŲ GRIPO VAISTO - TERAFLU pardavimų benificiaras ). Lietuvoje niekaip nepavyko įtikinti žmonių skiepytis t.y. savanoriškai įsileisti užkrato. Vienintelėje vietoje Lietuvoje, kur už NATO pinigus ir NATO skiepais  buvo paskiepyti žmonės, tai kariūnų mokykla. Būtent iš ten ir prasidėjo visas kiaulių gripo kelias po Lietuvą. Prisimenat žiniasklaidos pranešimus apie susirgusius kariūnus, kurie per atostogas išplatino užkratą tarp savo artimųjų. Be abejo žiniasklaidoje tai buvo pateikta atvirkščiai, jog atostogų išleisti kariūnai, apsikrėtė namuose ir susirgo kiaulių gripu. Toks labai protingas kiaulių gripas, kuris skirtinguose Lietuvos vietose atsirado būtent ten kur atvažiavo pailsėti kariūnai. Panašiai kaip ir dabartinis labai protingas COVIDAS, kuris kirpyklose ir mažose parduotuvėlėse yra ĮPATINGAI užkrečiamas, o didžiuosiuose prekybcentriuose nepavojingas. 

  Dabartinė KOVIDOAFERA yra daug galingiau paruošta ir nukreipta į toli einančius tikslus. Šiame tekste nesiruošiu apie tai plėstis. Tik noriu jūsų dėmesį atkreipti į kelis aspektus. 

  Kovidoaferos aiškiai matomi sūmėjai yra JAV demokratai, o pagrindinis įrankis yra demokrato žydelio Bumgardnerio smegenų plovimo imperija (visi Lietuvos mainstryminiai žurnalistiniai kekšynai, per įvairias schemas priklauso būtent jam. Būtent todėl pas visus vienodas mėšlo kratymo į žmonių galvas algoritmas). Pagrindinis "MOKSLINIS" teorinis pagrįstumas visai koronoaferai yra Bumgardenrio nuosavas Jono Hopkinso universitetas (tiesiog panagrinėkite kas vykdo kovido prognozes, rizikų valdymo ir veiklos algoritmus). O pagrindinis kvailys, kuris pasiduoda šiai aferai ir kuriuo naudojasi šitie žulikai yra TURTINGAS BEDIEVIS TERMITAS ir buka "moderni" "72 lyčių" nomenklatūrinė blondinė. 

  Kaip? Labai paprastai, pav. Kokių nors SENUKŲ ( Senukus čia paminėjau kaip pavyzdį tik dėl to, kad jie mane jau tris kartus buvo TEISĖTAI apvogę todėl dabar naudojuosi tik DEPO.) prekybos įmonės savininkui parodoma KOVIDOAFEROS nauda. Bedievui TERMITUI įteigiama, jog "dabar nauja pasaulio tvarka ir tu esi vienas iš tų kurie gaus pagrindinius pelnus, kai numarinsim visus smulkius konkurentus". Bedievis termitas džiūgauja patekęs į "išrinktųjų tarpą", todėl tyli subine suraukęs. 

   Aišku jei turėtu kuo mastyti prisimintų, kaip prieš pirmąją žydų revoliuciją 1917 metais taip pat buvo naudojamasi to meto Rusijos pramonininkų Morozovų, Demidovų ir pan. kvailumu. Kurie patikėję žydų pasakomis ir gerumu, finansavo Caro nuvertimą, tikėdamiesi jog bus tarp tų kas iš to išloš. Išlošė. Bet neilgam. Vėliau buvo viskas iš jų atimta, o patys jie sunaikinti. 

   Taip pat ir 72 lyčių nomenklatūrinė blondinė yra įtikinta, kad "VA PAGALIAU TAVO ŽVAIGŽDŽIŲ VALANDA. Dabar tu gali tuos runkelius "naturalus" vaikyti kaip tik nori. Nori antsnukius visiems užmaukšlini, o jei nuolankiai paprašys, kilniadvasiškai leisi nuo kalniukų su vaikais pasivažinėti. TU VISKĄ VALDAI!!!". O be to sėdi namučiuose ir gauni padidintą algelę, nes nenuilstamai galvoji kaip čia kuo geriau visuomenę valdyti. Nei tau įkyrūs runkeliai prie kabineto durų, nei į darbą anksti keltis. Gyvenk ir žvenk.

  Jei buka, "72 lyčių" VALSTYBĖS TARNYBĖLĖS blondinė turėtų su kuo mastyti, prisimintų kas atsitiko moderniems ir Carą nuversti padėjusiems Rusijos biurokratams. Siaubingi lageriai ir šaraškinos kontoros, čia tiems laimingiesiems kurie išgyveno. O kitus, kaip pav. Kryme, žydais patikėjusius ir jų malonei pasidavusius valstybės tarnautojus,  "naujojo pasaulio kūrėjai" (Fainos Kurlianski gentainės  - Rosalijos Samojlovnos Zemliačkos vadovaujami) ne tik masiškai šaudė, bet netgi krovė į baržas ir skandino juodojoje jūroje, kad bereikalingai šaudmenų neeikvoti (žydai taupūs žmonės)

    Jau dabar, tik pradėjus visuotinį užkrato platinimą per skiepus, pasipylė senukų, daktarų ir šiaip suklaidintų žmonių mirtys ir "nauji koronos židiniai". Viskas aiškinama taip pat pagal nustatytą algoritmą, čia patys "NEDRAUSMINGI" runkeliai kalti, nes neteisingai antsnukius nešiojo. 

  Padalinus tik nedidelę dalį vakcinų, tuojau pat atsirado "ĮPATINGAI agresyvios" mutacijos. 

  Delfije perskaičiau Pauliaus Jurkevičiaus tekstą, kuriame yra labai įdomi mintis: "....Arba imkime Airijos atvejį: prieš porą mėnesių airiai laikėsi griežto karantino, jiems sekėsi, jie buvo drausmingi, o paskui kažkas sumaišė kortas, ir gerėjimo prognozės sugriuvo: užsikrėtimų kreivė vėl šovė į viršų.". Beabejonės šio žmogelio vaizduotė leido tik vieną mintį. Griežtas karantinas nepadėjo, reikia dar griežtesnio. Kalti NEDRAUSMINGI RUNKELIAI IR ANTIVAKSERIAI, kurie neteisingai nešioja antsnukius ir drįsta vaikščioti vietoj to, kad DRAUSMINGAI tūnotų kiekvienas savo konclagerio kameroje.

   Žmogeliui net nekilo mintis sudėti du plius du. Griežtas karantinas, sezoninis gripas ir masiškai pradėti dalinti SKIEPAI. Dėl sezoninio gripo Airius uždarė į konclagerį. Sezoninis gripas pradėjo slūgti, bet čia prasidėjo masinis vakcinavimas ir OPLIĄ, užsikrėtimų kreivė ŠOKO Į VIRŠŲ. 

Ir taip visame pasaulyje.

ATSIBUSKITE!!! 

p.s.  Mano šeima nesivakcinuoja jau du dešimtmečius. Pas daktarus nevaikštom, bet pastebėjom vieną tendenciją, kai tik atsisakėme visų vakcinų, mes nesirgome tris metus (nors iki to, gripas po visų vakcinacijų ateidavo pas mus kas metai. Be abejo gydytojai aiškino, kad jei nesivakcinuotumėte tuomet būtų baisios komplikacijos, o dabar va GYVI). Nustojom vakcinuotis nustojom sirgti. Bet kartą į mūsų namus atėjo pažystama moteris. Ji dirbo slauge ir kaip tik buvo gavusi kažkokio naujo gripo vakciną. Po trijų dienų sugulėm visa šeima. Kadangi nevartojam jokių vaistų išskyrus medų, naturaliai persirgom. Tiesiog įsidėmėkite, kad bet koks gripas, nevartojant vaistų praeina per tris dienas (netikite manimi kvailu antivakseriu, tiesiog pasiieškokite tikrų virusologijos mokslininkų ir gydančių daktarų praktikų pasakojimus.Tik ne tų kuriuos nuolat reklamuoja kovidoaferistų žiniasklaida. Tai ne gydytojai ir ne mokslininkai tai pardavimų vadybininkai. Tikri gydytojai PRAKTIKAI visi kaip vienas kalba apie tris/keturias dienas ir jokiais būdais nerekomenduoja numušinėti temperatūrą )
  Kokia yra ligos eiga:  Pirma gripo diena pasiruošimas, kaulų maudimas, temperatūros kilimas. Antra diena kulminacija, kada temperatūra pakyla iki 40 laipsnių (svarbu nenumušinėti temperatūros, ji ir sunaikina virusą, nes tada gripas laiko iki kelių savaičių ir gali peraugti į plaučių uždegimą). Kai kada prasideda haliucinacijos dėl aukštos temperatūros, bet to nereikia bijoti. Ir pagaliau trečia diena - atsigavimas. Trečios dienos vakare būni sveikas žvalus, tik truputį nuvargęs. Tokių naujų gripų mes su šeima turėjome per 20 metų apytiksliai keturis, gal daugiau, tiesiog nepastebėdavome. Visada jie ateidavo tik tuomet, kai įsileisdavome į namus "modernius" vakcinų vartotojus.  

Su meilę ir rūpesčiu