2013 m. vasario 13 d., trečiadienis

Akademinis kvailumas ar piktavališkumas?

   Vartydamas internetines naujienas perskaičiau mūsų valstybės akademinio sluoksnio tituluoto istoriko A.Kasparavičius straipsniuką: „J.Basanavičius ir A.Smetona, atkurdami valstybę, truputį blefavo“.

  Jau net nebežinau juoktis ar piktintis mūsų „mokslininkų“ pasisakymų perlais. Juoktis tikrai nebetinka, nes jie formuoja mūsų bendruomenės požiūrį ir skatina visokius mužikėlius atsiprašinėti tuomet, kai atsiprašymai iš esmės yra žalingi mūsų šalies ateičiai. Todėl aš šiek tiek pasipiktinsiu, bent jau istorijos vardan, kad mūsų palikuonis ne sakytu jog niekas Lietuvoje ne matė ir neperspėjo.

  Šiame straipsnyje yra tokia ypatingai nuodinga pastraipa:

 "Pasak A. Kasparavičiaus, XVIII a. pabaigoje Rusija, Austrija ir Prūsija pasidalijo nebe Abiejų Tautų Respubliką (ATR) (tada šis pavadinimas jau labai retai vartotas ir dažniausiai ne teisės dokumentuose),"bet po ATR Seimo reformų atsiradusią vieningą unitarinę Lenkijos valstybę su daugeliu nelenkiškų (lietuviškų, ukrainietiškų, baltarusiškų, latviškų) žemių.“

   Tikėkimės, kad ponas A.Kasperovičius yra tik šiaip nekompetentingas asmuo, kuris nepiktavališkai išmetė tokį teiginį, vienareikšmiškai programuojantį skaitančiųjų įsitikinimą istorinėmis formuluotėmis. Gal ponas Kasperovičius tiesiog nepasidomėjo tuo, jog sąvoka „Abiejų tautų respublika“ atsirado tik 1967 metais ir ją sukūrė lenkų rašytojas Pavlas Jasenica. Jei šis ponas, bet dalinai mąstytu ir domėtųsi, jis žinotu, kad pavadinimas „Abiejų Tautų respublika“ kaip klaidinančioji (dirbtina) sąvoka įvesta ir propaguojama vien dėl to, kad įtvirtinti lenkų tautos, kaip istorinio fakto buvimą RZECHPOSPOLITOJE. Atsiradus šiam dirbtinam pavadinimui, lenkų istorijos strategai tuojau pat pamatė šios sąvokos gilią pagrindžiamąją vertę istorinei interpretacijai. Tai natūralu, nes istorinis slaviškas pavadinimas Rzech Pospolita reiškia Rzech - daiktas, pospolita - bendras. Jis aiškiai suponuoja mintį (pas mąstančius) jog Rzechpospolita - Bendras daiktas yra tiesiog sumodernintas pavadinimas LIETUVA (sulieta bendra visiems valstybė). Joje nebuvo jokiu lenkų, nes ir pačios dabartinės Lenkijos teritorija istoriškai buvo vadinama paprastai - KORONA o ne polša. Tai ne buvo nei dviejų nei trijų tautų respublika, tai buvo bendra šalis vienai tautai - Lietuviams arba kitaip Litvinams. Tą patį mums akivaizdžiai parodo ir mūsų senolių posakis "Pats tikriausias lenkas tai Lietuvis". Tai parodo, kad sąvoka Poliakas (lenkas) tėra išvestinė o ne prigimtinė. Todėl 1967 metais atsiradęs pavadinimas „Abiejų tautų respublika“ kaip niekad nuostabiai tarnauja legitimizuojant šiuolaikinių (dirbtinų) lenku pretenzijas i RZECHPOSPOLITA arba LIETUVA. O visi „mokslininkai“ kurie propaguoja šios sąvokos formas, tiesiog vykdo šiuolaikinės dirbtinos Lenkijos valstybės istorijos strategų tikslus. Man keistas tas trumparegiškumas kas kart byrantis iš mūsų "akademinio sluoksnio" į viešąją erdvę. O gal tai piktavališkumas, tarnystė priešams?


 Esavičius