2017 m. vasario 9 d., ketvirtadienis

Kas yra mirtina nuodėmė?
  „Jei kas mato nusidedant savo brolį, tačiau ne iki mirčiai, teprašo, ir Dievas duos jam gyvybę, būtent tiems, kurie nusideda ne iki mirčiai. Yra nuodėmė iki mirčiai, ir aš kalbu ne apie ją, kad būtų prašoma.“

   Šventająme Rašte, Jono 3 laiške mes matome, kad kalbama apie vieną nuodėmę iki mirčiai 

"...Yra nuodėmė iki mirčiai, ir aš kalbu ne apie ją..."

    Daugelis girdėjo ape 7 "mirtinas" nuodėmes. Godumas, išdidumas (puikybė), apsirijimas, pavydas, kerštas, geismas ir tingumas. Po Dantės Alegieri "Dieviškosios komedijos" jos tapo vos ne dogma, tikėjimo reikalais mažai besidomintiems žmonėms. Bet visos šios nuodėmės yra atleistinos, jei žmogus atgailauja.

 Yra tik VIENA VIENINTELĖ NUODĖMĖ kuri ne bus atleista. 

   "Kas tars žodį prieš Žmogaus Sūnų, tam bus atleista, o kas piktžodžiaus Šventajai Dvasiai, tam nebus atleista." 

   Šventoji Dvasia jau kelis tūkstantmečius liūdija apie Jėzų Kristų, Viengimį Dievo Dangaus ir žemės Sutvėrėjo Sūnų.

   "Kas tiki Sūnų, turi amžinąjį gyvenimą, o kas nenori Sūnaus tikėti – gyvenimo nematys: virš jo kybo Dievo rūstybė“.

 VIENINTELĖ NUODĖMĖ IKI MIRČIAI YRA NETIKĖJIMAS JĖZUMI KRISTUMI, dėl viso kito atgailauk, melsk Dievo Jėzaus Kristaus vardu ir tau bus atleista, nesvarbu kokia nuodėmė tave slegia. 

2017 m. vasario 1 d., trečiadienis

Už merdinčių Lietuvos senukų teisių apsaugą Sorošas nemoka, todėl visokios Šikalienės tyli.


  Merdinčių Lietuvos senolių atėmęs neparduosi (nėra rinkos), todėl už iškrypelių pinigus ištikimai ir nebrangiai lojančios žurnalistinės šliundros ir "teisių gynėjai" jais nesidomi, nekrenta į isterijas dėl jų emocinio, psichologinio ir fizinio smurto uždraudimo.

Alvydo Vėbėrio straipsnis "Laisvame laikraštyje"

Tiesiog tragiškai nusikalstama istorija.

,, Mokykitės daryti gera, ieškokite teisingumo, padėkite prispaustiesiems, apginkite našlaičius, užstokite našles".(Iz 1,17)
 VĖL PANEVĖŽYS. VĖL SENOLIŲ, NAŠLAIČIŲ SKRIAUDOS
Našlaitė Marijona Viktorija Kasiulienė (Butkutė) išaugusi valdiškuose namuose, tarnavusi ne vienam Lietuvos ,,ponui'', patyrusi begalę skriaudų, senatvėje liko vėl vieniša, alkana ir prasiskolinusi valstybei (90-tė močiutė). Už skolas būtų likusi gatvėje, jei ne gautas SOS signalas, Sistema pilna išlaikytinių, besimėgaujančių kavučių pertraukėlėmis. Soc. skyriai, slaugos tarnybos, med. įstaigos... visi akli? Tai jau ne abejingumas, bet nenusikalstama išlaikytinių veikla? Ar tai vienetinis atvejis? Ar kas nors dar yra matęs ką nors panašaus?
 Taip dirba Panevėžio miesto savivaldybės soc. skyriai, slaugos tarnybos. Tokia ši senolė grįžo ir iš Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos įstaigos.  Direktorė Violeta GRIGIENĖ
 Vaikai žudomi, senoliai marinami, TIESOS skelbėjai persekiojami. Soc. skyrių, med. įstaigų ,,poniukai" nepakelia užpakalių nuo begalės popierizmo - pažymų. Svarbu tvarkingi dokumentai ir parodyti žmonėms, kokie jie reikalingi. Kaip visada ,,pervargę" nuo niekinio jų darbo. Tuo tarpu ŽMOGUS pamirštamas. Tas pats sveikatos, švietimo, teisinėje sistemoje. Visiškas valdžios išsigimimas. Degradacija.
 Pagal gautą pranešią aplankiau 91 metus einančią  vienišą močiutę V.M.Kasiulienę gyvenančią  Statybininkų gatvėje.  Paskambino kaimynė prašanti pagalbos. Ji perskaitė mano straipsnį ,,Laisvo laikraščio" Lietuvai leidinyje ,,TEISINĖS VALSTYBĖS PARODIJA ".  Jame buvo aprašyta, kaip 77 metų neįgalus nedarbingas  senolis Vladas Abromavičius pragyvenęs 37 metus soc. būste už komunalines skolas (gyvenantis greta esančio Statybininkų gatvės name) Panevėžio miesto savivaldybės iniciatyva išmestas į gatvę, jam  nesuteikiant kitos gyvenamos vietos. Dabar gyvena blogiau nei gyvulys tvarte.  Treti metai tąsomas po teismus  bylinėjantis su Panevėžio miesto savivaldybe.  Atsisakė net Lietuvos respublikos pilietybės. Kas gali paneigti, kad  valdžia laukia kol senolis išeis anapilin?
.
Skambinusi kaimynė pabūgo, kad toks pat likimas laukia  greta gyvenančios  nuvargusios močiutės, kaip aprašyto V.  Abromavičiaus.
Paaiškėjo, kad močiutė vieniša. Šaldytuvas įjungtas, bet šaldyti nėra ko. Jis tuščias, apart lėkštutėje įdėtus du šaukštelius sugedusios uogienės ir pelėsiais padengto margarino likučių.
 Senolė pasmerkta mirčiai. ,,Maitvanagiai‘‘ laukia grobio
Jie naudojimui netinkami. Telefonas už skolas atjungtas. Vandens kranai sugedę, tualeto patalpoje nosį riečiantis kvapas, dėl sugedusios santechnikos. Klozetu naudotis negalima. Santechnika, vamzdynai pasibaisėtini.
Namo pirmininkė Birutė Stulginskienė  man teigė, kad žino, kur senolė laiko pinigus, dokumentus. Iškviesta pas buto savininkę nei pinigų, nei paso nerado. Priverstinai siūlė  kviesti senolei gydytoją, skambino jai. Ji teigė, kad  buvo pas ją nuvykusi į kabinetą, bet sakė, kad didelė eilė. Žadėjo kitą dieną vėl skambinti gydytojai ir apie tai informuoti mane. Skambučio nesulaukiau.
 Namo pirmininkė Birutė Stulginskienė  kaltina kaimynę dėl senolės nepriežiūros
  Močiutė visiškai sveika, šviesaus proto. Pagal amžių reikalinga vienokia ar kitokia slauga, pasitvarkant bute ar atnešant jai produktus į namus. Ne kartą eidama slidžiu keliu yra pargriuvusi, susižeidusi. Radę ją žmonės skambino policijai, manydami, kad voliojasi girta moteris. Pareigūnai įsitikinę, kad senolė blaivi, kvietė med. pagalbą. Šie vežė į slaugos ligoninę.
Grįždavo namo iš Panevėžio Palaikomojo Gydymo ir Slaugos ligoninės šiek tiek pasveikus. Kaip į ją pakliūdavo neatsimenanti. Pasakojo, kad retkarčiais aplanko kaimynės atnešdamos šį bei tą užkąsti. Kadangi buvau ne vienas, tuoj pat pasiunčiau fondo globojamą našlaitį į parduotuvę parnešti valgio. Paklausus ar turi pinigų maistui, jų neturėjo. Savo asmens dokumentų garbaus amžiaus senolė pasigedo.
Mokesčiai daugumoje nesumokėti. Yra didelių įsiskolinimų. Pagal jos amžiaus išgales gyvena ganėtinai tvarkingai.
Kas gali paneigti, kad artimiausi ją lankantys ,,maitvanagiai" nesikėsina į jos būstą, išmetant kaip V.Abromavičių į gatvę? Tokią versiją teigė namo gyventojai. Pasakojo, kad tai vieninga savivaldybės mafija.
 Fondas matydamas antisanitarines sąlygas su pagalbininkais (močiutei sutikus) atvyko ją pamaitinti ir dalinai sutvarkyti sanitarinius mazgus atliekant buto švarą. Kad išsiaiškinti kur dingo asmens dokumentai, dėl kokios priežasties yra susidarę didelės skolos už komunalinius patarnavimus, telefoną (atjungtas) informavome savivaldybės soc. skyrių bei iškviečiau policiją.
 Pagal mano iškvietimą atvyko dvi policijos pareigūnės. Viena jų neprisistačiusi ir pamačiusi, kad įvykiai šiame bute filmuojami akiplėšiškai puolė atimti kamerą. Vėliau, man pareikalavus, vis tik prisistatė, bet bandė iškvietimą ignoruoti ir su manimi nebendrauti. Tai tyrėja Vilmiškytė.  Galiausiai iš padebesių ji nusileido ant žemės, pakeitė toną, surašė protokolą, atsiprašė už savo poelgį,
Fondas neleis skriausti senolės, pasirūpins ir primins Panevėžio savivaldybės klierkams, kad ,,neužmirštuolės" gėlytę reikia nešioti ne įsisegus atlape, bet rūpintis ŽMOGUMI. Ypač našlaičiais, garbaus amžiaus soc. remtinais žmonėmis.
 Kodėl senyvo amžiaus močiute niekas nesirūpina pradėjau atlikti žurnalistinį tyrimą. Paskambinau Panevėžio m. soc. skyriaus vedėjui Viktorui Michailovui.
 Panevėžio savivaldybės soc. skyriaus vedėjas V.Michailovas painiojosi įvykiuose, grasino policija, draudė paveiksluoti, provokavo savo veiksmais, kaip ir daugelis išlaikytinių, sumaištį.
 Panevėžio slaugos tarnyba patvirtino, kad jokių paslaugų V.M. Kasiulienei nesuteikė
 Šis teigė, kad kompensacijai senolės prašymas paduotas prieš mėnesį. Teigė, kad buvo jo darbuotojai nuvykę pas močiutę, ją atsivežė į savivaldybę.  Šiandien t.y sausio 31 dieną patikrinau ar biurokratai kalba tiesą. Paprašiau parodyti jos prašymą. Bandė ignoruoti ir nesuteikti mano prašomos  informacijos. Kadangi buvau vienas, todėl kad nebūtų klastojami ir iškraipomi faktai  viską filmavau ir įrašinėjau. Prasidėjo grasinimai policija, draudimas atlikti žurnalistinį tyrimą, filmuoti, paveiksluoti. Galiausiai iškvietė savivaldybės apsaugą, kurios darbuotojas  smurtu bandė atimti kamerą, draudė filmuoti ir paveiksluoti viešoje vietoje iš biudžeto lėšų išlaikomus išlaikytinius.
Galiausiai parodė, kad prašymas surašytas 2017 metų sausio 25 d. t.y po to, kai paskambinau,  kodėl savivaldybės soc. darbuotojai neatlieka jiems pavestų pareigų ir  kodėl senolės V.M. Kasiulienės didžiuliai įsiskolinimai. Mano darbuotojai ir  asmeniškai aš, senolę slaugome 24 val. paroje nuo sausio 23 dienos. Be mūsų žinios ji niekur nėra išvykusi.
 Kas gali paneigti, kad nesuklastotas jos prašymas ir man teigiamas melas? Paprašiau  parodyti kitą  dokumentą, kad senolė yra atsisakiusi slaugos paslaugų.  Parodė be datų ir neįregistruotą  pareiškimą. Galimai suklastotas. Vėliau nukreipė į Panevėžio soc. paslaugų centrą, kur sakė, kad jie atlieka mano įvardintai senolei visas paslaugas. Paslaugų atsisako, bet vis tiek jie jas  atlieka? Deja. Ten neradau direktorės, nes galimai buvo įspėta apie mano vizitą. Tuomet paprašiau, kad suteiktų informaciją pavaduotoja. Sekretorės nuvestas pas ją pajutau stiprų alkoholio kvapą. Ji pamačiusi filmavimo kamerą į klausimus neatsakinėjo, pabėgo iš kabineto. Grasino policija.
 Iš Panevėžio socialinio paslaugų centro priežiūros skyriaus vadovės kabineto sklido alkoholio kvapas į užduotus klausimus neatsakinėjo, slėpė veidą, pabėgo iš kabineto.
 Kai pasakiau, kad aš pats jai iškviesiu patikrinti blaivumą ji grįžusi atgal užsirakino kabinete ir neįsileido net savo kolegės. Kita soc.paslaugų pavaduotoja su viena šios įstaigos darbuotojų teigė, kad jokios slaugos mano minimai moteriškei  nėra darę, apart slaugos, kad  sausio 25 dieną, lydėjo močiutę pagal namo pirmininkės Birutės Stulginskienės  tel.skambutį į savivaldybę, kad parašytų prašymą. Aiškindamos tokią versiją painiojosi detalėse.  Tai melas, nes jau tuo metu atlikinėjau žurnalistinį tyrimą. Tuo metu buvau aš ir keletas svečių močiutės bute.  Kita vertus, kam savivaldybei reikalinga slaugos darbuotojų paslauga senolę vežioti į savivaldybę? Ar ne geriau savivaldybės soc. skyriaus ,,poniutėms“ su prašymu atvykti į močiutės namus, paimti parašą ir pasidomėti, kaip senolė gyvena? Tai jų pareiga.
Visiems įvykiams padaryta video medžiaga. Ji bus perduota atitinkamoms žinyboms. Vienintelis ginklas atgyvenusiai sovietinei tvarkai,- viešumas. Biurokratai, tarsi banditai slepia savo veidus. Kas gali paneigti kad jie daro nusikaltimus ir  bijo TIESOS? Neteko matyti Prezidentės ar tiesą sakančio žmogaus pasislėpusio ir bėgančio nuo foto objektyvo ar video kameros. Parduotuvėje ar kitoje vietoje vagys ir nusikaltėliai  bijo kamerų, bet pirkėjams jos netrukdo.  Ko tautos išlaikytiniai bijo?