2021 m. rugpjūčio 31 d., antradienis

Derėtis kiek kartų per metus iškrypėliai prievartaus tavo vaikus ir tavo žmoną?
   Stebėjau labai gražias derybas Seimo kiemelyje. Matydamas šią sceną man kažkodėl pritrūko vieno labai svarbaus akcento - kepurių jų rankose. Jos turėjo būti nervingai minkomos ir vyrų galvos turėjo būti šiek tiek nuleistos. 

  Lietuvos konstitucija skelbia: "Lietuvos valstybę kuria Tauta. Suverenitetas priklauso Tautai." "Niekas negali varžyti ar riboti Tautos suvereniteto, savintis visai Tautai priklausančių suverenių galių." "Tauta ir kiekvienas pilietis turi teisę priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę santvarką." 

  Matėme jog tautos atstovai atėjo pas savo tarnus. Tarnai delegavo kažkokią samdytą mergą, kuri priėmė valstybės šeimininkų deleguotus atstovus, tarnų tvarto kiemelyje. 

  Kai kas paprieštaraus jog, Seime tautos demokratiškai išrinkti žmonės. Ar tikrai demokratiškai? Ar žinote, kad rinkėjų skaičius Lietuvoje yra 2 411617, seimo rinkimuose dalyvavo (su visais prirašymais ir mirusiomis sielomis) 1174725. Iš visų šių "balsavusiųjų", įvairių manipuliacijų pagalba, dabartiniai valdantieji gavo tik: 

   Konservatoriai 292 tūkst., Laisvės partija 107 tūkst., Liberalų sąjūdis – 79 tūkst.. 

   Viso, panaudojus administracinį resursą, neribotus valstybinius finansus ir atvirai kriminalines manipuliacijas dabartiniai TARNAI surinko tik 478 tūkstančius rinkėjų sutikimą juos atstovauti. 

T.y. Dabartiniai valdantieji atstovauja tik myzerinius 19 procentų rinkėjų!!! Supraskite jie pasisavino jiems nepriklausančias visos tautos atstovavimo funkcijas. Tai nėra jokia demokratija, nes demokratija yra daugumos valdžia. 

  Be to, taip vadinamas prezidentas ir taip vadinama vyriausybės premjerė, Lietuvos Respublikos prezidento rinkimuose dalyvavo neteisėtai. Nes per abu surinko mažiau tikrų parašų už savo kandidatavimą nei pav. Kazimieas Juraitis. Ar žinote, kad nei Aukštas ir Gražus, nei vienakojė lezbijietė iš Lietuvos, nesurinko NEI VIENO TIKRO PARAŠO dėl savo kandidatavimo. Visi jų kandidatavimo rėmėjai VIRTUALŪS. t.y. čia bankų, feisbukų ir instagramų avatarai, nieko neturintys bendra su realybe. 

  Jūs norite derėtis su jais? 

  Tikrai gerbiu tuos trys vyrus, kurie nuėjo susitikti su palaida merga į mūsų tarnų tvartą. Bet kažkodėl stebėdamas juos prisiminiau Armijos Krajovos smogiko, Tadeuszo Konwickio romaną „Raistai“ (yra išverstas į Lietuvių kalbą). Ten buvo toks epizodas kuomet, kažkuris ir AK vadukų, lietuvių valstiečio gryčioje, šeimos ir kovotojų akivaizdoje išprievartauja nepilnametę mergaitę. Ten pavaizduotas tėvo valstiečio nuolankumas, kuris absoliučiai archetipinis, baudžiavinis, atgręžiantis į prigimtinę pono teisę į valdinį. Būtent todėl baudžiauninkų vaikaičiai nemato nieko blogo jeigu jiems yra paskiriamas gyvuliškas skiepų pasas. Kiaulei nesvarbu, ką į ją bado ir kokį dokumentą jai ant ausies klijuoja jos šeimininkas. JI PASITIKI MOKSLU.   


Prieš kiek laiko buvau sumėtęs viena mažą eiliuką. Manu jis yra aktualus ir šiandien:


Kiek mes kvailai patyčias kęsime?

Stebėdami valdžios kiaules.

Prie lovio subines suglaudusios,

Skystai jos triedžia ant tavęs.


Tas jų kriuksėjimas ir orgijos,

Įstatyminiai smirdalai,

Ar dar kentėti nepabodo tau,

Nėjau bjaurystės nematai?


Ar tinka tau toksai gyvenimas,

Paršų čepsėjimo fone?

Ar šioj prasmirdusioj kiaulavietėj,

Nori palaidoti save?


Gal pagaliau nustosi tiešytis,

Kad ateity čia bus geriau?

Ir susivoksi jog paršamotėms,

Tik maisto reikia iš tavęs.


Conclusion:


O čia pasaka apie naujųjų laikų Liberalų kolūkietį: 


 Gyveno karta labai protingas žmogutis. Sovietmečiu žmogutis gavo puiku zootechniko išsilavinimą ir buvo kolchozo "Iljiciaus kelias" pirmininkas. Jis puikiai išmoko gyventi kolūkinėje santvarkoje, žinojo kaip ir su kuo reikia sutarti, kam ir kiek duoti, su kuo važinėti į medžiokles tam, kad jo valdžia kolchoze būtų nepajudinama. Bet štai pasikeitė laikai ir kolūkių sistema žlugo. Žmogutis su nuostaba pamatė, kad jokių vadų virš jo nebeliko. Jis tapo nepriklausomas nuo nieko, nebereikėjo niekam atsiskaityti.

  Protingas žmogutis greitai sugraibė visą kolchozo turtą ir tapo dideliu ūkininku. Jis niekino aplinkui jį gyvenančius kaimynus bėdžius, didžiavosi savo kombainais, traktoriais, žemėmis ir buvusio kolchozo pastatais. Kadangi naujasis ūkininkas buvo labai godus, jis reikalavo iš samdinių vis daugiau darbo ir mokėjo už jį vis mažiau. Jo kaimynai visai nuskurdo. Džiūgavo ūkininkas supirkinėdamas iš “nemokančiu gyventi kvailių” jų paskutinius turto likučius. Ūkininkas niekino savo kaimynus ir vis labiau žavėjosi įvairiais, laikinai pas jį atvažiuojančiais, užsieniečiais. Tie jam pasiūlė tapti labai slapto tarptautinio “liūtų” klubo nariu. Jie aiškino ūkininkui, kad su visokiais bėdžiais nereikia skaitytis. Per gausius mokymo seminarus Tailande jie parodė ūkininkui įvairias pikantiškas galimybes "elitinio" poilsio paįvairinimui. Kartu su savo “slaptais” užsienietiškais draugais, ūkininkas įniko į linksmą gyvenimą, prisistatė pirtelių ir netgi pradėjo prievartauti savo bėdžių kaimynų vaikus, nei kiek nebijodamas jokių pasekmių. Po kiek laiko neapsikentę tyčiojimosi, nuskurdę kaimynai pradėjo išvažinėti iš tų apylinkių. Džiaugėsi ūkininkas, juk kuo mažiau “smirdžių” tuo jam geriau, pasodins mišką buvusių kaimynų sodybų vietoje ir gyvens kaip ponas. Labai greitai išvažinėjo visi kaimynai, neliko nei vieno. Buvo uždaryta mokykla, bažnyčia, vienintelė kaimo kavinukė ir kiti žmonių lankomi objektai. Be to, jo draugai užsieniečiai pasiūlė jam investuoti dalį savo turto ir gyventi nedirbant. Po kiek laiko paaiškėjo, kad investicija te buvo ūkininko turto išviliojimas, todėl jo nauji užsienietiški draugai palikę jį kvailio vietoje, daugiau su juo nebebendravo. O be to ir išmirusiame kaime nebeliko jų pamėgtų pramogų objektų. Liko ūkininkas vienas, su savo šeima ir dideliu tuščiu ūkiu. Paūgėję ūkininko vaikai, nematydami jokios perspektyvos taip pat pabėgo iš kaimo. Ūkininko žmona, seniai nebejautusi jokio ūkininko artumo ir netgi neturėdama su kuo paliežuvauti, bei prieš ką pasipuikuoti savo turtu, tapo šlykščia apsileidusia ragana, kuri pastoviai pjovė ūkininką savo bobiškais marazmais. Be to, ji tapo tarptautinio feminisčių klubo nare, todėl kas kartą demonstruodavo savo nepriklausomybę nuo “šovinistinio” kuilio (būtent taip ji pastoviai vadino savo vyrą). Nebegalėdamas rasti ramybės namie, ūkininkas vis dažniau įnikęs dirbo iki išnaktų ir atstatinėjo savo prarastus finansus. Ir štai atėjo laikas, kai apsižvalgęs ūkininkas suprato, kad gyvenimo nebėra. Yra pastatai, yra žemė ir technika, bet pasipuikuoti visu tuo nėra prieš ką. Net vaikai ir tie pabėgo. Be to, “modernūs” šeimyniniai santykiai su žmona jau visai baigė išvesti jį iš proto. Todėl vieną dieną, jis paėmė savo medžioklinį šautuvą, nuėjo į namus, nušovė amžinai niurnančią žmoną (feministinę ragana) ir nusišovė pats.


   Išlepinti ūkininko vaikai, nebenorėjo sugyžti į kaimą, todėl pradėjo išpardavinėti visa ūki. Kadangi vietovė išmirusi, niekas nenorėjo pirkti pačio ūkio. Be to, ūkininko vaikai, mėgdžiojant įvairias užsienietiškas plevėsas buvo išmokslinti Montesori mokymo sistemos pagrindu, todėl visiškai nesuvokė realaus gyvenimo. Mieste jie tapo naujaisiais miesto įvairiaspalvės“bochemos” nariais ir labai greitai su savo draugais pragėrė tai ką sugebėjo parduoti (technika ir padargus), o visas žemes ir griuvėsius paliko be priežiūros. Tai sužinoję, buvę kaimo gyventojai (kurie per tuos metus atkuto užsieniuose), susirinko į bendruomenės sueigą ir nutarė išsipirkti tai kas liko. Miesto landynėse surado visiškai nusibomžavusius ūkininko palikuonis ir už skatikus išsipirko savo kaimą su visomis žemėmis atgal. Atstatė kaimą, mokyklą, bažnyčią ir gyveno ilgai ir laimingai.

p.s. Svarbu broliai, nedarykite kvailysčių ir neleiskite savęs įtraukti į minios beprotybę. Kovoti reikia apgalvotai, tyliai ir skaudžiai. Apie savo planus nereikia niekam skelbti, bet šių, valdžia užgrobusių banditėlių gyvenimas turi tapti baugiu. Prisiminkite senolių išmintį, jie vagims kirto rankas. Jeigu mes neturime galybės pasiekti GALVĄ, kuri visą tai kontroliuoja, tai rankytes mes matome labiau nei aiškiai. Atsiminkite induistų dievybę šivą. Kiek ten rankyčių? Visokie usoniai, žvirblienės ir kiti duomenų mokslininkai. Kaip manote ar daug ką pagriebti sugebėtų ši naujoji pasaulinė šiva jei pradėtų prarasti savo rankytes? Tik jokiais būdais nedarytike nieko neteisėtai. Yra labai daug TEISĖTŲ būdų eliminuoti dabar viešumoje matomas rankytes. Tiesiog įjunkite Dievo jums duotas smegenis ir pridėkite šiek tiek kūrybos. Kaip sakė Dalia Grybauskaitė, tai turi tapti kiekvieno iš mūsų asmenine ir slapta kova. 

su meile ir brolišku rūpesčiu


2021 m. rugpjūčio 30 d., pirmadienis

Ką žino apie kovidoaferą pasaulio lyderiai ir ko nežinome mes? Ir kodėl reikia padėkoti Vytautui Landsbergiui?

 


  Skaitydamas Šv. Raštą negalėjau suprasti Pranašo Jeremijo raudos: 

   "Aš galvojau: „Nebeminėsiu Jo ir nebekalbėsiu Jo vardu“. Tačiau Jo žodis mano širdyje buvo tarsi ugnis, uždaryta mano kauluose, aš stengiausi susilaikyti, bet negalėjau.  Aš girdėjau daugelį šnibždant: „Įskųskime jį!“ Visi mano artimi draugai laukia mano suklupimo: „Gal jis leisis suviliojamas, tada jį nugalėsime ir jam atkeršysime!“ Bet Viešpats yra su manimi kaip galingas karžygys! Todėl mano persekiotojai suklups ir nieko nelaimės. Jie bus labai sugėdinti ir jiems nepavyks, jų gėda nebus pamiršta per amžius. Kareivijų Viešpatie, kuris mėgini teisųjį, matai jo inkstus ir širdį, leisk man matyti Tavo kerštą jiems, nes aš Tau patikėjau savo bylą!" (Jer 20.9-12).(Jeremijas buvo išgirstas ir pamatė kerštą visiems savo skriaudėjams, niekintojams ir kankintojams, kuomet Babilono karalius užėmė Jeruzalę... Pav. Pranašo neklausiusio ir jį kankinti įsakiusio Judo karaliaus Zedekijo (kituose vertimuose Sedekijo) akivaizdoje buvo nužudyti jo vaikai, o jam pačiam išluptos akys, kad mirštančių vaikų siaubas liktu paskutinis vaizdas kurį jis prisimintų iki savo mirties) "

  Žmogiškai galvojau, na nueik pasislėpk kur nors ir tylėk, vien problemos ir smarvė kyla po to kai atveri tą pūliuojančią visuomenės degradavimo žaizdą. Bet vėliau įsitikinau, kad jei esi Visagaliu Dangaus ir žemės Sutverėju tikintis žmogus, tu tiesiog negali tylėti, kai matai tokį nepridengtą ir akivaizdų melą, kuris veda tiesiogiai prie tau brangių žmonių įverginimo ir sunaikinimo. 

   Žingsnis po žingsnio, bet nuosekliai ir negailestingai. Panašiai kaip ir didžiosios žydų revoliucijos Rusijoje Imperijoje 1917 metu. Kuomet apkvailintiems žmonėms (visų pirmą to meto pagrindiniam smogiamajam aferos įrankiui - žydams)  taip pat pradžioje buvo žadama viskas - laisvė, žemė, gamyklos, lygybė, brolybė ir pan. GEROVĖS VALSTYBĖS kliedesiai. Tuomet irgi "laisvos" universitutkos su universitutais nuogi marširavo paraduose su šūkiais "долой стыд"(šalin gėdą), "tradicinė šeima tai atgyvena", "seksualiai patenkinti tovariščių turi būti taip pat paprasta kaip išgerti stiklinę šalto vandens" (šiuolaikiniai universitetai išleidžia būtent šios krypties profesionales ir profesionalus). O žurnalistinės šliundros, kas už pinigus, kas iš kvailumo, nenuilstamai šlovino naująją PROGRESYVIĄJĄ tvarką ir reikalavo griežtumo prieš to meto "tamsius" pažangos ir mokslo pasiekimų priešininkus. Visi kas bandydavo kalbėti ar rašyti kitaip, būdavo marginalizuojami ir apšaukiami tamsiais progreso priešininkais ir sąmokslo teorijų platintojais. 

   Tuo metu melais ir prievartą pavykus indoktrinuoti didžiąją dalį visuomenės (suformavus bandos imunitetą) vėliau prasidėjo GEROVĖS VALSTYBĖS pažadų įgyvendinimas - karantinai konclageriuose, skerdynės, bado mirtys (kaimo žmonių holodomorai), vaikų atiminėjimas ir jų perdavimas teisingiems globėjams į vaiknamius, laisvas ir visuotinis kūdikių žudymas pavadinus tai medicininiu abortu, visuotinis apiplėšimas ir privalomumas už tai dėkoti, marširuojant paraduose ir skanduojant visokias negudrias dainiuškas.

   Visa tai tiesiog akivaizdžiai įgyvendinama vėl, naudojantis naujais šūkiais. Tik visiškai aklas ir bukas gali nematyti to, kur link veda naujoji pasaulinė revoliucija - NAUJOJI REALYBĖ. 

  Matydamas visa tai, tiesiog žmogiškai buvo pikta, kad daugelio pasaulio bendruomenių lyderiai, lyg sutartinai pritaria visam šiam ateinančiam siaubui. Pradžioje galvojau, kad gal jie nemato arba sąmoningai dalyvauja visoje toje bakchanalijoje, nesuvokdami, kad būtent juos, kaip "seno pasaulio atgyvenas" ir nušluos naujoji realybė. Lygiai tas pats su "progresyviaisiais" buvo ir Rusijoje 1917 metais. To meto didžiajai plėšikavimo aferai įgyvendinti, Kerinskio "profesionalai" ir tariamos pažangos apkvailinti kilmingieji, buvo reikalingi tik kaip taranas sugriauti senąja tvarką. Kai tik to meto universitetiniai distrofikai su infantilais tai atliko, tuoj pat patys buvo negailestingai sunaikinti, kaip atidirbta žmogiška medžiaga. Tas pats bus ir su tais visais Švabais, Mikronais, Šimonėlėmis, Čmil, Gabriukais ir kitais aklais naujosios pasaulinės koronaaferos stūmėjais, įskaitant ir teisėsaugos pareigūnus, kurie neabejotinai bus sunaikinti ir į jų vieta bus paskirtos kriminalinės atmatos, labiau tinkamos "permanentinio chaoso" tvarkai palaikyti (panašiai kaip tai buvo senojoje žydų sovietijoje). Jie įsivaizduoja jog yra labai protingi ir patys kuria "naująjį pasaulį", nors realybėje tėra gudrios manipuliacijos vienkartiniai įrankiai.  

   Bet skaitydamas Šv.Raštą radau būtent tokį patį, išmintingo tautos lyderio, elgesį. Kuomet tu nors ir matai jog bus tragedija, bet būdamas atsakingas už visą bendruomenę, negali elgtis kitaip, nes bus dar blogiau. 

   Biblijos Makabėjų knygoje yra pasakojimas apie žydų tautos vadą Simoną Makabiejų ir jo sunkų apsisprendimą elgtis blogai, nes kitu atveju būtų dar blogiau. (beje, abi Makabiejų knygas, žydų tautą valdantys Gibeoniečiai, sukūrę Masoretų ordiną kovai su Mesijo/Kristaus mokymu, išmetė iš TaNaK'o - Biblijos senojo testamento. Todėl žydai jau du tūkstantmečius Ješivose tik prabėgomis supažindinami su šia knyga, kaip ne kanonine ir dažniausiai tik komentarų pavidalu. Abi Makabiejų knygos yra likusios tik Kafolikos - visuotinės Jėzaus Kristaus Bažnyčios - Biblijose. Pas protestantus jų taip pat nėra. Tai atlikta labai gerai universitete išdresiruoto profesionalo profesoriaus Liuterio pastangomis. Jis išmetė Septuagintos tekstą ir į protestantų senajį testamentą įdėjo Kristaus priešų Masoretų kruopščiai suredaguotą klastotę)   

 Makabėjų istorija:

   Tais laikais žydų tautą valdantys pagonys buvo beveik sunaikinę Viešpaties tikėjimą ir tradicijas. Antai dvi moterys, suimtos už tai, kad apipjaustė savo vaikus, buvo vedžiojamos viešai po miestą su mažyliais, pakartais ant krūtinės, ir nustumtos stačia galva nuo miesto sienų. Viešpaties Šventykla buvo apleista. Žydų tautoje buvę progresyvūs "protestantai" skatino visus atsisakyti tradicinės religijos ir gyventi "tyliu asmeniniu tikėjimu", nerodant jo viešai. Bet tautoje liko ištikimieji, kurie savo kankinyste paskatino Viešpatį suteikti galią žydų Makabejų giminei. Būtent šios giminės sūnūs išlaisvino tautą ir atstatė tikėjimo tradiciją. Visiems aplinkinių pagonių tautų valdovams teko sukandus dantis susitaikyti ir suteikti laisvę Makabiejų valdomam Izraeliui išpažinti Viešpaties mokymą pagal Jo, TAM LAIKOTARPIUI duotą tradiciją. 

    Šioje ilgoje ir kruvinoje kovoje buvo toks epizodas, kuomet "kažkoks" Trifonas (būtent taip jį įvardina Biblija be jokių titulų ir regalijų) panorėjęs tapti Azijos karaliumi sukūrė visą intrigų raizginį. Šiame jo genialiame plane, Jonatano Makabiejaus valdoma galinga žydų kariuomenė buvo kliuvinys, nes buvo jaunojo karaliaus Antiocho šalininkai. Todėl gudrus to meto "prasčiokas profesionalas" klasta įviliojo Jonataną pas save ir surakino jį kaip belaisvį. Trifono planas buvo paprastas - "ištiksiu piemenį ir avys išsisklaidys" (dabartiniai koronaaferos stūmėjai taip pat stengiasi eliminuoti tikrus bendruomenių lyderius, pakeičiant juos "profesionaliais" universitetuose dresiruotais Tunderberg tipo distrofikais, kruopščiai atrenkant juos kvotų pagalba). Jonataną tuojau pat pakeitė jo brolis Simonas Makabiejus. Trifonas tai numatė, todėl pagal iš anksto numatytą plano algoritmą nusiuntė Simonui laišką:

   „Tavo brolis Jonatanas buvo skolingas karaliaus iždui už turėtas tarnybas. Užtat mes jį ir laikome nelaisvėje. Atsiųsk tad šimtą sidabrinių talentų ir du jo sūnus įkaitais, kad paleistas prieš mus nesukiltų, ir mes jį paleisime“. 

   Šios žingsnio tikslas buvo paprastas. Simonas supras jog tai apgaulė ir nieko ne siųs, todėl žydų tautoje ir kariuomenėje prasidės pasipiktinimas ir nusivylimas nauju lyderiu, kuris dėl garbėtroškos atsisakė išpirkti savo brolį Izraelio Didvyrį. Natūraliai kils kaltinimai ir aiškinimasis. Simonui teks įtikinėti visus dėl savo sprendimo pagrįstumo ir tai tik dar labiau įneš sumaištį į jų gretas. Kol jie ten tarpusavyje aiškinsis ir kovos, Trifonas sunaikins Izraelį ir atliks tai ką suplanavo. 

   Bet Simonas buvo protingas vyras, todėl puikiai suvokdamas kas vyksta, priėmė skaudų ir tragišką sprendimą. Jis nusiuntė pinigus ir abu savo sūnėnus į neišvengiamą mirtį. Jonatanas buvo nužudytas, bet Trifonui nepavyko įnešti sumaištį į Izraelio valdymą ir po kiek laiko Trifonui teko gėdingai bėgti praradus viską.  

  Panašią dilemą, pasaulio bendruomenių lyderių sprendimuose, mes matome ir dabar. Pasaulinė koronoafera yra kruopščiai suplanuota, jos veikimo algoritmai buvo nuosekliai išbandyti kitų feikinių pandemijų (paukščių, sliekų, kiaulių ir pan.) sąlygomis. Žingsnis po žingsnio visuotinai buvo paruošta įstatyminė bazė. Jai skirtas kolosalus finansavimas. "Nepriklausoma" žiniasklaida dieną naktį plauna vargšių blondinių smegenis įvesdama jas į nuolatinio siaubo būseną, kurioje jos turi tik vieną mintį "REIKIA KAŽKĄ DARYT!!!". Įvertinti visi interesai (bent jau planuotojai taip įsivaizdavo) ir žmonių baimių ir ydų ypatumai. Visos aferos sėkmingo įgyvendinimo įrankiai nukreipti į žemiausius žmogaus instinktus - baimę, godumą, garbėtrošką. 

  Pats pasaulinės koronoaferos mechanizmas senas kaip pasaulis, tiesiog pirmą kartą pasauliniai žulikai pasiekė tą finansinį ir įtakos lygį, kuomet sugebėjo nuvalkiotą kriminalinių padugnių metodą panaudoti tokiu globaliu mastu ir pastatyti tuos kas supranta įvykių procesus į padėtį, kuomet bet koks jų sprendimas yra aferistams tinkamas. Veiksi kaip jie sako, gerai, iki to laiko kol bus valanda X tu vadovausi, o toliau tave kartu su tavo artimaisiais utilizuos (kaip Rusijos aukštuomenę praeitame amžiuje). Pabandysi pasipriešinti, dar geriau, tada baimės prieš "siaubingą virusą" apakinti, snargliuotais antsnukiais kaip abrozdėliais pasidabinę zombiai tave sudraskys, nes atsisakai juos "gelbėti"  ir paskandins valstybę chaose. Matėme tai Baltarusijoje. 

  Dabar kodėl reikia padėkoti Vytautui Landsbergiui? 

   Aš vis dar esu įsitikinęs, kad Vytautas savo galimybių ribose vis dėl to veikia būtent Lietuvių bendruomenės labui ir pasaulio kovidoaferistų iniciatyvas visais būdais sabotuoja.  Kodėl turiu tokią nuomonę? Apie tai išsamiai paaiškinsiu kitame savo straipsnyje. 

p.s. O Lietuvos viešosios erdvės valatkoms ir kitiems Jorkšyro Terjerams noriu pasakyti: 

   "Keiskite plokštelę ir pradėkite loti į kitą pusę. Valdžia keičiasi, t.y. ne valdžia, bet tų kas priima sprendimus naratyvas. Jau dabar Bloombergo imperijos pagrindinės smegenų plovyklos, keičia toną ir vedamosiose pradeda kalbėti kaip tikri antivakseriai. Aš suprantu, kad senam komunistui valatkai yra neįkandama imperialistų anglų kalba, bet jaunesnesnės žurnalistinės šliundros galėtų išversti ir pateikti labiau padėvėtoms kolegoms trumpus naujosios pasaulinės minties apmatus." ...


Su broliška meilę ir rūpesčiu

2021 m. rugpjūčio 28 d., šeštadienis

Арсений Тарковский. Вот и лето прошло…


Вот и лето прошло,

Словно и не бывало.

На пригреве тепло.

Только этого мало.


Всё, что сбыться могло,

Мне, как лист пятипалый,

Прямо в руки легло.

Только этого мало.


Понапрасну ни зло,

Ни добро не пропало,

Всё горело светло.

Только этого мало.


Жизнь брала под крыло,

Берегла и спасала.

Мне и вправду везло.

Только этого мало.


Листьев не обожгло,

Веток не обломало…

День промыт, как стекло.

Только этого мало.


1967

2021 m. rugpjūčio 25 d., trečiadienis

Naujoji pasaulinė žydiška revoliucija. Kiek lavonų bus šį kartą?

 


  Jau atkišai subine, oi pardon - PETĮ vardan laisvės? Jei taip tuomet neskaityk šio teksto, tau tai nepadės. Eik i "feisbuką" ar "tiktoką" ir ganykis ten kartu su kitais skiepytais galvijais. O visiems kas ne nenešioja visokių "telešopinių" daktaro Levino juostelių, neperka kas savaitę loterijos bilietų, nedalyvauja visokių Vizion'ų milijonų gaudymuose, neryja visokių HERBALAIFŲ, EKO, PROBIOTIC ir pan. košerinių nesąmonių 'sveikatai pasigerinti", tiesiog siūlau prisiminti šiek tiek istorijos, kad suprasti kas dabar darosi ir nuspręsti ką toliau daryti (tai kiekvieno asmeninis reikalas).

   Visagalio Dangaus ir Žemės Suverėjo malonės atsisakiusi žydų tautos dalis, fanatiškai tarnaujanti savo buvusios šventyklos vergams Gibeoniečiams, jau kelis tūkstantmečius rengia kruvinus pasaulio užvaldymo išpuolius. Kas kartą gaudami per nagus, atsitraukdami, išlaižydami savo kruvinas žaizdas ir įgaudami naujų patirčių, jie fanatiškai kartoja savo kruvinus teroristiniu bandymus pasitelkę naujus įrankius, nežiūrint į tai kiek žus jų "ješivose" išdresiruotų žydiškų "šachidų" (o, tuo labiau jiems visiškai nesvarbu kiek nudvės kitų tautų žmogiškos medžiagos, juk ganomųjų galvijų patelės dar prigimdys). Jau matėm jų sukeltas religinių nesutarimų kruvinas tikėjimo prostitučių (oi sorry protestantų) revoliucijas, jau matėm laisvės, lygybės, brolybės melo ir kraujo upes, jau buvo "engiamo proletariato" kruvina korta, dabar jie griebėsi universitetuose dresiruotų kvailių išdidumo skatinimo taktikos, kurių įrankiai yra vietos biurokratai įgavę neregėtą jiems valdžią ir įvairios mažumos, kurių tariamos teisės yra "ginamos" (realybėje jie naudojami kaip taranas)

  Klausimo istorija:

   Visa tai prasidėjo po to kai Jėzaus Kristaus pranašystė dėl Jeruzalės Šventyklos sunaikinimo įvyko, o visi Giboniečiams vergaujantys žydų tautos žmonės buvo sunaikinti arba išblaškyti po Romos imperiją. Savo ješivose išdresiruotų fanatiškų "ŠAHIDŲ" beviltišką kovą su Romos legionais, iš šono stebėję Gibeoniečiai, permąstė strategiją ir, kad galutinai neprarasti savo vergų, įkūrė pirmąjį pasaulyje griežtai kontroliuojamą ir fanatiško atsidavimo reikalaujantį ORDINĄ - MASORETUS (nuo senovės Hebrajų žodžio massora - tradicija). Šis Ordinas suredagavo TANAX'a (Biblijos senasis testamentas) taip, kad pašalinti ir kiek įmanoma suvelti visas pranašystes susijusias su Jėzaus Kristaus pirmuoju atėjimu. 

   Bet viena yra sukurti naują bibliją pas save, visai kas kitą pakeisti visas esamas Biblijas visose Sinagogose ir Krikščionių Bažnyčiose naujomis. Sinagogose jie keitė per daug savo vergų - žydų neklausdami ir jiems nieko neaiškindami (tuo labiau, kad Ješivose nuo mažens dresiruojami vergų - žydų vaikai TANAX'o - Dievo Žodžio beveik neskaito, tik tonas žmogiškų komentarų ir pamokymų. Paskaitykite dabartinius, bet kokios religijos nurodomus Biblijos komentarus ir jūsų tikėjimas išnyks kaip dūmas), o štai dėl Kristaus bažnyčios jiems teko imtis gudrumo. Naujojo Gibeoniečių tikėjimo rabinai pradėjo intensyvias diskusijas su Krikščionių mokytojais įrodinėdami, kad jų tekstai yra klaidingi, o tie tekstai kuriuos turi jie, yra teisingi. Tai užtrūko beveik TŪKSTANTĮ METŲ, bet per prostitutus, oi atsiprašau protestantus, jie pagaliau visas Biblijas apipjaustė ir iš 77 Tikros Biblijos knygų, pas prostitutus (oi atsiprašau - protestantus) liko 66 Biblijos knygos, o ir tos pagal Massoretų įdirbį visiškai išromytos. Būtent tos 66 knygų biblijos ir voliojasi visur nemokamai, nuodydamos žmonių, kurie siekia ieškoti Viešpaties, sąmonę. 

   Tęsiam istoriją: 1040 metais Gibeoniečių rabinai paskelbė savo vergams žydams, kad švento rašto taisymas yra baigtas, todėl nuo dabar prasidės NAUJAS NORMALUMAS. Taip atsirado nauja ir pati jauniausia ABRAOMINĖ RAVINISTINĖ PSEUDOJUDĖJŲ RELIGIJA. 

  Prisiminkime, kad iš senojo Viešpaties Dievo, Dangaus ir Žemės Sutverėjo Šventyklos Jeruzalėje tarnavimo, iškilo trys pagrindinės kryptys, t.y. 

   Pirmoji, Dievo Asmeniškai palaiminta ir iš Senojo Testamento tautos gimusi - NAUJOJO TESTAMENTO - Mesijo, JĖZAUS KRISTAUS EKLESIJA (Bažnyčia).

  Antroji, apytiksliai po 600 metų atsiranda Musulmonų religija (Ištikimųjų kelias arba tiksliau buvusių Krikščionių Arijonų agnostikų mokymo tąsa) 

   Ir pagaliau trečioji, 1040 metais atsiranda jauniausia iš visų Abraominių religijų - Buvusių Viešpaties šventyklos vergų (nešiojusių vandenį ir skaldžiusių malkas aukurui) Gibeoniečių besąlygiškai kontroliuojamas - ravinistinis pseudojudėjų kelias. Būtent šis paskutinis, yra pats radikaliausias ir kruviniausias iš visų, nes jo sekėjai manosi jog įtraukė į savo religiją visų iki jų buvusių religijų patirtį ir geriausius valdymo ir veikimo metodus. Jie net neslėpdami vadina visą savo religijos pasekėjų bendriją DIEVU. T.y. Jie patys sau Dievas. Be to, jie įsivaizduoja jog išmoko besąlygiškai kontroliuoti dvi iki jų buvusias religijas - Krikščionis ir Musulmonus. Tai visų žmonių, kurie nutaria kariauti su Dievu klaidingas įsitikinimas. 

  Dabartinė pasaulinė kovidoafera yra būtent šios jauniausios religijos valdžios įtvirtinimo įrankis. Pasaulio lyderiai tai mato, bet padaryti ką nors atvirai beveik neturi galimybių. Kinijos prezidentas Xi Jinpingas numalšines pas save Kovidoaferos sukelėjus Uchane (ten vadovavo Komunistų partijos opozicija iš Demokratinio Komjaunimo) ir nutraukęs kovidoaferos veikimą Kinijoje (prisimenam, kad trumpam visiškai prapuolė visi kovidoatvejai Kinijoje) gavo tokį smūgį iš JAV, kad greitai, sukandęs dantis grįžo vykdyti Gibeoniečių aferą. Nors ir grįžo, bet labai grakščiai trolindamas JAV ir Izraelio diplomatus, kuriuos nuolat testavo per išangę (Lietuvius taip pat). Taip pat matėme kuo baigėsi Aleksando Lukašenkos, "diktatoriaus" iš mums broliškos Gudijos, bandymas apsaugoti savo tautą nuo šitų banditėlių aferos. Vos vos išlaikė valdžią, kai ravinistinės religijos adeptai per soctinklus, žiniasklaidą ir pseudomokslinius pareiškimus sukėlė maištą silpnose išplautasmegenių su antsnukiais galvelėse. Visi kiti lyderiai tai mato ir supranta, kas laukia jų jeigu, jie pabandys priešintis. 

p.s. Vienitelis viso pasaulio lyderių išsigelbėjimas nuo artėjančio totalaus įverginimo (lyderiai bus įverginti pirmieji) yra jų valdomų tautų nesibaigiantys protestai, kurie turi vis labiau radikalėti. Tik tada gibeoniečiai atsitrauks, nes viena yra žudyti ramiai į skerdyklą einančias avis, kaip jie tai darė Rainiuose arba Katynėje arba kituose gyvulių lageriuose. Ir visai kas kita turėti dar nevakcinuotos (tai yra galutinai neįvergintos) žmonių dalies aišku protestą. Būtent todėl, jie kaip išprotėję kuo skubiau bando visus paversti bebalse, antsnukiais padabinta imunitetine banda. Tam jie naudoja visas priemones. Netgi degina bažnyčias (pavyzdžiui Kanadoje), kad nepakankamai jų idėjas propaguojantys bažnyčių lyderiai susivoktu, kad reikia skatinti kuo skubiau pasaulinį įverginimą, nes tokia naujųjų šeimininkų valia. Pabandyk jiems pasipriešinti jei esi atsakingas už visą bažnytinę struktūrą. Lietuviai irgi prisimena kuo baigėsi kai nepakluso naujosios religijos atstovų reikalvimams dėl vilniaus Sporto rūmų teritorijos, sugriuvo dvi seniausios Lietuviškos Bažnyčios JAV ir netyčia užsidegė naujai pastatytas Karaliaus Mindaugo verslo centras prie Neries. Būtent tokie šių atmatų veikimo metodai ir mes turime apie juos kalbėti. 

   Kol kas dar esi laisvas rinkis - tu vakcinuotas gyvulys su gyvulio pasu, ar laisvas žmogus (net jeigu esi bakstelėtas marmalu dar turi vilties). Apsispręsk ar eisi kartu su bebalse gyvulių banda į skerdyklą  ar kovosi taip kaip sugebi, būdamas žmogumi? Rinktis tau.

   Jeigu jiems pavyks pasiekti imuniteto bandos vergų kiekį, LAVONŲ BUS LABAI DAUG. Nes naujosios ravinistinės religijos adeptai tai pasaulinės atmatos ir jie yra manjakai, kurie pradeda žudyti nesustojamai kai tik pajaučia jog auka nebegali priešintis dėl ją sukausčiusios baimės. Prisiminkite ką darė žydai Rainiuose su tais, kas negalėjo jiems pasipriešinti. Kaip pjaustė lytinius organus ir kišo žmonėms į burnas. O Kaip žydai žudė Kaniukose visus, nesigailint nei senų nei kūdikių. 

  Kai tik AZIATAI pajaučia savo nebaudžiamuma jų nebeįmanoma sustabdyti, būtent todėl Anglai visus ravinistinės sektos šachidus gyvus kišdavo į kiaulės lavoną ir taip laidodavo. Po to kuriam laikui jų išpuoliai sustodavo.

Su meilę ir brolišku rūpesčiu 

2021 m. rugpjūčio 21 d., šeštadienis

Nustatytas dar vienas teigiamas, eksperimentinių vakcinų poveikis.

 

   Pasaulyje vyksta precendento neturintis eksperimentas. Naujo tipo genetinės vakcinos, realiuoju laiku bandomos su žmogiškos populiacijos banda. Vieni yra šio eksperimento stebėtojai (laisvoji mažuma), kiti yra tiesioginiai eksperimento dalyviai (noriu pabrėžti jog savanoriški dalyviai, kurie savo parašu patvirtina, kad jie asmeniškai labai nori dalyvauti šios vakcinos bandymuose. Rinkti iš jų laisvanoriško sutikimo parašus yra normalu, nes prievarta medicininiuose tyrimuose, yra uždrausta ir prilyginama nusikaltimams prieš žmoniškumą, neturintiems senaties termino)

  Kadangi sąmoningai pasirinkau būti stebėtojų pusėje, tiesiog šiuo trumpu tekstuku noriu pasidalinti keliais savo pastebėjimais. 

  Vakar perskaičiau, kad mirė Kauno klinikų Akušerijos ir ginekologijos klinikos vadovė R. J. Nadišauskienė. Šiaip daug žmonių dabar "staigiai" miršta, gal ir neatkreipčiau dėmesio į šį liūdną faktą, bet prisiminiau jog būtent šį profesorė aktyviai agitavo visus skiepytis eksperimentinėmis vakcinomis ir netgi rekomendavo tai daryti nėščioms ir žindančioms motinoms. Pati vakcinavosi du kartus ir su nekantrumu laukė trečios dozės, bet nespėjo. Užteko dviejų kartų. 

  Skaitydamas nekrologą, apie šią gerbiamą eksperimentinės vakcinos naudotoją ir agitatorę, tiesiog prisiminiau kitą eksperimentinės vakcinos entuziastą ir naudotoją. Kaišiadorių rajono savivaldybės Administracijos direktorių M. Nasevičių.  Apie kurį taip pat nekrologą skaičiau žiniasklaidoje šių metų kovo 22 dieną. Jis mirė staigiai savo darbo vietoje. 

   Taip pat nebūčiau atkreipęs dėmesio į šį liūdną faktą, bet prisiminiau viena istoriją. Šių metų sausio mėnesį, kai tik pradėjo šiomis vakcinomis skiepyti prioritetines grupes, gerbiamas direktorius tuojau pat pasiskiepyjo ir dėl to kilo nemažas šurmulys, nes jis nebuvo jokiose prioritetinėse grupėse. 

   Ir štai po poros mėnesių, jis netikėtai ir labai lengvai miršta tiesiogiai savo darbo vietoje. 

  Dabar tokių netikėtų mirčių vis daugėja ir daugėja, bet aišku tai visiškai nesusiję su eksperimentine vakcina. Tai tiesiog sutapimai. 

 O dabar apie pastebėtą teigiamą vakcinos poveikį žmonėms. 

  Aš šiek tiek nusivyliau kai sužinojau jog mano draugai gyvenantys kaime suskubo skiepytis, bet kai su jais susitikau pokalbiui betarpiškai apsidžiaugiau. Išgirdau tokį tekstą: "Eik Vladeli čia durnium reik būti, kad šitą brudą į save susleisti. 20 eurų ir tu "vakcinuotas"." 

   Tai yra, kaimo žmonės protingai suprato, kad reikia įjungti "durnių" su įsigalinčiais vergvaldžiais ir vaidinti jog viską darai kaip jie sako. O realybėje daryti viską atvirkščiai. Tai normali kaimo žmonių sveikos nuovokos gyvenimiška pozicija. Iš karto pasakysiu, man ji suprantama, bet nepriimtina. Aš taip nesielgčiau. 

  Būtent todėl dabar skiepobusų prieigose, paprasti "kosmonautai" (skiepobusų personalas) atvažiuoja vis geresniais mašiniukais. O tai tikrai teigiamas vakcinų poveikis paprastų žmonių gerovei pakelti. Nes tie, kas Lietuvos viršūnėse springsta eksperimentinės vakcinos marketinginiais fondų pinigais, nelabai jais dalinasi su paprastais vykdytojais. Todėl bent jau tokiu būdu, jie savo materialinę padėti pasigerins ir žmonėms gerą padarys, eksperimentinio marmalo nesuleisdami. 

p.s. Ginti savo gyvybę ir sveikatą nuo modernių medicininių nacių eksperimentų yra ne tik leistina, bet ir privaloma. Tam tinka visi metodai. Japonų diplomatas Sugihara, klastojo dokumentus tam, kad išgelbėti nuo ankstesnių "galimybių pasų" ir karantinų to meto "eksperimente laisvanoriškai" dalyvavusius žydus. Jis buvo paskelbtas pasaulio teisuoliu. Manau ir skiepobuso darbuotojai, dienų dienom dūstantys kosmonauto skafandruose ir už protingą atlygį sutikę išpilti eksperimentinį marmalą į šiukšliaduobę, taip pat istorijoje bus pripažinti didvyriais ir teisuoliais.   


Su meilę ir brolišku rūpesčiu


!בּוֹא אָדוֹן יֵשׁוּעַ מרנאתא

 
2021 m. rugpjūčio 19 d., ketvirtadienis

Kuo eksperimentinis alkoholis blogesnis už eksperimentinę vakciną?

 


   Šiandien dienraštyje "Komsomolskaja pravda" (priedangos pavadinimas "Lietuvos rytas"), skaitau naujieną: "„Pas Vilę“ Kaune apsilankę žmonės ėmė mirti vienas po kito: įtaria, kad aukų bus ir daugiau". Šiame straipsnyje aprašyta moteris "eksperimentatorė", kuri nutarė atlikti bandymus ir nustatyti ar naujos formulės alkoholis bus tinkamas vartoti ar ne. Ji davė šiam alkoholiui sąlygine registraciją ir pradėjo platinti badomųjų tarpe. Eksperimento eigoje buvo nustatyti tam tikri šalutiniai poveikiai, keli bandomieji mirė, bet eksperimentinio alkoholio nauda akivaizdžiai viršijo jo likutines nepageidautinas indikacijas.  

  Eksperimento metu nustatyta, jog tiriamo, naujos formulės alkoholio sėkmingam platinimui, sutrukdė netinkamas politikų, žiniasklaidos, medicinos personalo ir teisėsaugos motyvavimas. Nebuvo atsižvelgta į kito, sėkmingai platinamos eksperimentinio produkto - vakcinos nuo kovido, marketingo politiką. Reikėjo, kaip ir eksperimentinės vakcinos platinimo atveju, nustatyti tinkamus paskatinimus ir suformuoti fondus. Numatyti, jog mokėjimai už eksperimentinį alkoholį bus tiesiogiai iš biudžeto, pats eksperimentinis alkoholis turėjo būti dalinamas nemokamai, iš mobiliųjų taškų (autobusų), pradžioje rizikos grupėse esantiems žmonėms, o vėliau visiems įskaitant vaikus iki 6 metų. Visus tamsuolius antialkoholikus, kurie atsakytų vartoti šį įnovatyvų eksperimentinį alkoholį, įstatymiškai reikėtų izoliuoti. O neišvengiamas šalutines mirtis nuo eksperimentinio produkto, reikėtų paskelbti "neegerenčiųjų pandemija" ir biznis būtų pavykęs. 

p.s. Gaila, kad Vilė neturėjo tokios įtakos kaip Geicai, Bloombergai, Cukenbergai ir pan., todėl Šimonai, Nausėdai, Čmiliai, Požėlai ir pan. neprivalėjo jos eksperimentinio biznio ginti ir skatinti visomis turimomis priemonėmis. 


Su meilę ir brolišku rūpesčiu


2021 m. rugpjūčio 17 d., antradienis

Labai gera laida tiems kas pasidabines savo profilį "Tikiu mokslu"

 
Lietuvą valdanti žydauja vis labiau pradeda rodyti savo žverišką snukį.

 
    Vakar buvo sudegintas tikro laisvo ir objektyvaus žurnalisto Lauryno Ragelskio automobilis. 

    Reikia pagaliau pradėti kalbėti atvirai, nevyniojant žodžių į vatą. Lietuva valdo nusikaltėlių žydų gauja (kaip tai pripažino ir pats užsislapstines žydelis Žygimantas Pavilionis - nežiūrėkit į pasą žiūrėkit į snukį), todėl jų nusikaltimai kuo toliau, tuo bus įžūlesni ir jau greitu metu labai kruvini (tą žinome iš istorijos, ir tą matome žydų pavergtoje Ukrainoje). Visa jų kohorta, gražiomis Lietuviškomis pavardėmis, dieną naktį, per jų kontroliuojamą žiniasklaidą, pila modernaus naujo gyvenimo pamazgas į Lietuvos gojų galvas. O jų politikai nuosekliai priiminėja naujojo įverginimo įstatymus.

   Vakar perskaičiau dar vieno žydelio - Drukteinio opusą žydiškame delfyje, kuriame jis tiesiogiai įpareigoja žydams tarnaujančius žmones "nebendrauti ne su tais". Gojai juk neverti jokio dėmesio, jie neturi balso, tai gyvuliai. 

   Toks šių aziatų gyvenimo ir bendrabūvio tiesos matas. Jie kitaip nesugeba. Pas juos yra tik du būviai: Ponas - Vergas. Būtent iš to jie ir stato sociumą, kai ateina į valdžią. Meluoti gyvuliams galima, matome tai visose žydų valdomose valstybėse. Jie visur viena sako, kitą daro, o trečia galvoja. Tai yra visų aziatų skiriamasis bruožas. Mums baltiems žmonėms tai pasibjaurėjimas, o jiems tai normalus ir teisingas gyvenimas. 

  Tiesiog pateiksiu jums mažą istorinį sulyginimą, kad jūs suvoktumėte kuo skiriasi kai valstybę valdo tos šalies kilmingas elitas (vieno kraujo su visa bendruomenę)  ir kai visokių koronoaferų pagalba ateina pagal kvotas universitetuose "išsilavinti" aziatai:

   Rusijos Caro laikais buvo intensyviai statomi geležinkeliai. Tai buvo išties grandiozinės tukstantkilometrinės statybos. 

    Caro laikų geležinkelio statybose dažniausia mirčių priežastis būdavo PERSIVALGYMAS. T.y. caro inžinieriai ir valdininkai patį darbininką maitindavo tiek kiek tik jis galėdavo į save sutalpinti. O kadangi daugelis būdavo iš neturtingų šeimų, tai jiems tokia mėsos, žuvies ikrų ir įvairių skanėstų puota būdavo didelė pagunda. Jie kimšdavo ir kimšdavo į save maistą kurio nematė savo tėviškėse (beje Lietuvių ten taip pat buvo ne vienas tūkstantis). Todėl dažnai tiesiog sprogdavo skrandžiai. 

   Kai žydaujos banditai perėmė valdžia Rusijoje, statybos buvo tęsiamos, bet nuo tada, dažniausia mirties priežastis buvo bado išsekimas. Visos sovietinės žydaujos statybos yra nusėtos Rusų, Baltarusių, Ukrainiečių, Lietuvių, Latvių, Estų ir kitų gojų tautų kaulais.  

  Prisiminkite - AZIATAI NETURI NEI GĖDOS NEI GAILESČIO JAUSMO, todėl kai jie pradeda valdyti, jūs visi tampate tik ŽMOGIŠKA MEDŽIAGA. 
p.s. Pasaulinė koronoafera yra jų ilgo pasiruošimo "naujajai pasaulinėj revoliucijai" kulminacija. Tam jie per kelis dešimtmečius prastūmė, priverstinio gydymo ir taip vadinamų "nepaprastųjų padėčių" įstatymus. Sustatė savo žmones reikiamose pozicijose. Supirko didžiąją dalį žiniasklaidos. Prastūmė vaikų grobimo įstatymus ir atidavė savo draugams pedofilams tuo pagrindu sukurtas "vaikų teisių/viešnamių/ vergų pardavimo kontoras. Tam žydauja įvedė grynųjų pinigų ribojimus visame pasaulyje ir paraleliai patys kuria taip vadinamas "kriptovaliutas". Kai tai bus įgyvendinta valstybės nebeteks monopolio leisti pinigus, tai neribojamai kontroliuos a lia cukenbergai ir geitcai (tiksliau tie gibeoniečiai kurie stovi už jų nugarų ir juos besąlygiškai kontroliouoja). Tam jie stumia ir "APLIKOSAUGOS" įstatymų paketus, tokiu būdu bus pasisavinta visa privati nuosavybė, "rūpesčio gamta šūkiais" (Stebėkite jau ir karvės yra tai, kas sukelia "klimato kaitos pasekmes". Tik laiko klausimas kai tu būsi pripažintas 'klimato kaitos reguliacijos objektu" ir tau bus numatyta ribota galimybė maitintis ir leisti į aplinką "šiltnamio dujas".) Ir dar eilė kitų įstatymų paketų kaip gyvūnų apsaugos, dirvožemio apsaugos, saugomų teritorijų, moterų apsaugos ir t.t ir pan. 

  Visada prisimink pagrindinį principą:  jei turi ką nors SAVO (savo namą, savo žemę, savo vaikus, savo žmoną ir t.t.) tai tu tai ir saugai. Kai tik tavo nuosavybę pradeda saugoti kažkas kitas, tu tampi paprastas LOCHAS (žydiškas žodis reiškiantis skylę per kurią išteka pinigai), kuris vien tik įsivaizduoja, kad jam kažkas priklauso, o iš tiesų tuo naudojasi kiti. 

   Įsisamoninkite - Mes neturime kitos išeities, tik kovoti. Visų pirma mums reikia sustoti, įvertinti savo realias galimybes ir tada kovoti iki mirties, kiekvienas savo vietoje TYLIAI IR PER DAUG NESIAFIŠUOJANT, bet kiek įmanoma skaudžiau ir efektyviau. 

Tylus karys padaro daug daugiau nuostolių priešui nei milijonas rėksnių.

Geriau mirti laisvam, negu gyventi NAUJOS REALYBĖS žydiško kaganato vergu. 

p.s.s. Ir dar prisiminkite, kad šiandien yra 17 diena. O būtent 2012 m. gegužės 17 d. Lietuvą valdanti žydauja, 240 gerai išdresiruotų šunų pagalba, išplėšė Lietuviškų gojų mergaitę iš saugios šeimos ir ją nužudė. Tada mes neapgynėme savo tautos mažo vaikučio, todėl nebaudžiamuma ir visagalybę pajutusi žydauja toliau rujoja ir elgiasi vis įžuliau. 


Su meilę ir brolišku rūpesčiu

2021 m. rugpjūčio 12 d., ketvirtadienis

Vytauto Landsbergio patarimai protestuojantiems žmonėms: "Reikėtų steigti savo demokratiją, rinkti savo atstovus gatvėse, kad tai būtų tikri atstovai, o ne statytiniai iš valdžios įstaigų..."

 


    Faktinis Lietuvos vadovas, visų gerbiamas patriarchas Vytautas Landsbergis, žurnalistams pasakė, cituoju: 

Šūdmala“ eina per visą pasaulį ir atrodo, kad taip ir galima. Jei pasaulis tą „šūdmalą“ valgys ir nepastatys į vietą malėjų ir maitintojų, tai pasaulis liūdnai atrodo.

  Žmonės jau taip įspausti į kampą, kad nepajėgtų tarti savo žodžio. Tačiau matosi, kad jie nori tarti savo žodį, tačiau neranda formos, kaip tą padaryti. „Jie neturi vadovybės, neturi struktūrų, demokratinių kovojančių struktūrų. Kovoti reikia už pačią demokratiją. Reikėtų steigti savo demokratiją, rinkti savo atstovus gatvėse, kad tai būtų tikri atstovai, o ne statytiniai iš valdžios įstaigų... "

   Šie žodžiai buvo pasakyti 2020 Rugsėjo 9 dieną, Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje vykusiame „Lietuvos politikos forume - „Piliečių kova prieš melą ir diktatūrą Baltarusijoje. Kas toliau?“ Tą vakarą  diskutavo užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos instituto (VU TSPMI) direktorė Margarita Šešelgytė, prof. Vytautas Landsbergis ir Lietuvos pramonininkų asociacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius.

  Prieš metus išsakytos mintys, kaip niekad aktualios ir šiandien. Nes "šūdmala" vis labiau įsigalėja, o žmonės vis labiau yra įspausti į kampą ir nori tarti savo žodį. Dar labai svarbu, kad tai pasakė politikas, kuris savo visuomeninės veiklos Himnu padarė Lietuvių liaudies dainą: 

  "Kas man iš tos laimės ir iš tos garbės, jei aš vienas džiaugsiuos, o kiti liūdės."

...

  Prieš beveik 22 metus, buvo didžiulis profsąjungų mitingas prie Seimo. Jo metu, buvau deleguotas įteikti Seimo pirmininkui Vytautui Lansbergiui, mitingo reikalavimus. Reikalavimų tekstas buvo padabintas baltomis pirštinėmis ir diržu (simbolizuojančius tuo metu konservatorių deklaruojamą švarių rankų ir diržų veržimo politiką). Vytautas mane priėmė savo kabinete ir kažką intensyviai kramtydamas, žurnalistų akivaizdoje, pareikalavo patraukti "daiktus" nuo papkės su reikalavimų tekstu. Aš buvau šokiruotas tuo jo demonstratyviu kramtymu ir paniekinamu tonu. Pirmą kartą gyvenime, mačiau taip artimai šią istorinę asmenybę, mūsų valstybės vadovą. Be to, aš atėjau ne savo kažkokių reikalavimų pateikti, o buvau demokratiškai deleguotas iš aplink Seimą susirinkusių į protestą piliečių. Todėl aš pasibjaurėjęs tokiu stačiokišku elgesiu, tiesiog netaręs nei žodžio, nuėmiau diržą ir pirštines, įteikiau Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkui Vytautui Lansbergiui reikalavimų tekstą, NUSILENKIAU ir taip pat be žodžių apsisukęs išėjau iš kabineto. Tas nusilenkimas tuomet sukėlė tikrą audrą viešoje erdvėje. 

p.s.   Prisiminęs tą epizodą su baltomis pirštinėmis, turiu visiems nutarusiems nesitaikstyti su įvedama naująją segregacijos ir konclagerių sistema priminti, - BALTOMIS PIRŠTINĖMIS Augėjo arklidžių šūdmalos neišmėši. Jeigu manote, kad atsiriboję nuo vienų protestuotojų (mažiau vertų runkelių, vatnikų, ne kartą teistų asocialų,"valstybės priešų"ir t.t. ir pan.), jūs tapsite labiau šventais ir priimtinais, ant balto žirgo įjosiančiais į valdžią, nuvilsiu, jūs labai klystate.

   Turi būti išlaisvinti visi provokacijos metu sulaikyti politiniai kaliniai ir jų atžvilgiu turi būti nutrauktas, bet koks baudžiamasis persekiojimas. Tai turi būti nediskutuotinas siekis. 

  

Su meilę ir brolišku rūpesčiu


Pareigūnai pasižiurėkite ką jūs darote.

   


2021 m. rugpjūčio 11 d., trečiadienis

Graudu žiūrėti kai eksperimentinės žiurkės įsivaizduoja jog jos yra elitas.

 


    Su tokiu akivaizdžiu melu, kokį matome šios pasaulinės koronaaferos metu, aš buvau susidūręs tik vieną kartą (aišku nepalyginamai mažesne apimtimi). Kai kūriau Lietuvos geležinkelio profsąjungą (tuo metu ten buvo apie 1500 narių). Profsąjungos administracijoje buvau įvedęs privalomą tvarką, kad be tiesioginio darbo (atstovaujant darbininkų interesus prieš darbdavį), dar profsąjungos administracijos darbuotojai privalėjo ieškoti įvairių pagerinimų ir specialių paslaugų tik mūsų profsąjungos nariams. Pav. Atidariau specializuotą darbo teisės tarnybą. Ši tarnyba užsiėmė mūsų profsąjungos narių teisniu atstovavimu ir pagalba kitoms profsąjungoms (tokios specializuotos darbo teisės įstaigos nebuvo jokiose kitose Lietuvos profsąjungose tuo metu). Taip pat, mano administracija rengė visokias loterijas, kuriuose dalyvavo profsąjungos nario bilietas (žmogus kokiame Rokiškyje arba Naujoje Vilnioje tiesiog ne iš šio ne iš to gaudavo kokia mikrobangų krosnelę arba kavos virimo aparatą, šiaip, tik dėl to, kad yra profsąjungos narys). Nuolaidos būtent mūsų profsąjungos nariams su jų pažymėjimu (tik vėliau atsirado visos tos lojalumo ir nuolaidų kortelės prekybcentiruose. Jie labai greitai pasisavina svetimas geras idėjas).  Kompiuteriniai kursai įvairių lygmenų, su žinomų IT įmonių baigimo sertifikatais (tam pasirašiau atitinkamas sutartis dėl kursų baigimo egzamino priėmimo pas jų lektorius). Ir t.t. ir pan. 

    Tai va, visoje toje darbinėje rutinoje atsirado vienas vyrukas, kuris pasiūlė mūsų profsąjungos nariams puikius mobilių telefonų planus, jeigu bus daug norinčių. Kadangi tuo metu mobilūs telefonai dar buvo naujovė, nelabai norėjau pats kištis į tai ko nesuprantu. Todėl pasiūlau jam atsidaryti savo personalinę įmonę ir su mūsų profsąjunga dirbti tiesiog partnerystės pagrindais. Jis sutiko. Per mėnesį suorganizavo tikrai gerus planus ir pats gaudavo kažkokį administracinį procentą už tai. Po kiek laiko aš sužinojau, jog su planais visiems profsąjungos nariams turėjo būti išdalinti ir telefonai po 1 litą ( apie 400 kažkokių mažučių ar sagem ar seamens dabar nepamenu). Pasikviečiau tą vyruką pas save ir klausiu, o kur telefonai. Jis nuoširdžiai pradėjo teisintis (nuoširdumą jaučiu iškarto žiūrėdamas į žmogų), kad jokių telefonų ne buvo. Rodo savo sutartį su kažkokia dviejų žydelių "Šaraškina kontora", kuri tiesiogiai atstovauja mobiliojo ryšio bendrovę. Na aš vyruku tikiu, bet pasitikrinimui važiuojam į tą įmonėlę. Susitinkam su žydelais  kavinėje prie jų ofiso. Mano vyrukas pradeda priekaištauti, jog jie jį apgavo. Vienas žydelis karštai pritaria ir sako kitam, "kodėl tūū Įzia  taaaip nyyygrąžiai padarei su žmuogum"(gal ir ne izia, nes po tiek metų neprisimenu tiksliai vardo, gal Emanuelis ar Gitanas). Antras žydelis pradeda savo mamos sveikata, vaikų gyvybėmis prisiekinėti, kad jokių telefonų niekada ne buvo. Klausiau viso šito cirko pusvalandį. Tada išsitraukiu dokumentus, kuriuose šio žydelio parašas stovi (gavau juos prieš susitikimą su žydeliais iš savo draugų, pas kuriuos domėjausi šio biznio specifika), ten aiškiai pažymėta jog telefonus žydelis gavo. Nulis reakcijos (panašiai kaip dabar eksperimentinėmis vakcinomis priverstinai vakcinuojant žmones ir vaidinant jog tai LAISVANORIŠKA. "Čia patyyys gojaai laaabai nori dalyvauti eksperimentines vakcinos bandyymuosie" ). Pirmasis žydelis, nupiešęs veide gilų susirūpinimą, pradeda gėdinti vagį, o tas Bilotaitės tipo akmeniniu veidu, vis vien lenkia savo "NEBUVO JOKIŲ TELEFONŲ". Gali mane paduoti į teismą, gali rašyti skundus, gali daryti ką tik nori, "NEBUVO JOKIŲ TELEFONŲ". 

   Klausydamas tokio ciniško melo iškarto prisiminiau savo senelį, kuris papasakojo vieną įstoriją, nutikusią prieškaryje mano mamos tėvonijoje Žemaitijos Židikuose. Kuomet jis savo draugą žydelį, netyčia užklupo besišlapinantį į statinę su silkėmis (Tai buvo to žydelio parduotuvės sandelyje). Užkluptas jis su "a lia Kurlianskio" nekalta šypsenėle tiesiog pasakė, kad cituoju: "Juozeli viskas ne taip kaip tu galvoji, čia tiesiog sūrymo silkutėje per mažai buvo". 

   Jau nuo senų senovės Lietuvoje žmonėms aišku, kad jeigu žydas daro biznį, jam visiškai ne svarbu tie tavo skundai, panieka jam, tempimas į teismą ir t.t. ir pan. (pasižiūrėkite į Vilniaus savivaldybę valdančių judėjų išsidirbinėjimus. Tik dėl atminimo lentos generolui Vėtrai jie atsitraukė, nes išsigando gausaus gojų įniršio). Šie aferistai gyvena tokį padugnių gyvenimą jau porą tūkstančių metų (po to kai atmetė jiems siųstą Dievo malonę ir nutarė gyventi nuolatinio maišto prieš Dievo tvarką sąlygomis). Vienintelio ko jie bijo, tai apgautų, pažemintų, apiplėštų ir žudomų gojų spontaniškų POGROMŲ. Žinodamas tą mūsų bendrapiliečių žydų bizno vedimo ypatybę, tada turėjau tik dvi išeitis. Kadangi teisinis kelias su žydų aferistais neturi jokių perspektyvų (įsivaizduokite jie Visagalį Dievą jau tiek tūkstantmečių apgaudinėja, Dievo duotas aiškias taisykles ir ir įstatymus išvartydami taip, kad nė patys nebežino kas yra teisu, o kas ne) todėl tiesiog galėjau perduoti šio žydelio bylą žmonėms, kurių duonelė kasdieninė buvo, štai tokių gudručių "pogromai" (sorry gali atrodyti grubiai, bet tada tokie buvo laikai),  arba antras kelias -  palikti jį ramybėje. Kadangi tai tik telefonai, aš pasirinkau visuomeninę ramybę. 

  Dabartinėje koronoaferoje,  jų tikslas ne vien apvogti kvailus gojus (jeigu būtų tik tai, aš būčiau tylėjęs). Jų tikslas visus kas papuls į jų valdžią, pasodinti ant vergo grandinės. 

   Antsnukiai, šunų pasai, uždarymai, izoliacijos, priverstinis "gydymas" tų kurie bus pavojingi arba nereikalingi šiai naujo kaganato sistemai. Siaubingą ateitį jie yra mums numatę. Negalvokite, kad nuolankiai jiems pritardami arba neprotestuodami ir tyliai tūnodami savo sodybėlėse, jūs užsitarnausite privilegijuotą vietą jų kuriamame segregacijos, žudynių ir vergiško paklusnumo GEROVĖS VALSTYBĖJE. Kaip tai buvo senosios sovietijos darbo lageriuose (visi iki vieno senosios sovietijos gulagų pargindiniai vergvaldžiai buvo žydai) tavo gyvenimas kainuos mažiau nei kuvalda, kuria tu privalėsi skaldyti granito skaldą, pilamą priešais gerovės valstybės vergvaldžių namukus, uždarose saugomose teritorijose. 

  O dabar dėl tų, vargšų valdžios distrofikų ir infantilų (abiejų lyčių ir belyčių), kurie naudodamiesi savo padėtimi, ne tik patys uoliai LAISVANORIŠKIAI vakcinuojasi, bet ir savo skystaprotiškais sprendimais siutina tuos ant ko laikosi visa valstybė (tikrai laisvus, sveikus ir savistovius žmones -  karius pagal prigimtį).  Jie manosi, jog čia jie bus tie, kas valdys naujo "apharteido" sistemoje. Turiu jus nuvilti mielieji mano. Jūs esate eksperimentinės žiurkytės. Tokios baltos, raudonom akelėm, nepiktybiškos, nors ir atrodančios gan nepatraukliai. 

  Aš visuose savo tekstuose perspėjau jūs nedaryti lemtingų ir negrįžtamų sprendimų, bet jūs nutarėte, kad neverta klausytis visokių bepročių svaičiojimų, todėl organizavote "gudrią" provokaciją ir panaudojote jėga prieš taikius savo bendrapiliečius. 

   Dabar aš jums papasakosiu kas bus. 

    Jūs manote šešiakampės žvaigždės mitinge buvo šiaip performansas? Ne mielieji. Tai ženklas, kad jūs jau pasmerkti ir tie kas jus pasmerkė, dabar po truputį išryškina jūsų budelius. Tie budeliai bus įsitikinę savo teisumu, nes jūs patys juos verčiate taip elgtis. 

   Jūsų skerdynės atves prie chaoso, nes dabartinis protesto judėjimas yra per daug sluoksniuotas ir neturi tolesnės veiklos vizijos. Kai išskers infantilus ir distrofikus, (o tai neabejotinai įvyks. Jeigu ne Lietuvių rankomis, tuomet tam bus panaudoti vyrukai iš palapinių ir jų gausūs giminaičiai kurie jau turi EU pasus ir po truputį čia suvažiuos pagelbėti savo tikėjimo broliams) revoliucionieriai ras tuščią lovį. Nes tikri naudos gavėjai, iš visų tų Wiljamsų, Independensų ir pan. jums visiškai nematomi. Todėl neišvengiamai pradės tarpusavyje pjautis. O čia įsijungs būtent tie, kas moka gyventi nuolatinio chaoso sąlygomis. Vienam lyderiukui pinigėlių, kitam, maisto, trečiam ginklų ir permanentinis valdomas chaosas bus nukreiptas ten kur nuspręs tie, kas jau porą tūkstantmečių žino kaip kurstyti ir valdyti įsiutintas minias. 

   90 proc. distrofikų, kurie tėra bereikalingas ofisinis planktonas, bus sunaikinti chaoso metu, o tie kurie reikalingi fiziniam darbui, bus sučipuoti kaip šunys ir dirbs už balandą ir skiepus. Manote svaičiojimai? Daugelis žmonių prieš didžiąsias pasaulines katastrofas manė lygiai taip pat. 

p.s. Ar yra visiems priimtina išeitis? Nes Dievas mato, tikrai nenoriu jūsų siaubingos pabaigos. Aš siūlau dabar, visų pirma paleisti visus tuos žmones kurie sulaikyti. Nutraukti bet kokį jų persekiojimą. Antra pradėti palaikyti  (neakivaizdžiai, bet visomis išgalėmis) kokią nors politinę jėgą, kuri yra ne iš konservatorių pusės tam, kad nuraminti vidaus įtampą ir išorės konfliktą. 

  Aš asmeniškai siūlau Viktoro Uspaskich vadovaujamą darbo partiją. Paaiškinsiu kodėl. Viktoras yra Rusas, o mes rusai mastome ne protu, o širdimi, todėl jis visiškai ne bijos imtis panašių veiksmų kaip Orbanas Vengrijoje prieš globalistus. Mano galva, visi kiti numanomi ir garsiai besireiškiantys lyderiai tiesiog pakeis retoriką ir tęs tą patį ką darė pradžioje valstiečiai, o vėliau konservatoriai. Viktoras ir Darbo partija jau parodė savo brandumą valdant valstybę. Prisiminkite antrą Mažeikių naftos pardavimą Orlienui. Ekonomikos ministerija buvo darbo partijos rankose ir jie taip gerai parodė save derybose ir paruošė pardavimo sutartį, kad vėliau ministru pirmininku tapęs Kirkilas, nors ir visomis išgalėmis bandė ją perdaryti ir atleisti lenkus, nuo ten įrašytos sumos mokėjimo, bet nieko negalėjo padaryti, nes sutartį paruošė tikri profai prižiūrimi tikrų profų. Lietuvos biudžetas pirmą kartą naujojoje istorijoje gavo visus privatizacijos pinigus už Mažeikių naftą. 

   Labai svarbu, kad Viktoro ir jo partijos išrinkimas neleis įsivyrauti chaosui, nuramins Baltarusiją, (nes du rusai Aleksandras ir Viktoras ras kaip susitarti ir gražinti pabėgėlius ten iš kur jie atsibastė) ir kas svarbiausia, jo atvedimas į realią valdžią, atitolins numatomos vergystės sistemos įvedimą tolimai ateičiai (jie vėl tai darys, bet vėliau). Galėsime vėl ramiai važiuoti į savo sodybas ir džiaugtis ramybe (čia aš apie save, nes jei įsigalės neo vergvaldžių valdomas chaosas, pirmą ką aš padarysiu tai  sudeginsiu savo sodybą, kad ji jiems neatitektų)

p.s.s. Šis pasiūlymas yra vienintelis racionalus, nes aš tikrai nematau Lietuvoje tokio politinio lyderio, kuris ne tik nebijotų imtis atsakomybės, bet ir sugebėtų suderinti, atrodytų nesuderinamus interesus mūsų valstybėje (o būtent to dabar ir reikia). Yra tikrai daug žmonių kurie skelbiasi jog jie galėtų tapti valstybės vadovais, bet jiems patiems siūlau pasižiūrėti realybei į akis, ar tikrai jie blaiviai vertina savo jėgas ir galimybes?  

   Beje mūsų bendrapiliečiams žydams irgi turėtų būti priimtinas šis sprendimas, nes patikėkite manimi, tie Gibeoniečiai kurie jūs jau kelis tūkstantmečius naudoja kaip savo nusikalstamų schemų torpedas, ne nukentės. Kentėsite vėl jūs, kurie iš šio abejotino bizniuko tikrai nedaug naudos turėsite.

  Tuo labiau, gali nutikti daug baisesni dalykai nei aš čia aprašiau. 


Su meilę ir brolišku rūpesčiu

2021 m. rugpjūčio 10 d., antradienis

Valdžioje įsitvirtinę žulikai, panaudojo jėga prieš taikius protestuotojus!!!

 Žmonės iš visos Lietuvos susirinko TAIKIAI pareikšti savo nepritarimą priverstinei vakcinacijai eksperimentine vakcina ir įvedamai segregacijos, bei konclagerių sistemai. 

  Kai tik žmonių proteste pradėjo mažėti, prieš taikius protestuotojus buvo mesti policajai (greičiausiai tie patys, kurie dalyvavo kraupiai nužudytos mažosios Lietuvos kankinės Deimantės, perdavime į žudikų rankas). Kurie žvėriškai pradėjo tyčiotis iš taikių vyrų, moterų ir vaikų. Dujos, spec. priemonės ir sulaikymai.

   Siaubingas nusikaltimas prieš taikius žmones!!!

  Ar suprantate, kad jie panaudojo jėgą prieš savo tautą, todėl IN CORPORE neteko legitimumo. Nuo šiol visi turime suprasti, kad Lietuvoje valdžią užgrobė žulikai, teroristai ir žudikai. 

  O teisėsaugos pareigūnai turi suvokti, kad bet koks jų dalyvavimas šiame nusikaltime neturi senaties termino, nes tai yra nusikaltimas prieš žmogiškumą. 

  Privalome išlaisvinti visus sulaikytuosius pilietiškus žmones ir patraukti atsakomybėn tuos kas panaudojo prieš taikius protestuotojus jėgą. 


Su meilę ir rūpesčiu

2021 m. rugpjūčio 6 d., penktadienis

Viskas kas ne natūralu visada išsigimsta, degraduoja ir prasmirsta (lavoninėse)

 


  Šiandien perskaičiau, kad Šiaulių miesto Gustuko picerija paskelbė jog aptarnaus tik nevakcinuotus klientus. Dabar žinau kur išleisiu savo pinigus kai atvažiuosiu į šį puikų miestą.    

   O štai Vičiūnų visą produkciją išmečiau iš šaldytuvo ir uždraudžiau šios įmonės gaminiams pasirodyti mano namuose. Nes sužinojau, jog jie moka po 50 eurų už tai, kad darbuotojai susileistų neaiškios kilmės ir paskirties brūdą. 

   Tai padariau ne vien todėl, kad nenoriu remti naujosios vergvaldystės palaikytojus, bet ir dėl to, kad vienas iš dažniausiai pasireiškiančių naujos, neištirtos vakcinos šautinių poveikių, yra smegenų veiklos sutrikimai. Paskaitykite "vakserių" komentarus. Siaubas. Bauduoti, izoliuoti, atimti verslą, žudyti, šaudyti. Brr. Juk pagal apklausas, priverstinei vakcinacijai pritaria būtent "didesnes pajamas ir aukštesnį išsilavinimą turintys miesto gyventojai". Na, iš principo tai turėtų būti normalūs, adekvatūs, kultūringi žmonės. Todėl darytina išvada, kad susileidus vakciną, daliai jų iškarto pasireiškė kažkokios nesveikos agresijos priepuoliai. 

   Kai kuriuos Vičiūnų įmonės darbuotojus pažinojau asmeniškai, nes padėjau kurti ten profsąjungą ir mano teisininkai paruošė jiems visą metodinę medžiagą. Tai labai darbštūs, atsakingi, nuoširdūs ir labai taktiški žemaičiai. Bet kas žino kas su jais atsitiks po neaiškios kilmės skyščio suleidimo ir jie taps tie "50 eurų didesnes pajamas gaunantys bandos imuniteto atstovai". Ar nepradės jie žuvų pirštelių gardinti savo padidėjusių išskyrų priedais? Geriau pasisaugosiu.

  Labai gerai, kad jie skelbia, kuri įmonė labiausiai didina zombių populiaciją. Dabar galima pasitikrinti kieno paslaugas ir produktus pirkti, o nuo kurių geriau susilaikyti. 

p.s.     Šiaip tikrai reikia drąsos tokiam žingsniui, kokį padarė Gustuko picerija. Nes greitai vakcinuoti, snarglėtais antsnukiais kaip abrozdėliais pasidabinę zombiai, vaikščios su deglais naktimis ir daužys langus tiems kas nepasiduoda jų beprotystei. Panašiai kaip Hitlerio Vokietijoje. Bet neilgai. 

p.s.s.  O visiems tiems neaiškiu skysčiu bakstelėtiems ("Didesnes pajamas ir aukštesnio išsilavinimo" komentatoriams, nenuilstamai linkintiems mums baudų, lagerių ir mirties). Tiesiog noriu atkreipti dėmesį į vieną informaciją, kurią paviešino embriologė A. Blaženienė su nuorodomis į oficialius dokumentus. Tai mokslininkų paruoštas pasaulio gyventojų optimizavimo projektas (galite rasti internete). Ar žinote kiek ten turi likti pagal "optimizavimo" planą? 2 milijardai žmonių. Toks siekiamas kiekis gaunasi išminusavus 70 proc. bandos imuniteto, kovidopasų ir snarglėtų antsnukių nešiotojų. t.y. tų, kas bus nuolat testuojamas ir skiepyjamas. 

  Todėl mes, su mažesnėmis pajamomis ir neaukšto išsilavinimo geriau palauksim. Nes viskas kas ne natūralu, visada išsigimsta, degraduoja ir galų gale prasmirsta (lavoninėse).


Su meilę ir brolišku rūpesčiu

2021 m. rugpjūčio 4 d., trečiadienis

Ar dar įmanoma sustabdyti kovido bepročius?  Gyvename pasaulinės globalios koronaaferos laikais. Viešoje erdvėje ir tarpusavio bendravime tenka girdėti daug visokių minčių, nuomonių ir pasisakymų šiuo klausimu. 

   Visi mes žmonės ir visi matome tiek kiek mūsų matymo ir mąstymo galimybės mums suteikia. Vieni gali žiūrėti aplinkui, į viršų, į apačią ir daryti išvadas (ne būtinai teisingas, bet bent jau tokiems žmonėms galima parodyti reiškinį, paaiškinti jo prigimtį ir jie tai pamatę supras). Kiti iki pat kaklo yra įlindę į televiziją, oficialią žiniasklaidą, kokius nors socialinius tinklus ir mato tik tiek kiek šie rodytojai jiems suteikia galimybes pamatyti (paskelbia melagiena arba įtraukia į prioritetinių žinių sąrašą)

   Su tais vargšais paprastučiais nelaimėliais yra panašiai kaip, jeigu žmogus netyčia paslydęs įkristų į lauko išvietę. Paskendęs iki kaklo išmatose, jis stebėtų pasaulį tik per viršuje esančia mažą skylę, kurią periodiškai užimtų didelė eilinio "Influencerio" arba "Influencerės" subinė ir jam iš jos būtų nuleidžiami vis nauji, modernaus gyvenimo išstenėjimai. 

  Būtent visi tie iki kaklo feisbuke arba instagrame nuskendę žmogeliai, teisina ir gina pasaulinę koronaaferą. 

   Šį savo trumpą tekstuką skiriu ne šiems "iki kaklo sėdintiems", o tiems kas dar turi galimybę apsižvalgyti aplinkui ir padaryti teisingas išvadas. 

  Viename kaime teko bendrauti su labai geru kaimo vyruku. Kartu žvejojom. Žvejybos metu iškyla visokios temos. Viena iš jų buvo apie tai kaip skerdžia gyvulius kaime. Žmogus ramiai pasakojo savo patirtį ir man įstrigo viena šio pasakojimo dalis, t.y. apie jo pirmą paskerstą ožką. 

   Jis buvo paauglys. Tėvas buvo išvykęs kelioms savaitėms ir dėl kažkokių priežasčių reikėjo greitai papjauti ožką. Mama prašė kaimynų, bet niekas nesutiko, tada ji kreipėsi į sūnų. Man įstrigo jo užsidegusios akys, kai jis apie tai pasakojo. Jis sakė: 

   "Aš seniai nekenčiau tos ožkos, todėl kai tik mama man leido ją nudėti, aš su tokiu malonumu tą bjaurybę paskerdžiau, kad iki šiol gera prisiminti". 

   Žiūrėjau į jį ir negalėjau suprasti, ar jis rimtai, ar tiesiog čia toks nevykęs kaimietiškas juokelis? Bet vėliau supratau, kad jis ne juokauja. Kai kurie žmonės tik ir laukia autoritetingo leidimo daryti ką nors tokio, ko jie niekada nedarytų patys. Yra daug tyrimų apie tai, kaip autoritetingą leidimą gavę vidutinių gebėjimų ir šiaip gyvenime pilki ir niekuo neišsiskiriantys žmogeliai, pradeda tyčiotis iš savo gentainių. Garsiausias yra Milgramo eksperimentas (kurį atliko Stanley Milgramas Jeilio Universitete) kuomet 65 procentai eksperimente dalyvavusių žmonių (imuniteto banda), be sąžinės graužaties kankino kitus žmones elektros smūgiais, nes jiems buvo duotas autoritetingas leidimas. Ir tik nedaugelis atsisakydavo arba simuliuodavo. 

  Dabar pažvelkite į tai kas darosi aplink mus. Visiškai pilkiems žmogeliams suteikta beveik neribota teisę kankinti kitus žmones taip, kaip jų liguista fantazija nušviečia. Nori antsnukius uždeda, nori namų arešte uždaro, nori nuolat testuoja per išangę (kaip Kinijoje), visokius neišbandytus skyščius verčia į save ir savo vaikus leistis. Įsivaizduokite šiuolaikinį vidutinį biurokratą, kurio visas gyvenimas yra tylus visuomeninių pinigų įsisavinimas. Pavyzdžiui, koks nevykėlis meras, nesugebantis nei vienoje šeimoje išlaikyti ir turinti mokėti jaunai šliundrai milžiniškus pinigus (iš mokesčių mokėtojų pinigų), kad ji tenkintu seno pierniko vystančius poreikius. Jis visą gyvenimėlį buvo niekas, fondų ir mokesčių mokėtojų pinigų parazitas. Jo karjeros viršūnė buvo nieko nereiškiantis ministeris ir va dabar miesto šiukšlių surinkėjų vadas. O čia jam suteikiama ciesoriaus teisė elgtis su žmonėmis taip, kaip tik jam sušviečia pagal jo nuotaiką. Arba kokia nevykėlė buchalterė, kurios bergždžias gyvenimas eina į pabaigą ir kuri nieko doro nei sukūrė nei po savęs paliko. Kurią visi niekino, nes praskolino tai kam buvo paskirta ir teisinosi "mūsų kitaip ne mokė". Ir dabar tokiems nevykėliams yra suteiktas leidimas tapti visų jų valdžioje esančių žmonių likimo valdovais. Nuo tokios valdžios, bet kurio vidutinioko sąmonė aptemsta, nes iki tol jam reikėdavo pastoviai drebėti, įspraustam į labai aiškius įstatymo ir kontroliuojančių institucijų rėmus. Dabar jie dievai, kurių veiksmus neriboja beveik niekas. 

  Šiaip kovidoafera tai labai preciziškai paruoštas projektas. Bet kaip ir kiekvienas sudėtingas daiktas, jis neveikia, jeigu nors viena dalis užstringa. Pats kovidoaferos sėkmės variklis buvo žmonių baimė, kuri turėjo būti paremta masinėmis nereikalingų žmonių mirtimis, pajungus juos prie dirbtino kvėpavimo aparatų. Toks buvo pirminis kovido "gydymo" algoritmas. Patys akli vykdytojai (beveik visų lygių, įskaitant ir vyriausybes) turėjo būti įsitikinę, kad jie daro gerą darbą, o žmonės masiškai miršta dėl BAISAAAUS VYRUSO. Bet kai šis žudymo mechanizmas tapo paviešintas, netgi paskutiniai niekšai biurokratėliai išsigando, nes suprato jog tampa siaubingo nusikaltimo bendrininkais. Masinis dirbtinio kvėpavimo aparatų pirkimas ir naudojimas akimirksniu buvo sustabdytas. Kovidoafera neišdegė. Bet mechanizmas jau paleistas. Valdžią ir lengvus pinigus pajautusios biurokratinės žiurkės visame pasaulyje, visiškai netrokšta atsisakyti to, ką paragavo. Jiems visiškai ne svarbu, kad sumanymas buvo visai kitoks ir tai ką jie daro yra tiesiog saviveikla. 

  Tikri kovidoaferos sumanytojai visai būdais signalizuoja apie atsitraukimą, bet kvaila pilkų žmogelių kariauna jau nebegirdi. 

  Pavyzdžiui, ar jūs žinote, kad PSO (pasaulinė sveikatos organizacija) NEREKOMENDAVO ir netgi primygtinai įspėjo nemaišyti vakcinų. Bet argi naujiesiems dievams dabar tai svarbu? Svarbu, kad leido pradėti, o toliau ačiū, mes patys nuspręsime kas gerai ko kas ne. 

  O ar girdėjote apie tai kad tos pačios PSO generalinis direktorius kreipėsi į pasaulio valstybes įvesti moratoriumą trečiai vakcinos dozei?  Į skonį įsijautę biurokratai ir to "neišgirdo". 

  Viskas. Jiems autoritetų nebėra. Jeigu tos srities specialistai muša varpais jog negalima to daryti, nieko baisaus. Nebrangiai galima pasamdyti kokius "duomenų mokslininkus", arba niekšo geną savyje turinčius šeimos gydytojus, kurie pasakys jog ribojimai ir masinis neištirtos vakcinos naudojimas yra VIENINTELIS IŠSIGELBĖJIMAS NUO "artėjančios katastrofos". Jie kaip nepasotinami narkomanai trokšta tik vieno, kuo ilgiau būti netikėtai juos ištikusioje neribotos valdžios ir pinigų orgijoje.

p.s. Vienintelė mūsų išeitis, netikėti jų skleidžiamu melu, visais būdais asmeniškai sabotuoti jų niekšingą politiką, palaikyti finansiškai ir kitais būdais tuos kas nebijo viešai skleisti informaciją ir protestuoti. Laikas yra mūsų, o ne jų pusėje, todėl jie taip bepročiauja bandydami kuo greičiau išprievartauti kuo didesnę žmonių dalį, kvailai manydami jog tai juos išgelbės.  Jeigu mūsų valdžios apakinti infantilai ir blondinės nesusiprotės ir neatsipeikės (kuo aš labai abejoju), labai greitai matysime jų tarpe baisių dalykų. Lietuvoje pasienyje kraujas jau pralietas, o kraujas visada reikalauja atpildo, kitaip ne būna. 


Su meilę ir brolišku rūpesčiu


2021 m. rugpjūčio 2 d., pirmadienis

Naujoji pasaulinė žydų revoliucija pradeda radikalizuotis.

 


    Pamenate iš istorijos, po pirmosios Didžiosios žydų revoliucijos Rusijoje 1917 metais, į valdžią atėję buvę batsiuviai, "pračkos" (skalbėjos), "kucharkos"(virėjos) ir šiaip visokie Rusijos imperijos žydaujos banditai, nedelsiant pradėjo plėšikavimo orgijas.

   "Vog išvogtą", "žudyk nes tai ne žmonės, o "buržujai" ir "kulakai" (taip vadino darbščius kaimo ūkininkus)". 

   Kuomet išvogė beveik viską, sunaikino ekonomiką, nes anot Lenino (kurio senelis buvo Srul Mojševič Blank) "kiekviena kucharkė gali valdyti valstybę", prasidėjo badas miestuose ir kariuomenėje, reikėjo skubiai kažką daryti. Todėl batsiūviai, kucharkos, pračkos ir banditai ilgai nelaukę pradėjo masinę "продразверстка" (maisto konfiskavimą iš kaimo žmonių). Kadangi rusų ir ukrainiečių kaimiečiai žydams ir tada ir dabar tėra gojai runkeliai, todėl niekas nesirūpino ar patys runkeliai turės ką valgyti po to kai iš jų atėmė viską, įskaitant ir sėklas sėjai. 

   Tokios "išmintingos politikos" išdava buvo baisus badas, šiandien žinomas kaip "HOLODOMORAS", kuomet mirė milijonai kaimo žmonių Rusijoje ir Ukrainoje. Baisiausias žydų surengtas genocidas žmonijos istorijoje už kurį jie dar neatsakė ir kurį bando visaip paslėpti po įvairiomis klaidinančiomis sąvokomis.

   Ištisais kaimais merdėjo "žmogiška medžiaga" (būtent taip jų revoliucijos dainius Gorkis vadino žmones iš kurių jie statė savo GEROVĖS VALSTYBĘ).

    Metodai nesikeičia. Dabartinio NEW WORL ORDER (pasaulinio žydų kaganato) kūrėjai, totaliai kontroliuojamos žiniasklaidos pagalba, zombina savo ištikimus vykdytojus:

   "plėšk, uždėdinėk antsnukius, uždarinėk į konclagerius visus tuos "prasčiokus", "runkelius", "vatnikus" "žmogiškos medžiagos bandą", jie neturi teisės žmoniškai gyventi, nes jie ne žmonės, kvailių vardu skolinkis pinigus ir tratink juos kaip tik nori". 

   Kodėl? Tam, kad įsiutinti visų pirma RUSUS, o antrą įsiutinti tų tautų, kurias žydų klausantys kvailiai valdo, NORMALIUS ŽMONES (stebėkite kaip sveiką protą nepraradę žmonės vakaruose, vis dažniau žiūri į Rusiją lyg pasaulio gelbėtoją)

  Pačios Rusijos viduje sėdintys ir tyliai juos kontroliuojantys žydai puikiai žino, kad geresnių karių nei rusai jie ne ras savo tikslų įgyvendinimui (patys žydai yra bailiai, jie gali nunuodyti, apgaule kur nors įvilioti, kokiame rūsyje žvėriškai nužudyti, kaip Rusijos caro šeimą su vaikais). Bet jie puikiai žino, kad rusai kariauja tik tada kai juos tikrai išvedi iš kantrybės. Visa dabartinė pasaulinė žydų žiniasklaida ir jų pastatyti nevispročiai politikai (panašūs į protiškai atsilikusią Tunderberg arba mūsų infantilus anūkėlius su blondinėmis) tik ir daro, kad siutina ramiai miegančia Rusijos mešką ir skatina savo tautų normalių žmonių neapykantą sau patiems. 

    Tada kai viskas sprogs ir susikibusios valstybės nusilps (kaip tai buvo pirmojo ir antrojo pasaulinio karo metu), jie pribaigs tai kas po karo liks iš buvusių Anglosaksų ir Rusų galybių, sujungs jų išlikusius pajėgumus kokioje nors savo sukurtoje schemoje ir nukreips Kinijos pavergimo organizavimui. 

   Jei brolžudiškoje kovoje laimės rusai, tuomet anglosaksai bus "pastatyti gejų pozon" ir (kaip dabartiniai vokiečiai) amžinai atgailaus, kad per amžius naikino vargšus žydus, buvo okupavę jų Jeruzalę ir visaip nedavė žydų talentams vystytis. Mokės pastovias kontribucijas Izraeliui (tiksliau tiems Gibeoniečiams kas jį valdo). Jei laimės Anglosaksai, tuomet tą patį darys rusai, dėl baisaus žydų "Holohausto", kurį Stalinas surengė 1937 metais, kuomet jis lietuvio Ježovo rankomis beveik išvalė NKVD ir Komunistų partiją nuo žydų banditėlių. NKVD iki Ježovo atėjimo 95 proc. buvo suformuotas iš žydų, kurie šią struktūra naudojo vien savo plėšimams organizuoti. Po Ježovo liko tik 50 proc. kurių užteko, kad 1991 sunaikinti valstybę, kurią po truputį buvo pradėję perimti atgal į savo rankas rusai.

   Buvusią CCCP sunaikino ir apiplėšė tie  patys žydai. Viskas kas ten buvo sukurta dabar guli jų bankuose arba plaukioja super brangių jachtų pavidalu pasaulio vandenyne. 

   Jeigu nesigaus tas jų DIDELIS PROJEKTAS, tada yra parengtas mažojo žydų kaganato planas.

   Žmonių įverginimą blokpostuose turėsianti užtikrinanti Lietuvos kariuomenė, jau yra pasipuošusi geltonomis šešiakampėmis žvaigždėmis (ant karininkų antpečių), o totalios propagandos išplautų smegenų "patriotai"  rėkia: "taip, dar didinkite suvaržymus, nekreipkite dėmesio į viskių ANTIVAKSERIŲ kliedesius ir pan.". (Įdomu ar susimąsto šie žmogeliai, kad jų paskirtis yra labai aiškiai apibrėžta. Jei tavo genealogija bent pagal mama neatitinka jų kuriamos visuomenės standartų, tavo ir tavo palikuonių vieta, geriausiu atveju, bus tvarte ruošiant ponams košerinį maistą.)

  Jau dabar, Izraelis, tylint visai "Civilizuotai bendrijai", priėmė įstatymą, kad pilietines teises Izraelyje turi tik neseniai ten atsibastę žydai pagal kilmę, negailestingai naikindami ten per tūkstantmečius gyvenančius Palestiniečius. Jie puikiai suvokia, kad tokie dalykai ilgai nesitęs. Todėl jei nesigaus pagrindinis pasaulinio įverginimo planas - koronoafera, tam iš anksto ruošia atsitraukimo kelius. Kad saugiai atsitraukti, reikalinga teritorija su bebalsiais gojais vergais. Tam ir ruošiamas antras "mažasis kaganato planas" - Lietuva, Latvija, Estija, Baltarusija, Lenkija ir Ukraina - senoji teritorija Europoje nuo seno žinoma pavadinimu Ydišland (Žydų žemė)

   Juk visi tie mūsų tautos apiplėšimai yra vardan "aukštesnių tikslų". Žydų GEROVĖS VALSTYBĖS sukūrimui reikia didelių lėšų. Tam mūsų neobolševikai, visos Lietuvos vardu, iš Žydų bankų ėmė kreditus už trigubai didesnius procentus nei siūlė Tarptautinis valiutos fondas. Tam yra naikinamas bet koks Lietuviškas verslas. Tam yra naikinamos netgi Lietuviškos kiaulės, nes jie kiaulienos nevalgo. Tam yra beveik sunaikintas Lietuvos kaimas ir supirkta Lietuvos žemė. Argi tikrai nematote kas darosi? O gal tiesiog nenorite pripažinti? 

  Kiekvienas turime pradėti mastyti savo vietoje, ką aš asmeniškai galiu padaryti, kad sustabdyti tą naują pasaulio revoliuciją, kuri yra daroma gražiais sveikatos, saugumo ir gerovės šūkiais. 

   Prisiminkite, kad labai dažnai nuo vieno žmogaus priklauso beveik viskas. Pavyzdžiui žydelį daktarėlį Maratą, kuris buvo Didžiosios žydų revoliucijos Prancūzijoje smegenys ir pagrindinis budelis, nudėjo silpna mergina vienuolė Šarlotė Korde (Marie-Anne-Charlotte de Corday d’Armont). Šitas gyvulys nudvėsė nukraujavęs vonioje, kurioje neišlysdamas tupėjo paskutinius savo gyvenimo metus, nes sirgo nepagydoma odos liga. 

   Dabartinėje "Naujosios realybės žydiškoje revoliucijoje", mes vėl matome revoliucijos šauklių radikalėjimą. Vis dažniau pasigirsta reikalavimai "izoliuoti naujajai tvarkai nepasiduodančius kvailius", "valstybė turi imtis bizūno", "uždaryti juos į konclagerius", "neleisti jiems pirkti maisto", "atimti vaikus" ir pan. Nebe daug laiko liko iki to kai naujieji "daktatėliai Maratai" pradės spręsti kam gyventi o kam ne. Ir tam jau yra paruošti įstatymai, suteikiantys teisę naujosioms trojkėms (trys gydytojai) spręsti, ką izoliuoti iki DVIEJŲ METŲ!!!, jei jis "bus pavojingas visuomenei". 

  Skaitykit: LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽMONIŲ UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ PROFILAKTIKOS IR KONTROLĖS ĮSTATYMAS 9 str. 2 d.. 

  Taip pat jie turės teisę SKUBIAI iki septynių dienų uždaryti bet ką, BE JOKIO TEISMO SPRENDIMO, specialiuose medicininiuose kalėjimuose (kuruos beje jau buvo pradėję statyti masiškai visame pasaulyje koronoaferos pradžioje, pavaldine juos OBSERVACIJOMIS). Per septynias dienas bet kokį žmogų galima paversti daržove. 

  ŠIS ĮSTATYMAS JAU GALIOJA!!!

p.s. Kas buvo tas vėl bus, nieko naują po saule. Todėl mūsų koronaaferos palaikytojams (aukštesnio išsilavinimo ir didesnes pajams turintiems kvailiams) noriu priminti mažą epizodą, didžiosios Žydų revoliucijos Rusijoje kraujo ir siaubo jūroje:

   Odesoje NKVD vadas žydelis Juzefovičius Borisas Samoilovičius pradėjo masinį nežydų tautybės didesnes pajamas turėjusių inteligentų genocidą. Lenkė gyvenusi Odesoje, Efrosinia Kersovskaja, savo memuaruose "Kiek kainuoja žmogus" rašė; "Mūsų Rusijos inteligentija, visiškai netekusi savisaugos instinkto. Jie užsispyrusiai nenorėjo tikėti, kad žydai pradės žudyti netgi tuos kas nieko blogo jiems ne padarė. To įrodymas yra tas faktas, kad 1919 metų Liepos 20 naktį, visi Odesos teismų teisininkai, buvo areštuoti savo butuose ir tą pačia naktį sušaudyti. Gyvi liko tik dviese, Baronas Gjune Fon Giunenfeld ir mano tėvas. Visus teisininkus, kurių buvo 712, suvarė į Ekaterinos aikštėje buvusį pastatą, kuriame ir buvo ta baisi įstaiga - ODESOS ČK. 

  Kaip atsimena buvęs Odesos ČK komendantas N.L.Meras sušaudyme dalyvavo beveik visi čekistai, kurie budėjo naktimis. Tam tikslui užvesdavo krovininės mašinos variklį, nuteistieji nusirengdavo nuogai (beje jų drabužius tvarkingai rūšiavo, atskirai vyriškus ir moteriškus, taip pat atskirai apatinius rūbus) toliau partijomis po 10-12 žmonių vesdavo į garažą, kur komendanto būrys (dažniausiai kiniečiai) sušaudydavo nelaimelius. 

p.s.s. Manote naujoji pasaulinė žydų revoliucija bus mielaširdingesnė jums kurie "nieko blogo naujai tvarkai ne darote ir nuolankiai vykdote visus jų reikalavimus"? Nemanau. Nes vietoj kiniečių, dabar palapinėse prie Rūdiškių ruošiasi ir semiasi neapykantos naujosios "šaudymo komandos". Kai tik ateis laikas jiems bus duotas leidimas ir ginklai, naikinti nekenčiamus kafyrus. Ir tokie viskam pasiruošusių svetimtaučių garnizonai yra apdairiai išmėtyti visame mūsų senajame žemyne. 

Su meilę ir brolišku rūpesčiu