2013 m. rugpjūčio 31 d., šeštadienis

Visuomenės vėžys


   Netgi  Sokratas, dar iki Krikščionybės įtvirtinto suvokimo apie kūną kaip visuomenės bendrabūvio vaizdinį, gan aiškiai (nors ir pagoniškai primityviai)  lygino valstybę su žmogaus organizmu. Valstybėje, kaip ir žmogaus organizme viskas tarpusavyje surišta ir aiškiai sąveikauja užtikrinant darnų ir patogų gyvenimą kiekvienam kūno nariui. Mes, Kristaus mokiniai, aiškiai suvokiame, kad iš pažiūros gėdingiausi ir neįgaliausi mūsų kūno nariai yra be galo reikalingi mūsų visavertei egzistencijai, todėl apgaubiame juos ypatinga pagarba, saugodami ir puoselėdami. Pagonys to nesuvokia, todėl niekindami savo bendruomenės silpniausius narius, visada neišvengiamai žlunga savo sumanymuose ir gyvenimo pasirinkimuose. Jiems dėl įgimto aklumo nesuprantama, kad visas kūnas tai daugelio jo narių visuma, todėl jei vienam, net mažiausiam ir nereikšmingiausiam kūno nariui blogai (skauda), visam kūnui yra negerai. Kaip ir kitiems Dievo sutvertiems gyvūnams (kurie skirtingai nei žmogus neturi Dievo Dvasios), sąmoningai pagonybės tamsybę pasirinkusiems žmonėms atrodo normalu, kad išgyventi ir viskuo naudotis  turi tik stipriausieji, o silpnieji turi tik be balsiai jiems vergauti. Net geriausiai dresiruotiems (išlavintiems tam tikrų tikslų įgyvendinimui) šiuolaikiniams pagoniams, yra nematoma akivaizdi tiesa (akivaizdi ji tiems kas turi akis matyti), kad organizme (kartais) atsiranda tokios labai, labai, labai sveikos ir stiprios ląstelės (pačios sveikiausios visame organizme, jas sunkiausiai sunaikinti). Jos susiburia į grupuotes. Tos sveikiausių kūno ląstelių grupuotės vadinamos VĖŽIO AUGLIAI. Kai tos sveikiausios ląstelės paima viršų organizme, pradeda viską kontroliuoti, organizmas miršta, kartu su visomis “sveikiausių ląstelių” grupuotėmis.

  Dažnai girdime iš naujųjų pagonių sklindančias “racionalias” kalbas apie tai, kad abortai tai gėris ir reikia stiprinti “šeimos planavimo” sistemą, kad “nevisaverčiai degradai, pašalpiniai ir runkeliai” nesidaugintų. Reikia sveikos tautos. Turbūt ir kai kurie skaitantys pritartų jog racijos tokiose kalbose yra, ar ne? Kokie mes kvaili krikščionys, kad prieštaraujame visuomenės gerovei, kurią neša atsikratymas visokiomis padugnėmis. 

  Neseniai internete radau tokį pasakojimą apie vieną tarptautinį akušerių/ginekologų kongresą, kuriame pranešėjas paklausė susirinkusiųjų:

    “ Jeigu pas jus į konsultaciją ateitų nėščia moteris kuri jau turi aštuonis vaikus. Du iš jų akli, trys kurti, vienas protiškai atsilikęs, o pati ji serga lėtiniu sifiliu, ką jūs jai patartumėte daryti?”

    Be abejo visi pradėjo murmėti,  jog tik abortas ir jokių kalbų apie gimdymą.

   “Sveikinu,- pasakė pranešėjas,- Jūs ką tik nužudėte Liudviką Van Bethoveną. Būtent jis buvo jauniausias vaikas tokioje šeimoje.”

   O dabar žvigtelkime į tai pagal ką jūs renkaties politikus kurie jus atstovauja? Jau gan tvirtai įsitvirtino visuomenės opinija rinktis pagal “moralinį veidą”. Pasiūlysiu jums tris žymių pasaulio politikų moralines charakteristikas:

Pirmas politikas:  .... Susijęs su politikais, kurie buvo nuteisti už sukčiavimą, pastoviai konsultuojasi su astrologu, turi dvi meilužes, rūko kaip traukinys, išgeria kas dieną apie dešimt taurių martini.

Antras politikas: ...... Du kartus išmestas iš valstybinės tarnybos, pastoviai miega iki vidudienio, universitete buvo pagautas naudojant opiumą, kas vakarą išgeria butelį viskio.

Trečias politikas: ...... Medaliu apdovanotas karo didvyris, vegetaras, negeria, nerūko, sportuoja, labai puoselėdamas savo kūno formas, jokiuose nepadoriuose santykiuose nebuvo pastebėtas.

  Jei jūs, kaip dabar tapo įprasta, pasirinkote trečią HEROJŲ, sveikinu, jūsų atstovas Adolfas Hitleris. Pirmasis apibūdintas „nedorėlis“ politikas Vinstonas Čerčilis, o antrasis „nesveikuolis“, Franklinas D. Ruzveltas.

   Būtent dėl tokio visuomenės požiūrio, dabar vis įsibėgėja visuotinės valstybinės sveikatinimo isterijos kaip, pavyzdžiui, vis labiau įsigalintys draudimai rūkyti. Aš irgi buvau metęs rūkyti ir nerūkiau 10 metų, bet vėliau pradėjau, kai sužinojau jog pirmasis Europos ir pasaulio „sveikatintojas“ buvo Adolfas Hitleris. Tai jis pirmasis pasaulyje pradėjo kovą su „nesveikais“ rūkaliais valstybiniu mastu. Jo pradėtą darbą dabar dar „sėkmingiau“ tęsią ir puoselėja beveik visi šiuolaikiniai Adolfo Hitlerio pasekėjai super duper sveikuoliai įsitvirtinę aukščiausiuose valdžios olimpuose. 

   Ar tikrai ne sveika rūkyti, gerti alkoholį, valgyti sūriai, riebiai, aštriai, saldžiai kaip mums į galvas nuolat kala pagoniška žiniasklaida, kurią skatina mokesčių didinimu suinteresuoti politikai? Neturiu vienareikšmiško „laaaaabai laaabai autoritetingais moksliniais tyrimais“ paremto atsakymo tokios totalios pagoniškai sveikuoliškos propagandos akivaizdoje. Bet turiu akivaizdų pavyzdį savo gyvenime. Mano prosenelis, Dono Kazokas, rūkė visą gyvenimą ir mirė 99 metų. Kas dieną jis išgerdavo mažiausiai du šimtus gramų čiačios (naminė vynuogių degtinė), valgė viską neįtikėtinai sūriai ir karčiai. Arbatą gerdavo pridėjęs cukraus ir dar cukrumi užkasdamas. Vienu žodžiu „nesveikiausio gyvenimo“ etalonas. Bet jis niekada nėjo pas gydytojus (buvo griežtai nusistatęs prieš baltachalačių sektą), niekada nesinaudojo akiniais skaitydamas. Iki pat mirties pataikydavo siūlu į adatos ausį. Jis mirė tik dėl to, kad paslydęs žiemą susilaužė dubens kaulą ir lovoje tyliai ir padoriai (žmogiškai) užgeso. Nežinau, gal jo sveikata buvo tokia dėl to, kad jis Bibliją dar vaikystėje visą išmoko atmintinai, todėl į visokias „sveikatintojų“ isterijas žiūrėjo paniekinamai. Gal čia apie tokius kaip mano senelis Šventas Augustinas yra pasakęs „Mylėk Dievą ir daryk ką nori“, nes tikrai, realybėje, jeigu tik pagonis leidžia sau gerti, valgyti ką tik nori ir rūkyti jis tuoj pat degraduoja negrįžtamai ir tik Kristus jį gali ištraukti iš to liūno. Bet netgi sveikuoliški pagonys, kurių aš savo gyvenime nemažai mačiau, visų tų naujausių ir moderniausių sveikatos sistemų (oficialių ir taip vadinamų liaudiškų) adeptai, neišlenda iš ligoninių, o jų vaikai išviso kažkokie ligų kamuoliai (Lietuvoje sveikas tik kas dešimtas vaikas. Ačiū Dievui mano vaikai tarp tų kas dešimtų sveikųjų). Žymiausių, švariausiai ir steriliausiai augintų chirurgų vaikai miršta vos įsipjovę pirštą, nuo sepsio (nors purviniausi bomžai pirštus konteineryje nusipjauna, paspjaudo ir po savaitės užgyja). Sveikuolių pastovūs palydovai alergijos, vėžiai, skrandžių opos, širdies ligos ir lėtiniai uždegimai kurie persipynę su visa puokšte depresinių psichologinių problemų. Realybėje tai ne jie moka už tai, kad mes „nesveiko gyvenimo būdo atsilikėliai“ būtume gydomi, o mes, iš žvėriškų mokesčių ir akcizų išlaikome jų sveikuoliško gyvenimo būdo padarinius.

    Ar jūs, bent trisdešimt metų atgal, matėte tiek dantistų kabinetų? Dabar vos ne kiekvienoje gatvėje. Prieš šimtą metų tokios sąvokos kaip dantistas išviso ne buvo. Kadangi mano mama buvo medikė, ji mane taip pat augino kuo „teisingiau“, pagal visas sveikatos sistemos rekomendacijas ir nuostatus. Dantis išmokau valyti dar prieš tai kai išmokau kalbėti. Būtent todėl dantistas ir sadistas mano sąmonėje iki šiol yra vienareikšmės sąvokos. Pas dantistą, jo kankinimo kambaryje, atsiradau kai tik atsirado pirmieji mano dantys ir paragavo sveikatos priežiūros įrankių (šepetuko ir dantų pastos pavidalu). Nuo mamos įskiepyto mokymo (kurį jai savo ruožtu įkalė universitete) iki pat savo suaugusio amžiaus, dieną vakarą šveičiau dantis ir lygiai taip pat reguliariai kas metai lankiau dantų sadistų kambarį, nes bjaurūs dantys niekaip nenorėjo būti sveiki. Bet kartą aš susimasčiau. O susimąsčiau po to kai mano draugai, po veterinoriaus rekomendacijos pradėjo valyti dantis savo mylimai ir labai brangiai persų katei. Pirko jo rekomenduojamus kažkokius kramtukus, valiklius ir pan. Po metų pas katę prasidėjo problemos su dantimis. Veterinorius patikrinęs pasakė, kad jie blogai valo, sena katė, reikia geriau valyti, dar kažkokių labai brangių valiklių prirašė. Dar po metų katei teko išrauti beveik visus dantis (tai brangi procedūra) ir pirkti specialų pusskystį maistą pas tą patį veterinorių. Dar po pusmečio katė nudvėsė, nors veterinorius ir labai stengėsi (be abejo ne nemokamai) jiems padėti, gydė nuoširdžiai, todėl mano draugai jam iki šiol yra labai dėkingi, vis giria koks geras daktarėlis. Po šios istorijos aš prisiminiau savo kariuomenės laikus, kuomet mes, miesčionys, ryte vakare trynėme dantis, o mano kuopoje buvęs vienas kaimo vyrukas iš Pušaloto, Balnionis (vardo nebeprisimenu) stovėjo ir juokėsi iš mūsų. Jis iššiepė savo geltonais dantimis sublizgėjusią burną ir pastuksenęs pirštu per dantis pasakė:

   „Durniai. Niekada gyvenime joks brūdas mano dantų nelietė, todėl jie yra sveikiausi. Nei karto pas dantų gydytoją ne buvau. Ir taip pat mano tėvas ir mano senelis“.

    Na mes kaip tikri modernūs miestiečiai, pilnomis COLGEIT burnomis, tik susižvalgėme tarpusavyje šyptelėjome ir pagalvojome „durnas kaimietis“.  Bet būtent tas „durnas kaimietis“ iškilo mano sąmonėje po nelaimingos katės pavyzdžio. Aš nutariau nebesivalyti dantų iš viso. Pradžioje kokius tris mėnesius tai buvo kančia. Aš niekaip negalėjau mesti to baisaus dantų naikinimo įpročio. Kai dar valydavausi dantis, jau per pietus iš burnos pradėdavo sklisti bjaurus kvapas, todėl kuo skubiau, vakare vėl kišdavau šepetėlį į burną.  Bet kai nustojau valytis, jau po savaitės, mano burnoje kažkas susireguliavo (juk mes ta chemija kas dieną žudome visą burnos gleivinės mikroflorą) ir blogas kvapas išnyko savaime. Tai buvo pirmas ženklas, kad aš elgiuosi teisingai. Po trijų mėnesių praėjo burnos kankinimo valymo poreikio simptomai (jie vis viena periodiškai kartojasi). Nesivalau dantų jau aštuonis metus, pamiršau kas yra dantistai ir dantų skausmas. Tiesa prieš metus iškrito sena plomba, todėl nuėjau pas dantistą įstatyti kitą. Kai dantistė pasižiūrėjo į dantis, ji pasakė: 

   „Kokie puikūs dantys reikia tik akmenukus pašalinti, aš įstatysiu plombą ir ultragarsu pašalinsiu jums akmenukus“.
  
   Atsakiau, kad tegu įstato plombą, o akmenis palieka ramybėje, jei jie yra reiškia jie reikalingi. Nesupratusi ji pasakė, kad tai normali moderni dantų priežiūros technologija. Tada aš jai pasakiau, kad jau septynis metus nesivalau dantų ir nesinaudoju jokiomis kitomis „moderniomis“ jų priežiūros technologijomis. Būtent todėl tai pirmas mano apsilankymas pas dantistą po tokio ilgo laiko tarpo ir tik dėl plombos, o ne dėl dantų skausmo. Be abejo ji geranoriškai nusišypsojo ir pradėjo man tamsuoliui aiškinti, kad reikalinga dantų priežiūra kitaip bus laaaaabai blogai net jeigu dabar kol kas gerai. Tada aš jai papasakojau tą pačią istoriją kurią aprašiau prieš tai. Va tada ir reikėjo matyti jos veido išraišką. Ji tylėjo iki pat plombos įstatymo kulminacijos. Nedurna moteris suprato, kad jos ir tokių kaip ji darbo vieta ir pelnai priklauso būtent nuo to, kiek klientų jiems prigamins modernių pagonių propagandos mašina, gausiai finansuojama supagonėjusių farmacininkų korporacijų.

p.s. Šiaip galima be galo ir be krašto rašyti šia tema, bet tikiuosi broliai ir seserys jūs patys pagaliau atversite akis ir pradėsite kratytis tų pasakų kuriomis užtvindytos jūsų sąmonės, nes jūs atvėrėte joms ausis pamiršę sveiką mokslą. Tai būtina dėl jūsų pačių, jūsų vaikų gerovės ir sveikatos. Jeigu jūs suvoksite, kad dideliame biznyje yra svarbiausia kuo daugiau lojalių naudotojų, tuo greičiau perprasite visą tą „sveikatingumo“ vajų ir nepasiduosite jus pačius luošinančiai marketinginei akcijai. Jūs nustosite būti šio, vis didėjančio piktybinio naviko, ląstelėmis donorėmis. Žinokite, kad Biblijoje žodis ŠVENTAS hebrajų kalba skamba KEDEŠ, o žodis „kedeš“ reiškia dvi sąvokas, tai „šventas“ ir „purvinas“. Tas pats ir Prancūzų kalboje. Dievo sukurtas „purvas“ iš kurio mes sutverti yra daug sveikesnis, nei modernios pagonybės sterilumas, juk sterilioje ar chemikalais apdorotoje žemėje neauga niekas, o štai mėšlu patręštoje būna gausūs derliai.

Su broliška meilę ir rūpesčiu

Esavičius

2013 m. rugpjūčio 19 d., pirmadienis

Na bet ir "strošna" ta LEDI KAKA

Visi girdėjote apie "ledi GAGA". Bet ar nors vienas įsižiūrėjote kokia "strošna" ta boba realybėje? Turbūt būtent dėl šio "strošnumo", ji vis slepiasi po ekstravagantiškais apdarais, net savo "nuogybes" (nemaloniai kampuotą nemoterišką figūra) ši "moterė" slepia akis rėžiančiais antraplaniais vaizdais.

  Šiaip esu ne mėgėjas klausytis ir žiūrėti visų tų "naujai senų" pagoniškų strapaliojimų. Bet tris dienas atgal per BBC 2 klausiau vienos antropologės (greičiausiai Birutės Galdikas, negaliu pasakyti tiksliai nes praleidau pradžią) pasakojimą apie žmogbeždžionės ir jų socialinius santykius. Tame pokalbyje buvo paminėta, kad žmogbeždžionės panašiai kaip ir žmonės reaguoja į muziką. Mokslininkė minėjo, kad beždžionės gan šaltai reaguoja į klasikinę muziką, bet jas užveda nauji kūriniai ir labiausiai LADY GAGOS koncertai. Jos tiesiog negali atitraukti dėmesio per jos pasirodymus. Šiandien nutariau pasižiūrėti, kas gi toms beždžionėms taip patinka ir kuo gi įpatinga LADY GAGA.

   Vienas žodis - Brrrr. Paprasta kaimo merga, gan arkliškais veido bruožais, aprengta kaip blogo skonio prostitutė, tikrai labai tinkamas žmogbeždžionių lygio IDEALAS.

 p.s. Šiaip labai gražios yra ŽMONIŲ moterys, kai jos apsaugo save nuo žmogbeždžioniškos paleistuvystės viruso. Ar jos būtų jaunos ar suaugusios, lieknos ar drūtesnės, jos yra dailios, grakščios, gilios, malonios, nepasiekiamai viliojančios. Jos netgi sensta elegantiškai patraukliai. Bet kokios baisios yra kaukolės ženklu pažymėtos paleistuvės. Ar jos būtų jaunos (peroksidinės, cheminės, ivairiaspalvėmis drapanomis apsikarščiusios kaliausės),o tuo labiau kai tos paleistuvės pradeda senti ir tampa aršiomis feministėmis. Viena tokia Vilniaus geležinkelio stoties pažiba Rožytė (galite surinkti google "stoties rožytė" ir pasižiūrėti į ką pavirsta audringos jaunystės išvargintos moterys). Visi stotyje žino jos istoriją, kad ji buvo labai vyrų mėgstama dama, o dabar ji kelia tik gailesčio šypseną prašydama išmaldos. Mielos moterys jeigu jums patinka LADY GAGA, tiesiog susimąstykite ar žmogaus gyvenimą jūs gyvenante? Ar norėtumėte tikros žmonių moters gyvenimo ir senatvės, ar trumpalaikės LADY KAKOS beždžioniškos iliuzijos ir Stoties Rožytės senatvės?

Su meilę ir brolišku rūpesčiu
Esavičius

2013 m. rugpjūčio 15 d., ketvirtadienis

Kaip atskirti žmogų nuo žmogbeždžionės?

Manęs dažnai klausia, kodėl aš palieku rašybos klaidas savo tekstuose. Atsakau. Tai darau sąmoningai, nes žmogus kuris sukurtas pagal Dievo atvaizdą ir panašumą visada žvelgia į esmę, o "evoliucionavusios" ir pasaulį "užvaldžiusios" žmogbeždžionės, į formą.  

  Man visada įdomu skaityti komentarus kuriuose daug gargatavimo nukreipto ne į esmę o į formą, tai reiškia, kad tekstai pasiekia tiktai tuos kam skirta, o be to ir beždžionėlės turi kaip pasireikšti. Juk ir jos yra Dievo kurinys ir turi savo aiškią paskirtį Jo plane. 

  Krikščionys žino Dievo Žodį: "RAIDĖ ŽUDO, O DVASIA TEIKIA GYVYBĘ". Nes būtent mokytumo forma ir įvairūs matematiškai formalizuoti "Talmudai" bei "KABALOS" buvo priekaištas senojoje sandoroje, Izraelio mokytojams. Dievas aiškiai pasakė per pranašą Jeremiją: "Kaip jūs galite sakyti: ‘Mes išmintingi ir Viešpaties įstatymas yra pas mus’? Iš tikrųjų mano įstatymą raštininkų plunksna padarė BEVERTĮ. (K.Burbulio vertimas). 

  Žmogbeždžionės gyvena pagal principą: TU ESI TAI KĄ VALGAI. Todėl kruopščiai renkasi maistą, stengiasi gyventi "sveikai", nesuprasdamos, kad realybėje kiekvienas žmogus, tame tarpe ir žmogišką atributą (kalbos suvokimą) turinčios žmogbeždžionės yra ne "tai ką tu valgai", o "TAI KO TU KLAUSAI". Mes visi esame savotiški kompiuteriai į kuriuos įkraunama programa ir būtent tos "programos" rėmuose mes įsivaizduojame ir vertiname mus supantį pasaulį. Mes visi negalime nei per sprindį nuo įskiepytos programos atsitraukti, nes pas tuos kas to nesuvokia tiesiog nėra šansų surasti "draiverius" kitokios plotmės programos paleidimui mūsų smegenyse. Būtent todėl tikri krikščionys stengiasi nežiūrėti televizoriaus, neskaityti visokių "Lietuvos rytų" ir "15 minučių" (bent jau popierinio varianto), kad nesusiteršti įvairiais zombinimo "programiniais virusais", gausiai liejamais per dabartinę žiniasklaidą. Ne pas kiekvieną iš mūsų yra stipri antivirusinė programa, todėl geriau pasisaugoti.

  Kai kuris nors individas jums pasako, kad jis sugeba "objektyviai" ir "nešališkai" įvertinti kokį nors įvykį tiesiog atlaidžiai nusišypsokite, nes "objektyvumas" ir "nešališkumas", kaip savokos yra klaidingos iš esmes. Yra gausybė faktoriu (kurių svarbiausi aplinka ir mokymo sistema) kurie salygoja kiekvieno individo sprendimus. Žinokite, kad visi iki vieno vertinimai ir interpretacijos yra SUBJEKTYVUS ir ŠALIŠKI. Neimanoma suvokti realybes neturint tam pradiniu atsparos taškų, kurie ir yra mūsų auklejimo (pirminio) pagrindas. Būtent todėl ir yra privalomas vaiku mokymasis vidurineje mokykloje ir tai tikrai ne tam, kad jie ka nors zinotu, o tam, kad vertintu viska taip kaip numatyta. 

  p.s. Labai sunku bent jaus suvokti, kas sąlygoja vienokį ar kitokį mūsų vertinimą ir sprendimus. Bet jei esi žmogus, tuomet tikrai bent jau susimąstysi, kodėl tau atrodo vieni dalykai patrauklūs ir geri, o kiti atžagarūs ir smektini. Kas sąlygoja tavo protą priimti būtent tokią poziciją? Jei apie tai pradėsi galvoti, sveikinu, tu esi žmogus sukurtas pagal Dievo atvaizdą ir panašumą, na o jei tau tai tik kvaila rašliava, tuomet irgi gerai, reiškia tu tvirtai stovi savo aukščiausioje "evoliucinio" išsivystymo pakopoje.

Esavičius

2013 m. rugpjūčio 14 d., trečiadienis

Tesco

  Užvakar padėjau įsidarbinti į TESCO sandėlius vienam iš Lietuvos pabėgusiam inžinieriui elektrikui. Jo didžiausia alga Lietuvoje, kol neprarado darbo, buvo apie tris tūkstančius litų. Beveik visą algą pasiimdavo naujųjų čiukčių ir Aleutų (skandinavų) bankų sukurta ir įteisinta reketininkų kontorą (antstoliai "в законне"). Kaip tai atsitiko ir kodėl jis papuolė į sunkią padėtį (tapo benamiu), tai ne šio rašinio tema, todėl nesiplėsiu. Tik atkreipsiu skaitytojų dėmesį, jog dėl tokių problemų patys esame kalti, nes atsitraukdami nuo Kristaus (Gyvojo Dievo Žodžio) pamirštame Jo įspėjimą Biblijoje "Nesiskolink niekada, net kada labai sunku, nes tapsi vergu" (skolininkas VISADA tampa skolintojo vergu). Bet pasaulietinio idiotizmo virusas , kuris per visokius Nausėdas ir žiniasklaidą agresyviai skiepijamas Lietuviams jau galutinai pavertė žmones šių bankų bebalsiais vergais, todėl neverta apie tai plėstis. Svarbu, kad dabar jis spjovė į įstatyminių vagių (воров в законне) sukurtą Lietuvos "teisingumą", išvažiavo ir įsidarbino TESCO šaldytų produktų sandelyje. Po penkių metų jis galės gauti Britanijos Karalystės pilietybę ir tik košmaruose prisimins tą sistemą kurią, (dėl per įvairius mokymus įskiepyto kvailumo) sukūrė mūsų šlovingoji KOLCHOZNIKŲ nomenklatūra. 

  Jo atlyginimas (pradžiai) yra 7,5 svaro per valandą, plius viršvalandžiai ir poilsio dienų padidintas tarifas.       Nuo dabar jis ir yra tas, anot komunistinio "The independent" (taip jie suvokia žodį laisvė, patys būdami sugedimo vergais, nepaliaujamai graužiantys senos galingos Britų karalystės pamatus) Lietuvis, "kuris visada pasirengęs padėti".

  Ar tai gerai, kad mes, galingųjų senovės karių palikuonys, paliekame savo protėvių žemę ir išvažiuojame dirbti už tas niekingas kapeikas (na pradžiai kokius 7 - 10 tūkstančių litų per mėnesį)? Vietoj to, kad kantriai dirbti už kokius 2000 litų Lietuvoje, 70 proc. šio atlyginimo atiduodant mokesčiams (per įvairius akcizus, PVM, PSD ir kitokias valdančių kolchoznikų gerovę užtikrinančias įplaukas), naudojantis didžiaponiškai mums palikta malone, kartą per keturis metus sudalyvauti farse pavadinimu "rinkimai". Nesiimu spręsti, kiekvienas pasirenka pats. Bet netgi jei tu lieki vegetuoti Lietuvoje, šeriant vis didėjančias kolūkiečių nomenklatūros gretas, augindamas savo vaikučius potencialiais naujųjų čiukčių ir Aleutų bankų vergais, ar sulauki deramo šio savo didvyriškumo įvertinimo? Praėjusios kadencijos metu vienas iš valdančių kolchoznikų ministrų aiškiai pasakė, ką jie visi galvoja apie jų dispozicijoje likusius Lietuvius. "Tik kvailys gali eiti dirbti už 5 tūkstančius litų". Aš po šių žodžių iškarto pasižiūrėjau statistiką ir pamačiau, kad tų "ne kvailių" uždirbančių Lietuvoje daugiau nei 5000 Lt yra tik apie penkis procentus.

  Šiaip jis savotiškai teisus, reikia būti tikru kvailiu, kad vergauti už grašius ir dar pastoviai kantriai ir bebalsiai valytis įvairių kolūkiečių išvemiamus skreplius nuo veido. 

  Dabar dar dėl Britų Karalystės globa besimėgaujančių "visada pasirengusių padėti Lietuvių". Britų darbdaviai vis labiau pradeda suvokti tai, jog Lietuvis yra puikus darbuotojas, todėl vis dažniau girdžiu apie tai, jog jie nori priimti į darbą būtent "LITHUANIANS". Dar prieš kokius penkis metus teko žiūrėti Britų tiriamosios žurnalistikos dokumentinį filmą "lenkai" (http://www.youtube.com/watch?v=oVP0RRvl2WE), ten visi rytų europiečiai (tame tarpe ir Lietuviai) buvo pristatomi vienu žodžiu POLISH. Tuo metu mes visi jiems buvome lenkai. Šiame filme visi kiti POLISH (bulgarians, hungarians, romanians ir t.t.) buvo tiesiog teisinami ir rodoma, kad nors jie ir nelabai geri darbuotojai, bet juodus darbus dirba gerai, o štai epizode apie POLISH Lietuvius, Anglas darbdavys neslėpė savo susižavėjimo Lietuvių darbštumu. 
  
  Dabar viskas keičiasi, nes mūsų čia jau apie milijoną (anot Eligijaus Masiulio "ne kvailių Lietuvių" kurie užsidirba daugiau nei 5000 Lt). Britai po truputį pradeda suprasti, kad Lietuviai yra visai ne POLISH, o dabartiniai POLISH yra kažkokie nevisai taisyklingai perprogramuoti Lietuviai. Būtent todėl karikatūroje vaizduojančioje rytų europiečius, buvo tekstas "Lietuvis visada pasirengęs padėti". Istorinė tiesa apie tai, kad rytų Europa, tai iš esmės suskaldyta senoji galingoji Lietuva netiesiogiai atsispindėjo būtent šioje karikatūroje. Rytų europiečiai vietoj naujadaro POLISH (apibūdinančio visus rytų europiečius) pavadinti savo teisingu istoriniu pavadinimu - Lietuviai (LIETA daugelio tautų ir genčių sąjunga). 

p.s. Ir pabaigai. Šiaip Anglams nelabai įdomu, kas tu toks ir iš kur, jei dirbi gerai dirbk, gyvenk ir nemaišyk gyventi kitiems. Tuomet kai su tavimi susipažįsta, jie dažniausiai paklausia (jei tu baltos spalvos, bet blogai kalbi Angliškai) Or you POLISH? Mes Lietuviai visada atsakome, No I am Lithuanians. Tuo dažniausiai pokalbis ir baigiasi, nes nei jie žino kas ta Lietuva nei jiems įdomu. Bet aš beveik visada pratesiu pokalbį "Ar tu žinai kas yra Lietuva?". Išgirstu labai įdomius paaiškinimus, tiesiog tam, kad atsikabinčiau ir reikia ką nors atsakyti. Tuomet aš paklausiu, o ar žinai, kad mes Lietuviai davėme pavadinimą Anglijai. Va tada prasideda įdomiausia reakcija. "Ką tu turi omenyje?". Susidomėjimas mano netikėtu teiginiu, būna persipynęs su atlaidžiai nepasitikinčia šypsena. Tada aš paklausiu "ar žinai, ką reiškia žodis Anglija (England)?". Dažniausiai išgirstu atsakymą, kad tai tiesiog pavadinimas. "Ne, - nepaleidžiu vis labiau susidominčio Anglo, - kiekvienas pavadinimas yra iš kur nors kilęs". "Ar žinai, kad England yra naujas pavadinimas, anksčiau buvo pavadinimas ANLGIJA, jis ligi šiol rašomas kai kuriose provincijose". "Taip žinau, atsako Anglas". "Tai va, Anglija Lietuvių kalba reiškia Anglies šalis. Coal Country. Coal lietuviškai yra anglis. Juk ankščiau Anglijoje buvo didžiausios anglies kasyklos." Ir būtent tada reikia stebėti Anglų veido išraišką. Nuolaidus nepasitikėjimas, pasikeičia nepadirbtu susidomėjimu. Tada aš jų visada paklausiu, ar žinai kas tokie buvo VIKINGAI, kurie buvo užkariavę Britaniją? Atsakymas būna jog vikingai tai skandinavai. Jei vikingai buvo skandinavai, ką reiškia pavadinimas VIKING? Jo skandinavai nežino, nes ir jie (čiukčios ir aleutai) buvo užkariauti Vikingų, tai ne Vikingų pradžios vieta. O mes Lietuviai žinome ką reiškia VIKING. "Viking" yra sumodernintas pavadinimas, kaip ir England. Jis kilęs nuo Lietuviško kario VYČIO (vejančio priešus) apibūdinimo. Pas Lietuvius Prūsus šis žodis skambėjo VYTINGAS, pas slavus VYTIAZ, o visoje Europoje jis žinomas pavadinimu VIKING. Ligi šiol VIKING/VYTIS yra Lietuvių Herbas. Po šio trumpučio istorinio ekskurso visada Anglai pradeda bendrauti labai pagarbiai ir domisi, kas gi iš tiesų yra tas mažas rytų Europos lopinėlis pavadinimu LIETUVA. 

p.s.s.  Sėkmės "visada pasirengę padėti broliai", naudokitės mūsų protėvių istoriją tam, kad parodyti tai ko jūs iš tiesų esate verti. Prisiminkite senolių išmintį: Sutinka pagal drabužėlį, o palydi visada pagal protą. 


Su broliška meilę ir rūpesčiu
Esavičius

2013 m. rugpjūčio 11 d., sekmadienis

Mazochizmas

   Sako įprotis tai antra prigimtis.

   Šiandien skaičiau Rimvydo Valatkos (dar vieno buvusio aktyvaus komunistinio jaunimo lyderio) aikčiojimus apie tai kaip jam malonu būti chamu. Kokia lenkų valdžia teisinga ir kaip jie grakščiai viską sureguliavo, bet kažkokie nedorėliai trys Lietuvos parlamentarai išdyso sureaguoti į visos Lietuvių tautos (tame tarpe ir Rimvydo) įžeidimą. Ai ai ai, kaip baisu, kaip baisu, jie praleido progą PATYLĖTI.

   Keisti tie komjaunuoliai. Prapuolė vienas ponas, jie jau susirado sau kitą, kurio visi sprendimai yra nuostabūs, nepeiktini ir verti susižavėjimo. Tau snargliais į veidą, o tu nepraleisk progos patylėti.

   Ach muškite mane pone, muškite !!! Spjaudykite į mane ir trypkite !!! Ach koks jūs nuostabus POOONEEE....

   Po šio Rimvydo teksto nutariau pasižvalgyti po mūsų buvusios "Koroniakų" provincijos portalus (būtent taip senojoje Lietuvoje buvo vadinama vakarinė mūsų bendros valstybės dalis. Niekada jokios lenkijos ne buvo, tai aktyviai visiems skiepyjamas naujadaras ir tai turime įsisamoninti. Jie specialiai dabar prie RZECHPOSPOLITOS pavadinimo prideda POLSKA. Nors taip niekada ne buvo. Būtent tokiu būdu Lietuvos husarai patapo POLSKA HUSARIA. Kai jie nutaria su jumis diskutuoti, tiesiog paklauskite: Ar jūs žinote NORS VIENĄ DIDYJĮ LENKIJOS HETMANĄ/ATAMANĄ? Ne, tokio įstorijoje ne buvo. Buvo tik Didieji LIETUVOS ETMONAI/ATAMANAI).

   Šiaip nesuprantu šios chamų mokslo sukurtos (perdirbtos) barbarų kalbos, todėl varčiau komentarus kol aptikau kelis angliškus. Kažkoks komentatorius "Roland from Lithuania" (čia gali būti ir Rimvydo internetinis pseudonimas) gerai išdresiruoto chamo padlaižūnišku stiliumi, maloniai ir nusižeminusiai kreipiasi į besipjaunančius lenkus:

   "hello brothers, I am Lithuanian and this is my statement: first of all, Poland and Lithuania was, is and ALWAYS will be like brother and sister who DO fight over the candy each time BUT nobody and I mean NOBODY can F**K with us, not from East, not from West, because we STAND together! As well as my google translate does, there were MANY opinions posted in comments here and I do respect each of them. Thing that grind's my gears is that this is made as a omg scandal, truth is - it is a show fans made a banner - so what, it must have taken time you know, thing is huge and our Lithuanian flag colors are not mixed up Finally, I wish you ALL my love, it is just a big show."

   Į šį komjaunuoliškai entuziastingą aikčiojimą sureagavo tik vienas komentatorius pasivadines pseudonimu "PASIKONIK". Štai jo trumpas, bet labai aiškus "broliškas" atsakymas:

   "Fuck your self" .....

   Pasigrožėti diskusiją galite čia: http://epoznan.pl/news-news-42697

p.s.  Padlaižūnų niekas negerbia, jais tik naudojasi ir bjaurisi.

Esavičius

2013 m. rugpjūčio 10 d., šeštadienis

Kas siuvo kostiumą?


  Nuostabi Arkadijaus Raikino satyra: "Kas siuvo kostiumą?" Ji nei kiek nepaseno šiandien. Lietuvoje darbų "specializacija" vis labiau siaurėja, visi kažką dirba, daro, planuoja, bet kas už visa tai yra atsakingas? Kas siūna mūsų gyvenimo, bendrabūvio ir ateities kostiumą? Pasakysite visi kolektyviai .... Cha .... būtent apie tokį "kolektyvinį" darbą yra ši Arkadijaus parodija: Kas Lietuvoje yra ataskingas? Kas praskolino Lietuvą? Kas leido besarmatiškai apiplėšinėti Lietuvius naujųjų čiukčių ir aleutų (skandinavų) bankams? Kas atrišo rankas šilumininkams vagiantiems mūsų pinigus vidurį baltos dienos? Kas skiria užsienio reikalų ministrais mužikus kurie tik ir laukia prieš kokį poną atsiklaupus? Kas stibams su policijos uniforma leido daužyti žmones ir pagrobti bejėgį vaikutį Garliavoje? Ogi pasirodo ponas beasmenis nomenklaturščikų KOLEKTYVAS. Turime dvi partijas, tiksliau vieną - socialdemokratkonservatorius, kurie visą šitą laiką KOLEKTYVIAI siuvo Lietuvos kostiumą. Jei žiūrėti kiekvieną dalį atskirai, tuomet viskas gerai, o visuma? Visumos kokybę labai vaiždžiai parodo bėgantys iš valstybės žmonės. Šeimomis, kaimais, ištisais miesteliais išvažiuoja Lietuviai. Bet pabandyk paklausti kas kaltas, tuojau pat atsikertama: DŪSKIT PAVIDOLEI aš pildau popierėlius, ar turi pretenzijų mano popierėlio kokybei? Ne, neturiu pretenzijų tau asmeniškai paprastas nomenklatūros sraigteli, bet kas po paraliais Lietuvoje yra tas, kas bent jau suvokia ką visi šie popierėlių kilnotojai daro?  Kur link visas šis mechanizmas ridenasi?

Esavičius

2013 m. rugpjūčio 9 d., penktadienis

Tobulas komjaunuolis

Šiandien visi turėjome malonumą perskaityti "Lietuvos užsienio reikalų ministro" L.Linkevičiaus "reakciją" į išpuolį Poznanėje:

   "Remiu laiku išsakytą tikslią Lenkijos užsienio reikalų ministerijos reakciją į gėdingus bandymus kurstyti įtampą tarp mūsų tautų", - socialiniame tinkle "Twitter" parašė L.Linkevičius.

   Na tiesiog tobulas komjaunuolis. Tie kas tapdavo sovietinio komjaunimo lyderiais, visada pasižymėjo tobulu konformizmu REMIANT ir visa širdimi PALAIKANT nuomonę tų kuriem nuolankiai tarnavo. Savo nuomonės neturėjimas, iškalbos skurdumas ir mužikiškai entuziastingas pataikavimas, sovietinėje sistemoje visada buvo pagrindinis privalumas lėmęs sotų ir ramų gyvenimą. 

  Šiaip pasaulinėje praktikoje (jei jau nėra proto susivokti pačiam) reikia žinoti, kad būtent tokiais atvejais diplomatinė reakcija išsakoma "nuoširdžiu apgailėstavimu dėl kitos valstybės teisėsaugos nepasirengimo tokių akcijų prevencijai" (jei nenorima eskaluoti įtampos bet būtina pažymėti), "visišku nesupratimu, kaip tai galėjo įvykti Europines vertybęs išpažystančioje valstybėje" (jei norima šiek tiek įkasti), "nusivylimu pasibaisėtina žmonių mastysena ir nepakankama valdžios institucijų reakcija" (jei norima gauti diplomatinių dividentų iš kvailos akcijos), "Pasirengimu metodiškai padėti nelabai savo valstybėje susitvarkantiems mūsų kaimynams"(jei norima pradėti nedidelį diplomatinį žaidimą gaunant kitas preferencijas mums svarbiems klausimams) ir t.t. 

  Gaila, jog kolūkinio komsomolo mentalitetas niekaip nepalieka žmonių kurie yra atsakingi už mūsų šalies ateitį. Tikėkimės jog kada nors įvyks lūžis.

Esavičius

2013 m. rugpjūčio 8 d., ketvirtadienis

Lietuviškas chame krisk ant kelių prieš lenkų poną
    Pamenu prieš dvidešimt metų pirmą kartą atvažiavau į mūsų buvusią provinciją lenkiją, jos dabartinę sostinę Varšuvą. Išlipau iš traukinio stotyje ir pradėjau žvalgytis į kokią pusę eiti. Staiga pamačiau, kaip iš tunelio, į kurį nuvažiavo mano traukinys, išlipo kažkoks valkata. Bjauriai apskuręs ir smirdintis. O iš kito tunelio greta išropojo panaši žmogysta. Pamatę vienas kitą (pasirodo kita žmogysta buvo moteriškos giminės) jie pradėjo garsiai kažką aptarinėti lenkiškai. Kai baigė savo barbarišką tiradą, atsisveikino jie žodžiais: „Dovidzenija PAN“ „Dovidzenija PANI“.

    Nusišypsojau ir pagalvojau, kad ne be reikalo mūsų senoliai vadino juos „pany s terbečkoj“? 

   Na dabar apie chamus. Šiaip, kad suprasti ką reiškia žodis chamas, mes turėtume žinoti iš ko jis kilo, kur chamai gyveno ir kokia chamų gyvenimo filosofija. 

   Kaip žinia iš Biblijos, Chamas buvo antrasis Nojaus sūnus. Jis vienintelis Arkoje per tvaną turėjo sūnų Kanaaną. Būtent Chamas užsitraukė tėvo Nojaus prakeikimą, nes "Pamatė girto tėvo nuogumą". Taip pat iš Biblijos žinome, kad "pamatyti kito žmogaus nuogumą" perkeltine prasme reiškia lytiškai su juo santykiauti. Maža to, kad Chamas "pamatė savo tėvo nuogumą", jis apie tai pradėjo garsiai girtis kitiems, t.y. vietoj tylios atgailos ir apmastymo, jis surengė pirmąjį viešą savo nedorybės "PARADĄ". Už tai tėvas Nojus prakeikė Chamo palikuonis, kurių pirmasis buvo Kanaanas. 

  Vėl gi iš Biblijos žinome, kad Chamitai gyveno Nilo slėnyje ir sukūrė neįtikėtinai technologiškai galingą Egipto civilizaciją. Būtent ten buvo pasiųstas Dievo žmogus Jokūbas (kitaip Izraelis) su savo šeima (kodėl buvo pasiųstas? paliksiu tai kitam pasakojimui - gal būt).
   Po 430 metų Dievas galinga jėga išvedė Izraelitus iš Chamo žemės, bet kartu su Izraelitais išėjo labai daug chamų (visokie chamiškos civilizacijos mokslininkai, gydytojai/šamanai, inžinieriai ir kiti ). Būtent tie žmonės labiausiai prisidėjo prie to, kad Izraelitai atsitraukė nuo juos gynusio Dievo ir vis sugrįždavo prie chamų civilizacijos tariamų pasiekimų, t.y. daugelis Izraelitų užsikrėtė chamų mokslu (būtent dėl šios priežasties jie iki šiol nėra įvesti į Dievo poilsį ir priversti kariauti dėl savo išlikimo). Po kiek laiko Dievo palaiminimu, dėl žmogaus pagal Jo Širdį - Dovydo, Izraelitai sukūrė neįtikėtinai galingą valstybę, bet ir vėl koja pakišo chamų gyvenimo filosofija. Viena iš Dovydo sūnaus Saliamono (kuris tapo tėvo vietoje Izraelio karaliumi) žmonų buvo Egipto Faraono duktė. Jai netgi buvo pastatyti atskiri rūmai netoli šventyklos. Po kiek laiko chamiškumo virusas sunaikino klestinčią Izraelio valstybę. Vėliau iškilo Persai Medai. Jie buvo asketai kariai, niekinantys bet kokį prisitaikėliškumą ir padlaižiavimą (panašiai kaip ir mūsų protėviai senovės Lietuviai). Dievas atidavė Egiptą Nabuchodonsarui kaip atlygį už darbą kurį jis jam atliko ir nieko iš to neuždirbo (sunaikino nuo Dievo atsitraukusių Izraelitų valstybę ir kitas nedorėlių šalis). Be abejo kartu su ta dovana Persai Medai pasigavo ir chamų mokslo virusą. Po kiek laiko mokslo virusas sunaikino ir šią šalį, nors joje galingai veikė Dievo žmogus (tremtinys iš Izraelio sūnų) Danielius, bet tai neišgelbėjo valstybės, jau pakankamai paskendusios pataikavimo, dirbtinų šypsenų, įvairiaspalvių drabužėlių ir to meto akademikų, profesorių, docentų ir kito chamiško mokslo planktono melo liūne (jie irgi tuomet užkariavo žmonių vaizduotę pasakomis apie atšilimus, kiaulių, varnų ir kitokius virusus ir pan. todėl pagrindiniai imperijos resursai buvo tratinami jų idiotizmui apmokėti). Persų Medų valstybę užvaldė Aleksandras su asketais kariais graikais. Prarijęs didelį ir sotų naujos imperijos kąsnį, jis nejučia įsileido ir chamų mokslo virusą. Po kiek laiko mokslinis/filosofinis idiotizmas, chamų paradai, chamiškai demokratinis išplerimas, įvairių to meto Leonidų Donskių sofistiniai tuščiaviduriai išvedžiojimai sunaikino galingą Graikų imperiją. Ją nugalėjo asketiški ir bebaimiai kariai - Romėnai. Pradžioje su panieka žiūrėję į visus tos chamiškos civilizacijos blizgučius ir tariamos išminties išvedžiojimus, vėliau Romėnai pradėjo pasiduoti "chamų mokslo pasiekimų blizgesiui". Beje, Romėnai išsilaikė labai ilgai vien tik dėka to, kad iš Egipto perimtas chamizmo mokslo virusas susidūrė su Pačio Dievo duota malone - Kristaus mokslu ir buvo paniekinamai nukištas padugnių džiaugsmui. Galinga imperija pradėjo augti ir niekas jai negalėjo prilygti, bet po kiek laiko ji suskilo į rytų (Konstantinopolio) ir vakarų (Romos) imperijas. Imperijos pradėjo pjautis tarpusavyje tokiu būdu leidusios padugnių chamizmo virusui vis labiau įsigalėti. Chamizmo mokslo viruso įsigalėjimo apogėjus buvo tada, kuomet 15 amžiuje Konstantinopolio Patriarchas į disputą su Romos Popiežiaus atstovais nusiuntė du bedievius, bet labai išsimokslinusius chamus. Jiems buvo suteikti metropolitų bažnytiniai titulai. Vienas iš jų buvo "Nikėjos metropolitas" Visarionas. Tuo laiku jokios Nikėjos metropolijos jau nebebuvo ir šis titulas buvo suteiktas vien tik tam, kad šie chamų mokslo adeptai turėtų balsą bažnytinio disputo metu. Be abejo disputą jie pralaimėjo, o Dievas dėl tokio akibrokšto atėmė savo palaiminimą iš Konstantinopolio ir jis neužilgo buvo sunaikintas musulmonų.

   Po Konstantinopolio sunaikinimo, "Metropolitas" Visarionas ir daugelis kitų chamų mokslo adeptų, pabėgo į Romą. Romos Popiežius, įsivaizduodamas jog tai vertas pasitikėjimo aukščiausios bažnytinės hierarchijos narys, labai gražiai jį priėmė ir suteikė jam Romos Katalikų bažnyčios kardinolo titulą. Būtent Visarionas atsivežė į Romą didžiulę biblioteką su chamų mokslu apsikrėtusių senovės graikų rankraščiais. Tokiu būdu chamizmo mokymo virusas pradėjo žaibiškai plisti iš pačios bažnyčios elito į apačias. Vietoj to, kad stabdyti pagonišką chamizmą, bažnyčia jį pradėjo intensyviai skatinti, to pasėkoje matome baigiančios supagonėti Europos chamiškai prašiokišką degradaciją su niekieno nerinktais komisarais valdžioje. 
  
  Viena yra malonu, kad nors chamų adeptai buvo įleisti ir supažindinti su daugeliu bažnyčios elitinio mokymo paslapčių, bet pačios galingiausio mokslo srities jiems nepavyko užčiuopti. Todėl jie vis labiau kvailėja savo "moksliniuose pasiekimuose ir išvedžiojimuose". Aš labai atidžiai stebiu chamų mokslo adeptų svaičiojimus ir matau jog jie apgraibomis bando tą pasiekti, bet ... kaip viename sename rusų animaciniame filme apie skraidantį laivą sakė herojus: "Be slapto žodelio laivas neskris". 

  Dabar grįžtame arčiau, link mūsų brolių gyvenančių dabartinėje lenkijos teritorijoje. Kristaus mokslas į senovės galingą asketišką imperiją Lietuvą, atėjo švarus, dar tuo metu chamai nebuvo įsigalėję bažnytinės hierarchijos viršūnėje. Bet brolių pjautynės, pačioje bažnyčioje po skilimo, praeito tūkstantmečio pradžioje ir po 15 amžiaus Visariono neteisėto "įšventinimo" vienoje aukščiausių bažnyčios pozicijų, pradėję įsigalėti chamai, vis labiau didino savo adeptų gretas. Mokyklos, universitetai, kolegijos pradėjo apimti vis didesnę dalį elektorato (bendruomenės) savo chamiškos mokslo "kultūros" sklaida (pamenate mūsų brolių iš lenkijos metamą argumentą, jog lenkai mums nešė kultūrą). Taip jau atsitiko, kad vakarinė Lietuvos dalis (kuri šiuo metu vadinasi lenkija) tapo labiausiai "evangelizuojama" būtent šios įbažnytinto chamiško mokslo "kultūros". Be abejo tam pasidavė tie iš mūsų tautos, kas labiausiai siekė "modernaus išsilavinimo". Būtent taip, senasis katalikų (visuotinis) tikėjimas tapo hibridiniu (sumodernintu) ir įgavo savo specifinį pavadinimą "POLSKA VIARA". Ankščiau kiekvienas Kristaus mokslą priėmęs Lietuvis, taip ir likdavo Lietuviu, bet po chamų atliktų tikėjimo sklaidos reformų ir "modernaus auklėjimo" pas lietuvį nebelikdavo pasirinkimo. Jei tiki tu POLIAKAS, ir muvieš po polsku, o jei laikai save Lietuviu ir kalbi Lietuviškai, tuomet tu pagonis.

  Šiaip padarykite išvadas patys, kas yra chamai. Ar tie kas laikosi NEKINTAMO Dievo įsakymo ir gerbia savo tėvą ir motiną laikydami save lietuviais kaip ir mūsų protėviai? Pripažindami savyje dvi esybes, žmogišką kurią mes gavome iš protėvių ir Dievišką, kuria gauname per tikėjimą Jėzumi Kristumi. Ar tie kas atsisakė savo tapatybės, dėl tariamo "švaraus tikėjimo" ir dabar laksto po pasaulį identifikuodami save žodeliu "KŪRVA"? 

p.s. Be je, jūsų žiniai, žodis KŪRVA yra senovės žydų kilmės, jis reiškia GRIUVĖSIAI. Tik įsivaizduokite, jog šiuo metu keturiasdešimt (ar daugiau) milijonų dirbtinų lenkų (mūsų kraujo brolių, buvusių lietuvių) laksto po pasaulį ir prakeikinėja save ir savo tėvynę kas trečiame žodyje naudodami savo esybės veidrodį: GRIUVĖSIAI, GRIUVĖSIAI, GRIUVĖSIAI.
    Kad suprasti šio prakeikimo galią ir apibūdinamąją reikšmę, reikia pažvelgti į šiuolaikinius žydus. Šioje tautoje yra daugelis atsakymų į tai kas buvo, kas yra ir kas bus. Ar žinote, kad Žydai Jeruzalėje yra pastatę KURVOS sinagogą? Tai buvo centrinė sinagoga, kuri buvo daug kartų sugriauta ir ją atstatė tik 2010 metais Ukrainos Žydų pastangomis. O ar žinote kokia bendruomenė pastatė šią sinagogą? Ją pradėjo statyti 1701 metais rabino Jagudos Ha Hasido pasekėjai. Tai buvo mokytojas kabalistas ir mokė jis Lietuviškame mieste Šydlovecas (dabar lenkijos viduryje). Būtent Lietuvos Žydai (Litvakai) pastatė šią centrinę Jaruzalės sinagogą, tokiu būdu pažymėdami (įamžindami) savo naujos tėvynės Lietuvos GRIUVĖSIUS. 

Su meilę ir brolišku rūpesčiu

Esavičius