2018 m. rugpjūčio 6 d., pirmadienis

Ateis toks laikas, kai žmonės nebepakęs sveiko mokslo

Ateis toks laikas, kai žmonės nebepakęs sveiko mokslo, bet, pasidavę savo įgeidžiams, susivadins sau mokytojų krūvą, kad tie dūzgentų ausyse; jie nukreips ausis nuo tiesos, o atvers pasakoms.


(Apaštalas Paulius Antras Laiškas Timotiejui)