2017 m. gegužės 31 d., trečiadienis

Šiandien leidžiu tau pasirinkti.Ak, kaip norėčiau aš tylėti,
Ir nematyt to ką matau.
Nusukti žvilgsnį, užsimerkti,
Pamiršt ir negalvot daugiau.

Bet tavo norai negalioja,
Tu negali to sustabyt,
Ir tu kalbi, kalbi į orą,
Kvailiai to gali neklausyt.

Tu perspėji, visus kam skirta,
O jie pasirenka kas bus,
Skriaudos išvengs tas kas išgirsta,
O kas neklauso, tas pražus.

2017 m. gegužės 30 d., antradienis

Dievas nėra mirusiųjų Dievas, bet gyvųjų...

 Pas jį atėjo sadukiejų, kurie neigia mirusiųjų prisikėlimą, ir paklausė: „Mokytojau, Mozė yra mums parašęs: Jei kieno vedęs brolis numirtų bevaikis, tuomet jo brolis tegul veda našlę ir pažadina savo broliui palikuonių. Taigi yra buvę septyni broliai. Pirmasis vedė žmoną ir mirė bevaikis. Ją vedė antrasis, paskui trečiasis ir paeiliui visi septyni, ir mirė, nepalikdami vaikų. Galiausiai mirė ir ta moteris. Kurio gi žmona ji bus, kai mirusieji prisikels? Juk ji yra buvusi visų septynių žmona!“ Jėzus jiems atsakė: „Šio pasaulio vaikai veda ir teka, o kurie pasirodys verti dalyvauti aname pasaulyje ir mirusiųjų prisikėlime, tie neves ir netekės. Nebegalės jie ir mirti, nes būdami prisikėlimo vaikai,[ bus tolygūs angelams ir bus Dievo vaikai. O kad mirusieji prisikels, mini ir Mozė pasakojime apie krūmą, kur jis Viešpatį vadina Abraomo Dievu, Izaoko Dievu ir Jokūbo Dievu.

 Juk Dievas nėra mirusiųjų Dievas, bet gyvųjų, nes visi jam gyvena“.

2017 m. gegužės 26 d., penktadienis

Žaliųjų praporščikų programinės nuostatos: "Bealkoholinis alus, guminės moterys, VIRTUALI LIETUVA"

  Tik kvaili krikščionys tiki, kad yra tik vienas pasaulio gelbėtojas - Jėzus Kristus, o nuo Jo atsitraukusi, įvairiuose universitetuose brutualiai dresiruota žmonija pastoviai ieško gelbėtojų savo tarpe. Jausdami šias bedievių žmonių samonės tendencijas, mūsų nomenklaturščikai (be abejo kaip jiems įprasta kopijuodami užsienietiškus degradus) įkūrė naują ŽALIŪJŲ KOLŪKIEČIŲ PARTIJĄ.
 
   Pamenu sovietmečiu rodytą viena animacinį filmuką. Šiame filmuke ožiukas išgirsta išmintinga pamokymą apie tai, kad mūsų žemė yra panaši į obuolį (tokia apvali). Ožiukas stovi, žiūri į obuolį ir jam pradeda atrodyti, kad obuolys virsta žeme, su visais miškais, laukais ir namais ir tik staiga prasidėjusi audra nuplėšia ir nusviedžia ant žemės jo idilijos susikurtą obuolį-žemę. Pamatęs tai ožiukas susivokia, kad audra taip pat gali numesti ir visą žemę, todėl ją būtina gelbėti.

Drąsusis ožiukas susiranda kuolelį (pas kažkokią varlę išmaino į pasagą), vėliau savo varpelį išmaino į virvutę ir pamiškėje (nepabūgęs baisaus vilko) įkala kuolelį į žemę, prisiriša prie jo su virvele ir audros metu drąsiai ir atsidavusiai, visas sušlapęs ir sušalęs, laiko žemę su visais jos gyventojais.

Audros pabaigoje, žvėrys pradeda rinktis pas prisirišusį ožiuką ir klausinėti, ką gi jis daro? Ožiukas papasakoja apie obuolį-žemę ir kompetentingai moksliškai paaiškina, kad ją reikia laikyti, kad ji audros metu nenugriūtu.

Visi žvėrys, gyvuliai ir runkeliai savo gėdai susivokia, kad drąsusis ožiukas laikydamas žemę, laikė kartu ir juos. Todėl pradeda laaabai gerbti ožiuką. Sugrąžina jam visus jo daiktus ir greičiausiai išrenka jį savo prezidentu (nors filmuke to ir nėra, bet tai išvestinis mano spėjimas).

Vaikiška, gražu bet, bet visa tai gražu kol tai animacinis filmukas. Keisčiausia, kad dabar pasaulyje įsigali tokių apykvailių ožiukų ideologija. Dabar visiškai rimtai, aukščiausiais lygiais ir iš didžiausių mokslinių tribūnų, tokie infantilški ožiukai pasakoja apie žemę-obuolį, kurį tik jie prisirišę prie kuoliukų gali išgelbėti. Jie ne tik patys gelbėja žemė, bet vis daugiau tokių „ožiukų“ gelbėtojų pasekėju susiranda. O labiausiai neramina, šioje nebe vaikiškoje bakchanalijoje, kad žmonės daugumoje, kaip tie animacinio filmuko žvėrys, tiki ir žavisi „altruistiniais“ ožiukais aplinkosaugininkais. Visa tai būtų neverta dėmesio, jei nežinoti istorijos ir senolių išminties apie tai, kad gerais norais yra išgrįstas kelias į pragarą. Visos tos ideologijos, kurios paremtos principu apginti mus nuo mūsų pačių (aišku dėl gerų ir kilnių tikslų), prieina vienodą išvada, kad žmogus yra tas objektas su kuriuos tos ideologijos ir turi kovoti, tam, kad įgyvendinti savo „kilnius tikslus“.

p.s. Mes jau pergyvenome gerais norais iškeltą „nacijos grynumo“ ideologija - fašizmą arba kitaip rudąjį marą. Taip pat beveik atsikratėme „klasių kovos“ komunizmo ideologijos arba kitaip raudonojo maro. Bet dabar mes stovime „gamtosaugines“ isterijos „žaliojo maro“ priešaušryje, kuri vis labiau ir labiau įsibėgėja. Ir vėl daugeliui žmonių atrodo normalu ir netgi sveikintina šios ideologijos įsigalėjimas. Žmonės netgi nesipiktina, kai šios ideologijos apologetai tokie kaip Žakas Ivas Kusto, viešai pasisako, kad „tam, kad išsaugoti gamtą, mes turime sumažinti žmonių populiaciją iki puses milijardo žmonių“. Keista, kad nei pas viena nekyla klausimas kaip sumažinti? Gal užmigdyti? O gal kokiais nors specifiniais maisto papildais gražiai „civilizuotai“ „neskausmingai“ išmarinti?

 p.s.s. O gal pasiūlykim visiems tiem žaliesiems pirmiems būti tos "sumažinamos populiacijos" gretose? Padarykit gerą darbą, išgelbėkite gamtą ir visuomenę išnykdami patys. 

2017 m. gegužės 25 d., ketvirtadienis

Сборищу отмороженной российской оппозиции в Вильнюсе посвящается
Гнусные понятия,
Пошлая среда,
Лживые объятия,
Грязная страна.

Взять и уничтожить всё?
Новое взрастить.
Было это деланно,
Хватит так шутить.

На крылатых пенисах,
В рай не ускакать,
Мозг от мыслей пенится,
Взят и отобрать.

..
.."Всё по правде сделаем,
Дали бы нам власть.
И деньжат побольше бы,
Нам ведь в падлу красть.

Мы тут всё по новому,
Будем управлять.
Новые хозяева,
Старых расстрелять."..
..

А потом, как водится,
Новая волна.
Делать вновь научится,
Старые дела.

Вы не верьте молоди,
Глупая она,
Розги приготовьте ей,
Так, чтобы сполна.

2017 m. gegužės 21 d., sekmadienis

Viena raidė kuri galėjo sunaikinti šiuolaikinę civilizaciją.


   Šiuo metu vis labiau įsibėgėja prievartinis trijų raidžių kišimas į bejėgiškumo būsenoje esančią ir savų subobėjusių vyrų išduotą Lietuvių kalbą. Tie patys personažai kurie pateisino mažosios Garliavos kankinės prievartavimą posakiais "na kas čia tokio tik pora kartų įkišo", lygiai taip pat išvertę savo iškrypėliškus veizolus, kolūkietiškai mykia, jog kelios raidelės tai nieko tokio ilgiausiai Europoje savo lingvistinę nekaltybę išsaugojusiai Lietuvių kalbai.

   Kiekvienas krikščionis žino, jog viena raidė tai labai svarbu. Todėl jei krikščionis bando įkalbėti arba tiesiog pateisina Lietuvos nusistovėjusio raidyno prievartavimą trimis raidėmis, tuomet jis yra arba "šiaudinis" t.y. nieko nesuvokiantis mūsų mokyme ožys (tokius Kristus savo laiku pastatys kairėje) arba labai gudrus Judas niekšelis, bandantis pakenkti tiems tarp kurių jis gyvena.

   Dar Gilbertas Keitas Čestertonas rašė, jog viena raidelė galėjo visiškai sunaikinti pačią šiuolaikinę civilizaciją. Jei eretikams mūsų civilizacijos pradžioje būtų pavykę pakeisti vieną vienintelę raidę tikėjimo išpažinime, pasaulio kurį mes matome dabar nebūtų buvę. Viena vienitelė raidelė keitė patį suvokimą kas yra Kristus ir visą Jo mokymo esmę.

  Ar Jėzus Kristus yra vienos esybės (homoousios) su  Tėvu Dievu ar tik panašios (homoiousios) tapatybės?

   Jei mūsų šlovingi dvasiniai protėviai nebūtu pasirengę mirti už vieną raidę ir leistų šetono valdomiems žmogeliams ją ikišti į Krikščionių tikėjimo išpažinimą, tuomet nebeliktų pačio tikėjimo ir kaip išdavos šiuolaikinės civilizacijos.

p.s. Kažkada galvojau, kaip keista, kad senosios Lietuvos Seime neatsirado nei vieno drąsaus vyro kuris nudėtų Upytės bajorą Vladislovą Čičinską, kad jis savo išdavyste nepridarytų tiek nuostolių. Kodėl tą teko padaryti (anot Maironio) žaibui?

O ant tilto guli kūnas;
Tai Čičinskas. Koks baisus!
Žiemą nutrenkė perkūnas
Rūbus nudrėskė visus!..

2017 m. gegužės 19 d., penktadienis

Praporščikas pasiskolino dar virš milijardoGrąžinkit praporščikui lazdą,
Ir ženklą "draudžiama sustot",
Nes baigia vargšą Lietuvėlę,
Žaliasis, visą išparduot.

Įsuko kūdikių prekybą,
Eilėj raidynas papigiai,
Ir skolas, ponas policajus,
Augina vėl labai smagiai.

Grąžinkit praporščikui lazdą,
Kuri pastatė jam namus,
Nes greitai su lazdom ir terbom,
Pasiųs jis po pasaulį mus.

2017 m. gegužės 8 d., pirmadienis

Įdomūs kadrai.


 Kadangi įsigalės neteisybė, daugelio meilė atšals. O kas ištvers iki galo, bus išgelbėtas.

2017 m. gegužės 5 d., penktadienis

Susipažinkite poTapinas.


  Šiaip niekada neesu girdėjas apie šį, gėjumi apsimetantį, slaptą metroseksualą, bet vakar pasidomėjau "who is this person?".

   Naršydamas internete atkreipiau dėmesį jog Lietuvos politinės vištidės platybėse bandoma įpūsti eilinį skandaliuką, pakišant sveikatos ministrui Verygai kiaulę. Ėjimas banaliai paprastas, į priėmimą siunčiamas visuomeninis aktyvistas Minedas. Nepriimsi Minedo būsi apkaltintas nepagarba piliečiui, priimsi Minedą, tapsi Minedu. Simple.

  Bet šiuo kart Veryga parodė aukščiausio politinio pilotažo klasę. Lietuvoje to seniai neesu matęs. Jis maloniai priėmė Minedą, paspaudė jam ranką ir tuoj pat išplatino komentarą, trumpai jis skambėtų taip: "Lietuvoje visi piliečiai yra vienodai svarbūs, nesvarbu kokią kiti piliečiai yra susidarę apie juos nuomonę". Taip ir šimtą kart taip! Protingas, kvailas, juodas, baltas, kuilys, boba, gėjus, metroseksualas ar pan. visi yra žmonės kuriuos verta išklausyti.

  Super.

  Bet toliau skaitau. Iš kanapių išlenda kažkoks poTapinas, su banaliu tekstuku turėjusiu pašiepti Verygą: "Aš naikinu ministerijos viešųjų ryšių skyrių!" ir bla bla bla. Pykšt, bet pataikė sau į koją. Pačio Verygos superinio ėjimo šviesoje, šis "conclusion" komentaras ne tik prarado savo vertę, bet iliustravo poTapiną kaip kvailoką ir paviršutinišką interneto trolį. Bent jau mano buvo toks įspūdis.

    Nežinodamas kas tas poTapinas nutariau pasinagrinėti kuo gi jis yra svarbus, jei jo komentaras įdedamas delfyje šalia valstybės ministro komentaro. Ir radau ištisas marias snargių ir banalybių, kurias jei  netyčia atsiverčiu, visada praleidžiu po pirmų sakinių, niekada nesidomėdamas kas jų autorius.

  Dar radau jo autorinę video rusų kalba "Держитесь там". Kadangi rusų kalba mano antra gimtoji, pamaniau pasižiūrėsiu kokybišką politinę satyrą (panašią į "ГОСПОДИН ХОРОШИЙ" Rusijoje). Juk Sorošo emisarai meta didelius pinigus medžiodamji talentingus gėjus savo politinės propagandos įgyvendinimui rusų tarpe. Pas daugelį jų tikrai neblogi projektai gaunasi. Logiška, kad ir poTapinas už gerus pinigus turėtų sukurti kokius nors superinius tekstukus.  Bet čia turėjau skaudžiai nusivilti ta kolūkietiška banalybę kurią pamačiau. Siaubas. Tiesa pasakius net neturiu už ko užsikabinti, kad pakomentuoti tai ką vebleno šį "žvaigždė". Vienintelis įspūdis pažiūrėjus, tai yra gėdos jausmas. Ką Rusijos opozicijos elektoratas pagalvos apie Lietuvos kurybinę erdvę, jei šitas banalus nulis yra pristatomas, kaip "geriausias Lietuvos žurnalistas"?

  Brrr. Kaip dabar išžiūrėti visa tai atgal iš akių?

p.s.  Ei Sorošiniai jūs be reikalo švaistote pinigus, poTapinas tikrai nėra talentingas gėjus. Tai eilinis, bukas ir banalus (nors ir giliai po gėjaus kauke užikonspiravęs) metroseksualas.

p.s.s. Nors gal aš klystu.  Gal tai labai protingas Putino agentas, užsikonspiravęs po gėjaus kaukę dėvinčio, debilavoto metroseksualo imidžu, tokiu būdu gudriai žlugdydamas liberalizmo internacionalo pastangas pakeisti Putino režimą?

Who knows?

Кто хочет купить себе хозяина?


По образу создал Господь меня,
Подобие забыл добавить,
Поэтому фейсбучная трухня,
Как мотыльков на свечку нас всех манит.

И как гостям альбомы бабушки пихают,
Показывая голых деток писюны,
Так же и я, свои тупые фотки,
Всё постчу для скучающей толпы.

Я лайкаю "друзей", чтобы и мне кто лайкнул,
И комент ради комента пишу,
Ах Цукенберг, как хитро всё расставил
Пол мира в позу шесть и девять уложил.

2017 m. gegužės 4 d., ketvirtadienis

Dantukai
Saugok vaike tu dantukus,
Nevalyk jų šepetukais,
Būk protingas, nekvailiok,
Dantų pastos nenaudok.

Bus sveiki tavo dantukai,
Ir balti kaip karoliukai,
Jei kvailių tu neklausysi,
Ir dantukų nevalysi.

Tau dantukai padėkos,
Be skylučių jie gyvuos,
Ir dantistams niekadėjams,
Darbo niekad nebeduos.

2017 m. gegužės 3 d., trečiadienis

бабушкин МакронНе Бонапарт, и не Де Голь,
Смельчала кровь французская,
Знакомитесь бабушкин Макрон,
Шалун - душка послушная.

"Вперёд" французов поведёт,
Как бабушку, неопытно.
И то что "дяди" говорят,
Он сделает безропотно.

Неужто в правду шевалье,
Позор в Олимп поднимут?
И с Альфонсито ла омбре,
Французы дружно сгинут.

2017 m. gegužės 2 d., antradienis

Kuboje
Smėlis, vakaras ir bangos
Karštas bučinys
Groja tolumoj orkestras
Krečia jaudulys
Šiluma alsuoja kopos
Tu tokia graži
Klykia baltosios žuvėdros
Esam taip arti
Tolumoj praplaukia laivas
Tu mano glėbį

Viskas, nėra aplinkui nieko
Mes, tik mes vieni!

Sukasi dangus žvaigždėtas
Mūsų aistroje
Ir mėnulis sidabrinis
Čia visai šalia
Laikas dingo, jo nebėra
Tiktai mes drauge
Begalinė amžinybė ir

  ... kas tai?

                    Aušra!!!

Per akimirka pradingo aistroje naktis,
Bet jų daug dar mūsų laukia,

Nuostabi šalis!!!