2012 m. kovo 28 d., trečiadienis

Lietuviškai kalbantis lenkas

.


Šiandien turėjau įdomų potyrį gyvenime. Mano vyresnis sūnus iniko į vieną internetinį žaidimą, kuris vadinasi Minikraftas. Nelabai suprantu to žaidimo esmę, bet jis ten tapo gan stipriu žaidėju, atėjęs vis gyrėsi kiek jis turi deimantų, kokius ginklus surinkęs, kokius namus pasistatęs ir t.t. Tai va, šiandien girdžiu jis sėdi savo kambaryje ir verkia. Atbėgu klausiu, kas dedasi sūneli? O jis man: Šlykštus lenkas, mane apvogė!!! Nesupratau, klausiu koks lenkas, kas yra? Pasirodo. Jie ten žaidžia internete grupėmis ir susirenka į komandas gindamiesi nuo priešų ir pan. Vienas Lietuvos lenkas įsiprašė pas jį į draugus. Tas įleido jį namo (virtualiai), parodė kur kas guli ir pan. O tas pradžioje, lyg ir kovodamas mano sūnaus pusėje ir vaidindamas gerą draugą, vėliau tyliai ir niekšingai paėmė ir pavogė iš jo visus deimantus, ginklus ir kitą sunkiai per kelias savaites susirinktą turtą. Verkia mano vargšas vaikutis, o aš, supratęs kame reikalas, niekaip negaliu sutramdyti juoko.


Visų pirma dėl to turto. Tiesiog pagalvojau, kad mes visi realiame gyvenime, taip pat kaip tame kompiuteryje, renkame kažką, stengiamės ir taip pergyvename dėl to ką prarandame, o realybėje juk, neprarandame nieko. Ir antrą, dėl to lenkiško "draugo". Kaip gerai, kad jis su juo susidūrė virtualiame pasaulyje ir jam ne teko jausti to, kaip realybėje Lietuvių "bendražygiai" lenkai, pradžioje niekšingai pavogė Lietuvos istoriją, veliau chamiškai sulaužę sutartį pavogė iš jų sostinę Vilnių ir negailestingai žudė tuos, ką prieš tai dievagojosi mylintys, vien už tai, kad jie Lietuviai. Taip pat labai džiaugiuosi, kad jis ne gyveno Draučiuose.


p.s. Aš pasakiau sūnui, kad jis paskambintų savo buvusiam bendražygiui skaipu ir pasiklaustu, gal čia kokia klaida? Buvo įdomu klausytis šio pokalbio. Sūnus pradėjo priekaištauti, aiškinti, kad taip daro tik niekšai, o tas berniukas į kiekvieną argumentą atsakydavo ne žodžais, o vien kažkokiu šnypščiančiu juoku: pššš ... aaahahaha, pššš ... aaahahaha. O vėliau visai išsijungė skaipą. Žiūrėdamas į pasipiktinusį sūnų, aš vėl nejučia prisiminiau, kaip su Lietuviais elgiasi mūsų lenkijos "bendražygiai", įvairiais šiuolaikinės ir istorinės politikos klausimais.


2012 m. kovo 26 d., pirmadienis

Galvijų valdoma valstybė !!!

Iš Biblijos pradžios knygos mes žinome, kad Dievas pradžioje sukūrė ne vien žmogų. Iki tol, jis sukūrė gyvulius, roplius ir GALVIJUS. Kas tie GALVIJAI kurie nėra žmonės, bet kurie taip pat nėra ir gyvuliai?

Šiame trumpame filmuke pasižiūrėkite į tuos kas kartu su "biologine" gimdytoja puolė plėšti mažą, bejėgę, rėkiančią mergaitę iš paklaikusios senelės rankų, į kurią vaikutis iš paskutiniųjų kabinosi bandydamas ištrūkti iš "biologinės reproduktorės" nagų. Tada pamastykite apie tuos kas leido visam tam įvykti, ir svarbiausia atkreipkite dėmesį į visą tai ramiai stebėjusius (lyg žolę rupšnojančios karvės) "policijos" pareigūnus. Peržiūrėję ši filmuką, atsakykite sau, kas tie galvijai, kurie nėra nei žmonės nei gyvuliai?

O dabar kreipiuosi į Lietuvos teisėsaugoje (Teismuose, prokūratūroje, policijoje, VSD, kariuomenėje ir t.t.) dar likusius žmones:

Ar jums nėra bjauru būti viso šito rujojančių galvijų spektaklio dalimi? Ar ne laikas jums susemti visą tą iš tvartų pabėgusią šutvę? Ar ne laikas tiesiog daliniais, kuopomis, skyriais, atskirais teismais ir prokuratūros apylinkėmis pasakyti GANA, mes atsisakome būti jūsų nusikaltimo bendrininkais !!! O svarbiausia prisiminkite Hitlerio bendrininkų teismą. Ten sėdėjo VALSTYBININKAI, kurie nuoširdžiai ir pareigingai vykdė įsakymus. Tai, kad jie vykdė įsakymus neišgelbėjo jų nuo kartuvių.

O Lietuvos Respublikos Seime sėdintiems mūsų atstovams, noriu pasakyti:

Kiek be būtų surinkta ant jūsų kompromato, kiek preferencijų ir pajamų jūs netektumėte stoję bejėgio vaiko pusėn, žinokite tik vieną - visa atsakomybė už šią mažą NAŠLAITĘ yra ant jūsų. Jūs turite tik dvi išeitis, arba tapti Lo Azazel (atpirkimo ožiais) ant kurių bus suverstos visos rujojančių galvijų kaltės arba tapsite visos tautos gerbiamais kovotojais. Trečio kelio nėra.

Todėl pirma, skubos tvarka priimkite Seimo rezoliuciją, dėl bet kokių veiksmų (teisinių, psichologinių, administracinių) mergaitės atžvilgiu moratoriumo iki bus nešališkai išnagrinėta pedofilijos byla. (Ir nekreipkite dėmesio į visokių dvasių šamanų šokius ir pasakas apie teisinės sistemos žlugdymą, bei komsomolcų sienlaikraščių stūgavimus.) JŪS TURITE TOKIĄ TEISĘ. Moratoriumo vykdymo priežiūrą, toje pačioje rezoliucijoje perduokite kariuomenei. Antra, nedelsiant reformuokite teismus, įvedę prisiekusiųjų teismą ir teisėjų rinkimą. Ir trečia. Įstatymu iteisinkite nepriklausomo, tautos renkamo prokuroro instituciją, su plačiais įgaliojimais vykdyti tyrimus dėl nusikaltimų valstybės tarnyboje. Būtent ši prokuroras ir turėtų užsiimti šia bylą žudike. Iki to laiko moratoriumas mergaitės atžvilgiu turi būti vykdomas BESĄLYGIŠKAI !!!

Pagal konstituciją valdžia priklauso tautai, o jūs mūsų atstovai, todėl būkite drąsūs ir ryžtingi, žmonės jūs tikrai palaikys !!!


Esavičius

2012 m. kovo 20 d., antradienis

Aš atėjau, kad jie turėtų gyvenimą, - kad apsčiai jo turėtų.

Mūsų Viešpats Jėzus Kristus yra pasakęs: Vagis ateina tik vogti, žudyti ir naikinti. Aš atėjau, kad jie turėtų gyvenimą, - kad apsčiai jo turėtų.

Tai galingas pažadas Savo sekėjams, kurio Jėzus Kristus niekada per du tūkstantmečius nesulaužė.

Nik'as Vujičič'ius, gimė be rankų ir be kojų. Kai jam buvo 8 metai, jis norėjo nusižudyti, bet būtent tada jis pažino Jėzų Kristų kaip savo Gelbėtoją ir Viešpatį. Nuo to laiko Nik'as tapo Jo mokiniu ir nuolankiu sekėju.

Šių metų Vasario 12 dieną, Nik'as atšoko vestuves su savo mylima krikščione žmona Kanae Miachara. Jo gyvenimas yra pilnas ir apstus.

Šventajame Rašte nedviprasmiškai parašyta: Viešpats, tavo Dievas, esantis tavyje, yra galingas. Jis išgelbės, Jis džiaugsis tavimi, atgaivins tave savo meile ir džiūgaus dėl tavęs giedodamas. 'Aš pašalinsiu nelaimes ir panieką, saugosiu tave nuo prispaudėjų, padėsiu raišam, surinksiu išsklaidytuosius, jų gėdą paversiu garbe.

Prisiminkite broliai, kad Dievas nėra šališkas ir tolimas. Jis yra mylintis ir laukiantis tavęs Tėvas. Nes tu esi jam vienintelis toks visame pasaulyje.

Šitas įsakymas, kurį šiandien skelbiu, nėra tau paslėptas ir nepasiekiamas. Jis ne danguje, kad sakytum: 'Kas už mus pakils iki dangaus ir mums jį atneš, kad klausytume ir vykdytume?' Ir ne už jūrų, kad sakytum: 'Kas už mus perplauks jūras ir jį atneš, kad klausytume ir vykdytume?' Žodis yra labai arti tavęs - tavo burnoje ir tavo širdyje, kad jį vykdytum! Šiandien leidžiu tau pasirinkti gyvenimą ir gėrį ar blogį ir mirtį.

Atsiversk nuo pasaulio tuštybės ir kvailumo, nuoširdžiai atgailauk ir tikėk Jėzumi Kristumi, kad turėtum gyvenimą ir turėtum jo apsčiai !!!

O bedieviams, kurie šiuo metu pamynę susilaikymą, gailestingumą, atjautą, drovumą ir kas svarbiausią TEISINGUMĄ, valdo Lietuvą, taip pat priminsiu ką apie tai sako Dievas: "Aš paversiu jūsų iškilmes į gedulą, giesmes į raudas. Užvilksiu visiems ašutines, plikai nuskusiu galvas, padarysiu jus lyg gedinčius vienintelio sūnaus. Jūsų galas bus karti diena. " Nes parašyta: 'Sunaikinsiu išmintingųjų išmintį, niekais paversiu protingųjų išmanymą'


Su meilę ir rūpesčiu
Esavičius

2012 m. kovo 8 d., ketvirtadienis

Kolūkių nomenklatūros snukis, smirdančiais nasrais

.

Neseniai visi Lietuvoje likę baudžiaunininkai galėjo stebėti parodomąją "runkelio" egzekuciją. Buvo nugriauta "moliūgėlio" (Arvydas Lapinskas – buvęs Neringos mokyklos fizinio lavinimo mokytojas), medinė lūšnelė Neringoje. Senis moliūgėlis, žymiame Rusų animaciniame filmuke "Čipolinas", senjoro pomidoro teisėtą pasipiktinimą sukėlė tuo, kad dryso lūšnelę susiresti ponų žemėje, be leidimo. Lietuviškasis "moliūgėlis" rentė savo lūšnelę su visais leidimais, bet apsiskaičiavo "runkelis" ir nesugebėjo susirinkti visos reikiamos sumos kyšiams, labiau vertesnių daržovių naudai. Tai jį ir pražudė. Aplink jį, toje pačioje vietoje, tokiomis pačiomis sąlygomis, visos kitos daržovės įsiteisino lūšneles, nes priklausė aukštesnei kolūkinio daržo augalų kastai (prokurorai, teisėjai ir kt. įvairaus rango bevaisės nomenklatūros piktžolės), jiems galima, o štai žemesnės kastos moliūgėliui tai draudžiama.

Šiaip tie, kas nepriklauso Lietuvos kolchozo, neįkainojama vertybę tapusiai, piktžolių florai ir vis dar sugeba judėti, bėga iš Lietuvos net neatsigręždami. Pasiima savo vaikus ir netgi senolius. Lieka tik neįkainojamų vertybių bevaisis piktžolynas ir įvairūs nuskurdę "moliūgėliai", kurie vis dar naiviai tikisi, jog ką nors šiame apleistame kolchozo darže dar galima pakeisti. Tokios tokeles, nieko jau nebepakeisi, rubikonas praeitas.

Neseniai lankiausi Lietuvoje. Pasibaisėjau. Skurdas, pilkybė, nedidelės dalies, "nusipelniusiuju piktžolių" kičinis savo prabangos demonstravimas, žmonių niekinimas ir tyčiojimasis. LTSR atgijo ir išsišiepusi savo pasibjaurėtinu monstro snukiu, smirdančiais nasrais ėda tuos vargšus moliūgėlius, kurie dar liko Lietuvoje. Monstras žiaumoja runkelius pasičepsėdamas, periodiškai pakeisdamas savo smirdančių žiaunu puses (kad nepavargtų bebaigiantys supūti krūminiai dantys). Porą metų pažiaumoja kaire puse, porą dešine, vėliau vėl kaire, taip ir mala likusius jo dispozicijoje runkelius tam, kad pripildyti savo besotį skrandį. Už ką dar "nusipelniusios gyventi geriau" daržovės neįvedė mokesčio runkeliams? Nebent už lietų? Na nieko baisaus, senjorai pomidorai greitai ištaisys šią savo klaidą. Mokės žemesnės kastos moliūgėliai pagal elektroninį skaitliuką, o gal tiesiog įves abonentinį mokestį, juk vis viena visi lietumi naudojasi. Juk už nemokamą savo vandenį jau mokame taip, lyg jis būtų vežamas iš kito pasaulio krašto.

Šiaip nustebau Lietuvoje. Žmonės jau netgi nebepikti, jie juokiasi. Aplankiau vieną savo buvusį kaimyną, kurį atleido iš Lukiškių kalėjimo prižiūrėtojo darbo prieš pat pensiją, už tai, kad jis drįso bilinėtis susižalojus darbe. Žmogus bandė įrodyti teisme, kad susižalojo darbo metu, juk ėjo nuo stebėjimo bokštelio ir dar su tarnybiniu ginklu, bet Lietuviška femidė priėmė teisingumo ministerijos žinybinę pusę. Teismas nutarė, kad pareigūnas susižalojo dėl savo kaltės kadangi (o čia labiausiai intriguojanti dalis), Lukiškių kalėjimas pateikė įrodymus, jog pareigūnams jau 5 metus nėra išduodami tarnybiniai batai, todėl galima pagrįstai konstatuoti, jog jis dirbo ne su statutinę apranga (batais), todėl dėl savo kaltės paslydo ir susižalojo. Juokiasi žmogus, jo žmona ir dvi mažametės dukrytės. Juokiuosi ir aš gerdamas pas juos iš lenkijos atvežtą pigią arbatą ir mastydamas kaip jiems padėti pabėgti iš (visokių konstitucinių, prostitucinių, pedofilinių ir kitokių dvasių valdomo) pragaro, o kas belieka daryti. Juokas gydo žmogų. Bet žvelgiant iš kitos pusės, sutryptos tautos juokas turi ir kitą pranašišką paskirtį, tai anot vieno iš antikos Graikų diktatoriaus, - "yra baisaus sprogimo ženklas". Ateitis niūri. Nuosaikieji pabėgs, piktžolės toliau žels iki tol kol Lietuvoje like užsislapstinę "breivikai" (artojai) pradės daržo valymo talkas. Juk anot Sokrato, bet kokia diktatūra (tame tarpe ir piktžolių) turi tik vieną baigtį - kruviną, smurtinę mirtį.

P.s. Ir pabaigai lyriškai (šiek tiek liūdnai) apie mūsų visų tėvynę:


Lietuva

Sergu bepročių kliedesiais,
Dirbtinėm šypsenom, seilėtais sakiniais.
Sergu menkystų sukurta tvarka,
Praščiokų kultūra ir jų beskoniais kūriniais.
Sergu iš teisingumo besijuokiančiais teismais,
Nupušusiais rinkėjais ir mirštančiais kaimais.
Segu veidmainiais prezidentais,
Bejėgę vyriausybę ir pedofiliniais klanais.
Sergu besočiais daktarais,
Žudikais piniguočiais ir prokurorais neveiksniais.
Sergu žaliaisiais, raudnaisiais ir rudais,
Pajacų orgijom prasmirdusiais seimais.
Sergu valdininkijos metastazėm ir votim,
Mankurtiškų draudimų debesim.
Sergu kraujuojančiom žaizdom,
Nuo betvarkės į užsienį pabėgusiom šeimom.
Sergu našlaičių ašarom,
Pijokų smarve ir merdinčių senolių aimanom.

Sergu vaikeliai, aš beviltiškai sergu,
Mirtis prie mano patalo palinkus,
Nebėr jėgų ir noro nebėra,
Nes aš savų vaikų išniekinta mama.

Esavičius