2017 m. sausio 31 d., antradienis

Kuo skiriasi civilizuotas sociumas ir sociumas kuriame dominuoja nevispročiai?   Šiandien pagrindinėje lietuvių visuomenės smegenų plovykloje DELFI perskaičiau įdomią naujieną "Anglijoje vos gimusią mergytę apatiniais pasmaugusi lietuvė gyvena laisvėje". 

   Šiame tekste buvo nuorodytas ir teismo sprendimas su motyvacija: 

  "Skelbdamas nuosprendį teisėjas Andrew Nicolas sakė: „Jūs buvote užvaldyta jūsų situacijos sukelto streso ir dalinio neigimo nėštumo metu būsenos. Gimdymo metu buvote ypatingo nerimo ir panikos, prilygstančios laikinam proto pusiausvyros pablogėjimui, būsenos“. G. Šuminaitei skirta 24 mėnesiai viešųjų darbų ir nurodyta, kad jai reikalinga reabilitacija. Buvo nurodyta, kad kaltinimas žmogžudyste būtų įtrauktas į duomenų bazę.".

   Tai labai normali praktika civilizuotose šalyse, nes šiame siaubingame nusikaltime yra ne viena auka - nekaltas kūdikėlis, bet taip pat ir jo motina. Čia atsižvelgiama į visas aplinkybes ir nusikaltusio asmens padėtį, tokiu būdu stengiamasi ištaisyti, o ne pabloginti žmonių socialinę būklę. Būtent todėl žmonės myli ir saugo savo valstybę. 

   O dabar įsivaizduokite jeigu Britų sociume dominuotų nevispročiai, kokia būtų reakcija? BBC, Independent, SUN ir kitos informacinės įmonės, pagrindinių naujienų tinkelyje sukeltų nesibaigiančia permanentinę įsteriją. Dėtų vargšo vaikučio ir jo motinos nuotraukas, dieną naktį raudotų dėl baisios padėties Britanijoje, reikalaujant KĄ NORS DARYTI. Įsterijos paskatinti Eltonas Džonas, Džeremis Klarksonas ir kiti šou verslo veidai degintų žvakutes ir darytų "selfi" su užrašais "Kada pagaliau uždrausime moteriškus triusikus,nes jais žudomi nekalti kūdikėliai". Tereza May pradėtų griežtai auklėti lordų rūmus, kad jeigu jie nepriims triusikų draudimo įstatymo, tuomet bus kalti dėl visų kitų vaikų žudynių Anglijoje. Borisas Džionsonas suburtų parlamentines komisijas tam, kad centralizuoti triusikų naudojimo kontrolę, suteikiant inspekciniams organams teisę be įspėjimo tikrinti visų Britanijos moterų apatinių būklę. Jeigu per reidus rastų tokius, kuriais yra įmanoma pasmaugti kūdikį, tuomet privalėtų nedelsiant konfiskuoti ir kūdikius ir triusikus. Konfiskuoti kūdikiai tuoj pat saugiai, už nustatytą kainą turi būti parduodami turtingiems, o nesaugius triusikus nedelsiant turėtų siųsti į rytų europos labdarynus. 

  Sakote kvailos sapalionės? Na tuomet apsižvalgykite po Lietuvos viešają erdvę, po vargšo vaikučio žuties ir atsakykite sau ar gyvenate civilizuotoje valstybėje? 

2017 m. sausio 30 d., pirmadienis

Šį sekmadienį mes skaitėme su vaikais. Apaštalo Jono laiškas

Ištrauka...

      Kas yra melagis, jeigu ne tas, kuris neigia Jėzų esant Mesiją?  Tas yra ir Antikristas, nes jis paneigia Tėvą ir Sūnų. Kiekvienas, kas neigia Sūnų, neturi ir Tėvo. Kas išpažįsta Sūnų, tas turi ir Tėvą. Tepasilieka jumyse tai, ką girdėjote nuo pradžios. Jeigu tai, ką girdėjote nuo pradžios, pasiliks jumyse, tada jūs pasiliksite Sūnuje ir Tėve. Štai pažadas, kurį jis pats mums yra davęs, – amžinasis gyvenimas. Aš tai parašiau apie tuos, kurie norėtų jus suklaidinti. Dėl jūsų – Patepimas, kurį iš jo esate gavę, jumyse lieka, ir nereikia, kad jus kas nors mokytų, nes pats jo Patepimas moko jus visko, ir jis yra tiesa, o ne melas. Ir kaip jis jus pamokė, taip jame ir laikykitės. Taigi dabar, vaikeliai, pasilikite jame, kad kai jis pasirodys, turėtume pasitikėjimą, ir kai ateis, nereikėtų su gėda nuo jo pasitraukti. Jei žinote, kad jis teisus, tai žinokite, jogei kiekvienas, kuris daro teisybę, iš jo yra gimęs. Žiūrėkite, kokia meile apdovanojo mus Tėvas: mes vadinamės Dievo vaikai – ir esame! Pasaulis nepažįsta mūsų, nes ir jo nepažino. Mylimieji, mes dabar esame Dievo vaikai, bet dar nepasirodė, kas būsime. Mes žinome, kad kai pasirodys, būsime panašūs į jį, nes matysime jį tokį, koks jis yra.

2017 m. sausio 28 d., šeštadienis

Kas kaltas dėl keturmečio tragedijos? Čia tiesiog žioplienė ar piktybinė žlobienė

Ar tikrai mažo vaikučio Kėdainiuose mirtis yra tik tragiškas atsitiktinumas "atvėręs visai Lietuvai akis" jog Žiobienės vaikų teisių apsaugos kontorai reikia skubos tvarka suteikti neribotus įgaliojimus (beveik kaip bolševikų čekistams), be jokių teismų ardyti šeimas ir pardavinėti pagrobtus vaikus ten kur sugalvos naujieji čekistai (pavadinus tą pardavimą saugios aplinkos vaikui sudarymu)?

  Kad elementariai suprastumėte kaip mąsto valstybės biurokratas, siulau jums labai seną ir tam tikra prasme etaloninę istoriją apie biurokratų veikimo principus ginant ir kuriant savo "duonos su sviestu uždirbimo rinką".

  Tai beveik dviejų šimtų metų senumo tikras tyrimas kurį aprašė Rusijos Caro valdininkas, specialiems pavedimams, tikrasis valstybės patarėjas (действительный статский советник) Pavelas Ivanovičius Melnikovas (kuris pasirašinėjo Andrėjaus Pečiorskio slapyvardžiu) dilogijoje "Miškuose" (В лесах).

  19 amžiaus pradžioje Caras Nikolajus Pirmasis sukūrė specialią tarnybą kovai su arklių vagystėmis. Į kiekvieną guberniją buvo paskiriamas specialus komisaras kovai su šiuo baisiu blogiu. Rusija didelė ir jeigu europinėje jos dalyje buvo didelės problemos su arkliavagiais, tai didžiuliuose užvolgės miškuose arkliavagių nebuvo išviso.

  Įsivaizduojate kokioje padėtyje atsidūrė ten paskirtas komisaras. Arklių vagysčių ten ne buvo niekada, o komisaras kovai su arkliavagiais yra. Pas komisarą puikus atlyginimas, tarnybinis transportas (arklių trojkė su skambaliukais, kad prasčiokai išgirdę jog važiuoja įpatingas asmuo lenktųsi) namas, tarnai ir tarnybos finansavimas. Kas metai į Sankt Peterburgą reikėjo siųsti ataskaitą apie atliktą darbą, o ką rašyti? Arklių pavogta 0, arkliavagių sulaikyta 0, grąžinta arklių teisėtiems sąvininkams 0. Kam ta tarnyba reikalinga? Ir be abejo protingam valdininkui šauna vienintelė išganinga mintis, jei nėra problemų jas reikia sukurti. Bet pačiam organizuoti nusikalstamą susivienijimą yra pavojinga, todėl protingas vyras išvyksta į komandiruote po tas Rusijos vietas kurių kalėjimuose pilna arkliavagių. Ten jis pradeda atvedinėti nusikaltėlius į doros kelią. Veda šiems žmonėms paskaitas apie tai kokie jie negeri ir kaip jie blogai elgiasi, o va jo gubernijoje gyvena puikūs žmonės. Jokių vagysčių, arkliai laisvai net nesaugomi ganosi ir niekas jų neliečia. Kaip jūs manote po tokių bandymų sugėdinti arkliavagius kokias išvadas ir tolesnius gyvenimo planus pradėjo kurti recidyvistai? Teisingai. Nutarė vykti į Užvolgę ir ten tuojau pat pradėjo kilti pavogtų ir surastų arklių statistika. Valio! Valdininkas ir jo tarnyba yra reikalingi, duonai su sviestu uždirbo.

   Viskam paaiškėjus vienintelė nuobauda tokiam biurokratui yra atstatydinimas ir pravardė Žioplys. Nors relaybėje tai nusikaltėlis Žlobas, kuris pridarė baisių rūpečių niekuo dėtiems žmonėms vardan savo sočios valdininkiškos duonos.

    Grįžtam į Lietuvą. Keturmečio vaikučio tragedijoje taip pat mes matome lyg ir žioplumą. Juk Žiobienė pati prisipažino jog jie žinojo apie problemą, bet nieko ne darė. IR ČIA KYLA KLAUSIMAS, KODĖL NE DARĖ? Ar tikrai tai tiesiog žioplumas? O gal nusikalstamas žlobiškumas, skatinant būtent tokią tragediją?

p.s.  Bet kokiu atveju ar tai žioplumas ar žlobiškumas, šios tarnybos ilgametė vadovė parodė savo visišką nekompetenciją ir neatitikimą užimamoms pareigoms.

2017 m. sausio 27 d., penktadienis

Kodėl Britai nėra kvailesni už žydus?  Kartą Vinstono Čerčilio paklausė, kodėl Britanijoje nėra antisemitizmo? Jis atsakė: Tiesiog mes Britai nemanome jog esame kvailesni už žydus.

  Ir nors žydai labai stipriai apgraužė Britų imperiją (vien ko vertas Machatmos Gandi projektas išmušęs deimantą (Indiją) iš Britų imperijos karūnos. Šio projekto įkvėpėjas ir finansuotojas buvo Litvakas Hermanas Kalnebachas) bet Britai iki šiol techniškai atsilaiko prieš jų bandymą pavergti ir pačią seną Britaniją. Pav. dėl visame pasaulyje buldozerio principu stumiamo gojų pavergimo įstatymo fariziejiškai pavadinto "smurtas prieš vaikus". Britai aiškiai pasakė žydų lobistams, kad nedarys savo piliečių nusikalteliais už šleptelėjimą vaikui, taip pat Britanijoje nėra uždraustos fizinės bausmės mokykloje. Ir nors Britams sunku priešintis totaliai žydų kontroliuojamos informacinės erdvės įrankiams (pasižiūrėkite kas darosi Lietuvoje, kokia žiniasklaidos isterija sukelta niekšingai naudojantis vargšo vaikučio tragedija tam, kad prastumti Lietuvių pavergimo įstatymus), bet jie tikrai labai minkštai (džentelmeniškai) ir nepalenkiamai atmušinėja atakas, nepasiduodami manipuliacijoms. Ar ilgai tai tesis paskutinėje tikroje baltųjų žmonių monarchijoje? Iki tol kol žydai ne sunaikins Britų karališkos valdžios, nes be kilmingųjų likusi tauta bus toks pat lengvas grobis kaip ir rusai Rusijoje, kuriuos žydai apiplėšė ir suvarę į gardus/gulagus vėliau visiems pasaulyje įrodinėjo, kokie rusai nevėkšlos ir girtuokliai, o viskas kas Rusijoje gera yra tik žydų genijaus ir darbų dėka.


2017 m. sausio 26 d., ketvirtadienis

Kada uždėsim apynasrius visokioms Šikalienėms su Kakulaičiais?


  Aš čia dabar nesiplėsiu kokios jėgos ir kokiems tikslams stumia vaikų grobimo įstatymus visame pasaulyje. Tiesiog, tam, kad suprastumėte šių įstatymų veikimo principą siūlau pamodeliuoti tokią situaciją:  Ar sutiktum parduoti inkstą tam, kad sumokėti PSD mokestį? Ar atiduotum savo vienos akies ragenas, pragėrusiam savo akis turčiui, kuris apmokės tavo praleistas įmokas žydų (Lietuvoje jie prisistato skandinavais) bankui? Pasakysi jog aišku ne, tegul pasiunta, žemę ėsiu, bet savo kūno nepardavinėsiu. O jeigu tavo PSD mokesčio nemokėjimas ir žydų palūkininkų plėšikavimo ignoravimas bus traktuojamas kaip smurtas prieš vaiką nesugebant pasirūpinti jo tinkama aplinka? Kai tu, po kelių žlobienės pasiuntinių apsilankymų drebėsi dieną naktį jog tavo mažyli, 240 šunų pagalba, išplėš iš tavo rankų ir parduos tiems kas turi iš ko mokėti mokesčius ir palūkanas. Argi tuomet nesutiksi su viskuo? Tuo labiau kai negalėsi niekur pabėgti, nes palūkininkai, kaip ir jų proseneliai komunistai suvokdami, kad savo iškrypelišką valdžia išsilaikys tik tada kai ji taps visuotine (pasaulinės revoliucijos principas) tokius įstatymus įvedinėja visame pasaulyje kopy paste principu. Kur be bėgtum, ten tave pasieks "smurto prieš moteris ir artimoje aplinkoje Stambulo konvencija".

  Vienintelis išsigelbėjimas šioje situacijoje, kad tokie įstatymai jokiais būdais nebūtų priimami mūsų lokalioje gyvenamoje aplinkoje. Kaip tai padaryti? Reikia indentifikuoti ir neutralizuoti pastoviai klonuojamas Šikalienes ir Kakulaičius turinčius įtakos tokius įstatymus prastumti.  Supraskite, kad visi tie Sorošai, Kurlianskiai, Zingeriai, Abramavičiai, Furmanavičiai ir pan. patys asmeniškai tik įpatingais atvejais kišasi į šios, dar  Leibos Bronšteino Trockio suformuluotos "permanentinės revoliucijos" įgyvendinimo peripetijas (tam, kad gojai kuo mažiau būtų erzinami pačių šitų snukių pasirodymais). Jie ieško paleistuvių ir iškrypelių gojų tarpe per kurius visa tai galma daryti. Suradus tinkamą žmogišką medžiagą (šikalienę ar kakulaitį) lieka tik technikos reikalas kaip motyvuoti juos daryti tai ką turi. Pinigai, valdžia, seksas viskas tinka motyvacijai.

  Todėl aš dar kartą sakau, reikia visokioms šikalienėms/kakulaičiams uždėti apynasrius, kad jiems ir jų pasekėjams atšoktu norai naudotis jiems suteikiamomis dosniomis "motyvacijomis" naikinant mūsų šeimas. Kaip? O čia jau kiekvieno kuris turi tam valios ir galios technikos ir sugebėjimų klausimas. Jie prieš mus veikia neregimai, bet techniškai ir kietai, todėl ir mes turime jiems tuo pačiu atsakyti.

p.s. Apginkime savo vaikus, nes jeigu mes to nepadarysime, jų ateitis bus gyvulių garduose kuriuos nuosekliai stato save pasaulio šeimininkais įsivaizdavusieji šėtono tarnai!

p.s.s. Svarbu prisiminkite ką apie šiuos šešėlinius melagingų įstatymų stumėjus pasakė Jėzus:  „Jei Dievas būtų jūsų Tėvas, jūs mylėtumėte mane, nes aš iš Dievo išėjau ir čion atėjau. Aš gi ne savo valia esu atėjęs, bet jis yra mane siuntęs. Kodėl gi nesuprantate, ką jums sakau? Ar ne todėl, kad negalite mano žodžių klausyti? Jūsų tėvas – velnias ir jūs pasišovę tenkinti jo užgaidas. Jis nuo pat pradžios buvo galvažudys ir niekuomet nesilaikė tiesos, – jame ir nėra buvę tiesos. Skleisdamas melą, jis kalba, kas jam sava,nes jis melagis ir melo tėvas. (Jono Evangelija 8 skyrius)

2017 m. sausio 18 d., trečiadienis

Saliamono išmintis: Veltui tiesi tinklą jei paukštis tai mato.     Mano vaike, klausyk savo tėvo pamokymo, neatmesk savo motinos žodžių. Jie bus tavo galvai grakštus vainikas, karoliai tavo kaklui. Mano vaike, jei tave nusidėjėliai viliotų, neklausyk. Jei sakytų: „Eikš su mumis, surenkime kruvinas pasalas, spęskime juokais spąstus nekaltiems! Prarykime juos gyvus, kaip daro Šeolas, žydint gyvenimui, tarsi žengiančius į duobę. Pasiimsime visokių brangių daiktų, prisikrausime savo namus grobio. Susiek savo likimą su mumis, visi turėsime vieną bendrą piniginę!“ Mano vaike, nesileisk į kelią su jais, nekelk kojos į jų takus, nes jų kojos bėga į pikta, jie skuba kraujo išlieti. Juk veltui skleistum tinklą, kai paukštis tai mato, tačiau jie rengia sau kruvinas pasalas, spendžia spąstus savo gyvasčiai! Toksai likimas visų gobšų, pasigviešusių neteisingos naudos; ji atima gyvastį žmogaus, kuris ją ima.

2017 m. sausio 6 d., penktadienis

Sveikinu visus Dievo vaikus su Jėzaus Kristaus gimimo švente !!!

  Prieš 13 dienų pasaulis siautulingai atšventė senojo testamento tautos šventę - Chanuką, o dabar mes Krikščionys turime galimybę ramiai paminėti TIKRĄJĄ Gelbėtojo atėjimo į pasaulį dieną:


Kristus Gimė Viešpatauti,
Džiūgauk girdinti tauta !!!
Atsibusk ir atgailauki, 
Nes tai Dievo dovana. 

Prakartėlėje, ėdžiose, 
Piemenėlių apsuptį,
Kas išoriškai garbinga,
Jis paniekino Savį. 

Tarp kaimiečių ir prasčiokų,
Darbininko šeimoje,
Gimė Viešpats ir Karalius
Keisk vertybes žmonija !

Nusipurtykit tuštybę,
Ir pasaulio apžavus,
Sunaikinkite puikybę,
Ir beverčius geidulius.

Amžinybė daug brangesnė
Už pasaulio niekučius,
Juk už tai kas čia vertinga,
TEN nusiperki vargus. 

Dulkė dulkėmis pavirsta,
Vien tik siela amžina,
Dievo mums nuo pradžių duota,
Dievo šlovei ji skirta. 

Jėzus Gimė Viešpatauti
Džiūgauk atpirkta tauta !!! 
Juk su Juo tu karaliauti
Per malonę surinkta. 


  Jums prisiartino Dangaus Karalystė, atgailaukite ir tikėkite ! 

  Dievo asmeninis atėjimas į žūstantį pasaulį davė mums viltį, jog kiekvienas kuris įtikės Jėzumi Kristumi bus išgelbėtas. Ne išorinis teisumas yra priimtinas Dievui, o vien tik tikras nuoširdus tikėjimas. Nesvarbu, koks yra tavo gyvenimas ir kur tu šiuo metu esi žinok, kad tu esi mylimas ir laukiamas. Būtent Kristaus gimimas yra tas atsivėręs kelias kievienam tapti Dievo vaiku, ne už nuopelnus, o vien tik Dievo malonės dėka. 

  Būtent šiandien aš prisiminiau labai seną vienuolių pasakojimą apie tai kas patinka Dievui ir šiuo pasakojimu noriu pasidalinti su jumis: 

  Kartą gimdė vieniša mama, jai gimė dvi mergaitės, dvynukės. Mama po gimdymo mirė, todėl našlaites išskyrė. Viena papuolė pas vienuoles į vienuolyną,o kita į viešnamį pas paleistuves. Taip ir gyveno jos du visiškai skirtingus gyvenimus ir kada mirė taip pat pateko į dvi skirtingas vietas. Vienuolė į pragarą, o paleistuvė į dangų. Paklausite kodėl? Nes vienuolė visą gyvenimą didžiavosi savo "nepriekaištingu" gyvenimu ir teisumu, o paleistuvė visą amželį sielojosi ir atgailavo dėl bjauryščių kuriuose turėjo gyventi. 

  Būtent pasitikintiems savo teisumu Jėzus Kristus yra pasakęs: Iš tiesų sakau jums: muitininkai ir ištvirkėlės greičiau už jus pateks į Dievo karalystę.


Aš atėjau šaukti į atgailą ne teisiųjų, o nusidėjėlių.

Su Jėzaus Kristaus, Visagalio Dangaus ir žemės Sutverėjo viengimio Sūnaus, visų nusidėjėlių draugo, GIMIMO DIENA sveikinu Jus visus !!!


Su broliška meile