2012 m. sausio 25 d., trečiadienis

Kur žiūri kiaulių teisių gynėjai ?!!
   Mūsų šlovingųjų kolūkiečių sienlaikraštis (buvusi "komsomolskaja pravda") eilinį kartą užsipuolė Lietuvos ūkininkus straipsnyje: "A.A.Kaušakio ūkyje badaujantys lietuviški žirgai priversti kanopomis iš po sniego rausti žolę". 

  Kaip įprasta po straipsniu mūsų labai išsilavinusi, baltarankė, kolchozų inteligencija nedelsiant paleido trydą:

 "Kaip baisu", "atimti vargšus gyvulėlius, o ūkininką į kalėjimą", "civilizuotoje šalyje užbauduotų ir atimtų viską", "skirkite baudas, biudžetas juk kiauras" ir pan. kliedesius.

   Ak jau tie mūsų kolchozų inteligentai. Kaip išdresiravo juos "šlovingoji sovdepija", taip jie ir suvokia aplinkinį pasaulį. Tada jie  "šviesųjį komunizmą" statė.  Patyliukais svajodami apie valdišką darbą kuriame nieko dirbti nereikėtų. Ir dabar jie ir jų nevykeliai palikuonys (kuriuos šlovingieji sovdepijos profesoriai dresiruoja pagal tą pačią programą) "civilizuotą pasaulį" stato, lygiai taip pat svajodami apie "valdišką darbą" kuriame jie galėtų dykinėti "iki smerties" .

   O dabar porą empyrinių pastebėjimų dėl civilizuoto pasaulio, į kurį aš kartu su šeima nuo šlovingųjų kolchoznikų valdymo pabėgau:

   Važiuoju Anglijoje keliu. Bjaurus oras, šlapdriba, sniegas. Atidarau langą ir tuoj pat mašinos saloną pripildo nežmoniškas tvaikas. Aš tik žvilkt į vieną pusę, žvilkt į kitą. Pasirodo plyname lauke, kokių kelių šimtų hektarų teritorijoje, palaidos kiaulės (apie tūkstantį) su kiauliukais knysinėjasi. Galvoju:  "Dieve tu mano, kur žiūri veterinarijos tarnyba?!!! Kur civilizuoto pasaulio kiaulių teisių gynėjai?? Kodėl į kalėjimą prie pat Londono kiaules ganančio ūkininko neikiša, už tyčiojimąsi iš gyvulėlių." Nei tau tvartų, nei gardų, plynas laukas ir daug šuns būdų pristatyta, iš kurių pailsėti nutarusių kiaulių pasturgaliai kyšo. Porą šėryklų lauko viduryje ir bačka (turbūt su vandeniu). Vaiksto sau kiaulelės po lauką žiemą/vasarą, knisinėjasi po žemę, sliekų ir visokių šaknų ieškodamos ir apie savo "grubiai pažeidžiamas teises" net nesusimąsto, pelną ūkininkui ir valstybei nešdamos. Jau tada pagalvojau: "Nėra ant jūsų, kapitalistai, mūsų šlovingosios sovdepijos veterinorių, aplinkosaugininkų ir kitokių (Sorošo ir Donskio priperėtų) visokio plauko visuomenininkų, "iki smerties" išlaikomų iš valstybės biudžeto. Greitai jie jums išaiškintu, kad kiaulės smirdi todėl turi būti du kartus į dieną plaunamos, joms turi būti pastatytos betoninės "bajorų kalvos" su atskirais kambariais relaksacijai, taip pat priverstų laikytis kitų, labai, labai svarbių kiaulių teisių. Ir dar priverstų kiaulių mėšlą nuo laukų surinkti idant "neterštų aplinkos ir gruntinių vandenų". Labai greitai jie atmuštų Anglams bet kokį norą ne tik, kad kiaules laikyti ir išviso bet ką savarankiškai (be kiaulių teisių gynėjų palaiminimo) daryti.  O tada kai niekas nebenorėtų tokioje idijotiškoje santvarkoje dirbti, "iki smerties" išlaikomieji pradėtų rėkauti, kad degraduojantys "runkeliai" nieko nesugeba, todėl reikia juos sukišti į lagerius ir priverstinai į darbus siųsti."


  
Nieko nepadarysi, toks gyvenimas. Pusdurnis už šturvalo gali net ir nepaskandinamą laivą nuskandinti ("Costa Concordia" puikus pavyzdys), jokie išsilavinimai ir dresūros proto neprideda. O jei tų dresiruotų kolūkietiškų "profesionalų" devynios galybės valstybėje ir kiekvienas iš jų mūsų valstybės laivo šturvalą sukalioja taip kaip jo liguista fantazija šnibžda, tuomet normaliems žmonėms belieka skubiai evakuotis, nelaukiant kol laivas galutinai nuskes.

P.s. Džiugu, kad po straipsniu radau porą blaivių komentarų. Tai parodo, kad Lietuvoje dar yra blaivių galvų. Štai vienas iš komentarų:


Asmeniškai pažįstu, bendrauju. Arkliai laikomi natūraliomis lauko salygomis,nestovi priverstinai apšiktuose garduose,visad riebūs,ganyklų plotai neaprėpiami.Šieno,kuris atvežamas prie fermos-neėda kol gali rankioti žolę iš po sniego. Nematau problemos. O visokių bėdų bėdelių galima rasti betkokioje didelėje fermoje. Nemanau, kad žirgai labiau vertina blizgančias gardo dureles už galimybę gyventi laisvai. Jie nėra dirbami-motininės kumelės,nori užeina į fermą,nori-stovi lauke. O straipsnio pavadinimo autorius turbūt arklį tik paveikslėliuose mates.

Vl.Troščenka

2012 m. sausio 20 d., penktadienis

Naujas "sojūzas" atvirkštinė seka.

  Kuo skiriasi rytų "sojūzas", nuo vakarų "sojūzo"?

  Atsakau:

  Vien tik priemonių įgyvendinimo seka.

  Rytų "sojūzas" pradžioje jėga pajungdavo, atimdavo iš pajungiamųjų turtą (okupuojamieji tapdavo samdiniais), o vėliau keisdavo įstatymus ir integruodavo pavergtuosius į savo federalines struktūras, totaliai per žiniasklaidą plaudamas smegenis jog "vsio zakonno".

  Vakarų "sojūzas" pradžioje teletabiams per žiniasklaidą plauna smegenis, sukeldamas nenumaldoma norą ir siekį būti išprievartautiems (motyvaciją), toliau keičia pajungiamųjų įstatymus ir integruoja valstybes į savo struktūras, vėliau per "nepriklausomas" bankines įstaigas atima turtą (okupuojamiems paliekamos tik formalių administratorių funkcijos) ir pagaliau kai pavergtos valstybės susivokia kas vyksta ir pabando išsilaisvinti, vakarų "sojūzas" jėga priverčia jas paklusti (Vengrijos variantas tik pradžia).

  Ten valdė komisarai ir čia valdo komisarai. Ten beveidė biurokratija buvo "lygesni gyvuliai" ir čia beveidė biurokratija "nusipelniusi gyventi geriau".

  Rytų "sojūzas" statė komunizmą, t.y. visuomenę neturinčią pinigų, taip pat ir vakarų "sojūzas" stato komunizmą (žaliajį), kuriame pinigai tėra virtualūs bankų kompiuterių skaičiukai, suteikiantys teisę lojaliems vergams į dalį materialinių vetybių. Priemonės skirtingos, bet tikslas bendras abiems "sojūzams", tai totali žmonių kontrolė. "Iš kiekvieno pagal sugebėjimus (kiek sugebės iš tavęs išspausti), kiekvienam pagal poreikius (pamename, kad lygesnių gyvulių poreikiai visada didesni)". Tam ir rytų ir vakarų "sojūzų" universitetai gamina kuo daugiau "autoritetingų" pasaulietinių zombių, kurie žino labai daug apie dalį (siaura specializacija), bet nieko nesuvokia apie visumą. Juk ką gali aklas "dramblio uodegos struktūros specialistas" pasakyti apie tai, kaip atrodo visas dramblys?

  Visi tie patys įrankiai tik skirtinga jų įgyvendinimo seka.p.s. Šiandieninė Vengrijos revoliucija, kaip ir 1956 metais, bus numalšinta jėga (tik kitais metodais). Bet neabejokite, toliau viskas kartosis tokia pat progresija kaip ir rytų "sojūze" iki to laiko, kai visas šis milžinas molinėmis kojomis sugrius. Nemanykitė, kad tai "labai išmintingi" vakariečiai sugriovė rytų "sojūzą". Imperijos neįmanoma sugriauti iki tol, kol ji nesugriauna savęs pati. Tai istorinė aksioma. Bedieviais pagrindais kuriami darinai neturi jokių perspektyvų, jų baigtis visada vienoda. O štai Dieviškais pagrindais tokių darinių ("sojūzų") nesukursi. Nes Jis draudžia statyti žmogiško išdidumo simbolį - Babilono bokštą ir įpareigoja mus gyventi broliškai, mylint artima kaip patį save. Ta struktūra ne išorinė, o Dvasinė. Tai kiekvieno asmeninis pasirinkimas, neperleidžiant nei dalies atsakomybės niekam kitam išskyrus save patį.Dievo reikia klausyti labiau negu žmonių.

Ar žinote ką simbolizuoja Europos parlamento rūmai?

Ogi štai ką: 
Nedastatytą Babilono bokštą.

Esavičius

2012 m. sausio 19 d., ketvirtadienis

Akmenukas

Mano rankoj akmenukas,
Mažas lengvas smiltainiukas.

Jei į piktadarį sviesi
Nieko gero nepasieksi.

Jis siaubūnui nebaisus,
Nepramuši jo šarvus.

Bet jei tinkamu laiku,
Paridenti jį šlaitu.

Akmenėlis - akmenuką,
Akmenukas - rieduliuką,

Ir galiausiai lavina,
Šluoja viską kas po ja.


20.01.2012

2012 m. sausio 13 d., penktadienis

Dominikas Štrausas Kanas. Priežastys ir pasekmės

Apaštalas Paulius, laiške Romiečiams mus moko: (Rom 13,7) Atiduokite visiems, ką privalote: kam mokestį - mokestį, kam muitą - muitą, kam baimę - baimę, kam pagarbą - pagarbą.

Tarptautinio valiutos fondo prezidentas pamiršo šį mokymą (o gal kaip tikras Prancūzų socialistas/ateistas jis tiesiog apie šį mokymą nežinojo?), todėl per vieną iš susitikimų, demonstratyviai (viešai) paniekino JAV prezidento Barako Obamos ištiesta ranką ir nepadavė savosios. Po kiek laiko jam teko skaudžiai srėbti šio savo nepagarbaus žingsnio vaisius.

.


.

   Visada prisiminkite broliai. Viešpaties mokymas skirtas jūsų saugumui ir naudai. Jei laikotės Dievo Žodžio tada klestėsite ramybėje ir užtikrintume, o jei gyvensite priešingai Raštui, tuomet neišvengiamai žlugsite.

Su broliška meilę ir rūpesčiu
Esavičius

.

2012 m. sausio 3 d., antradienis

Sovdepinio kolchozo teisingumas

Kolchozo teismų sistemos karūnos (Konstitucinio teismo) veidai ir jų patronas:

    Internete perskaičiau labai taiklų komentarą:   Kažkas nušauna Kedžio kaltinamus du žmones ir atrandamas Kedžio pistoletas, kuris nešaudė. Sutapimas. Po keleto mėnesių randamas "paspringęs" Kedys, o šalia nežinia kieno pistoletas iš kurio nužudyti du pirmi. Sutapimas. Ūsui nuimama valstybės apsauga ir jis greitai paskęsta baloje. Sutapimas. Teisingumo ministras Šimašius "liudija", kad Ūsas važiavo vienas ir girtas. Sutapimas. Tas pats ministras Šimašius prastumia skubumo tvarka, kad vaikus pagal teismo sprendimą galima gražinti jėga. Sutapimas. Teismas priima sprendimą greitai gražinti mergaitę. Sutapimas. Venskai nori nušalinti anstolę ir jos bylą vėl nagrinėja tas teisėjas, kuris jau kartą priėmė nutarimą gražinti vaiką pedofilams talkininkavimu įtariamai motinai. Sutapimas. Ir mes tikime, kad ši byla skaidri.

2012 m. sausio 1 d., sekmadienis

Skiepai