2013 m. spalio 12 d., šeštadienis

Ar jums ne keista?
   Jei koks nors žmogus viešai deklaruoja, jog žmonija tai blogis (jų yra per daug, todėl reikia sumažinti jų populiaciją) ir tuo pat metu pradeda aktyviai mokyti aplinkinius kaip reikia teisingai gyventi tam, kad tie kurių jis nekenčia, dar ilgiau ir sveikiau gyventų. Ar jums tai neatrodytų, mažų mažiausiai, keista?

   Šiuolaikinė materialistų politika pasižymi atviru siekiu sumažinti žmonijos populiaciją ir tuo pat metu, tie patys politikai, kaip įmanydami įstatymiškai stengiasi visus priversti (būtent priversti) gyventi „sveikai“. Priverstiniai skiepai kūdikiams, „nesveikų“ įpročių draudimai, priverstinis gydymas, priverstinė „profilaktika“, totali „sveiko“ gyvenimo būdo propaganda tapo mūsų gyvenimo kasdienybė. Mums tai neatrodo keista ir mes linkčiojame pritardami bet kokioms „sveiko“ gyvenimo iniciatyvoms, žavimės ir renkame tokius sveikatintojus mūsų visuomenės lyderiais, nes jie nenuilstamai rūpinasi mūsų pačių ir mūsų palikuonių sveikata ir gerove. Mums ne kyla klausimai, kodėl siekdami sumažinti žmonių populiaciją, jie visomis išgalėmis „rūpinasi“ mūsų sveikata.

  Šiek tiek istorijos. Būtent tokiomis pačiomis idėjomis, buvo iškelti vadovais ir pirmieji pasaulyje, valstybinės sveikos gyvensenos politikos propaguotojai, nacionalsocialistai (evoliucionistinio tikėjimo pagimdyta politika) Hitlerinėje Vokietijoje? Juk jie naikino „nesveikuosius“ vardan gerovės. Pirmoji pasaulyje valstybinė politika rūkymo ribojimui, dujinės kameros „nevisavertėms“ tautoms, jų propagandoje, buvo gėris skirtas žmonių ateičiai. "Arbeit macht frei" ("Darbas išlaisvina"), toks šūkis iki šiol kabo Lenkijos Aušvice. Sovietų marksistai, panašiais šūkiais ir „kilniais“ tikslais gulaguose naikino įgaliausią Rusijos visuomenės sluoksnį. Viskas juk buvo daroma „VARDAN ŠVIESIOS ATEITIES“. O dabar pasižiūrėkite ar šiuolaikinė, pasaulį užvaldžiusių materialistų, politika kuo nors skiriasi? Taip, be abejo skiriasi. Tik skiriasi ji ne tiksluose, o tų tikslų siekimo būduose. Juk jie siekia tų pačių tikslų (belyčiai žmonės, bendri vaikai, visuomenė be pinigų, nuosavybės suvalstybinimas, neopagoniškų žynių – materialistinės biurokratijos besąlygiška diktatūra). Jie tik pakeitė ankstesnį terorą į „žingsnis po žingsnio“ permanentinės revoliucijos politika. Juk teroras visada sulaukia atsako, o štai jeigu tu maitini nuodais savo priešą ir tuo pačiu įtikini jį, jog tai vaistai jo gerovei, tuomet vietoj pelnyto atoveiksmio sulauki padėkos, turtų ir šlovės. Juk rūpinamasi ne, bet kuom, o visuomenės "gerovę, sveikata ir ATEITIMI". Aušrinė Marija Liuciperovna, padedant visokiems dėdėms su ūsais, nenuilstamai rūpinais vaikų „gerovę“, farmacininkai su neomaksistais nenuilstamai rūpinasi „žalingų įpročių“ ribojimu, abortų šalininkai rūpinasi „šeimos planavimais“, bankininkai nenuilstamai rūpinasi mūsų pinigų saugumu ir pan.. Vienu žodžiu visos lapės staiga tapo aršiomis vištų teisių gynėjomis.

   Toks jausmas, kad bedievystės iš tiesų padarė didžiąją dalį visuomenės besmegenėmis vištomis, nes mes tiesiog nebegalime atskirti pasekmių ir priežasčių, todėl masiškai renkame neomarksistus savo bendruomenių ateities reguliuotojais, nesusimąstydami, kad vėliau teks kruvinomis ašaromis verkti kai 240 smogikų ateis į tavo namus vykdyti JŲ TEISINGUMO SUPRATIMĄ. Šiuolaikinėje politikoje užtenka bet kokią bjaurystę pagrįsti kuo gražesniais šūkiais ir gali daryti ką tik nori. Dievo Žodžio atsisakę žmonės, tiesiog nebeatskiria melo nuo tiesos, tikėdami materialistų pasakomis jie deda pamatus savo ir savo vaikų vergystei.

  Tiesiog užduokite sau klausimą, kam JAV valdžia (kuri vis labiau apsikrečia Spalio revoliucijos budelio Trockio permanentinės revoliucijos įdėjomis, per tokius patarėjus trockistus kaip Maiklas Ledinas), pradėjusi totalią kovą už pasaulio žmonių "sveikatinimą", užpirko milijonus plastikinių grabų ir sukūrė visą tinklą tuščių koncentracijos stovyklų Jungtinėse Amerikos Valstijose (internete daug informacijos šiuo klausimu pav.http://www.youtube.com/watch?v=m3zSDdm-SHI )? Kodėl prasidėjo tokia totali kova už ginklų atėmimą iš laisvų amerikiečių, nekreipiant dėmesio net į JAV tėvų kūrėjų konstitucijoje įtvirtintą teisę ir pareigą gintis nuo valstybės savivalės? Kodėl visi totaliai pratinami prie skiepų ir tuo pačiu per holivudą intensyviai plaunamos smegenys apie mistinius mirtinus virusus "iš kosmoso" ir apie tai kaip "šaunūs" valdžios atstovai kovoja su šiomis "grėsmėmis", uždarant karantinui ištisus miestus ir valstijas? Sakote kvailos konspiracijos teorijos. Gal būt, bet man niekaip nesueina du šiuolaikinės politikos principai. Kaip gali vienodai taikiai sugyventi visuotinės žmonijos populiacijos mažinimo siekis ir visuotinis žmonijos sveikatinimo vajus? Kažkuris iš šių siekių yra tik priedanga. Kažkodėl man nelabai tikisi, kad žmonijos populiacijos mažinimas yra tik klaidinantis siekis sukurtas tam, kad žmonių daugėtų ir jie kuo geriau ir ilgiau gyventų.

p.s. Svarbiausias dalykas, kurį mes galime daryti šioje padėtyje, tai tiesiog nustoti tikėti jų skleidžiamomis pasakomis. Juk kuo mažiau tikinčių materialistų įdėjomis, tuo mažesnė plotmė jų veiklai. 

Su broliška meile ir rūpesčiu
Esavičius

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą