2020 m. gruodžio 31 d., ketvirtadienis

Kodėl nusidėjėliai ir paleistuvės pirmieji eina į rojų?

  

     Kaip teisuoliai vadino Jėzų Kristų? ‘Štai rijūnas ir vyno gėrėjas, muitininkų ir nusidėjėlių bičiulis’.


   Teisuoliams nereikalingas Kristus, jų "dangaus karalystė" yra čia ir dabar. Jie savo gerais norais, proto galia ir savo teisumu gelbėja pasaulį. Jie patys yra ateities ir likimo formuotojai. Jų protas ir jėga leidžia jiems nuspręsti kas yra gerai, o kas blogai. 

   O mums nusidėjėliams reikalingas GELBĖTOJAS. Reikalingas Mesijas ir Atpirkėjas, nes mes esame pasaulio šiukšlės ir atmatos. Visiškai paniekinti ir atmesti tų kurie ŽINO kaip reikia gyventi. 

  Aš niekas. Nematantis, negirdintis, luošas, votimis ir nešvarumais aptekęs ubagas. Todėl pasauliui esu papiktinimas. Tik Kristus gali mane išgydyti ir paėmęs už rankos vesti ten kur yra naujas Dangus ir nauja Žemė. Ten kur akis nematė ir protas nesuvokia, ką Dievas yra paruošęs mylintiems Jį. 

   Visiškai pasitikiu Visagalio išmintimi ir jėga. Kadangi esu aklas, tik Kristaus tikėjimu, viltimi ir Jo meilę pasitikiu. Todėl nebijosiu ir drąsiai šauksiu "Jėzau, Dovydo Sūnau, pasigailėk manęs nusidėjėlio". 

   Ir man visiškai nesvarbu, kad aplinkiniai mane niekins, bandys nutildyti ar sugėdinti. Šauksiu nesiliaudamas. Nes Jis atėjo pas mane ir ieško manęs, todėl nesidrovėsiu iš savo begalinės silpnybės tikėdamas ir savo nešvaria burna išpažindamas Jį esantį Pasaulio Gelbėtoją ir Karalių. 

  Čia yra video, kuriame teisuolis, su gražia žydų Vyriausiųjų kunigų pavarde Kochenas (Steave Kohen), ginantis moterų teises ir planinę tėvystę, paniekinamai gėdina nusidėjėlį daktarą padariusį daugiau nei 1200 abortų. Dabartinio pasaulio valdytojų atstovas Kochenas, trumpai išdėsto savo teisingos filosofijos "kredo" ir pareikalauja negaišinti be reikalo visų jų svarbaus laiko, visokių nevispročių paistalais. Į tai daktaras, kuris suvokė savo begalinę nuodėmę, tiesiog papasakoja ir akivaizdžiai įrankių pagalba parodo kaip jis profesionaliai atlikdavo savo darbą. 

  Kas nesupranta Anglų kalbos, tiesiog video apačioje paspauskite žvaigždutę ir pasirinkite titrus ir jų vertimą. 

https://youtu.be/OZXQBhTszpU

  O čia, naujosios pasaulio tvarkos universitetų ŠVIESUOMENĖ, mūsų dabarties ir ateities valdytojai, aiškina nesusivokiantiems Krikščionių tamsuoliams kas yra tikras gyvenimas:

 https://youtu.be/kws1SQFKgrk

  O šiame video, vienas iš naujųjų progresyviųjų, pagal kvotas universtitete išdresiruotų distrofikų/elfų judėjimo aktyvistas bando duoti į snukį, protestuojantiems prieš naujosios pasaulio tvarkos įgyvendinimą jūrų pėstininkų veteranams:

 https://youtu.be/rapnJ4Tg1h8

O čia, mano kraujo broliai, nusidėjėliai Kazokai, nagaikomis muša visos progresyvios pasaulio žiniasklaidos apdainuotas naująsias pasaulio teisuoles ir kankines, Rusijos pasipriešinimo ikonas "Pussy Riot" (išvertus skamba ne taip gražiai "Pyzdų maištas", jų gynėjos ir sekėjos dabar valdo Lietuvą). Beje, po šios Kazokų surengtos egzekucijos, "Pussy Riot" progresyvios kovotojos nustojo būti progresyviomis ir tapo paprastomis mergaitėmis, apie jas daugiau nieko nebesigirti : 

https://youtu.be/RLAj3AAfOX8

p.s. Su Naujaisiais metais mano mylimieji broliai ir seserys, nusidėjėliai ir paleistuvės. Čia trumputis video iš mano kaimo varganos lūšnelės, kurioje aš iš širdgėlos ir vienišumo, sėdėdamas karantine noriu tiesiog su kuo nors prisigerti (savijautos iliustracija)
Su broliška meilę ir rūpesčiu
Vladimiras Troščenka

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą