2020 m. gruodžio 24 d., ketvirtadienis

Su Jėzaus Kristaus Gimimo Diena, broliai ir seserys!

    Nors mano šeima laikosi Lietuvos krikščionių sentikių šventimo tradicijos t.y. mūsų Kalėdos ne šiandien, jos dar tik ateis po naujųjų metų, bet aš nuoširdžiai noriu pasveikinti visus Kristaus mokinius kurie švenčia šiandien. 

   Būkite palaiminti, ramūs ir nesiblaškykite. Visada prisiminkite, jog mūsų Viešpats apie šiuos, gyvatės gudrumu atslenkančius siaubingus įvykius perspėjo mus dar 2 tūkstantmečius atgal. Todėl tvirtai tikėkime Jo pažadu ir švęskime Jo atėjimo dieną taip, kaip mums kiekvienam perdavė mūsų tėvai, kiekvienas savo tradicijoje. O jeigu savo širdyje pasipiktinote kuriuo nors iš savo brolių krikščionių, kuris jūsų manymu neteisingai švenčia šventes, siūlau prisiminti Apaštalą Paulių: 

   "Kas tu toks, kad drįsti teisti kito tarną?! Ar jis stovi, ar krenta – tai savajam Viešpačiui. Bet jis stovės, nes Dievas turi galią jį išlaikyti. Vienas išskiria vieną dieną iš kitų dienų, o kitam jos visos vienodos. Kiekvienas tebūna įsitikinęs pagal savo išmanymą. Tas, kuris išskiria dieną, daro tai Viešpačiui, ir tas, kuris neišskiria dienos, nesilaiko jos Viešpačiui. Tas, kuris valgo – valgo Viešpačiui, nes jis dėkoja Dievui, o tas, kuris nevalgo – nevalgo Viešpačiui ir dėkoja Dievui. Nė vienas iš mūsų negyvena sau ir nė vienas sau nemiršta. Jei mes gyvename, gyvename Viešpačiui, ir jeigu mirštame, Viešpačiui mirštame. Todėl, ar mes gyvename, ar mirštame, – esame Viešpaties. Nes dėl to Kristus ir mirė, ir prisikėlė, ir atgijo, kad būtų ir mirusiųjų, ir gyvųjų Viešpats. Tai kodėl gi tu teisi savo brolį? Arba kodėl niekini savo brolį? Juk mes visi stosime prieš Kristaus teismo krasę."


Kristus gimė VIEŠPATAUTI!


Skardžiuoju kūdikio riksmu,

Mesijas paskelbė naujieną,

Nuo šiol visai kitu būdu,

Skaičiuosite metus ir erą.


Silpnumas nuo dabar jėga,

Kvailystė - išminties šaltinis,

Vaikystė karaliauti pakviesta,

Puikybė sutrypta į nieką.


Galia, nuo šiol, yra kita.

Ji ėdžiose ramiai sau miega.

Tas kam priklauso visuma

Priklausomas dabar nuo pieno.


Visiems išminčiams ir kvailiams,

Nuo šiol suvokti reikia vieną.

Tik tas kas kūdikiu atgims,

Išvys IŠGELBĖJIMO DIENĄ.


‘Viešpats telaimina ir tesaugoja tave. 

 Viešpats teparodo tau savo veidą ir tebūna tau maloningas. 

 Viešpats teatgręžia savo veidą į tave ir tesuteikia tau ramybę’. 


Su meilę ir brolišku rūpesčiu

Vladimiras Troščenka

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą