2017 m. sausio 6 d., penktadienis

Sveikinu visus Dievo vaikus su Jėzaus Kristaus gimimo švente !!!

  Prieš 13 dienų pasaulis siautulingai atšventė senojo testamento tautos šventę - Chanuką, o dabar mes Krikščionys turime galimybę ramiai paminėti TIKRĄJĄ Gelbėtojo atėjimo į pasaulį dieną:


Kristus Gimė Viešpatauti,
Džiūgauk girdinti tauta !!!
Atsibusk ir atgailauki, 
Nes tai Dievo dovana. 

Prakartėlėje, ėdžiose, 
Piemenėlių apsuptį,
Kas išoriškai garbinga,
Jis paniekino Savį. 

Tarp kaimiečių ir prasčiokų,
Darbininko šeimoje,
Gimė Viešpats ir Karalius
Keisk vertybes žmonija !

Nusipurtykit tuštybę,
Ir pasaulio apžavus,
Sunaikinkite puikybę,
Ir beverčius geidulius.

Amžinybė daug brangesnė
Už pasaulio niekučius,
Juk už tai kas čia vertinga,
TEN nusiperki vargus. 

Dulkė dulkėmis pavirsta,
Vien tik siela amžina,
Dievo mums nuo pradžių duota,
Dievo šlovei ji skirta. 

Jėzus Gimė Viešpatauti
Džiūgauk atpirkta tauta !!! 
Juk su Juo tu karaliauti
Per malonę surinkta. 


  Jums prisiartino Dangaus Karalystė, atgailaukite ir tikėkite ! 

  Dievo asmeninis atėjimas į žūstantį pasaulį davė mums viltį, jog kiekvienas kuris įtikės Jėzumi Kristumi bus išgelbėtas. Ne išorinis teisumas yra priimtinas Dievui, o vien tik tikras nuoširdus tikėjimas. Nesvarbu, koks yra tavo gyvenimas ir kur tu šiuo metu esi žinok, kad tu esi mylimas ir laukiamas. Būtent Kristaus gimimas yra tas atsivėręs kelias kievienam tapti Dievo vaiku, ne už nuopelnus, o vien tik Dievo malonės dėka. 

  Būtent šiandien aš prisiminiau labai seną vienuolių pasakojimą apie tai kas patinka Dievui ir šiuo pasakojimu noriu pasidalinti su jumis: 

  Kartą gimdė vieniša mama, jai gimė dvi mergaitės, dvynukės. Mama po gimdymo mirė, todėl našlaites išskyrė. Viena papuolė pas vienuoles į vienuolyną,o kita į viešnamį pas paleistuves. Taip ir gyveno jos du visiškai skirtingus gyvenimus ir kada mirė taip pat pateko į dvi skirtingas vietas. Vienuolė į pragarą, o paleistuvė į dangų. Paklausite kodėl? Nes vienuolė visą gyvenimą didžiavosi savo "nepriekaištingu" gyvenimu ir teisumu, o paleistuvė visą amželį sielojosi ir atgailavo dėl bjauryščių kuriuose turėjo gyventi. 

  Būtent pasitikintiems savo teisumu Jėzus Kristus yra pasakęs: Iš tiesų sakau jums: muitininkai ir ištvirkėlės greičiau už jus pateks į Dievo karalystę.


Aš atėjau šaukti į atgailą ne teisiųjų, o nusidėjėlių.

Su Jėzaus Kristaus, Visagalio Dangaus ir žemės Sutverėjo viengimio Sūnaus, visų nusidėjėlių draugo, GIMIMO DIENA sveikinu Jus visus !!!


Su broliška meile

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą