2021 m. spalio 3 d., sekmadienis

Tikiu nes tai nepagrįsta sveiku protu, keista, absurdiška.

   Kodėl per mokymo sistemą taip aršiai ir nuosekliai įdieginėjama baltųjų žmonių tarpe neopagonybė? Labai paprastas atsakymas. Pagonys buki, todėl juos kaip ir bet kokius gyvulius lengva valdyti. Pasakei "fas", jis puola, "sėst" jis sėdi. Nesudėtingos manipuliacijos pagalba įteigei per Marko Elioto Cukenbergo Feisbuką (vieną efektyviausių zombiu valdymo įrankį, kuriame jie sėdi dienų dienom)  imbecilišką dainušką ir jis strakalioja ją skanduodamas, išdidžiai manydamas, kad čia jo tokia "laisva nuomonė". Baimė išsiskirti iš minios yra pagonio skiriamasis bruožas. Kol visa minia pilka, tol jis irgi pilkas, kai aplinkinė banda tapo vaivorykštinė jis irgi "suvaivorykštėjo". 

   Feisbukas, "Komjaunimo tiesa", "15 min." ir "delfis" reklamuoja starkaliotojų daniušką "la la la la ...." ir Lietuvos pagonis šuniško pasiryžimo ekstazėje drasko gerkle "la la la la ....huiloooo" įsivaizduodamas, kad yra labai "krūtas" ir modernus. Davė durniems pagonims Lietuvoje naują dirbtiną pavadinimą "Baltai" (kurį sukūrė vokiečių kalbininkas Georg Nesselmann 1845 m. iki tol visi Lietuviai save vadino tiesiog Lietuviais. Pav. Prūsai visada vadino savo kraštą Mažają LIETUVA.) sukūrė jiems naują religiją, darželius ir bEEEltų organizacijas, jie kratydamiesi ir taškydami seiles visur įrodinėja "Mes BEEEELTAI !!!", "Pats tikriausias Beeeltas yra Lietuvis !!", net nesugebėdami pamatyti analogijos su kitu senosios mūsų tėvynės ilgalaikio naikinimo projektu, sėkmingai įgyvendintu vos per kelis šimtmečius. Tuomet taip pat geriausiai išdresiruoti (universitetuose išlavinti), "moderniausi", aukštesnes pajamas turintys (dabartinių educated vaccinated atitikmuo) lietuviai išdidžiai rėkavo "Pats tikriausias leeeenkas yra lietuvis". Prisirėkavo iki to, kad dabar jų palikuonių tarpe liko tik "tykras LENKAS, o  lietuvis tėra "kaimietis kuris gano žąsis". 

   Kuo toliau žmogus nustumiamas nuo Dievo Žodžio, pakeičiant Jį, "moderniu mokslu" tuo jis tampa lengviau kontroliuojamas, žinant visus jo gyvuliškų instinktų dirginimo taškus.

   Kristaus mokslo jėga - PAPRASTUMAS, kuris suteikia galimybę matyti visą realybę, o ne vien per univerus, zombovizorius ir socialines medijos technologijas iškraipytus realybės atšvaitus. Tiesiog susimąstykite kodėl Jėzus Kristus įspėjo neįsileisti fariziejų, sadukiejų ir rašto žinovų mokslo, o Bažnyčios tėvai pradedant Apaštalu Pauliumi visada primygtinai reikalavo saugotis "žydiškų pasakų". Laiške Titui Apaštalas Paulius  ".....Todėl bark juos griežtai, kad laikytųsi sveiko tikėjimo, nekreipdami dėmesio į žydų pasakas ir tiesos nepaisančių žmonių priesakus.Tyriems viskas tyra, o susitepusiems ir neištikimiems nieko nėra tyro, net ir jų protas bei sąžinė suteršti. Jie skelbiasi pažįstą Dievą, o darbais jo išsigina: jie pasibjaurėtini, maištingi, netikę jokiam geram darbui." (Tit 1,13-15). Šiuolaikinis mokslas ir viešoji erdvė yra tiesiog globalaus bedievių biznio dalis, nieko bendra ne turinti nei su pažinimu, nei su išmintimi, nei tuo labiau su tavo ir tavo šeimos gerove. Seksi jais, surasi prakeikimą ir vergystę.

  Kai su tikėjimu, pagarbiai ir maldingai skaitai Bibliją suvoki, kad niekas šiame pasaulyje nėra daroma kitaip nei išdėstyta šioje Išminties knygoje. Ir tai, kas gera ir tai kas bloga, viskas aiškiai ir nuosekliai ten yra surašyta.

Su broliška meilę ir rūpesčiu

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą