2010 m. kovo 20 d., šeštadienis

Pasitikėjimas

Vertindami Dievą žmonės klaidingai Jį įsivaizduoja žiūrėdami į Dievo tarnų nuodėmes ir elgesį. Bet taip buvo visada. Biblija moko, kad „....... 'Dėl jūsų piktžodžiauja Dievo vardui pagonys'. (Rom 2,24). Tas priekaištas išsakytas būtent tiems kas tarnauja Dievui.

Jei tikrai nutarei ieškoti Dievo, visada prisimink, kad visi žmones vienodi. Biblija moko, kad „Nėra teisaus nėra nei vieno“. Tik vienas Dievas yra geras, todėl nežiūrėk nei į mane nei į kitus žmones, mes visi nusidėjėliai. Tavo Gelbėtojas ir Ganytojas yra Pats Jėzus Kristus, todėl į Jį kreipkis, tvirtai žinodamas Jo Asmenišką pažadą apie tai, kad „Aš pats ieškosiu savo avių ir jomis rūpinsiuosi“ (Ez 34,11).

Žmogaus pagalba yra bevertė. Pasitikėdamas žmogumi tu visada liksi nuviltas. Pasitikėk Kristumi Jėzumi ir tavo gyvenimas bus saugus, ant galingos uolos pastatytas. Dar taip ne buvo, kad VIEŠPATS nuviltų. Tik su Juo tu niekada neliksi vienišas. Tik Jis išspręs visas tavo problemas ir rūpesčius. Tik Jis žino, kas yra tikrai gerai ir nuo ko tave reikia apsaugoti.

VIEŠPATS iki šiol, kaip mylintis Tėvas, laukia tavęs grįžtant po to, kai tau atsibos vergauti svetimiems prie kiaulių gardų, geidžiant prisikimšti savo pilvą bent tuo jovalu kuris duodamas kiaulėms. Gręžkis į Dievą per Jėzų Kristų, nusiplauk ir apsivalyk; pašalink savo piktus darbus iš Dievo akių, liaukis daręs pikta ir tada, nors tavo nuodėmės būtų skaisčiai raudonos, taps baltos kaip sniegas; nors būtų raudonos kaip purpuras, taps kaip vilna.

Tai tvirtas pažadas, tikėk tuo ir visada prisimink, kad - Dievo reikia klausytis labiau negu žmonių.


Su broliška meilę
Esavičius

1 komentaras: