2010 m. kovo 19 d., penktadienis

Pilvai

Jėzus ne tik gydė žmones, bet ir esant reikalui su pertekliumi maitindavo tūkstantines minias. Paskui Jėzų sekiodavo didelės minios žmonių. Kartą Jėzus, jiems pasakė: „.... 'Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: jūs ieškote manęs ne todėl, kad matėte ženklų, bet kad prisivalgėte duonos lig soties. (Jn 6, 26)


Daugelis ateina į bažnyčią matydami jos įtaką, turtą, neviešą galią ir mokosi teologijos nes tai suteikia duonos (turto) iki soties, suteikia malonią ir patogią bendruomenę (kavutės gėrimo klubai), leidžia padainuoti, pakeliauti ir kitus kūniškus malonumus.
Apaštalas Paulius yra pasakęs: Žinoma, dievotumas yra didelis pasipelnymas, kai jį lydi pasitenkinimas..... (1 Tim 6, 6). Žvelgiant į Paulius tarnystės patirtį, kuri mums duota Šv. Rašte, aiškiai matome, kad jau tada į Kristaus visuotinės bažnyčios pasaulietinį tarnavimą buvo prilindę pilna pusėtino mokymo stabmeldiškų tarnautojų, kurių dievotumo tikslas buvo elementarus pasipelnymas. Visų blogybių šaknis yra meilė pinigams. Kai kurie, jų geisdami, nuklydo nuo tikėjimo ir patys save drasko aibe skausmų (1 Tim 6, 10) .

Todėl tas kas seka Kristų privalo prisiminti Jo aiškų nurodymą 'Niekas negali tarnauti dviems šeimininkams: arba jis vieno nekęs, o kitą mylės, arba vienam bus atsidavęs, o kitą nieku vers. Negalite tarnauti Dievui ir Mamonai (pinigams) ' (Mt 6, 24).

Pusėtinų mokymų stabmeldžiai, prigalvojo visokių išsisukinėjimų tam, kad pateisinti savo fariziejišką pinigų ir turtų siekimą. Pav. Kristaus perspėjimą - (Mk 10, 25) Lengviau kupranugariui išlįsti pro adatos ausį, negu turtingam įeiti į Dievo karalystę'. Stabmeldžiai (įvairūs naujieji teologijos profesoriai) išvarto taip – „Adatos ausimi, senovės rytuose, vadindavo muitinės įrenginį (du greta stovinčius stulpus) per kurį turėdavo praeiti pakrauti kupranugariai. Jei pakrautas kupranugaris nepralysdavo, jis būdavo apmuitinamas daugiau, todėl turtėkite Kristus nieko neturėjo prieš turtuolius“. Keista, kad daugelis pasiduoda jų mokymui, net nesusimąstydami, kad jei būtų taip kaip moko šie profesoriai, tuomet kodėl Jėzaus mokiniai taip nustebo ir murmėjo „.... 'Kas tada gali būti išgelbėtas? '“ Tai puikus žmogiškos logikos ir išminties pavyzdys, kai naujieji pinigus mėgstantys fariziejai ir rašto žinovai (stabmeldžiai), Dievo žodį padaro negaliojančiu (Mt 15, 6). .

Kas tokius seka, nuseka ne tokį kūną, nors ir išoriškai atrodo lyg sektų Kristų.

Dievo reikia klausytis labiau negu žmonių.


Su broliška meilę
Esavičius

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą