2018 m. sausio 20 d., šeštadienis

Прикованные мозгиКакой противно дивный голос,
Сопливо слёзно нам бурчит,
И убаюканный экраном,
Народ от тупости мычит.

Минора чуточку добавим,
Мажора в ушки мы нальём,
И как послушные собаки,
На задних лапках мы встаём.

Дрессура с детства и до гроба,
Её учёбой мы зовём,
И нету рабства безнадёжней,
Чем рабство, без стальных оков.

Mergaitės ašara

Ištrauka iš Gerbiamos Nijolės Sadūnaitės kalbos, Lietuvos Respublikos Seime:

...

Baig­ti no­riu ger­bia­mo­jo ku­ni­go R. Gri­go ei­lė­mis „Mer­gai­tės aša­ra“. Jis ten be­veik kas­dien bū­da­vo kar­tu su ki­tais še­šiais ku­ni­gais ken­tė­ju­siais. Jis tai pa­ra­šė pra­ėjus trims mė­ne­siams po mer­gai­tės pa­gro­bi­mo.

Aš pa­dė­jau ant svars­tyk­lių

Ma­žos Dei­man­tės ma­žą aša­rą

Ir pre­zi­den­tės ap­ta­kius kal­bė­ji­mus –

Nu­svė­rė aša­ra kaip us­nies pū­ką juos.

Ir aš pa­dė­jau ant svars­tyk­lių

Ma­žos mer­gai­tės ne­vil­ties riks­mą

Ir Sei­mo, teis­da­rių ir pa­ra­gra­fų už­kal­bė­ji­mus –

Nu­svė­rė aša­ra, kaip pe­le­nus iš­sklai­dė vė­juo­se.

Ir aš pa­dė­jau ant svars­tyk­lių

Ma­žo vai­ko be­jė­gys­tę,iš­gąs­tį ir siau­bą,

Taip pat Olim­po spor­ti­nin­kų auk­sus, si­dab­rus ir bron­zas –

Ir ty­ro vai­ko nuos­kau­da at­svė­rė juos kaip dul­kes.

Mer­gai­tės aša­ro­je bu­vo Lie­tu­va.

O kal­bo­se, teis­muo­se ir sa­liu­tuo­se

Tik­tai iš­da­vęs vai­ką NIEKAS. Tuš­tu­ma.

Amen. Ale­liu­ja. Die­ve, būk mums gai­les­tin­gas.2018 m. sausio 19 d., penktadienis

Пещера Сократа
Как хочется кричать на воле,
О том, что требуют молчать,
Мы с детства загнаны в оковы,
Умом их сразу не понять.

Сидим прикованы цепями,
И смотрим на игру теней,
Мы делаем что нам сказали,
И тянем бремя смрадных дней.

В пещере свет - игра иллюзий,
Закабалила нашу рать,
И каждый борется до боли,
Чтобы иллюзию достать.

2018 m. sausio 18 d., ketvirtadienis

Girkite Viešpatį!

Labai verta įsiklausyti į žodžius.

2018 m. sausio 14 d., sekmadienis

Panevėžyje kūdikis po vakcinacijos pateko į reanimacija. Kas darosi?


Įdomus video kuriame gydytojas paaiškinana kas čia darosi.

2018 m. sausio 13 d., šeštadienis

Sausio 13


Pagarba Nijolei. Kai nyksta vyrai tautoje ir bijo žodį pasakyti ar kardą pakelti, tuomet kaip senovės Izraelyje iškilo pranašė Debora, pas mus iškilo Nijolė Sadūnaitė!

Jau žinau už ką balsuočiau Lietuvos Prezidento rinkimuose. Sadūnaitė geriausias Lietuvos Prezidentas.

Man būtų garbė kreiptis į ją Jūsų Ekscelencija.


2018 m. sausio 11 d., ketvirtadienis