2010 m. kovo 24 d., trečiadienis

Pakilkim į kovą !!!

Nubuskim broliai Kristuje
Nusikratykime pasaulio apžavus
Ir atsitokime kas kart didėjančioj spragoj
Tarp Dievo ir tautos.

Kaip sako Viešpats:
'Kiekvienas prisijuoskit kardą prie juosmens.
Ir eikit per stovyklą išilgai nuo vartų ligi vartų
Žudykite kvailumą ir imkite kiekvieną mintį į nelaisvę.

Apsaugoję save tikėjimo šarvais,
Iškelkim kalaviją – Dievo Žodį.
Kovokime už Kristų narsiai,
Atmetę prisitaikėlių kerus.

Paniekinkim drungnumą,
Išlaisvinę liepsnas
Kurias širdį nešiojam,
Uždekim didį Kristaus gaisrą.

Atkasę skepetose paslėptas minas,
Jas leiskime apyvarton greičiau.
Nebūkime beverčiais ir kvailais tarnais,
O tapkime šlovingais bendradarbiais.

Pakilkim drąsiai prieš bedievystės pagimdytas,
Nesuskaičiuojamas gyvų numirėlių ordas.
Nenusigąsk maža kaimenę,
Nes Tėvas jau nusprendė atiduoti karalystę mums!!!

Nekreipkim dėmesio į milžiną iš Gato
Tegu sau Galiotas plūstasi ant mūsų
Taip prisišaukdamas
Bešlovę mirtį sau, nuo raudonskruosčio mesto akmenėlio.

Nebūkime kaip tie, kurie įsivaizduoja jog jau yra turtingi ir pralobę.
Jie nei šilti ir ne karšti, tiesiog druska netekusi sūrumo.
Jie turi išvaizdą, bet jėga Jo atmetę.
Akli kvailiai, jie net nemato, kad yra tik skurdūs apgailėtini beturčiai.

Mes ne tokie kaip jie, todėl su Kristumi Tiesoj
Šiame pasaulyje geriau numirkime kovoj,
Kad atgimime mūsų lauktu nenuvystantis šlovės vainikas.
Nes Dievo klausom mes labiau negu žmonių !!!


Esavičius

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą