2010 m. kovo 11 d., ketvirtadienis

Neatgailaujančiam Jis kardą galanda, įtempia lanką, taiko;

Šiuolaikiniai protestantiško tikėjimo mokytojai, dūzgenantys ausyse, kalba savo pasekėjams apie tai, kad jei priėmei Kristų ir atgailavai, tai vėliau jokia atgaila nebereikalinga, nes „Kas kaltins Dievo išrinktuosius? Juk Dievas išteisina!“ (Rom 8,33), todėl jų mokyme visos nuodėmes ir esamos ir būsimos, esą tokiam žmogui jau yra atleistos avansu.

Jie kalba: „neleisk šėtonui pasėti tavyje abejones dėl tavo teisumo“, „tavo išgelbėjimas yra jau įvykęs faktas ir niekas nebegali to pakeisti“ . Meluodami, kad niekas negali pakeisti, tokie mokytojai vaizduoja savo susikurtą atvaizdą t.y. apribotą dievą, nes Tikrasis Visagalis Dievas nėra ribotas jokiais žmogaus supratimais ar įsivaizdavimais.

Tik žmogaus sukurta dievo iliuzija, gali būti sutalpinta į žmogaus logika, Tikrasis Dievas yra virš mūsų supratimo.

Kaip visada, tam, kad ką nors nunuodyti, dedama 99 proc. gero maisto ir tik vienas procentas nuodų. Todėl žmogus keliaus tiesiai į pragarą, jei nepažins netikrųjų skelbėjų (Mk 13,22; Mt 24,24; 2 Pt 2,1; Mt 24,11; Mt 7,15; 1 Jn 4,1; 2 Kor 11,26;) ir jei jis savo paklydime kietakatiškai laikysis dūzgentojų įpiršto tariamo teisumo, tuomet tiesiog pražus.

Daugelis netikrų mokytojų moko, kad žmogų ištikusios negandos tai neva Dievo siųsti išbandymai. Tai yra netikrų ganytojų melas, skirtas pateisinti save ir savo klaidingą mokymą. Šis melas, veda žmones tiesiu keliu į pražūtį, nes negandos, tai tik artėjančios katastrofos perspėjimai neatgailaujantiems.

Dievas ne karta buvo perspėjęs tokius "ganytojus" - Bet jei pranašas, kunigas ar kitas žmogus sakytų: 'Viešpaties našta', - tai Aš nubausiu jį ir jo namus. (Jer 23,34) Nė vienas gundomas tenesako: 'Esu Dievo gundomas'. Dievas negali būti gundomas blogiu ir pats nieko negundo.“ (Jok 1,13). Bet netikri ganytojai vis viena teisina savo klaidžiamokslių karčius vaisius, vadindami tai "Dievo našta".

Todėl jei atėjo negandos į tavo gyvenimą, nekreipk dėmesio į "ganytojų" pasakas apie "Dievo išbandymus", o atgailauk prieš Viešpatį ir kaip Jobas klausk "Pamokyk mane, ko nežinau; jei nusikaltau, daugiau to nedarysiu'".

Dievas sako aiškiai Aš esu Viešpats, Aš nesikeičiu ...... (Mal 3,6) todėl - „Jei teisusis nusigręš nuo savo teisumo, elgsis neteisingai ir darys visas bjaurystes, kurias daro nedorėliai, argi jis gyvens? Ne, jo teisumo darbai nebus jam įskaityti. Jis mirs savo nusikaltimuose ir nuodėmėse. (Ez 18,24)

Atgailaukite ir Jei kuriam iš jūsų trūksta išminties, teprašo Dievą, kuris visiems dosniai duoda ir nepriekaištauja, ir jam bus suteikta. (Jok 1,5)


Su broliška meilę
Esavičius

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą