2010 m. vasario 11 d., ketvirtadienis

Melas, tapęs pasaulėžiūros pagrindu

   Nūnai propaganda, tariami autoritetai ir pseudomoksliniai tyrimai suformavo pasaulėžiūrą, kuri remiasi evoliucijos teorijos pagrindu. Ji aiškina, kad viskas, kas aplinkui mus yra, – tai savaiminis „netyčinis atsiradimas“, per milijonus milijardus metų išsivystęs į dabartinę ekosistemą.

  Vadovaujantis šia teorija, žmonėms kyla klaidingas supratimas, kad mes gyvename tik vieną kartą ir iš šio gyvenimo reikia pasiimti viską, kas įmanoma. Gyvendami pagal tokią filosofiją žmonės degraduoja ir tampa apatiški. Normaliai mąstantis žmogus supranta, kad pats jis pasiimti šiame pasaulyje negali nieko, jis tik gali įsijausti į kokią nors iliuziją ir besivaikydamas siūlomų gyvenimo šansų ir malonumų tapti savo geismo vergu, kurį besąlygiškai valdys tie, kurie jam tą geismą pakiša.

  Nėra labiau apgailėtino posakio nei šis – „aš esu laisvas ir gyvenu savo galva“. Dar J. V. Getė apie tokius rašė: „Nėra beviltiškesnės vergystės, nei vergystė tų, kurie mano, jog yra laisvi nuo pančių“.

   Tokie „gyvenantys savo galvą“ yra besąlygiškai priklausomi nuo pasaulietinių „autoritetų“ skelbiamų iliuzinių vizijų, kurios šiandien šlovinamos kaip neabejotina tiesa, o rytoj neigiamos. Todėl suklaidinti tariamu sudėtingumu ir autoritetų blizgesiu, pasaulietinio marazmo paveikti žmonės (drugeliai) plasnoja nuo vieno „sėkmės kelio“ prie kito ir realiai turi tik vienintelę laisvę – laisvę dirginti savo kūniškus dirgiklius ir už tą galimybę jie pasirengę atiduoti viską. Jie pavydi vienas kitam, lipa per galvas, parsiduoda, skundžia, stengiasi įtikti savo „geradariams“, bando visais įmanomais būdais siekti karjeros. Už niekalus, blizgučius ir tuščius titulų pavadinimus jie išduoda brolius, draugus ir artimuosius. Už spalvotus popieriukus (pinigus) jie pasirengę daryti bet ką. Užtenka pasižiūrėti, ką jie daro televizijose, kad suprastum, ką jie padarytų, jei nebūtų kamerų. Keisčiausia, kad šitie aklieji, apgailėtiną savanorišką vergystę vadina „progresyvia laisve“!

   Nieko keista, kad žmones taip apakino ši teorija – juk melas tapo kasdienybe. Mus ir mūsų vaikus nuo mokyklos moko evoliucijos teorijos suformuotos pasaulėžiūros, nepateikiant jokios kitos alternatyvos arba ją tiesiog išjuokiant.

   Evoliucijos teorijos kūrėjas Čarlzas Darvinas savo įžymiame veikale „Apie rūšių kilmę“ rašė: „Kodėl visa gamta nėra betvarkė? Atvirkščiai: mes matome labai griežtai suskirstytas gyvūnų rūšis. Geologiniai tyrinėjimai neranda nesuskaičiuojamų galybių mažyčių pereinamų grandžių tarp praeitų ir dabartinių gyvūnų rūšių, kaip to reikalauja mano teorija. Ir tai turbūt labiausiai akivaizdus ir rimtas prieštaravimas, paneigiantis mano teoriją“.

   Darvinas buvo įsitikinęs, kad tarpines grandis suras ateities mokslininkai, bet ir po kelių šimtų metų nuo Darvino teorijos atsiradimo nė vienos tarpinės grandies taip ir nebuvo rasta. Keista, ar ne? Nėra jokio teorijos patvirtinimo, tačiau žmonėms ši pasaulėžiūra ir toliau yra kalama kaip vienintelė teisinga pasaulio ir visa ko, kas gyva, atsiradimo versija.

   Gal laikas pagaliau atsibusti iš iliuzijų? Nes tik iki tol, kol gyvas žmogus, jis turi vilties nusigręžti nuo nuodėmių ir eiti Kristaus keliu. Po mirties, susitikęs su Viešpačiu, tu jau nebepasiaiškinsi, kad atmetei tikėjimą ir gyvenai savo geismais vien dėl to, kad „taip buvo visuotinai priimta“. Hitlerio parankiniai teismo proceso metu bandė įrodinėti, kad jie tik vykdė įsakymus, bet tai jų neišgelbėjo nuo bausmės.

___________________________________________

Tik mulkis nesupranta,
Ir aklas nemato,
Jog viskas aplink
Turi nuostabią tvarką.

Vilkai turi mišką,
O šunys būdas.
Beždžionės bananus,
O žuvys upes.

Juk tai normalu, nes ...
...kam driežui sapnai?
Kam gyvatei vaizduotė?
O šernui namai?
Kam meškinui dušas?
O arkliui žvynai?

Viskam savas laikas,
Ir savo vieta.
Aiški paskirtis
Ir galimybių riba.

Nuo pradžių taip yra,
Taip buvo ir bus,
Kol šitas pasaulis,
Ugnį nepražus.

Bet pasakų kūrėjai, užvaldė jau mases.
Iliuzijas pasauliui jie dėsto kaip tiesas:

...“Seniai, seniai susprogo,
Kažkas ko nieks nežino.
Tada tai kas susprogo
Pavirto į žemes.
Vėliau vanduo prapliupo,
Ir to vandens prilijo,
Į visokias daubas.
Tenai kažko privyso,
Jie vienas kitą ėdė,
Kol vieną diena ėmė
Ir žemėn išropojo.
Ten kojas užaugino,
Rankas susiformavo,
Chalatus užsidėjo,
Ir pasakų prikūrė.“.....

Bla bla bla bla bla bla bla

Juk tai migla idiotams,
Bet ją mums nuolat pučia.
Ir pyksta kai tik žmonės,
Nustoja tuo tikėt.


Esavičius

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą