2010 m. vasario 26 d., penktadienis

Kas būtų jeigu būtų. Šv. Brunono auka.

Šiaip yra neišmintinga spėlioti, o kas būtų jeigu būtų, bet šiandien susimąsčiau, o kas būtų jei Lietuvos karalius Netimeras būtų apgynęs savo krikštytoją Brunona Kverfurtietį? Manau, kad žvelgiant į istoriją galima gan užtikrintai spėti, kad šiandien nebūtu tokiu saliu kaip Lenkija, Baltarusija, Ukraina, Latvija, Rusija ir Vokietija (na gal ir dar kelių arba keliolikos kitų). Būtu galinga ir didele krikščioniška misionieriška (nešanti šviesa tautoms sėdinčioms tamsoje) Lietuva.

Kristus perspėjo: „Kas ne su manimi, tas prieš mane, ir kas su manimi nerenka, tas barsto'. (Mt 12,30). Tai nėra grasinimas, tai fakto konstatavimas, panašiai kaip pav. perspėti žmogų stovinti ant bedugnes krašto, kad jeigu neliksi su manimi čia, o žengsi i bedugne žūsi. Aišku kvailys pasakys "mokys mane čia kiekvienas, aš turiu savo unikalų kelią juo ir žengiu. Nusispjaus i perspėjimą ir žengęs "savo unikaliu keliu" i bedugne neabejotinai žus.

Manykite kaip norite, bet Biblija ir istorija mus moko, kad jei žmogus atmeta Dievą, jis pats pasirenka savo kelia ir tada nėra ko kaltinti kitus dėl savo nesėkmių, kritimų ir žlugimų.

Kuo baigėsi mūsų valstybei Viešpaties palaimos atmetimas, mes matome puikiai. Vietoj to, kad būtume galingi, turtingi ir sėkmingi su Dievo malone, mes išbarstėme beveik viską ką turėjome ir toliau spėriai žengiam "savo unikaliu keliu" pastoviai papuldami į svetimų tautų priklausomybę ir priespaudą.

p.s. Ačiū Dievui, kad Jis neatstumia amžiams ir mūsų nuodėmės negali panaikinti Jo ištikimybės. Jei mūsų tauta pagaliau atmes tuštybes ir kvailystes kuriose kapanojasi ir visa širdimi gręšis į Jėzų Kristų, tuomet viskas labai greitai pasikeis. Biblija mus moko, kad: Viešpats numarina ir atgaivina, nuveda į mirusiųjų buveinę ir vėl išlaisvina. Viešpats padaro beturtį ir turtingą. Jis pažemina ir išaukština. Jis pakelia iš dulkių vargdienį, iš sąšlavų duobės iškelia vargšą; juos pasodina greta kunigaikščių ir leidžia paveldėti jiems šlovės sostą. Viešpačiui priklauso žemės pamatai, ant jų Jis pastatė pasaulį. Savo šventųjų kojas Jis palaikys, o nedorėliai nutils tamsoje. Nė vienas nelaimės savo jėga. (1 Sam 2,6-29)


Esavičius

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą