2014 m. gruodžio 4 d., ketvirtadienis

Palaikantis nusikaltėlį, tampa nusikaltimo bendrininku

   Internete Anatolijus Šarijus, kurį už tiesos sakymą persekiojo Viktoro Janukovičiaus režimas ir kuris vienintelis iš naujosios Ukrainos žurnalistų gavo prieglobstį Vakaruose, išplatino video kuriame Ukrainiečių savanorių bataliono "Azov" smogikas ypatingai žiauriai nužudo belaisvį. 

   Žmogus (ypatingai atkreipsiu dėmesį į žodį žmogus) surakintomis rankomis paguldomas ant žemės, ant jo galvos uždedamas metalinis puodas ir batu trenkiant per puodą sutraiškomi gulinčio žmogaus kaklo slanksteliai. 

   Man kaip kariui, kurio ir tėvas ir visi proseneliai buvo kariai jau daugelį amžių, nieko nėra niekšingiau nei stebėti atmatų "žygdarbius" negalinčių pasipriešinti belaisvių atžvilgiu. Viena, kai yra garbinga kova ir jos metu nukaunamas priešas, visai kas kita naująjį Chazarų Kaganatą kuriančių atmatų žiaurumai. 

   Lygiai tokius pačius žiaurumus vykdė bolševikų revoliucijos apologetai. Valdančioji varomoji jėga buvo Chazarai (95 procentai bolševikų vadovybės) ir visas tuntas strakaliojančių zombių, panašiai kaip dabar Ukrainoje. 

  Be abejo yra gražu visokeriopai pagelbėti giminaičiams, bet truputį nemalonu , kad Lietuvą valdanti chazarė su savo bendrininkais, dėl švento reikalo - Chazarų Kaganato atkūrimo, pasirengusi mesti į karo ugnį savo valdomus gojus. Juk geras šeimininkas savo tvarto gyvuliais rūpinasi, o ne žudo juos. Dabar gi matome, kad tuntai "tikrų lietuvių", "tikrų rusų", "tikrų ukrainiečių" tik ir daro, kad pila pamazgas vienas ant kito žiniasklaidoje ir komentaruose vis badydami įžiebti pragarišką tarpusavio žudymo beprotybę. Be abejo, nesakau, kad ten vien Chazarai kursto aistras, kaip ir pirmosios Chazarų revoliucijos laikais, 1917 metais, daugelis žemesnio rango gojų pasiduoda ir strakalioja pagal dūdelę, nesusimastydami apie pasekmes.

Čia video:

Jėzus Kristus labai aiškiai parodė kuo skiriasi tie kas vadina save žydais nuo tikrų Izraelitų:  Pamatęs ateinantį Natanaelį, Jėzus pasakė apie jį: “Štai tikras izraelitaskuriame nėra klastos!” (Jon 1,47). Tikrame Izraeilte nėra KLASTOS, o šitie chazarai kas tokie? Apie juos mūsų Viešpats taip pat pasisakė: "Vargas jums, veidmainiai Rašto aiškintojai ir fariziejai! Jūs keliaujate per jūrą ir sausumą, kad laimėtumėte vieną naujatikį, o kai toks atsiranda, jūs padarote iš jo pragaro vaiką, dvigubai blogesnį už jus pačius." (Mt 23,15). 

Chazarų Kaganatas buvo valstybė kuri priėmė Judaizmą jau po to kai Kristus paskelbė Gerąją Naujieną. Būtent šie Rašto aiškintojų ir Fariziejų pagimdyti naujatikiai ir atkūrinėja tai kas išnyko ir buvo išsklaidytą po mūsų senąja Lietuvą. O kadangi jie yra žmogiško, o ne Dieviško mokymo vaikai, jų žiaurumas lygiai toks pat kaip ir visų laisvę pajautusių gyvulių. Bulgakovas savo nemirtingame kūrinyje "Šuns širdis" labai vaizdžiai parodė jų atsiradimo valdžioje ir valdymo subtilybes. Pamenate šuns paversto žmogumi pagrindinę frazę "ABYRVLAG" (GLAV RYBA), kol Poligraf Poligrafovičius Šarikovas dar buvo šunimi, jis skaitė iš dešinės į kairę, todėl būtent šią frazę jis ir kartojo savo metamorfozių laikotarpiu.

p.s. Ir dar mano mieli broliai Gojai, noriu paklausti, ar esate pasirengę žūti už šlovingojo Chazarų kaganato atkūrimą? Ne. Na tai gal bent jau nusiuntėte paramą jiems, kokių drabužėlių, pinigėlių ar dainuškų? Jei ne, tuomet paskubėkite, nes Chazarų valdoma Lietuvos teisėsauga apkaltins jus "ŽALIAŽMOGIŠKUMU" ir atsivilks pas jus su kratomis, ieškodami to ko nepaliko, visai kaip senais bolševikų laikais. 

Pažiūrėkite Šarijaus išplatintą video ir prisiminkite Solženyciną. Jis sakė, kas geriau ar kai chazarų pasiųsti chekistai tave nudės gulintį su surištomis rankomis, o gal geriau mirti su ginklu rankose nusitempiant su savimi bent keletą atmatų pas Viešpatį teismui? Pirmosios Chazarų revoliucijos laikais, vienas iš jų vadeivų Trockis (Leiba Bronšteinas) paskelbė apie mano tėvo protėvius: "Kazokai vienintelė tauta Rusijos imperijoje kuri turi savyje sugebėjimą saviorganizacijai, todėl jie turi būti sunaikinti kaip klasė". Tada iki galo nepavyko, Trockis ledo kirtiklio pagalba, susipažino su savo sukurtos sistemos zombiais. Dabar jie bando užbaigti šį procesą, tik keletą Kazokų žemės sričių nesulenkė prieš juos kelių, bet kaip matau kai kurie broliai Lietuviai intensyviai stengiasi padėti chazarams įvykdyti jų vado Trockio paliktą įpareigojimą. 


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą