2014 m. gruodžio 8 d., pirmadienis

Kada Hazarai surengs naują "Holodomorą" Ukrainoje?


    Pamenate iš istorijos, po pirmosios Didžiosios Hazarų revoliucijos 1917 metais, į valdžią atėję buvę batsiuviai, "pračkos" (skalbėjos), "kucharkos"(virėjos) ir šiaip visokie Rusijos imperijos banditai, nedelsiant pradėjo plėšikavimo orgijas. "Vok išvogtą", "žudyk nes tai ne žmonės, o "buržujai" ir "kulakai" (taip vadino darbščius kaimo ūkininkus)". Kuomet išvogė beveik viską, sunaikino ekonomiką, nes anot Lenino (kurio senelis buvo Srul Mojševič Blank) "kiekviena kucharkė gali valdyti valstybę", prasidėjo badas miestuose ir kariuomenėje, reikėjo skubiai kažką daryti. Todėl batsiūviai, kucharkos, pračkos ir banditai ilgai nelaukę pradėjo masinę "продразверстка" (maisto konfiskavimą iš kaimo žmonių). Kadangi kaimiečiai hazarams ir tada ir dabar tėra gojai runkeliai, todėl niekas nesirūpino ar patys runkeliai turės ką valgyti po to kai iš jų atėmė viską, įskaitant ir sėklas sėjai. Tokios "išmintingos politikos" išdava buvo baisus badas, šiandien žinomas kaip "HOLODOMORAS", kuomet mirė milijonai kaimo žmonių Rusijoje ir Ukrainoje. Ištisais kaimais merdėjo "žmogiška medžiaga" (būtent taip jų revoliucijos dainius Gorkis vadino žmones iš kurių jie statė savo šviesų rytojų).

    Metodai nesikeičia, dabartinio Hazarų Kaganato Ukrainoje kūrėjai, totaliai kontroliuojamos žiniasklaidos pagalba, zombina savo ištikimus gojus "Degink ir plėšk "koloradus", "vatnikus", jie neturi teisės gyventi, nes jie ne žmonės". Porošenka net neveidmainiaudamas žurnalistams pasakė "Jie slėpsis rūsiuose". Pagal naujas revoliucines dainiuškas strakaliojantys priekvaišiai mano, kad tai pasakyta tik apie Donbasą, realybėje jis kalbėjo apie visus Ukrainos gojus.

Čia nuoroda:
 https://www.youtube.com/watch?v=DVIDR9JSPFs

 Ukrainos bolševikė Irina Farion (Kurios išsilavinimas ir karjera kaip du vandens lašai panašūs į Lietuvą valdančios bolševikės), net darželyje dresiruoja Ukrainos vaikučius neapkęsti Rusus. Ir mitinguose lydi strakaliojančius zombius žudyti savo brolius Rytų Ukrainoje nuteikinėdama: "Jūs gyvenate vien tam, kad sunaikinti Maskolius".

Čia nuorodos:
https://www.youtube.com/watch?v=SIEAOjqcjgQ 
https://www.youtube.com/watch?v=0w1Jwur7IUU

    Ukrainos parlamente 308 deputatai kurie pagal Izraelio įstatymus, turi teisę į Izraelio pilietybę, o kiek dar privažiavę iš užsienio maitvanagių draskyti tai kas liko iš varganos Ukrainos. Vienas iš jų "tikras Lietuvis" Abromavičius netgi tapo Kaganato ekonomikos ministru.

   Jau dabar, dėl batsiuvių, "pračkių", "kucharkų" ir kitų banditų Kolomojskių "išmintingo valdymo" Ukrainoje masiškai išjunginėjama elektra, nes trūksta kuro elektrinėms. Maistą Donbase dalina kaip blokados Leningrade (ketvirtadalį duonos kepaliuko), kadangi Kijevą valdantys Hazarai nutarė pavogti ten gyvenančių Ukrainos senukų pensijas ir jau pusmetį neišmoka netgi tiems kas atvažiuoja į jų kariuomenės kontroliuojamą teritoriją (Holodomoras jau vykdomas dalyje Ukrainos). Vagystės, plėšimai ir žmonių turto atiminėjimas po Janukovičiaus nuvertimo tik sustiprėjo, greitu metu nebebus kas valgyti ne tik Donbase, bet ir visoje Ukrainoje, o tada šitie plėšikai pradės rėkti, kad visa Europa ir vakarų pasaulis jiems turi padėti ir patys toliau lobs, grobstydami tai ką suaukos mielaširdingos šalys.

 p.s. Kovinėje parengtyje esanti Lietuvos kariuomenė jau yra pasipuošusi šešiakampėmis žvaigždėmis (ant karininkų antpečių), o totalios propagandos išplautų smegenų "patriotai" rėkia "Vadė vesk mus į Maskvą", įdomu ar susimąsto šie žmogeliai, kad jų paskirtis yra labai aiškiai apibrėžta. Jei tavo genealogija bent pagal mama neatitinka jų kuriamos visuomenės standartų, tavo ir tavo palikuonių vieta vis viena bus tvarte ruošiant ponams košerinį maistą. Jau dabar, Izraelis, tylint visai Civilizuotai bendrijai, priėmė įstatymą, kad pilietines teises Izraelyje turi tik Žydai pagal kilmę, negailestingai naikindami Palestiniečius. Jie puikiai suvokia, kad tokie dalykai ilgai nesitęs, todėl išanksto ruošia atsitraukimo planus. O tam, kad atsitraukti, reikalinga teritorija su bebalsiais Gojais vergais. Tam ir ruošiama Lietuva ir Ukraina. Juk visi tie mūsų tautos apilėšimai yra vardan "aukštesnių tikslų". Tokiam projektui reikia didelių lėšų. Tam mūsų bolševikė, visos Lietuvos vardu, iš Žydų bankų ėmė kreditus už trigubai didesnius procentus nei siūlė Tarptautinis valiutos fondas. Tam yra naikinamas bet koks Lietuviškas verslas. Tam yra naikinamos netgi Lietuviškos kiaulės, nes jie kiaulienos nevalgo. Tam yra beveik sunaikintas Lietuvos kaimas ir supirkta Lietuvos žemė. Argi tikrai nematote kas darosi? O gal tiesiog nenorite pripažinti? Bet kokiu atveju žinokite, kad šiuolaikinėje Ukrainoje sprendžiasi ir Lietuvos likimas. Prisiminkite tą laiką, kada Lietuva buvo inkorporuota į Sovietų Sąjungą. Mano senelis pasakojo, kaip pasikeitė iki tol draugiški Žydai, kurie išdidžiai pradėjo eiti tarnybą bolševikų struktūrose ir "teisėtai" atiminėti sunkiai uždirbtą Lietuvių turtą, o pačius Lietuvius gyvuliniuose vagonuose tremti į Sibirą. Jeigu leisime ir toliau šiems bolševikams žingsnis po žingsnio įdieginėti savo valdymą, neužilgo Rusija bus sunaikinta, o tada visi nepatenkintieji (o ir šiaip turintys turto, nes turtas gojams nepriklauso) vėl važiuos gyvuliniais vagonais į lagerius. Bet jau dabar važiuos ne vien iš Lietuvos, bet iš visos Evrėjų sąjungos.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą