2016 m. balandžio 29 d., penktadienis

TobulybybiausiasKlyk ir džiaukis plunksnų vėtra
Gaudžia pasakų byla
Musių kratiniais išlieta
Baubia morkų stovykla
Pastovėsi nusilauši
Ko nenori atiduot
Glitnią ranką įsikąsi
Kamanuotajį parduot
Čiarkos čiakrom atsivėrė
Nusičiaudėt ir atvėst
Polkų kaulai sutrupėję
Mitriai bando atsisėst
Kiaušinėliai ir trynuotės
Kaspinuočių apglėbti
Klauso zvimbiančias skanduotes
Klega bjauriai nudrėbti
Klausk, kalbėk
Nenori plauti
Ir kilbukai katile
Pūna tylutėliai laurai
Geltonajam kvartale
Miltų dėmės nusnargliuotos
Atsilupdamos bare
Pila gerklę nevalyvą
Per marmūzę vakare
Hematoma, hemarojus
Humanizmo patale
Hermeneutikos pavojus
Pažaliavusiam delne
Nusičiaudėt, nusispjauti
Nuvaryti, numazgot
Apsikuoplti, apsiliuobti
Absiblausius apgalvot

Mykia, murkia ir gagena
Žodžių gaujos kratiniai
Ir nežino ką barbena
Smegeninės nėriniai...

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą