2010 m. gegužės 22 d., šeštadienis

Vaikai juos spaudžia, moterys jiems viešpatauja

    Mano tauta! Vaikai juos spaudžia, moterys jiems viešpatauja. O mano tauta! Tavo vedliai tave suvedžioja ir veda klaidingu taku. (Iz 3,12)

   Taip Viešpaties pranašas Izaijas, šaukė Izraeliui, prieš pat šios valstybės sunaikinimą. „Vaikai spaudžia“, „moterys viešpatauja“ ... ar jums ką nors primena? Be abejo, dabartinį mūsų Krikščionišką pasaulį, kurį vedliai suvedžiojo ir veda klaidingu keliu.

   Biblija skelbia: „Kas buvo, tas vėl bus; kas padaryta, tas vėl bus daroma. Nieko naujo nėra po saule.“ (Mok 1,9). Pasižiūrėkite į apgailėtinas ištvirkėlių pasaulietines valdžias. Argi tai būtų įmanoma jeigu naujieji „krikščionybės“ mokytojai nebūtų stabmeldiškai išniekinę Kristaus surinkimus? Jų surinkimuose moko moterys, tuokiasi vyrai su vyrais ir visa tai vadinama krikščionybe?

   Šių bažnyčių tarnautojai nesidrovėdami Kristų vadina homoseksualiu, nes jų žmogiška logika sako, - „Jei Kristus numirė už mūsų visų nuodėmes, reiškia Jis paėmė ir homoseksualumo nuodėme ant savęs, reiškia jis tapo homoseksualus“. Jie vienas prie kito bažnyčios tarnystėje gretinasi su žodžiais „Juk Dievas pavadino mylimiausią karalių Dovydą, vyru pagal Jo širdį“. O Biblijoje skaitome, kaip Dovydas savo širdgėloje dėl žuvusio draugo buvo sušukęs „Aš gailiuosi tavęs, mano broli Jonatanai! Labai brangus tu man buvai. Tavo meilė man buvo nuostabesnė už moterų meilę. (2 Sam 1,26).

Net jeigu Dovydas ir turėjo uždraustų santykių su Jonatanu, tai jis tikrai tuo nesididžiavo, nerengė abejotinų parodijų, kaip tad viešas savo nuodėmės išstatymas paraduose, o po Jonatano žūties gyveno šeimoje ir turėjo daug vaikų.

  Kiekviena nuodėmė žmogui atleidžiama, neatleidžiama tik nuodėmės neigimas, jos įtvirtinimas ir gyvenimas nuodėmėje be atgailos. Didžioji dauguma protestantiškų bažnyčių, ne tik įtvirtino moterų vyskupavimą, bet ir palaimino kai kurių savo „vyskupų“ homoseksualias santuokas. Kur tokios „krikščioniškos“ bažnyčios nuves Europa ir visą krikščionišką pasaulį? Tik į glėbį Nabuchodnosarui (musulmonams). Besivadindami krikščionimis, jie jau tapo pagonys stabmeldžiai, todėl šiuos kelis šimtmečius pildo savo nuodėmių saiką tam, kad būtų atiduoti sunaikinimui. Išliks tik likutis, kuris neseks paskui klaidžiamokslius.Esavičius

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą