2010 m. gegužės 17 d., pirmadienis

Kelias Kristuje

„Meilė kantri ir maloni, meilė nepavydi; meilė nesigiria ir neišpuiksta. Ji nesielgia nepadoriai, neieško savo naudos, nepasiduoda piktumui, nemąsto piktai, nesidžiaugia neteisybe, džiaugiasi tiesa; visa pakenčia, visa tiki, viskuo viliasi ir visa ištveria. Meilė niekada nesibaigia. Baigsis pranašystės, paliaus kalbos, išnyks pažinimas, nes mes žinome iš dalies ir mes pranašaujame iš dalies. Bet kai ateis tobulumas, tai, kas iš dalies, pasibaigs. Kai buvau vaikas, kalbėjau kaip vaikas, supratau kaip vaikas, mąsčiau kaip vaikas, bet tapęs vyru, palikau tai, kas vaikiška. Dabar mes matome kaip per stiklą, miglotai, bet tada - veidas į veidą. Dabar žinau iš dalies, bet tada pažinsiu, kaip ir pats esu pažintas. Taigi dabar pasilieka tikėjimas, viltis ir meilė - šis trejetas, bet didžiausia iš jų yra meilė.“

Tai yra nepakartojama Apaštalo Pauliaus odė meilei.

Išgirdę šią odę, mes turime išsiaiškinti kada ta begalinė Kristaus meilė yra įmanoma mūsų gyvenimuose?

Atsakymas parastas, ji įmanoma tik tada, kuomet ateini pas Kristų visa širdimi, visu protu ir visa siela. Kai supranti, kad gyvenimas be Jo yra nieko vertas. Kada tu nuoširdžiai atgailauji dėl visko kas buvo ir nori naujo gyvenimo, nori gimti iš naujo ir pradėti viską nuo balto lapo gyvenime, kuris yra iš Kristaus, Kristuje ir dėl Kristaus.

Dievas Tėvas kantriai laukia kol tau, sūnui palaidūnui, atsibos tarnauti svetimiems prie kiaulių gardų, kada tu grįši pas Jį ir gyvensi sūnaus, o ne samdinio gyvenimą.

Kristus yra mūsų kelias ir nėra kitų kelių pas Dievą Tėvą. Nors ir daug žmonių vaidina dvasingus, bet realybėje nedaug žmonių randa šį kelią, nes jis yra labai siauras. Todėl milžiniškos minios eina plačiais keliais į pražūtį klausydami žmonių, o ne Dievo.

„Daug bus pašauktųjų, bet maža išrinktųjų“, - skelbia Biblija.

Dievas nieko ne daro šiaip sau. Jei dabar skaitai šį tekstą, reiškia esi vienas iš pašauktųjų, nes pašaliniams Dievo Žodis yra kvailystė. Į tokius tekstus jie nekreipia dėmesio. Jie žiūrėdami nematys ir klausydami negirdės. Džiūgauk, nes tai reiškia, kad esi svarbus Dievui.

Kristus pasakė, kad savuosius Jis surinks Pats ir ten nei vienas ne bus didesnis už kitą, tai bus nauja tauta, kurios Dievas niekada neapleis. Jis įrašys savo įsakymus mums į širdis ir bus mūsų Dievas, o mes būsime Jo tauta. Tikra, mylinti, galinga ir nenugalima Kristaus brolija.

Aš apie ją žinau tik iš Šv. Rašto, bet Dievas man jos dar neparodė gyvai. Gal ji dar tik renkama? To aš nežinau, vien tik Kristus žino, nes Jis viską sprendžia.

„Nuolat ieškokite ir nenurimkite“. Būtent toks yra nurodymas Biblijoje. Bet sėkmingai paieškai reikia To, kas gali parodyti paieškos kryptį. Kas yra tas kas rodo kelią ir Pats yra tas kelias? Amžinoji knyga sako, kad tas kelią yra Pats Kristus, Kuris yra Įsikūnijęs Visagalio Kūrėjo Žodis ir nėra kitų kelių paieškai. Tu irgi turi apsispręsti arba tu žengi tuo keliu t.y. Kristumi arba klaidžioji pats kur nori ir kaip nori. Sprendimą arba - arba turės priimti kiekvienas žmogus asmeniškai. Kompromisų čia nėra, arba tu seki Visagaliu Dievu per Jo Sūnų Jėzų Kristų arba seki pasauliu ir jo autoritetais.

Jėzus aiškiai perspėjo: Kas ne su manimi, tas prieš mane, ir kas su manimi nerenka, tas barsto'. (Mt 12,30) . Žmonės savo fantazijose nusipiešia dievą, kuris jų manymu yra toks tolerantiškas, gerutis senukas su barzda, kurį gali kvailinti, spjaudyti į jį, o jis tik nusivalo skreplius nuo veido, šypsosi kvaila šypsena ir visa savo esybe nori tik vieno - jiems patarnauti. Be abejo tokiam dievui jie jokios nei baimės nei pagarbos nejaučia. Realybė yra kita. Dievas yra visa ko Kūrėjas, Išlaikytojas ir Savininkas. Visų žmonių kartu sudėjus išmintis, sugebėjimai ir jėgos palyginus su Dievu yra panašūs į tarakono (visus juos sudėjus) išmintį, sugebėjimus ir jėgą palyginus su žmogumi. Vien tik pasižiūrėk į visų gyvų organizmų sudėtingumą, kad bent iš dalies suprastum tą Išmintį ir Galią, kuri visa tai sukūrė, suderino ir palaiko.

p.s. Yra tik du pasirinkimai kiekvieno žmogaus gyvenime, arba tu su Dievu ir priimi tas sąlygas ir malonę kurias nustatė Dievas tau per Jėzų Kristų, arba gyveni kaip parazituojantis tarakonas, bėgiodamas kaip nori, kur nori ir kada nori, bet tik iki to laiko, kol bus priimtas neatšaukiamas sprendimas išdezinfekuoti patalpas.


Su meile Kristuje
Esavičius

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą