2015 m. kovo 2 d., pirmadienis

Ar laikomės Jėzaus Kristaus perspėjimo ypatingai saugotis žydiško mokslo?


   Prieš du tūkstantmečius, kuomet buvo pirmasis "neatpažintas" Mesijo atėjimas, žydų tauta turėjo tris pagrindinius klaidingo filosofinio mokymo kelius: 


 Sadukiejai (Aukštųjų kunigų, materialistinis pasaulio suvokimas, neigiant prisikėlimą, Angelus ir pan. iš kurio gimė marksistinis komunizmas, kabalizmas ir kiti ateistinės/materialistinės gyvensenos mokymai)
 Fariziejai (mistikai iš paprastos žydų liaudies, griežtos linijos įstatymo laikymosi apologetai, grynojo mokymo ieškotojai - VEIDMAINIAI, daugelio šiuolaikinių religinių teologinių mokytojų dvasiniai protėviai)  
 Erodo sekėjai (prisitaikėlių, pasaulietinių žydų gyvenimo filosofija, Romos imperijos tarnų kasta - iš kurios gimė šiuolaikinė bevalė, beprincipė, beformė naujosios pasaulio tvarkos nomenklatūra)

  Visi šie trys keliai išsišakojo į šiuolaikinius žydų tautos mokymus, kurie nuo 1040 metų vadinami bendru Rabinistinio žydų tautos periodo pavadinimu. 

   Po Jėzaus paskelbtos malonės Naujosios Sandoros mokslo, žydų tautos vyresniesiems prireikė tūkstančio metų ir Masorėtų kruopščiai suredaguotos naujosios TaNaKos (Krikščionių Biblijos Sensis Testamentas) tam, kad galutinai suformuluoti vientisus, visaapimančius ir efektyvius (bent jau jie taip galvoja) kovos būdus su Visagalio Dangaus ir žemės Sutverėjo Sūnaus, Jėzaus Kristaus mokymu. Būtent po 1040 metų, padrika žydų tautos kova su Visagaliu Dievu, įgavo fundamentalų pamatą ir tikslines gaires (užmuškime paveldėtoją ir vynuogynas bus mūsų). Dar po tūkstantmečio koordinuotos ir kruopščios kovos, jie jau džiugiai "baigia" pasiruošimą materialistinio mesijo (antikristo) atėjimui kuomet gojai ir jų karaliai laižys dulkes nuo jų kojų (Iz 49,23). 

   Tai, kad tūkstančio metų Masoretų darbas iš ties turėjo stulbinamą ŽEMIŠKĄJĄ galią, parodo ir tai, jog nuo 1040 metų nepraėjus nei 15 metų - 1054 metais, jiems pavyko pirmą kartą perskelti Jėzaus Kristaus bažnyčią (jos matomąja dalį) į Konstantinopolio ir Romos dalis. Vėliau šis "skaldymas ir valdymas" įgavo geometrinės progresijos pagreitį. Žymaus teologijos profesoriaus Martino Liuterio pastangomis, šis Masoretų raugas buvo įskiepytas į protestantų Bibliją, kuri dabar platinama milijonais egzempliorių ir guli vos ne kiekvieno viešbučio kambario stalčiuje, iš lėto nuodydama daugelio Dievo bandančių ieškoti žmonių sąmonę, atitolindama juos nuo Gyvojo Dievo ir paversdama juos veidmainiais melagiais fariziejais - rašto žinovais. 

  Argi Jėzus nežinojo, kad taip bus? Be abejo žinojo. Būtent todėl ir pavadino tobulai Fariziejų Ješivoje  išdresiruotą Apaštalą Paulių savo - RINKTINIU ĮRANKIU (Apd 9,15), Dieviško mokslo sklaidai. Būtent Apaštalo Pauliaus lūpomis kalbėdama Šv.Dvasia mus moko nekreipti dėmesio į žydų pasakas (Tit 1,14). Ir būtent Apaštalo Pauliaus raštus nemokšos ir nesubrendėliai iškraipo, aiškindami, kaip ir kitus Raštus, savo pačių pražūčiai (2 Pt 3,15). 

  Visa tai tobulo Dievo plano dalis (Ist 32,4).Todėl broliai neišsigąskite ir nepergyvenkite, o tiesiog susimąstykite apie save ir savo santyki su Visagalio planu ir savo vieta šiame plane. 

   Degsi ar džiaugsiesi?

   Jėzus labai griežtai perspėjo mus - Gyvojo Dievo įsūnius saugotis naujųjų mokslų raugo, nors jie ir įraugino beveik visą tešlą. Pasaulio gelbėjimas nėra tavo reikalas, jis jau arti suplanuotos pabaigos, svarbu apsaugok save, nuo žydiškų pasakų ir jų skleidžiamo mokslo. Jėzus laukia tavo asmeniško sprendimo, ar seki pasauliu ir žydišku mokymu ar seki Jėzumi Kristumi Jo Bažnyčioje? 

Su broliška meilę ir rūpesčiu

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą